ABD Dış İşleri Bakanlığı - Yayınlar
jump over navigation bar
 
 
  
USINFO > Yayınlar

Kaynakça

ABD seçimleri ile ilgili okunabilecek diğer kaynaklar

The Long Campaign: U.S. Elections 2008

İÇİNDEKİLER
Bu Sayı Hakkında
İnternet Oyun Sahasını Nasıl Değiştiriyor
Yeni Oy Kullanma Teknolojisi: Sorun mu yoksa Çözüm mü?
İlk Kez Oy Kullanmak
Kongre Seçimleri
Değişen ABD Seçmeni
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kadın Seçmenler
Başkanlık Seçimini Haber Yapmak: Basın Otobüsünden Manzaralar
Siyasi Anketler: Neden Onlarsız Yaşayamıyoruz
Yeni Bir Başlangıç
2008 ABD Seçimleri Nasıl Finanse Edilecek
Seçici Kurul Gerçekten Yararlı Oldu mu?
Kaynakça
İnternet Kaynakları
Adobe Acrobat (PDF) dosyasını indir
 

Bai, Matt. Billionaires, Bloggers, and the Battle to Remake Democratic Politics (Milyarderler, Blog’cular ve Yeniden Demokratik Siyaset Yapma Savaşı). New York, Penguin Press, 2007.

Benenson, Bob. Elections A to Z (A’dan Z’ye Seçimler). Washington DC: CQ Press, 2007.

Black, Earl ve Merle Black. Divided America:: The Ferocious Power Struggle in American Politics (Bölünen Amerika: Amerikan Siyasetinde Kıran Kırana Bir İktidar Mücadelesi). New York, NY: Simon & Schuster, 2007.

Carroll, Susan J. ve Richard L. Fox, editörler. Gender and Elections:: Shaping the Future of American Politics (Cinsiyet ve Seçimler: Amerikan Siyasetinin Geleceğinin Şekillenmesi). New York, NY: Cambridge University Press, 2006.

Dover, E.D. Images, Issues, and Attacks:: Television Advertising by Incumbents and Challengers in Presidential Elections (İmajlar, Meseleler ve Saldırılar: Başkanlık Seçimlerindeki Görevlilerin ve Adayların Televizyon Reklamcılığı). Lanham, MD: Lexington Books, 2006.

Farnsworth, Stephen J. The Nightly News Nightmare:: Television's Coverage of U.S. Presidential Elections, 1988-2004 (Gece Haberleri Kâbusu: 1988-2004 ABD Başkanlık Seçimleri’nin Televizyon Haberleri). Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2007.

Feldman, Jeffrey. Framing the Debate:: Famous Presidential Speeches and How Progressives Can Use Them to Change the Conversation (and Win Elections) (Tartışmanın Çerçevesi: Ünlü Başkanlık Konuşmaları ve Sonrakilerin Konuşmayı Değiştirmek (ve Seçimleri Kazanmak)için Konuşmaları Nasıl Değiştirebileceğine Dair). Brooklyn, NY: Ig Publishing, 2007.

Green, John C., Mark J. Rozell ve Clyde Wilcox, editörler. The Values Campaign?:: The Christian Right and the 2004 Elections (Değerler mi Kampanya Yapıyor?: Hıristiyan Sağ ve 2004 Seçimleri). Washington DC: Georgetown University Press, 2006.

Jarvis, Sharon E. The Talk of the Party:: Political Labels, Symbolic Capital, and American Life (Partinin Dili: Siyasi Etiketler, Sembolik Baş Harf ve Amerikan Yaşamı). Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005.

Magleby, David B., Anthony J. Corrado ve Kelly D. Patterson. Dancing without Partners:: How Candidates, Parties, and Interest Groups Interact in the Presidential Campaign (Partnersiz Dans Etmek: Adaylar, Partiler ve İlgili Grupların Başkanlık Kampanyasında Nasıl Bir Etkileşim İçinde Olduklarına Dair). Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007.

McDonald, Michael P. ve John Samples. The Marketplace of Democracy:: Electoral Competition and American Politics (Demokrasi Pazarı: Seçim Rekabeti ve Amerikan Siyaseti). Washington DC: Cato Institute/Brookings, 2006.

Pfau, Michael, J. Brian Houston ve Shane M. Semmler. Mediating the Vote:: The Changing Media Landscape in U.S. Presidential Campaigns (Oya Aracılık Etmek: ABD Başkanlık Seçimi Kampanyalarında Değişen Medya Manzarası). Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007.

Sabato, Larry J. ve Howard R. Ernest. Encyclopedia of American Political Parties and Elections (Amerikan Siyasi Partileri ve Seçimleri Ansiklopedisi). New York, NY: Facts on File, 2006.

Schofield, Norman. Multiparty Democracy:: Elections and Legislative Politics (Çok Partili Demokrasi: Seçimler ve Parlamento Siyaseti). New York, NY: Cambridge University Press, 2006.

Skinner, Richard M. More Than Money:: Interest Group Action in Congressional Elections (Paradan Daha Fazlası: Kongre Seçimlerinde Çıkar Grubu Faaliyeti). Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007.

Stanley, Harold W. ve Richard G. Niemi. Vital Statistics on American Politics 2007-2008 (2007-2008 Amerikan Siyaseti Konusunda Çok Önemli İstatistikler). Washington DC: CQ Press, 2007.

Williams, Andrew Paul ve John C. Tedesco, editörler </B>. Internet Election:: Perspectives on the Web in Campaign 2004 (İnternet Seçimi: 2004 Kampanyasında İnternetteki Bakış Açıları). Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006.

ABD Dışişleri Bakanlığı yukarıdaki listede adı geçen kaynakların içeriği ve ulaşılabilirliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 
Back to Top


Bu site ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgilendirme Dairesi tarafından oluşturulmuş ve güncellenmektedir.
Diğer internet sitelerine olan bağlantılar, orada belirtilen düşüncelerin tasvip edildiği şeklinde yorumlanmamalıdır.