AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE

OKUMAK İSTİYORSANIZ

 

KİTAPÇIK - 3

Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları,

Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon

Bu kitapta bir web sitesinin veya yayımın yer alması, sadece bilgi amaçlı olup A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından tanındığını veya onaylandığını göstermez. Listelerde yer alan internet siteleri ve yayımlar var olanların tamamı değil, sadece aralarından seçilmiş bir gruptur.

TEŞEKKÜRLER

Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumak İstiyorsanız başlığı altında yayımlanan ve dört kitapçıktan oluşan bu dizi, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bilgi ve Kaynakları Şubesi tarafından hazırlanmıştır. Bu kitapçık dizisini İngilizce olarak aşağıdaki web adresinde bulabilirsiniz:  

http://educationusa.state.gov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dışişleri Bakanlığı aşağıda ismi sıralanan dünyanın dört bir yanından kişilere, Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumak İstiyorsanız Danışma Komitesi'nin aktif üyeleri olarak, zamanları, uzmanlıkları ve yetenekleriyle yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini sunar:

Evelyn Levinson – Proje Koordinatörü
Eğitim Bilgi Merkezi Eski Direktörü, A.B.D.-İsrail Eğitim Vakfı, (Educational Information Center, U.S.-Israel Educational Foundation), Tel Aviv, İsrail
Direktör, Avrupa Üyelik Hizmetleri ve Danışmanlık Ağı, (European Membership Services and  Counseling Networks), Education Connect LLC

Louise Cook – Birinci Kitapçık Koordinatörü ve Yazarı
Direktör, Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, A.B.D.-İngiltere Fulbright Komisyonu, (Educational Advisory Service, U.S.-U.K. Fulbright Commission), Londra

Diana Lopez – İkinci Kitapçık Koordinatörü ve Yazarı
Direktör, Yüksek Lisans  Başvuru ve Kayıtları, Tennessee Üniversitesi, Knoxville

Roberta Paola – Üçüncü Kitapçık Koordinatörü ve Yazarı
Güney Afrika için Eğitim Danışmanı / Özel Projeler Yöneticisi, A.B.D. Baş Konsolosluğu, Durban, Güney Afrika

Gaston Lacombe – Dördüncü Kitapçık Koordinatörü ve Yazarı
Program Koordinatörü, Soros Vakfı-Letonya, Eğitim Danışma Merkezi (Educational Advising Center)

Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda aşağıda ismi sıralanan yazar / editör / okuyucu / danışmanlara da teşekkürlerini sunar:

Kathleen Alam, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı Bölgesel Eğitim Danışma Koordinatörü, Güney Afrika

Ellen Badger, Direktör, Uluslararası Öğrenci ve Bilim Hizmetleri, Binghamton Üniversitesi (SUNY), New York

Juleann Fallgatter, Editör, The Advising Quarterly, ve Direktör, Danışma ve Test Hizmetleri, (Advising and Testing Services), AMIDEAST

Nancy Gong, Amerika-Endonezya Değişim Vakfı Eski Koordinatörü (American-Indonesian Exchange Foundation) - Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, Jakarta, Endonezya

Sandarshi Gunawardena, A.B.D.-Sri Lanka Fulbright Komisyonu Eski Eğitim Danışmanı, Colombo, Sri Lanka

Linda Heaney, Başkan, Linden Eğitim Hizmetleri, Washington, D.C.

Lia Hutton, Ortak Editörü, The Advising Quarterly, AMIDEAST

Nancy Keteku, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı Bölgesel Eğitim Danışmanlık Koordinatörü, Afrika

Maria Lesser, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı Bölgesel Eğitim Danışmanlık Eski Koordinatörü, Meksika / Karayipler

Amy Lezberg, Yüksek Eğitim için New England Kaynak Merkezi, Massachusetts Üniversitesi, Eğitim Koleji, Boston

Martyn J. Miller, Direktör, Uluslararası Hizmetler Dairesi, Temple Üniversitesi, Philadelphia, Pennsylvania

Terhi Molsa, Direktör Yardımcısı, Fulbright Merkezi (The Fulbright Center), Helsinki, Finlandiya

Laura R. Ruskaup, A.B.D.-İngiltere Fulbright Komisyonu Eski Eğitim Danışmanı

Sohair Saad, Direktör, Eğitim Kaynakları Merkezi, AMIDEAST, Kahire, Mısır

Jaylene Sarrasino, Entelektüel Mülkiyet Vekili ve İnternet Danışmanı, Washington, D.C.

Bu yayım dizisinin kapak ve tanıtım resimleri için finansman desteği sağlayan Denver Üniversitesi'ne   (http://www.du.edu) özel şükranlarımızı sunarız.
ÖNSÖZ

Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon,  A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından muhtemel, müstakbel, olası uluslararası öğrencilere ve bilim insanlarına Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak konusunda tarafsız ve kullanışlı öneriler sunmak için bir dizi olarak hazırlanan dört kitapçıktan birisidir. Dört kitapçığın hepsini http://educationusa.state.gov internet adresinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz ve kitapçıkların basılı kopyalarını ise dünyanın bir çok yerindeki  (bu merkezler konusunda daha fazla bilgi için 11-12. sayfalara bakınız) A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde bulabilirsiniz.

Bu dört kitapçık aşağıdaki konuları kapsar:

1.       Lisans Eğitimi – A.B.D. lisans ve ön-lisans diploması için programların nasıl seçilip, bunlara nasıl başvurulacağı ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde teknik ve mesleki eğitim olanakları konusunda  bilgiler.

2.       Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma – A.B.D. yüksek lisans (master), doktora dereceleri, ve doktora sonrası programlar ve buna ek olarak eğitimlerini ve uygulamalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde daha da ilerletmek isteyen profesyoneller için sertifika ve lisans yöntemleri konusunda bilgiler.

3.       Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon – En çok bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim fırsatları ve buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri dışından derece , diploma veya sertifika almak için uzaktan eğitim programlarıyla eğitim almak konusunda genel bilgiler. Bu kitapçık aynı zamanda A.B.D. yüksek eğitim kurumlarının akreditasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi içerir.

4.       Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler – Bir A.B.D. üniversitesi veya koleji tarafından kabul edildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmenizi planlamak için yardım. Bu kitapçık vize başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmak, ve kampüse vardığınızda nelerle karşılaşacağınız konularında çok değerli bilgiler içerir.

THE UNITED STATES OF AMERICA

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ

Neden Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumalısınız?

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri

Yararlı İnternet Siteleri

1. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE KISA-DÖNEM EĞİTİMİ

Düşünülmesi Gereken Etkenler

Önceden Planlamak

Bir Program Seçmek

Akreditasyon

Maliyetler

Fon Sağlamak

Vizeler

Lise Değişimleri

İş Değişimi ve Profesyonel Değişim Programları

Mesleki ve Teknik Programlar

Kısa-Dönem Üniversite Eğitimi

Üniversite Değişim Programları

Diplomasız Eğitim veya “Özel Öğrenci” Statüsü

Yaz Dönemi Eğitimi

Profesyonel Kısa-Dönem Eğitimi

Ziyaretçi Öğretim Üyeleri ve Bilim Adamları

Yararlı İnternet Siteleri

2. BÖLÜM

İNGİLİZCE DİL PROGRAMLARI

Bir İngilizce Dil Programı Seçmek

Program Çeşitleri

Standartlar

Öğretim Programı

Eğitim Süresi

Yer ve Ortam

Sınıf Düzenlemeleri

Ücretler

Giriş Koşulları

Akademik Programlara Giriş

Vizeler

Yararlı İnternet Siteleri

3. BÖLÜM

UZAKTAN EĞİTİM

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim Neden Seçilir?

Başarılı Olmak İçin Gerekli Beceriler

Uzaktan Eğitim Programı Seçmek

Ne Tür Programlar Vardır?

Ne Tür Kurumlar Uzaktan Eğitim Sunarlar?

Uzaktan Eğitimin Maliyeti Ne Kadardır?

Uzaktan Eğitim ile Mektupla Eğitimin Karşılaştırılması

Giriş Koşulları

Düşünülmesi Gereken Diğer Konular

Programın Kalitesi

Akreditasyon

Programın Güvenliği

Yararlı İnternet Siteleri

4. BÖLÜM

AKREDİTASYON

Amerika Birleşik Devletleri'nde Eğitim Standartlarını Korumak

Akreditasyon Neden Önemlidir?

Resmen Tanınmış Akreditasyon Kurulları

Akreditasyonun Önemi

Akreditasyon Kurumları Ne Yaparlar?

Kurumsal Akreditasyon

Bölgesel Akreditasyon

Ulusal Akreditasyon

Bölgesel ve Ulusal Akreditasyonun Karşılaştırılması

Tanınmış Akreditasyonu Olmayan Kurumlar

Program Akreditasyonu

Amerika Birleşik Devletleri Dışındaki A.B.D. Kurumları ve Programları

Yararlı İnternet Siteleri

EKLER

KAYNAKÇA

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

GİRİŞ

Bu kitapçık dört ana konuda bilgi ve öğüt verir:

A.B.D.’nde Kısa-Dönem Eğitimi: Siz …

-        A.B.D ile bir değişim programına katılmak ister misiniz?

-        Belirli bir alanda pratik eğitim ister misiniz?

-        Kariyeriniz açısından akademik veya mesleki bir sertifikaya ihtiyacınız var mı?

-        A.B.D’de akademik olmayan bir programa katılmak ister misiniz?

-        Profesyonel niteliklerinizi geliştirmek ister misiniz?

-        Bir A.B.D üniversitesinde okumayı düşünüyor ancak diploma almak istemiyor musunuz?

Bu hedeflerin tümüne A.B.D.’de en çok 12 ay veya daha kısa süren kısa-dönem eğitim programlarına katılarak ulaşmanız  mümkündür. Bu kitapçığın birinci bölümü mevcut program çeşitlerine genel bir bakış sunar. Bu programlar arasında lise değişimleri, iş değişim programları, mesleki veya teknik programlar, sertifika programları, profesyonel programlar, ve kısa dönem üniversite eğitimi yer alır. Bu bölüm aynı zamanda A.B.D’de kısa dönem eğitimi konusunda program maliyetleri ve vize şartları gibi genel olarak düşünülmesi gereken bazı konulara ışık tutar.

İngilizce Dil Programları: İngilizce dili yeteneklerinizi geliştirmek ister misiniz? İkinci bölüm A.B.D’deki size en uygun İngilizce dil programını nasıl bulacağınızı ve seçeceğinizi açıklar.

Uzaktan Eğitim: Eğer siz bir diploma, sertifika veya derece almak için bu yeni ve hızla yayılan eğitim yönteminden yararlanmayı düşünüyorsanız, üçüncü bölüm uzaktan eğitimin sizin için uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacaktır. Bu bölüm aynı zamanda mevcut bir çok program arasından seçim yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de anlatır.

Akreditasyon: Dördüncü bölüm A.B.D.’deki eğitim kurumları ve programları için akreditasyon olarak bilinen tanınma sistemi ve kalite güvencesi konusunda soruları olanlar içindir. Bu kitapçığın son bölümü sistemin nasıl çalıştığını ve neden sizin için önemli olduğunu açıklar. Bitireceğiniz herhangi bir programın tanınması açısından akreditasyon sonuçlarını inceler ve A.B.D.’de eğitim için başvuru yaptığınızda akreditasyon konusunda sormanız gereken soruları ortaya koyar.

Neden Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumalısınız?

İşte size dünyanın dört bin yanından 500,000’den fazla[1] uluslararası öğrencinin eğitimlerini ilerletmek için Amerika Birleşik Devletleri’ni seçmelerinin birkaç nedeni:

Kalite: A.B.D. kolejleri tesislerinin, kaynaklarının ve eğitim kadrolarının kalitesiyle dünya çapında üne sahiptir.

Seçenek: A.B.D. eğitim sisteminin kurum çeşitleri, akademik ve sosyal çevreler, giriş koşulları, doktora programları, ve uzmanlaşabileceğiniz konular açısından dünyada rakipsizdir.

Değer: Geleceğinize yapacağınız bir yatırım olarak, bir A.B.D. derecesi size paranızın karşılığını en iyi şekilde verir. Eğitim ücretlerinin ve yaşama giderlerinin çok geniş bir yelpazeye dağılması ve üniversitelerden biraz mali yardım Amerika Birleşik Devletleri’nde okumayı sizden önceki binlerce öğrenci için mümkün kılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri

“Danışma merkezinden aldığım yardım ve desteğin değerini abartmak çok zor. Merkez benim için Amerikan eğitim sistemi konusunda ilk ve en önemli kaynaktı. Merkezde bulunan kitapçıklar, dergiler, ve internet bağlantısı son derece yararlı oldu, ve orada çalışanlar hedeflerime ulaşmam için bana çok yardımcı oldu.”
— Rusya’dan bir iş yönetimi öğrencisi

Kendiniz için en uygun okulları seçmek ve başarılı başvurular hazırlamak sizin yönünüzden sorumluluk ve dikkatli bir planlama gerektirir, ama hemen hemen her ülkede sizin ihtiyaçlarınızı anlayacak ve size yardım edebilecek danışmanlar vardır. 450’den fazla A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezini bünyesinde barındıran dünya çapında bir şebekede Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak konusunda sizin için gerekli bilgi ve önerileri bulabilirsiniz. Size ve ailenize A.B.D.’de üniversite seçimi ve başvurularla ilgili konularda yardım edecek bu konuyla ilgili özel eğitim almış eğitim danışmanlarının yanı sıra dizinler, rehberler, kolej katalogları, ve giriş testleriyle ilgili bilgilerin tümünü bu merkezlerde bulabilirsiniz. Bazı merkezler kolej fuarları ve seminerleri de düzenlemektedir. Bilgi ve danışma merkezlerinde video ve grup sunuşları, web sitelerine ulaşım ve bağımsız kaynak kitapçıkları olarak ücretsiz tanıtıcı bilgi alabilirsiniz, ancak bazı merkezlerde ek hizmetler ücrete tabi olabilir.

Bütün A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezleri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitim olanaklarının çeşitleri konusunda tarafsız bilgi sağlamak amacıyla A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenir. Ancak, merkezlerin ve onları yöneten kuruluşların isimleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Size en yakın merkezi bulmak için bölgenizdeki A.B.D. sefareti veya konsolosluğu ile bağlantı kurabilir veya A.B.D. Dışişleri Bakanlığı'nın http://educationusa.state.gov adresindeki internet sitesindeki listeden yararlanabilirsiniz.

Başvurularınızda şansınız bol olsun!

Yararlı İnternet Siteleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumak İstiyorsanız Kitapçık Dizisinin Çevrimiçi Uyarlaması
http://educationusa.state.gov

Dünya Çapındaki A.B.D. Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri Rehberi
http://educationusa.state.gov

[1] Open Doors2000: Open Doors on the Web, http://opendoors.iienetwork.org/.  Institute of International Education, New York, N.Y.

1. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE KISA-DÖNEM EĞİTİMİ

A.B.D.’de en uzun 12 ay veya daha kısa süren çok çeşitli kısa-dönem eğitim programları vardır. Bunların arasında lise değişim programları, iş  ve profesyonel değişim programları, mesleki ve teknik programlar, kısa dönem üniversite eğitimi ve mesleki eğitim yer alır. Bu bölüm A.B.D.’nde herhangi bir kısa-dönem eğitim programına başvururken göz önünde bulundurmanız gereken bazı konulara genel bir bakış sunar. Ayrıca bu bölümde mevcut temel program seçenekleri de tanıtılmaktadır.

Düşünülmesi Gereken Etkenler

Önceden Planlamak

Herhangi bir eğitim programında başarılı olmanın en iyi yolu “ev ödevinizi” iyi yapmaktır. A.B.D.’deki nispeten kısa eğitim süreniz dikkatli bir planlama ve önceden hazırlanma ile daha verimli olacaktır. Bir programa başlamak istediğiniz tarihten en az 12 ila 18 ay önce hedeflerinizi tanımlayın ve bunlara en iyi uyan programları araştırmaya başlayın.

 

Program Seçmek

 

Araştırmanıza size en yakın A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezini ziyaret ederek başlayın. Orada A.B.D.'deki eğitim programları ve kurumları konusunda çeşitli başvuru malzemeleri bulabilirsiniz. Ayrıca bu bilgiye bu bölümün sonunda yer alan internet siteleri listesi ve kitapçığın sonunda yer alan kaynakça aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Kişisel ve mesleki ihtiyaçlarınızı karşılayacak birkaç tane program belirlemeye çalışın. Sonra bu programları yürüten kuruluşlarla veya kurumlarla temasa geçerek ayrıntılı bilgi isteyin. Karşı tarafa, eğer varsa, özel durumunuzu ve özel ihtiyaçlarınızı tam olarak ilettiğinizden emin olun. İlginizi çeken programları birbiriyle karşılaştırırken aşağıdaki noktaları göz önüne alın:

-        Son başvuru tarihleri;

-        Uygunluk ve giriş şartlarına uyup uymadığınız;

-        Programın veya kurumun akreditasyonu (bir sonraki bölüme ve bu kitapçıktaki dördüncü bölüme bakınız);

-        Maliyetler (bir sonraki bölüme bakınız);

-        Programın kalacak yer içerip içermediği veya bunu ayarlayıp ayarlamadığı, ya da kalacak yer arayan öğrencilere yardım sunup sunmadığı;

-        Programı yürüten kuruluş veya ev sahibi eğitim kurumu tarafından sunulan sosyal aktiviteler gibi diğer hizmetler;

-        Programın ne zamandan beri uygulandığı, katılımcıları, ve  eğer öğrenebilirseniz, programı tamamlayan katılımcıların ne gibi kariyer veya iş olanakları elde ettikleri;

-        Eğer bu uluslararası bir değişim programı değilse, program yöneticilerinin A.B.D. dışından katılımcılar konusunda nasıl bir deneyime sahip oldukları;

-        Yerleşim ve iklim şartları ve toplu taşımacılık dahil yerel çevre;

-        “Küçük yazılar”, ön ödeme yapmanız gerekli mi, iade koşulları ve iptaller, ve hem sizin hem de programı yürüten kuruluş için diğer bütün koşullar.

Eğer bir kolej veya üniversitede eğitim almayı düşünüyorsanız, bir A.B.D. koleji veya üniversitesi seçerken düşünülmesi gereken etkenlerin ele alındığı bu dizinin birinci ve ikinci kitapçıkları da sizin için yararlı olabilir.

Akreditasyon

A.B.D.’de eğitim standartlarını izlemekle sorumlu merkezi bir hükümet kuruluşu yoktur. Bunun yerine A.B.D., kurumların ve özel programların eğitim açısından kalitesini sağlamak için akreditasyon sistemine güvenir. Seçtiğiniz bütün kursların veya kısa-dönem eğitim veya öğretim programlarının uygun bir biçimde resmen tanındığından emin olmanız çok önemlidir. Ayrıca ülkenize geri döndüğünüzde eğitim programınızın tanınıp tanınmayacağını önceden ülkenizdeki lise, üniversite, eğitim veya çalışma bakanlığı, işvereniniz, veya ilgili meslek kuruluşu ile kontrol edin. Uygun bir kısa-dönem eğitim programı seçmenin bu çok önemli bölümüyle ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için bu kitapçığın “Akreditasyon” başlıklı dördüncü bölümünü okuyun.

Maliyetler

A.B.D.’de kısa-dönem eğitimin maliyeti çok değişkendir. Maliyetler kurumun eğitim ücreti, program çeşidi ve süresi ile programı tamamlamak için satın almanız gereken malzeme ile belirlenir. Her program için maliyet bilgileri program broşürlerinde, kataloglarda ve başvuru formlarında ve bazen de internet sitesinde bulunabilir.

Ayrıca A.B.D.'ye gidiş dönüş ücretinizi ve oda ve yemek gibi masrafları da bütçenize almalısınız. Buna ek olarak A.B.D.'de kaldığınız süre için sağlık sigortası yaptırmanız da gerekecektir. Bir de ülkenizde A.B.D. için öğrenci vizesine başvuru ücreti ödeyebilirsiniz.

Mali Yardım Sağlamak

Üniversitelerden, burs kuruluşlarından, veya bağış yapan kurumlardan A.B.D.’nde kısa-dönem eğitimi için mali yardım sağlamak çok zordur. Bu çeşit yardımların çoğu için yüksek lisans veya araştırma öğrencileri tercih edilir. Mali yardım sağlanabilecek durumlar bir sonraki bölümde açıklanmıştır.

Vizeler

Dikkat edilmesi gereken önemli bir konu vizedir. Programın çeşidi veya kursun süresine bakılmaksızın, A.B.D.’de hemen hemen bütün kısa-dönem eğitimleri için ülkenizdeki A.B.D. elçiliği veya konsolosluğundan öğrenci vizesi almanız gerekir. Uluslararası öğrenciler için en sık kullanılan vize F-1 öğrenci vizesidir. Profesyonel öğrenciler M-1 vizesi ile seyahat edebilirler. Eğer tanınmış bir değişim programına katılıyorsanız, J-1 değişim ziyaretçisi vizesi ile seyahat edeceksiniz. Kurumdaki görevliler sizin hangi cins vizeye ihtiyacınız olduğunu bilirler.

F-1, J-1 veya M-1 vizesine başvurmadan önce Uygunluk Sertifikası almalısınız. Eğer F-1 veya M-1 vizesi için başvuruyorsanız, Uygunluk Sertifikası size eğitim alacağınız A.B.D. kurumu tarafından verilecektir. Eğer J-1 vizesine başvuruyorsanız, Uygunluk Sertifika'nız ya A.B.D. eğitim kurumu ya da eğitiminize A.B.D.'de sponsorluk yapan program tarafından verilecektir. Uygunluk Sertifikası sizin bir eğitim programına kabul edildiğinizi ve kendi kaynaklarınızla, ister size sponsor olan kişi veya kuruluşların sağladığı mali yardımla kurs veya program süresince masraflarınızı karşılayabileceğinizi kanıtlamış olduğunuzu gösterir. F-1 vize başvurusu için Uygunluk Sertifikası I-20 A-B; M-1 vizesi için I-20 M-N; ve J-1 vizesi için DS-2019 Formu olarak adlandırılır.

Vize koşulları için bu dizinin Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler başlıklı dördüncü kitapçığına bakın. Ayrıca size en yakın A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine ve Amerika Birleşik Devletleri sefaretine veya konsolosluğuna başvurarak ülkenize özel vize başvurusu prosedürleri ve vize ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Lise Değişimleri

A.B.D.'de “lise” terimi kolej veya üniversite eğitiminden önceki üç veya dört yıllık eğitim için kullanılır. Lise bir çok ülkedeki ortaöğretime eşittir. Lise öğrencileri için değişim programları süre açısından birkaç hafta ile bir yarıyıl veya bir eğitim yılı arasında değişir. Bir çoğu öğrencinin program süresince ev sahibi bir aile yanında kaldığı “evde yaşama” içerir. Bu değişimlere katılan öğrenciler genellikle masraflarını kendileri karşılar, burs olanağı çok enderdir. Ancak, Uluslararası Rotary, American Field Service (AFS), ve Lions Kulübü gibi uzun süredir başarılı olan birkaç uluslararası kuruluş kısmen veya tamamen burslu değişim programları sunmaktadır. Eğer bu kuruluşlar sizin ülkenizde varsa, ne gibi programlar olduğunu öğrenmek için onlarla temasa geçin. Başka bir seçenek ise bir A.B.D. lisesine yazılmak olabilir.  Bunu yapmak isterseniz, eğitim almak istediğiniz eyaletin eğitim müdürlüğüne başvurarak, o eyaletteki okullar hakkında bilgi alabilirsiniz. A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde bütün eyaletlerin eğitim müdürlüklerinin adreslerini bulabilirsiniz. A.B.D.'deki özel okullar konusundaki bilgiye de bilgi ve danışma merkezleri ile internet aramalarından ulaşabilirsiniz.

Eğer akrabalarınızda kalmayı planlamıyorsanız veya organize bir programa dahil değilseniz, A.B.D.'de kalacak yerinizi ayarlamanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. Buna ek olarak, devlet okulları A.B.D. vergi mükellefleri için ücretsizken, sizin eğitim ücreti ödemeniz istenecektir. Geçerli vize yönetmeliğine göre bir A.B.D. lisesine devam etmek için gerekli düzenlemeleri kendiniz yapıyorsanız, A.B.D.'e turist vizesi ile değil, F-1 vizesi ile girmelisiniz. Eğer bir A.B.D. lisesine devam edecekseniz, F-1 vizenizi alabilmeniz için eğitim giderlerinizin payınıza düşen kısmını ödemiş olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Bir A.B.D. devlet lisesine devam edebileceğiniz en uzun süre bir yıldır. Ancak, siz özel bir okula devam edecekseniz süre kısıtlaması olmadığı gibi, ön ödeme şartı da yoktur.

İngilizce dili yeterliği genellikle bütün A.B.D. lise değişim programları için gereklidir. Sizden bir öğretmen veya nitelikli bir kimse tarafından İngilizce dil yeteneğinizin değerlendirilmesi veya değişim programının yerel temsilcisi ile İngilizce olarak görüşme yapmanız istenebilir.

Size yakın A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinde ülkeniz ile A.B.D. arasındaki lise değişim programlarının bir listesi olabilir. Ayrıca A.B.D.'de bağlantı kurabileceğiniz yararlı kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır:

American Institute for Foreign Study Foundation (AIFS)
River Plaza
9 West Broad Street
Stamford, CT 06902-3788, USA
Telefon: 203-399-5000 veya 800-727-2437; Faks: 203-399-5588
Web sitesi: http://www.aifs.com

AYUSA International
455 Market Street , 17th floor
Stamford, CT 06902-3788 USA
Telefon: 888-552-9872; Faks: 415-986-4620
Web sitesi: http://www.ayusa.org/

EF Foundation for Foreign Study
EF Center Boston
One Education Street
Cambridge, MA 02141, USA
Telefon: 617-619-1000; Faks: 617-619-1001
Web sitesi: http://www.effoundation.org/

The Center for Cultural Interchange (CCI)
17 North Second Avenue
St. Charles, IL 60174, USA
Telefon: 630-377-2272; Faks: 630-377-2307
Web sitesi:  http://www.cci-exchange.com/

Değişik arama motorları kullanarak bu konudaki son bilgileri ve diğer lise değişim programlarını internette aramak da faydalı olabilir.

İş Değişimi ve Profesyonel Değişim Programları

İş değişimi programları A.B.D.'de kısa-dönem iş deneyimi aracılığıyla uluslararası anlayışı özendirir. Bu programlar yapıları gereği çok büyük farklılıklar gösterir; örneğin, bazı programlar sizin her çeşit işi kabul etmenize olanak sağlar, diğerleri ise ya sizi kısıtlayarak seçmiş olduğunuz kariyerinizle ilgili bir işte çalışmaya zorlar, ya da dadılık (AuPair) gibi bazı işlere zorlar. Her programın uygunluk şartları farklıdır, ve sizin özel durumunuza ve ihtiyaçlarınıza en iyi uyan programın hangisi olduğunu incelemeniz gerekir.

İş değişimi programları A.B.D. ile her ülke arasında uygulanmaz. Bir A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine başvurarak ülkeniz vatandaşlarına yönelik bir program olup olmadığını öğrenin. Ayrıca iş değişim programları konusunda bilgi aramak için interneti kullanın.

Bu programlar, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından Uygunluk Sertifikası (DS-2019 formu) vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülebilir. Bu form, değişim programı katılımcılarının J-1 değişim ziyaretçisi vizesi için bir A.B.D. elçiliğine veya konsolosluğuna başvurmasına olanak sağlar. J-1 vizesi katılımcının belirli bir süre için A.B.D.'de yasal olarak çalışmasını sağlar. Bu çeşit J-1 vizesi A.B.D. üniversitelerindeki diploma veya değişim programlarına yazılan öğrencilere verilen farklı bir kategorideki J-1 vizesiyle karıştırılmamalıdır; iş değişimi programındayken tam zamanlı çalışamazsınız.  J-1 Değişim Ziyaretçisi Programı ve AuPair (dadı) Programı hakkında daha fazla bilgiyi internette http://exchanges.state.gov adresinde bulabilirsiniz.

İş değişimi programına katılımınızı olabildiğince önceden planlamalısınız. Bazı iş değişimi programları başvurunuzu yapmadan önce A.B.D.'den iş teklifi almanızı şart koşar. Programların son başvuru tarihi olabilir, veya A.B.D.'ye hareket etmeden belli bir hafta veya ay önce başvurunuzu yapmanız gerekebilir.  İş değişimi kuruluşuna sürecin tamamının ne kadar süreceğini sorun. Vizeniz için başvurmak ve almak için yeterli süre ayırın. Eğer mümkünse vize başvurunuzun başarılı olduğunu öğrenmeden uçak biletinizi almayın.

Eğer A.B.D.'de kendi mesleğinizle ilgili daha fazla eğitim almak isterseniz, profesyonel değişim programına katılmayı düşünebilirsiniz. Bazı meslek üyelerinin, çoğunlukla öğretmenlerin, başka bir ülkede yaşamayı ve çalışmayı denemelerine izin veren ülkeler ile A.B.D. arasında bir kaç program yürütülmektedir. Buna örnek olarak bir program A.B.D. ve otuzdan fazla ülke arasında yürütülen Fulbright Öğretmen ve Yöneticiler Değişim Programı verilebilir. Bu programla ilgili daha fazla bilgi internette http://exchanges.state.gov/education/fulbright adresinde bulunabilir. A.B.D. ve ülkeniz arasında olabilecek bu ve diğer profesyonel değişim programları hakkında bilgi için A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine başvurun.

Mesleki ve Teknik Programlar

Eğer yeni bir beceri edinmek veya mevcut becerinizi geliştirmek isterseniz, iki-yıllık bir community veya junior kolejinde, meslek veya teknik okulda veya özel bir eğitim merkezinde verilen kısa-dönem programını düşünün.

Birkaç gün ile bir yıldan uzun süreler arasında değişen bu programlar belirli ve pratik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olup, öğrencileri hemen işe başlamak üzere hazırlamak amacını güderler. Uygulamalı eğitim faaliyetleri mesleki ve teknik eğitimin en önemli bölümüdür. Ortak eğitim konuları arasında veri işleme, bilgisayar programlama, yapım, otomotiv mekaniği, çizim ve sekreterlik hizmetleri vardır.

Teknik eğitimde öğrencilerin uygulamaya yönelik becerilerin yanı sıra kavramlar, teori ve tasarım  öğrenmelerini de gerektirir. Bu programlar yalnızca iki-yıllık okullarda değil, aynı zamanda bazı dört-yıllık kolejler ve üniversitelerde de olabilir. Community kolejleri ve üniversiteler konusunda daha fazla bilgi için lütfen bu dizinin birinci kitapçığına bakınız.

Teknik ve mesleki programlar bitirme sertifikaları veya diploma kazandırır ama üniversite diploması sağlamaz. Bir teknik veya mesleki eğitim programına kaydolmadan önce bu programdan alacağınız diploma veya sertifikanın ülkenize döndüğünüzde geçerli olacağından emin olun. En önemlisi, gitmeyi düşündüğünüz kolejin uygun bir akreditasyona sahip olmasıdır. Akreditasyon, A.B.D.'deki eğitim kurumlarının ve programlarının tanınma ve kalite güvencesi sistemidir. Teknik ve mesleki okulların akreditasyonu Kariyer Kolejleri Birliği gibi ulusal birlikler veya kurumsallaşmış akreditasyon birliklerinin ilgili bölümlerince yürütülür. Sağlık alanında olduğu gibi bazı meslek alanlarında uzmanlaşmış akreditasyon birlikleri vardır. Akreditasyonun önemi üzerine bilgi ile kurumsallaşmış akreditasyon birlikleri ve uzmanlaşmış akreditasyon konularında daha ayrıntılı bilgiyi bu kitapçığın dördüncü bölümünde bulacaksınız.

Mesleki veya teknik eğitim programına başvurmadan önce mümkün olduğunca çok bilgi toplayın. Program seçmek konusundaki bölümün başındaki “Düşünülmesi Gereken Etkenler” başlıklı bölüme bakın. Ayrıca düşündüğünüz meslek için ülkenizde iş bulma şansınız olduğundan emin olun.

Bir çok A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde teknik ve mesleki eğitim programlarıyla ilgili bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, bu bölümün sonundaki Yararlı İnternet Siteleri bölümünde ve kitapçığın sonundaki kaynakçada daha fazla kaynak bulabilirsiniz.

Kısa-Dönem Üniversite Eğitimi

Bir A.B.D. üniversitesinde eğitim almak istiyor ama tam bir diploma programını tamamlayabileceğinize inanmıyor musunuz? Üniversite değişim programları, misafir veya özel öğrenci eğitimleri, ve yaz dönemi eğitimleri size bir yaz, bir sömestr veya bir eğitim yılını A.B.D.'deki bir üniversitede bir diploma programına kayıt olmadan geçirmenizi sağlayabilir. Bu eğitim, ülkenizdeki diploma programının bir bölümü olabilir ya da bir A.B.D. üniversitesinde lisans veya yüksek lisans düzeyinde kişisel veya mesleki gelişmeniz için sadece birkaç ders alabilirsiniz

Üniversite Değişim Programları

Bir çok A.B.D. üniversitesinin A.B.D. dışındaki üniversitelerle resmi bağlantıları vardır, ve bu üniversitelerle birlikte öğrenci değişim programları kurmuşlardır. Bu programlar uyarınca, A.B.D. öğrencileri ve başka ülkelerden öğrenciler yer değiştirir ve birbirlerinin ülkelerinde yaşayarak ve birbirlerinin üniversitelerinde okuyarak deneyim kazanırlar. Genellikle, alınan dersler öğrencinin kendi ülkesindeki diploma programına sayılırlar. Bu programların çoğu ya bir yarıyıl ya da bir eğitim yılı sürer. Bu düzenlemenin avantajlı yanı A.B.D. dışından gelen öğrencilerin genellikle çok daha yüksek olan A.B.D. üniversitesinin yerine kendi üniversitelerinin eğitim ücretini ödemeleridir.

Uluslararası programlardan sorumlu ofisle ve kendi kurumunuzdaki bağlantılarla temas kurarak okulunuzun herhangi bir A.B.D. üniversitesiyle değişim anlaşması olup olmadığını öğrenin. Eğer varsa, değişim programının nasıl işlediğini ve katılmak için uygun olup olmadığınızı öğrenin. Ya da, kendi ülkenizdeki üniversite ve kolejlere başvuruyorsanız ve eğer A.B.D.'de bir süre okumak istiyorsanız, bu üniversitelerin A.B.D. üniversiteleriyle değişim programı uygulayıp uygulamadıklarını öğrenin. Ayrıca pek çok A.B.D. üniversiteleri değişim programlarını internet sitelerinde yayınlarlar.

Kendi eğitim programınız yurt dışında eğitimi şart koşmasa bile, kendi üniversitenize lisans düzeyinde değişim programı için  mali yardım konusunda başvurabilirsiniz. A.B.D. kurumlarından bu gibi kısa-dönem eğitimleri için mali yardım çok kısıtlıdır. Eğer kendi okulunuzdan veya A.B.D. kurumundan mali yardım alamazsanız, Rotary gibi sosyal, yardımlaşma veya toplum kuruluşlarına; çokuluslu şirketlere veya yerel şirketlere başvurarak mali yardım almaya çalışabilirsiniz.

Diplomasız Eğitim veya “Özel Öğrenci” Statüsü

Eğer liseyi veya lisans eğitiminizi bitirmişseniz veya lisans/yüksek lisans diploması için okuyorsanız, pek çok A.B.D. üniversitesi sizin tam bir diploma programına yazılmadan diploma-seviyesi derslerini almanıza izin verebilir. Bu anlaşma uyarınca belirli bir bölümden, bir üniversitede birkaç bölümden veya bazen de belli bir bölgedeki birkaç üniversiteden ders alabilirsiniz.

Diploma programına katılmadan diploma-seviyesi dersleri alan öğrencilere özel öğrenci denebilir. Bir çok üniversite özel öğrenci olarak kayıt yaptırabileceğiniz yarıyıl sayısını belirli bir zaman limiti koyabilirler. A.B.D. üniversitelerini nasıl seçeceğiniz ve başvuracağınız konularında bu dizinin birinci ve ikinci kitapçıklarından (Lisans Eğitimi  ve Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma) yararlanabilirsiniz.

Özel öğrenci eğitimi için fırsatlar ve koşullar için genel bilgileri bir çok üniversite kataloğunda bulabilirsiniz. İlginizi çeken okullar ve programlar için özel bilgiler ve başvuru süreçleri için doğrudan üniversitenin kayıt bürosuna ve ilgili bölümlere başvurarak özel öğrenci statüsünde kısa-dönem, diploma-seviyesi eğitimi almak istediğinizi belirtin.

Özel öğrenciler her zaman değilse de genellikle burs ve asistanlık gibi üniversite-kaynaklı mali yardıma hak kazanamazlar. Mali yardımı Fulbright Komisyonu gibi lisans sonrası eğitim için burs veren bağımsız vakıflar ve kuruluşlardan alabilirsiniz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiye A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde, kendi üniversitenizin yurt dışında eğitim bürosunda veya kariyer planlama merkezinde, veya A.B.D.'de Eğitim Bursları (Funding for United States Study) ve Burs Rehberi (The Grants Register) gibi kaynakların bulunduğu kütüphanelerde ulaşabilirsiniz. Bu kitapçığın sonundaki kaynakçada bunların ve diğer yararlı yayımların listesini bulabilirsiniz.

Yaz Dönemi Eğitimi

A.B.D.'deki bazı üniversiteler Mayıs ve Ağustos arasındaki yaz tatilinde ders verirler. Okul bir veya iki “yaz dönemi” açabilir ve genellikle her dönem altı ila on hafta sürer.

Bir çok üniversite yaz dönemlerini üniversite dışından kimselere açar ve bazen kampüste kalacak yer de sağlayabilirler. Üniversitedeki diploma programına kayıtlı bazı öğrenciler normalden daha kısa sürede mezun olmak, veya kaçırdıkları dersleri tamamlamak ya da not yükseltmek amacıyla yaz döneminde de ders alırlar. Bu, bir taraftan belirli bir ilgi alanında bilgi ve becerilerinizi geliştirirken, diğer taraftan A.B.D.'de bir üniversitede yaşama ve okumak gibi bir deneyim için çok iyi bir yoldur.

Üniversiteler ve kolejler size dersleri “kredi” toplamak için alma veya “dinleyici” olarak kredisiz alma seçeneklerini sunarlar.

Eğer kredi karşılığı ders alırsanız, okuduğunuz her ders belli sayıda ünite veya kredi karşılığında olacaktır. Dönem sonunda aldığınız dersleri, kaç kredi olduklarını, ve aldığınız notları gösteren resmi bir transkript alabilirsiniz. Yaz dönemine devam eden bazı uluslararası öğrenciler A.B.D.'de kazandıkları kredileri kendi ülkelerinde diploma programları için kullanabilirler; kayıt yaptırmadan önce bölümünüze ve üniversiteniz görevlilerine bu konuda danışmalısınız. Aynı şekilde, eğitiminizin daha ileri bir döneminde bir A.B.D. üniversitesine diploma programı için kayıt yaptıracak olursanız, yaz döneminde kazandığınız bu kredileri diploma programına saydırabilirsiniz. Bu konuda durumunuza göre karar verilir. Bu nedenle üniversitenin kayıt bürosuna hangi dersleri tanıyacakları ve kaç kredi sayacakları konusunda danışmalısınız.

Eğer derslere izleyici olarak katılmak isterseniz, sınıf toplantılarına katılmanız, bütün ödevleri ve sınavları tamamlamanız gerekecektir. Ancak, dönem sonunda size ne not ne de kredi verılecektir. Dinleyici dersleri genellikle normal derslerden daha ucuzdur. Muhtemel yanlış anlamaları önlemek için, izleyici olarak girmek istediğiniz derslerin koşullarını ve maliyetlerini kayıt yaptırmadan önce A.B.D. kurumunun kayıt bürosuyla görüşün.

Üniversiteler genellikle yaz dönemine devam eden öğrencilere bazı kısıtlamalar getirir. Örneğin, bazıları 18 yaşından küçük veya liseyi bitirmemiş öğrencileri kabul etmez. Ancak, birkaç üniversite lise eğitimlerinin sonuna gelmiş öğrencilerin kayıt yaptırmasına izin verirler. Son kayıt tarihleri genellikle sınıfın başlangıç tarihinden bir veya iki ay öncedir. Uygunluk  koşulları ve başvuru süreçleri için doğrudan doğruya okulun yaz dönemi broşürüne veya internet sitesine başvurmalısınız.

Bir çok A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinden A.B.D. üniversite ve kolejlerinin yaz dönemi programları konusunda bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca bu bölümün sonundaki Yararlı İnternet Siteleri listesinde ve kitapçığın sonundaki kaynakçada ek kaynaklar bulabilirsiniz. Unutmayın ki, yaz okulları ve enstitüleri yaz ayları boyunca A.B.D.'de eğitim almak için farklı bir yol sunarlar. A.B.D. üniversiteleri yaz dönemi diploma-seviyesi dersleri açarken, yaz okulları ve benzer programlar kişisel gelişme ve mesleki ilerleme için çok geniş bir kurs yelpazesi sunarlar. Benzeri programlar, bazı İngilizce dil merkezlerinde (bu kitapçığın ikinci bölümüne bakın) ve yemek, dalış, moda, müzik, güzel sanatlar gibi konularda kurslar veren enstitülerde bulunurlar.

Kısa-Dönem Profesyonel Eğitim

A.B.D.'deki bazı devlet ve bir çok özel eğitim kurumları profesyoneller için hazırlanmış kısa-dönemli, yoğunlaştırılmış eğitim programları sunarlar; hatta bu kursların bazıları A.B.D. dışından gelen profesyonellerin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır. Buna benzer programları sunan kurumlar arasında devlet ve özel eğitim kuruluşlarının yanı sıra A.B.D. üniversiteleri ve kolejlerindeki bölümler de vardır. Bu programlar bir diplomaya yönelik değildir ama size profesyonel bilgi sağlar ve bir çoğu programı tamamladığınızı gösteren bir sertifika verirler.

Profesyoneller için kısa-dönem programlar birkaç gün ila bir eğitim yılı boyunca devam edebilir ve günde altı ila sekiz saat sürebilirler. Bu programlar uygulamalı ve deneyimsel olup, örnek dosyaların incelenmesi ve sınıf dışında faaliyetler üzerinde önemle durulur. Program uygulamalı iş deneyimleri, şantiye ziyaretleri, A.B.D.'ndeki benzerleriyle birlikte çalışma fırsatı ve teorinin kendi mesleki durumunuza uygulanmasını içerebilir.

Profesyoneller için kısa-dönem eğitim pahalı olmasına rağmen maliyet etkinliği vardır. Örneğin, bir haftalık kısa-dönem eğitim programındaki ders saatleri toplamı hemen hemen 14-haftalık ve haftada birkaç saat toplanan bir kursun ders saatlerine eşittir. Ayrıca, kısa-dönem eğitim programına katılan kişiler, geleneksel bir eğitim programına katılan kişilerle kıyaslandığında işlerinden ve evlerinden çok daha kısa bir süre uzak kalırlar. Bu programların sürelerinin kısa olması ve oldukça yüksek maliyetleri nedeniyle sizin belirli eğitim ihtiyaçlarınızı, durumunuzu ve mesleki eğitim hedeflerinizi en iyi şekilde karşılayacak eğitim programını belirlemeniz çok önemlidir. Öncelikle düşünülmesi gereken etkenler arasında:

İlgi ve Uzmanlık Alanı: Kısa-dönem eğitim programları çok çeşitli alanlarda verilmektedir. Sizin özel ilgi alanınız nedir ve bu alanda sizin uzmanlık konunuz nedir?

İngilizce Dil Seviyesi: Her ne kadar eğitimciler açık ve basit bir dil kullansalar da, yoğunlaştırılmış bir eğitim programına etkin bir şekilde katılmanız için İngilizce konusunda akıcı olmanız gerekir. Eğer İngilizce becerileriniz kısıtlıysa,  Arapça, Fransızca, veya İspanyolca gibi diğer çok konuşulan dillerde birkaç program vardır.

Sponsorluk/Mali Kaynaklar: İşvereninizden veya diğer kaynaklardan ne ölçüde sponsorluk var? Bu size hangi programların açık oluğunu etkileyecektir.

Gerekli Eğitim Süresi: Kendi ülkenizden ne kadar süre uzak kalabilirsiniz? Ne kadar süreyle eğitime ihtiyacınız olacak?

Kariyer Hedefleri: İleride nasıl bir iş yapmak istediğinizi düşünün; bu size en uygun eğitim çeşidini tanımlamanıza yardımcı olur.

Gerekli Yeni Beceriler: Eğitimin hedefleri ve ülkenizdeki işinizin başına döndüğünüzde almanız beklenecek yeni sorumluluklar üzerinde düşünün. Sonra, kurs bilgilerini dikkatle inceleyerek bu ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağına bakın. Bir de kursun kimlere yönelik olduğuna bakın. Bazı programlar belirli bir beceriyi öğretmek üzere özel bir eğitim sunarken, diğerleri yönetim teknikleri gibi çok geniş konuları ele alır. Bazı kurslar deneyimli profesyonellere yönelikken, diğerleri yeni başlayanlar için uygundur. Döndüğünüzde öğrendiklerinizi paylaşmanız gerekecek mi? Eğer gerekecekse, eğitim ve sunuş teknikleri içeren programlara devam ederek programın hem size hem de işvereninize yararlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Durumunuzu ve ihtiyaçlarınızı karşılayan programları belirledikten sonra, her birini tek tek inceleyip aşağıdaki soruları sormalısınız:

-        Her gün kaç saatlik eğitim var?

-        Eğitimcilerin akademik ve mesleki geçmişleri nedir?

-        Eğitim için ne gibi araçlar ve kaynaklar kullanılmaktadır?

-        Eğitim dışında destek, hizmet ve faaliyetler açısından neler verilmektedir?

-        Katılımcıların tipik geçmişleri nedir?

-        Program A.B.D. mi yoksa uluslararası katılımcılara göre hazırlanmış?

-        Müfredat ne kadar esnek?

-        Eğitimde kullanılan ekipman kendi ülkenizdekilerle karşılaştırdığınızda nasıl?

-        Eğitim-sonrası nasıl bir destek var?

Eğitim veren kuruluşların ve verilen programların çeşitliliği nedeniyle profesyonel eğitim programları hakkında bilgi edinmek genellikle diğer kısa-dönem eğitimlerine kıyasla daha çok araştırma gerektirir. Size en yakın A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde A.B.D.'deki kısa-dönem profesyonel eğitim programları konusunda bilgi bulabilirsiniz. Diğer bilgi ve öneri kaynakları arasında işvereniniz, meslek birlikleri, kendi ülkenizdeki resmi makamlar, veya A.B.D. eğitim kurumları, üniversiteleri ve kolejleri vardır. Her kolej veya üniversitedeki Uluslararası Programlar Bürosu, Sürekli Eğitim Bürosu veya benzeri bürolarla bağlantı kurun. İnternette yapacağınız aramalar uygun eğitim kuruluşlarını ve programlarını belirlemenize yardımcı olacaktır. Eğer uygunsa, kendi konunuzla ilgili bilgisayar veya teknik ekipman satıcıları, eğitim/araştırma hastahaneleri, veya kamu hizmeti alanında A.B.D. resmi kuruluşları ve bürolarıyla temas edebilirsiniz.

Ziyaretçi Öğretim Üyeleri ve Bilim Adamları

Doktora derecesi olup da araştırmalarını ilerletmek isteyenler için bir çok A.B.D. üniversitesinde fırsatlar vardır. Üniversiteler ayrıca ziyaretçi öğretim üyelerinin yüksek lisans seviyesi derslerine izleyici olarak girmelerine (yani, kredi veya not almadan derse girmek) ve kişisel araştırmaları için akademik olanakların hepsinden yararlanmalarına izin verir.  Ziyaretçi öğretim üyeleri için genel koşulları üniversitenin kataloğunda veya internet sitesinde bulabilirsiniz. Belli bir bilgi ve başvuru süreçleri için, muhtemel ziyaretçiler doğrudan üniversitenin kayıt ofisine ve uygun bölüme başvurmalıdır.

Ziyaretçi öğretim üyelerinin kendi imkanlarını veya dış kaynaklı mali yardım kullanmaları gerekir. A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde mali kaynak rehberlerini bulabilirsiniz. Bu kitapçığın sonundaki kaynakçada daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz. Ayrıca, bu dizinin ikinci kitapçığı Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma’da A.B.D. üniversiteleri ve enstitülerinde ziyaretçi öğretim üyeleri için fırsatlar konusunda daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Özetleyecek olursak:

-        A.B.D.'deki her kısa-dönem eğitimini 12 ila 18 ay önceden planlamaya başlayın, kişisel ve mesleki ihtiyaçlarınıza uyan birkaç program belirleyin.

-        Seçtiğiniz bütün programların akredite olduğundan emin olun ve ülkenize döndüğünüzde tanınıp tanınmayacağını önceden kontrol edin.

-        Lise değişim programları birkaç haftadan bir eğitim yılına kadar sürebilir ve çoğu katılımcıların A.B.D.’de bir aileyle yaşamasına olanak sağlar.

-        Mesleki ve teknik eğitim programları özel ve uygulamalı eğitim ihtiyaçlarını karşılarken öğrencileri hemen çalışmaya başlayacak şekilde hazırlar. Her ikisinde de belirli becerileri öğrenmek için uygulamalı faaliyetler vardır, teknik eğitim programları ayrıca öğrencilerin kavramları, teorileri ve tasarım öğrenmelerini gerektirir.

-        Mesleki ve teknik eğitim programları sonunda derece yerine sertifika ve diploma verilir. Bu programlar birkaç gün ila bir yıldan daha uzun  bir süre arasında değişir. Bir programa başvurmadan önce onun gerektiği gibi akredite olduğundan emin olun.

-      A.B.D. üniversitelerinde kısa-dönem eğitim fırsatları arasında yarıyıl veya tam yıl süreli üniversiteler arası değişim programları; diploma programına kayıt olmadan diploma seviyesi derslere girmeye olanak sağlayan özel öğrenci programı; kısa-dönem, yoğunlaştırılmış diploma-seviyesi kurslar içeren yaz dönemi eğitimleri; bilim adamları ve ziyaretçi öğretim üyeleri için araştırma yapma ve yüksek lisans seviyesi kursları izleme vardır.

-        A.B.D.'deki yaz okulları ve enstitüleri kişisel gelişim veya genel anlamda profesyonel gelişim için çok çeşitli kurslar sunar.

-        Süreleri birkaç gün bir eğitim yılı arasında değişen ve profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak tasarlanmış yoğunlaştırılmış programları A.B.D.'de kolejler, üniversiteler ve özel eğitim kurumlarında bulabilirsiniz. Kısa-dönem ve uzmanlaşmış olma özellikleri nedeniyle katılımcılar eğer profesyonel eğitim ihtiyaçları ve hedefleri ile programlar arasında uygunluk sağlayabilirse bu onlara büyük yarar sağlar. Bu programlar genellikle iyi derecede İngilizce becerisi gerektirir.

-        Başvuru süreçleri ve vize şartları için hem bir A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine hem de kısa-dönem eğitim programını yürüten veya karşılayan kuruluşa danışın. A.B.D.'deki bir çok kısa-dönem eğitim programları ülkenizdeki A.B.D. sefaretinden veya konsolosluğundan öğrenci vizesi almanızı gerektirir.

Yararlı İnternet Siteleri

The American Association for Adult and Continuing Education (Yetişkin Eğitimi ve Sürekli Eğitim için Amerikan Derneği)
http://www.aaace.org

American Cultural Exchange (Amerikan Kültürel Değişimi)
http://www.cultural.org

American Institute for Foreign Study (Yabancı Eğitim için Amerikan Enstitüsü)
http://www.aifs.com

American Society for Training and Development (Eğitim ve Gelişme için Amerikan Cemiyeti)
http://www.astd.org

AYUSA International
http://www.ayusa.org/

The Center for Cultural Interchange (Kültürel Etkileşim Merkezi)
http://www.cci-exchange.com/

EF Foundation for Foreign Study (Yabancı Eğitim için EF Vakfı)
http://www.effoundation.org/

Fulbright Teacher and Administrator Exchange Program (Fulbright Öğretmen ve İdareci Değişim Programı)
http://exchanges.state.gov/education/fulbright

J-1 Exchange Visitor and Au Pair Programs (J-1 Değişim Ziyaretçisi ve Au Pair Programları)
http://exchanges.state.gov

North American Association of Summer Sessions (Yaz Dönemleri Kuzey Amerika Birliği)
http://www.naass.org/

Occupational Outlook Handbook (Mesleki Görünüş Elkitabı)
http://stats.bls.gov/oco

Peterson’s Summer Opportunities Channel (Peterson’un Yaz Fırsatları Kanalı)
http://www.petersons.com/summerop/

Shaw Guides – Educational Travel and Creative Career Programs (Eğitim Gezileri ve Yaratıcı Kariyer Programları)
http://www.shawguides.com/

Study Abroad (Yurtdışında Okumak)
http://www.studyabroad.com

Vocational and Technical Education Online (Bilgisayarlı Mesleki ve Teknik Eğitim)
http://dragon.ep.usm.edu/~yuen/votech.htm

Yahoo! Listing of Summer Educational Programs (Yaz Eğitim Programları Listesi)
http://dir.yahoo.com/education/programs/summer_programs/

2. BÖLÜM İNGİLİZCE DİL PROGRAMLARI

İngilizce öğrenmek veya İngilizce becerilerini geliştirmek isteyen uluslararası öğrenciler için gidilecek en popüler yer A.B.D.'dir. A.B.D.'nin pek çok coğrafi ve kültürel bölgesine yayılmış 400'den fazla İngilizce dil programları sunan eğitim kurumu vardır. Bu programlar üniversiteye gidecek öğrenciler için akademik İngilizceden, gezginler için dil ve kültür derslerine kadar çok çeşitli dersler sunarlar. Bu kadar çok seçenek olduğundan, program çeşidi ve ilginizi çeken yerleşimler gibi temel kararlar vermeniz gerekecektir. Bir de yüksek kaliteli İngilizce dil programını nasıl seçeceğinizi de anlamalısınız. Bu bölüm sizin için en iyi programın hangisi olduğuna karar verirken düşünmeniz gereken etkenleri ele alır ve sizi daha fazla bilgi kaynağına yönlendirir.

Bir İngilizce Dil Programı Seçmek

Kaliteli İngilizce dil programları bir çok A.B.D. eğitim kurumunda vardır. Yüksek-kaliteli programların eğitimli eğitimcileri, mükemmel bir müfredat programı, ve eğitim için üstün olanakları vardır. Bu olanaklar arasında sınıflar, kitaplıklar, laboratuvarlar, bilgisayarlar, ve diğer ekipmanlar bulunmaktadır. Muhtemel bir öğrenci olarak aşağıda yer alan kriterleri dikkatle inceleyip programın sizin için uygun olup olmadığına karar verin.

Program Çeşitleri

A.B.D.'de belli başlı üç çeşit İngilizce dil programı vardır:

Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları (YİP'ler): Bu programlar genellikle haftada 20 ila 30 saat sınıf dersi gerektirir. Kurslar, sınıf eğitimi, küçük grup tartışmaları, dil laboratuvarları, ve sınıf dışı çalışma içerir. Yoğunlaştırılmış kurslar ikinci-dil-olarak-İngilizce programının dışında normal akademik derslerin izlenmesine bazen olanak sağlar, bazen sağlamaz. Programların çoğu eğitim-öncesi hazırlık kursları olarak geliştirilmiş olup, öğrencileri bir A.B.D. koleji veya üniversitesine girmesi için hazırlar.

Yarı-yoğunlaştırılmış İngilizce Programları: YİP'ler gibi yarı-yoğunlaştırılmış kurslar da sınıf içi eğitim, küçük grup tartışmaları, dil laboratuvarları, ve sınıf dışı çalışma içerir ama öğrenciler genellikle İngilizce dışındaki konulardan da ders alabilirler. Eğer TOEFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi) sonuçlarınız üniversitede bir diploma programına girebilmeniz için yeterliyse ancak geliştirilmesi gerekiyorsa, üniversite sizden birkaç tane yarı-yoğunlaştırılmış ESL (İkinci Dil Olarak İngilizce) dersi almanızı isteyebilir

Profesyonel İngilizce Programları: Bir çok özel İngilizce dil programları ve bazı üniversite-tabanlı programlar profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Bunlar iş İngilizcesi veya hukuk, mühendislik, eğitim, tıp, mimarlık, bilgi-işlem, aerodinamik, otelcilik ve turizm gibi alanlarda özel sertifika programları içerebilirler. Hem özel hem de üniversiteye bağlı bazı programlarda A.B.D. şirketlerinde staj imkanı olabilir.

Bu bölümde sadece Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları (YİP'ler) ele alınacaktır.

Standartlar

Bir dil okuluna başvurmadan önce, onun kabul edilebilir en az standartlara uyduğundan emin olmalısınız. Akreditasyon, A.B.D.'deki eğitim kurumlarının standartlarını kurmak ve korumak için bir süreçtir. Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları için A.B.D.'de iki ana akreditasyon kuruluşu vardır: Sürekli Öğretim ve Eğitim için Akreditasyon Konseyi (ACCET) ve İngilizce Dili Programları Akreditasyon Komisyonu (CEA. Kaydolmayı düşündüğünüz programların bu kurumlar tarafından akredite edildiğinden emin olun.

A.B.D. Göçmen ve Vatandaşlık Bürosu (INS) İngilizce dili programlarını resmi I-20 formunu vermek üzere yetkili kılar. Bu form öğrenci vizesi için gereklidir (Vize başvuruları süreci için bir sonraki Vizeler bölümüne bakın). INS’nin bir kursu Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı olarak kabul etmesi için öğrencilerin haftada en az 18 saat sınıf dersi olmalı ve A.B.D. Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen ulusal veya bölgesel bir akreditasyon kurumunca tanınması şarttır. Bu nedenle, eğer bir İngilizce Programı I-20 formunu vermeye yetkiliyse, bu onun akredite olduğunun bir göstergesidir. Akreditasyon ve tanınmış akreditasyon kuruluşları için daha fazla bilgiyi bu kitapçığın dördüncü bölümünde bulabilirsiniz.

Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları için iki profesyonel kuruluş bütün üyeleri için uymaları gereken standartlar geliştirmiştir: Üniversite ve Kolej Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları Konsorsiyumu (UCIEP - Consortium of University and College Intensive English Programs) ve Amerikan Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları Derneği (AAIEP  - American Association of Intensive English Programs). Kaydolmayı düşündüğünüz programların UCIEP veya AAIEP üyesi olmasına dikkat edin.

Size eğitim verecek öğretim kadrosunun da akademik durumunu bilmek önemlidir. Programın broşürü, kataloğu veya internet sitesini inceleyerek öğretmenlerin hangi unvanlara sahip olduğuna bakın. Öğretmenleri ESL (İkinci dil olarak İngilizce) veya uygulamalı dillerden mezun olan kurumları arayın.

Son olarak, öğretim kadrosunun Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA  - Association of International Educators) veya Yabancı Dil Konuşanlar için İngilizce Öğretmenleri (TESOL - Teachers of English to Speakers of Other Languages) üyesi olup olmadığını sorun. NAFSA'nın üyelerinin uymasını beklediği ahlak kuralları vardır. Hem NAFSA hem de TESOL üyeleri için belli çalışma standartları oluşturmuştur.

Öğretim Programı

Bir çok dil programı, hiç İngilizce öğrenmemişler için başlangıç seviyesindeki kurslardan başlayarak A.B.D.'de bir üniversite veya kolejde okuyacak olup da dil becerilerini geliştirmek isteyenler için ileri seviyedeki kurslara kadar çeşitli seviyelerden oluşur.

Tipik bir dil programı, öğrencinin okumak, yazmak, dinlemek ve konuşmak açısından İngilizceyi anlamasını ve kullanmasını geliştirmek üzere tasarlanmıştır; bazıları dilbilgisini belirgin bir beceri olarak tanımlar. Bazı dil programları İngilizceye sadece akademik amaçlarla odaklanırken, diğerleri Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi (TOEFL - Test of English as a Foreign Language) ve Konuşulan İngilizce Testi (TSE - Test of Spoken English) gibi sınavlara hazırlanmak üzerine odaklanır.

Bir İngilizce dil programının ne sunduğunu daha iyi anlamak için programın internet sitesine bakın. Eğer orada istediğiniz bilgilere ulaşamazsanız, YİP’in kayıt bürosuna e-posta veya telefon yoluyla başvurarak programları hakkında ayrıntılı bilgi isteyin.

Eğitim Süresi

Arzu ettiğiniz dil becerilerine ne kadar sürede ulaşacaksınız? Bir öğrencinin YİP’te ne kadar eğitim alması gerektiğini belirlemek zordur. Her programın başında bütün öğrenciler eğitimlerine uygun seviyeden başlamaları için bir yerleştirme sınavına girerler. Bazı öğrenciler hızlı ilerlerken, diğerlerinin gerekli becerileri geliştirmeleri daha uzun sürebilir. Hedeflediğiniz seviyeye ulaşmanız bir veya iki dönem/sömestr, veya bazı durumlarda daha uzun sürebilir. Bir seviyeden diğerine ilerlemek öğrencinin yetenekleri kadar var olan İngilizce dili becerisine de bağlıdır.

Yer ve Ortam

A.B.D. çok farklı coğrafi özellikleri, iklimleri, kentsel çevreleri, ve kültürel tadları olan büyük bir ülkedir. Program seçiminizi yaparken çok önemli bir etken nerede olacağıdır. A.B.D.'in bütün bölgelerinde yüksek kalitede programlar bulunur.

Coğrafi yerinin dışında, sunulan programın nasıl bir ortama sahip olduğunu ve ne gibi hizmetlerin bulunduğunu da göz önüne almalısınız. Genel olarak üç model vardır:

-        Programlar bir üniversite veya kolejin bir bölümünde ve o bölüm tarafından yürütülür, örneğin İngilizce dili bölümü;

-        Özel dil okulları bir üniversite veya koleje bağlı olup kampüste veya kampüsün yakınında yer alırlar;

-        Özel okullar bir kolej veya üniversiteye bağlı değildir.

YİP’ler her ortamda çok çeşitli akademik ve öğrenci hizmetleri sağlarlar. Bir programın akademik bir kurumla bağlantısı olup olmadığını, size hangi hizmetlerin sunulduğunu, ve programın sizin akademik danışma, konut, sağlık, ve sosyal ihtiyaçlarınızın nasıl karşılayacağını araştırın. Geleneksel bir A.B.D. kolej veya üniversite kampüsündeki bir programa katılan YİP öğrencileri genellikle kurumun yurtlarından, danışmanlarından ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Özel dil okulları genellikle kalacak yer için öğrencilere çeşitli seçenekler sunarlar, akademik danışmanlık ve uyum sağlamaları için yardım sunarlar, ve öğrencileri için sağlık hizmetleri düzenlerler. Kaliteli bir YİP, ortamı ve yeri neresi olursa olsun, sizin doğru programı seçebilmeniz için, üniversite veya dil okulu tarafından hangi hizmetlerin sunulduğunu çok açık bir şekilde belirtir.

Sınıf Düzenlemeleri

Kaliteli bir YİP’in bir başka göstergesi de sınıfların nasıl yapılandırıldığıdır. Sormak isteyeceğiniz bazı sorular aşağıdadır:

-        Ortalama sınıf büyüklüğü nedir?

-        Her öğretmene kaç öğrenci düşer?

-        Bir sınıfa yerleştirilmiş aynı ana dili paylaşan öğrencilerle ilgili standart bir politika var mıdır?

Sınıfın büyüklüğü ve öğrenci-öğretmen oranı öğrencilerin makul ölçülerde bekleyebilecekleri kişisel ilgi seviyesini gösterir. Sadece sizin ana diliniz yerine bir çok farklı ana dile sahip olan öğrencilerin olması sizin İngilizceyi daha hızlı öğreneceğiniz bir ortam sağlayacaktır.

Ücretler

Herhangi bir programı seçerken çok önemli bir nokta maliyettir. Programlar eğitim ücretinin yanı sıra, öğrenci harçları, yurt, yemek, kitap, sağlık sigortası (A.B.D.'e öğrenci vizesi ile girmiş herkes için gereklidir), ve diğer çeşitli masraflar gerektirebilir. Bir çok program başvuru ücreti gerektirir ve bu genellikle geri ödenmez. Ayrıca bazı programlar eğitim ücreti için ön ödeme isterler.

Programın toplam maliyetini başvurmadan önce öğrenmek çok önemlidir. Ödemenin tamamı okula vardıktan sonra yapılır, bu nedenle gerekli bütün ödemeleri yapmak için hazırlıklı olmanız gerekir.

Giriş Koşulları

A.B.D.'deki her YİP kendi giriş koşullarını belirler. Bunlar programdan programa değişir; ancak, çoğu liseyi bitirmiş olmanızı ve programın toplam ücretini ödeyebileceğinizi kanıtlayan mali bilgi sağlamanızı ister. Bazı programlar sizden eğitim transkriptlerini ve İngilizce yeterliğinizi gösteren belgeler, ve bazıları da onlarla çalışırken zamanınızın büyük bir çoğunluğunu sadece dil eğitimine ayırmanızı isteyebilirler. Giriş için gerekli bütün koşulları programın broşüründen veya internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Akademik Programlara Giriş

Bir dil programına kabul edilmiş olmanızın aynı üniversite veya kolejdeki diğer akademik programlara da kabul edildiğiniz anlamına gelmediğini bilmeniz çok önemlidir. Ancak, A.B.D.'deki bazı kurumlar akademik programlara koşullu veya geçici kabul verebilirler. Uluslararası öğrenciler için, koşullu veya geçici kabul genellikle akademik veya profesyonel nitelikleri çok iyi olan ancak İngilizce dil becerisini geliştirmesi gereken adaylara verilir. Yani, siz akademik veya profesyonel niteliklerinize bakılarak bir eğitim programına kabul edilseniz bile, normal derslere kayıt yaptırmadan önce, ya ek İngilizce derslerini tamamlamanız ya da İngilizce dil yeterliğinizi ölçen standart testlerden uygun sonuçlar almanız gerekir. Eğer bu sizin için geçerliyse, kayıt bürosundan gelen mektubu veya diğer belgeleri dikkatle inceleyerek  giriş koşullarının tam olarak ne olduğunu belirleyin ve eğer sorularınız varsa onlarla doğrudan bağlantı kurun.

Bazı kurumlar uluslararası öğrencileri akademik programlara koşulsuz olarak kabul ederler, ancak, öğrenci kampüse vardıktan sonra ondan İngilizce dili yerleştirme sınavına girmesini isterler. Yerleştirme testlerinin sonuçlarına göre, öğrenciler ya normal eğitim programlarına kayıt yaptırabilirler ya da normal derslerden önce İngilizce dil derslerine kaydolarak bunları başarıyla tamamlamalarını isteyebilirler.

Bazı okullarda, zorunlu bu ek dil dersleri kredili olup öğrencinin mezuniyeti için gerekli kredilere sayılır. Başka okullarda ise bu ek dil dersleri Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı aracılığıyla verilerek ya hiç kredi sağlamazlar ya da kredileri mezuniyet kredilerine sayılmaz.

Vizeler

A.B.D.'de İngilizce okumak için yapılan hazırlıkların son adımı bir öğrenci vizesi almaktır. Ülkenizdeki A.B.D. konsolosluğu veya sefaretine F-1 öğrenci vizesi için başvurmanız gereklidir.

A.B.D.'deki kaliteli ve INS-yetkili bir YİP, size F-1 öğrenci vizesine başvurmak için gerekli bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Okuldan gelecek belgeler arasında vize başvurunuzda kullanacağınız A.B.D. hükümetinin Uygunluk Sertifikası (Form I-20 A-B) olmalıdır. Bu form konsolosluk veya sefarete tanınmış bir İngilizce dil okulu tarafından kabul edildiğinizi ve okula programa katılmak için gereken ücreti ve masrafları karşılayabileceğinizi kanıtladığınızı belgeler.

Hareket tarihinizden çok daha önce ülkenizdeki A.B.D. konsolosluğu veya sefaretiyle bağlantı kurarak vize ücretleri ve sizin ülkenizden öğrenci vizesine başvururken gerekli olacak ek belgelerin neler olduğunu öğrenin. Aynı zamanda size en yakın A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine de başvurarak  A.B.D.'de okumak için kabul edilmiş öğrencilere yönelik hareket öncesi oryantasyon programı olup olmadığını öğrenin. Bu programlar için bir ücret olabileceğini unutmayın.

Vizeniz için başvurunuzu yapmadan önce bu dizinin Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler başlıklı 4. kitapçığının vize bölümünü okumanızı öneririz.

Özetleyecek olursak:

-        YİP’ler sadece haftada en az 18 saat sınıf dersi veren resmen tanınmış İngilizce dil okullarında verilir.

-        Kurslar başlangıçtan ileri seviyeye kadar değişir ve bir A.B.D. üniversitesi veya kolejinde okuyacak olan öğrenciler için tasarlanmış kursları da içerir. Programın tamamlanması için gerekli süre öğrencinin hedeflerine ve öğrencinin program başlangıcındaki İngilizce seviyesine bağlıdır.

-        Programlar ya genel olurlar ya da akademik amaçlı İngilizce veya TOEFL’a hazırlık gibi belirli konulara yoğunlaşırlar.

-        Programlar bir üniversite bölümü, veya bir kolejde veya yakınındaki özel bir kuruluş ya da bir kolej veya üniversiteye bağlı olmayan bir özel okul tarafından yürütülebilir.

-        Öğrenciler sınıf büyüklüğü, öğrenci-öğretmen oranı, ve bir sınıfa aynı ana dili konuşan kaç öğrenci yerleştirildiğini sormalıdır.

-        Bir üniversite veya kolejdeki dil programına kabul edilmiş olmanız aynı kurumdaki bir akademik programa da kabul edildiğiniz anlamına gelmez.

-        Hemen her zaman İngilizce dil programında okumak için bir F-1 öğrenci vizesi gereklidir. Vize koşulları ve süreci konusunda daha fazla bilgi için programın sponsorlarına veya bir A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine danışın.

Yararlı İnternet Siteleri

İnternette A.B.D.'deki İngilizce dil okulları hakkında bilgi bulmak oldukça kolaylaşmıştır. İncelemeniz gereken başlıca üç çeşit site vardır:

-        İngilizce dil programlarının kendi internet siteleri;

-        Meslek birliklerinin ve akreditasyon kurumlarının kendi üye programlarını listeledikleri siteleri;

-        Dil eğitimi programlarını listeleyen ticari siteler. Sitelerinin bu sitelerde listelenmesi ve bu sitelere bağlantılaşması için bir ücret ödeyen kurumlar da vardır.

Aşağıda hepsi de İngilizce dil programları konusunda yararlı bilgiler içeren farklı internet siteleri bulacaksınız.

Accrediting Council for Continuing Education and Training (Sürekli Öğretim ve Eğitim için Akreditasyon Kurulu)
http://www.accet.org

American Association of Intensive English Programs (Amerikan Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları Birliği)
http://www.aaiep.org

Commission on English Language Program Accreditation (İngilizce Dil Programları Akreditasyon Kurulu)
http://www.cea-accredit.org

UCIEP - Consortium of University and College Intensive English Programs in the USA
http://www.uciep.org

Dave’s ESL Café
http://www.eslcafe.com/

Education International Worldwide (Dünya Çapında Uluslararası Eğitim)
http://www.eiworldwide.com/

Institute of International Education (Uluslararası Eğitim Enstitüsü)
http://www.iiebooks.org/iiebooks/inad.html

NAFSA: Association of International Educators (Uluslararası Eğitimciler Derneği)
http://www.nafsa.org

Teachers of English to Speakers of Other Languages (Başka Dil Konuşanlar için İngilizce Öğretenler)
http://www.tesol.org

The Digital Education Network (Dijital Eğitim Ağı)
http://www.edufind.com

Study in the USA (A.B.D’nde Okumak)
http://www.studyusa.com

Study Abroad (Yurtdışında Okumak)
http://www.studyabroad.com

3. BÖLÜM UZAKTAN EĞİTİM

21. yüzyıl öğrenenlere eğitimin ulaştırılması için sürekli artan sayıda yollar getirir. Resmen tanınmış ve 10,000 ve daha fazla öğrencisi olan A.B.D. kolej ve üniversitelerinin yüzde doksanından fazlası artık uzaktan eğitim programları sunmaktadır. Bu bölüm, yeni sayılabilecek bu eğitim biçimini izleyebilmeniz için gerekli temel bilgiyi verecektir. Buna uzaktan eğitimin ne olduğu, size en uygun programı nasıl seçeceğiniz, ve uzaktan eğitim programları konusunda daha fazla bilgiyi nerede ve nasıl bulacağınız konuları da dahildir..

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim eğitmenle öğrencinin aynı zamanda aynı yerde olamadığı bir çeşit biçimsel/resmi öğrenmedir. Eşzamanlı veya eşzamanlı olmayan çeşitleri vardır. Eğer uzaktan eğitim eşzamanlıysa, eğitim belli bir zamanda ve genellikle belirli yerlerde verilir. Eğer eşzamanlı değilse, öğrenciler, internet bağlantıları varsa veya mektupla eğitimse, postaya ulaşabildikleri sürece eğitimi nerede ve ne zaman isterlerse alabilirler.

Uzaktan eğitim aşağıdaki şekillerden biri veya birkaçıyla yürütülebilir:

-        Posta ve postahaneler;

-         Telefonlar ve sesli posta;

-        Tek-yönlü veya etkileşimli radyo, televizyon, uydu, işitsel veya görsel aktarım;

-        Video kaset kayıtları (VCR’lar) veya CD-ROM’lar;

-        Elektronik posta (e-posta) ve internet (örneğin, internet-tabanlı eğitim).

Bir çok uzaktan eğitim programları ara sıra öğrencinin programı sunan kolej veya üniversitenin kampüsünde bulunmasını gerektirebilir.

Uzaktan Eğitim Neden Seçilir?

Öğrenciler pek çok nedenle uzaktan eğitime kaydolurlar:

-        Lojistik nedenler: Evlerinden uzakta bir kampüste bulunamazlar;

-        Ailevi nedenler: Çocuk veya büyüklerine bakma zorunlulukları vardır;

-        Mesleki nedenler: Gelecekteki olanaklarını zenginleştirmek için mevcut işlerinden ayrılamazlar;

-        Coğrafi nedenler: Program, ekonomik, kültürel veya politik nedenlerden ötürü gidemeyecekleri bir yerde verilebilir.

Başarılı Olmak İçin Gerekli Beceriler

Deneyimlere göre uzaktan eğitim programlarında en başarılı olanlar bağımsız çalışmayı seven ve bir ölçüde mahremiyeti olan öğrencilerdir. Günümüzün bilgisayarlara ve internete olan aşırı bağımlılığı nedeniyle bazı teknik beceriler de gereklidir. Çok sayıda öğrenci gerekli becerileri ve uygun bir çalışma ortamları olmadığından uzaktan eğitim programlarını tamamlamamakta veya daha geleneksel olan kampüs diploma programlarına geçiş yapmaktadır. Potansiyel uzaktan eğitim öğrencileri dürüst ve derin bir biçimde düşünerek programın koşulları konusunda kendilerini değerlendirmelidir. Kendinize aşağıdaki soruları sorun:

-        Ben kendi kendini motive edebilen ve bağımsız bir öğrenci miyim?

-        Ben tutarlı ve düzgün çalışabilen biri miyim, yoksa her şeyi son dakikaya bırakma eğiliminde miyim?

-        Programım eğitimim için gerekli zamanı ayırmama gerçekten izin veriyor mu?

-        Evde veya işyerimde uzun çalışma saatleri ve programla iletişim kurmak için ayırabileceğim kendime ait bir yerim var mı?

-        İlgimi çeken programa tam olarak katılabilmem için gereli teknik becerilerim var mı? Eğer program bilgisayar tarafından yürütülüyorsa, programı başarıyla tamamlayabilmem için gerekli bilgisayar becerilerim var mı? Ya da, önce e-posta ve internetin nasıl kullanıldığını öğrenmem gerekli mi?

-        Teknik sorunlar yaşarsam bana yardımcı olabilecek kimse var mı? (A.B.D.'de akreditasyonu olan her uzaktan eğitim programının size e-postayla ulaşabileceğiniz kendi “yardım masası” aracılığıyla yardım edebilmesi gerekir, ama yardım için çağırabileceğiniz evinize yakın birisinin olması da yararlı olacaktır.)

Uzaktan Eğitim Programı Seçmek

Başarılı uzaktan eğitim öğrencilerinin çoğu kendilerine doğru programı bulmak için çok fazla araştırma yapmıştır. Bir programa başvurmadan önce düşünmeniz gereken noktaların bazıları aşağıdadır:

 

-        Programın eğitim açısından belirgin çıktıları nelerdir? Benim için bir diploma almak mı önemli, yoksa sadece mesleki durumumu yükseltmek

için ya da yeni bir beceri edinmek için mi bir iki derse girmek veya bir sertifika programı tamamlamak istiyorum?

-        Programın toplam maliyeti nedir? Ücretler eğer gerekirse kitap ve posta ücretlerini içeriyor mu? Karşılamak zorunda kalabileceğim başka ek masraflar var mı? Mali yardım alabilir miyim?

-        Benim için ara sıra A.B.D.'ye gidip kampüste bulunabilecek miyim, yoksa A.B.D.'ye gitmeden kendi ülkemde kalarak tamamlayacağım bir program mı seçmeliyim?

-        Eğer program eş zamanlıysa (yani, belli bir zamanda veriliyorsa) ülkem ve A.B.D.'deki kampüs arasındaki saat farkı benim katılımımı engeller mi?

-        Program bilgileri nasıl ulaştırılıyor, ve benim bunu alabilmem için nasıl bir ekipmana ihtiyacım olacak? Eğer bilgisayar-tabanlı bir programsa, benim kullandığım bilgisayar programın gereklerine uyuyor mu?

-        Bilgiler bana kursu tamamlayabilmem için gereken zamanda düzenli bir şekilde ulaştırılacak mı (örneğin, eğer posta yoluyla gönderiliyorsa) ?

-        Programı vermekle sorumlu kurum veya kuruluş tarafından program süresince nasıl bir akademik ve teknik yardım sunulmaktadır?

Ne Tür Programlar Vardır?

Belirli bir becerinizi geliştirmek, genel kültürünüzü arttırmak, bir sertifikaya hak kazanmak, ya da lisans veya yüksek lisans diploması almak istiyor olabilirsiniz. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak programlar vardır. 

Uzaktan eğitim sürekli olarak genişlemekte, bir çok kurum onu verdikleri programlara ve derecelere uygun olacak şekilde adapte edilebilecek bir eğitim biçimi olarak görmektedir. Her gün yeni programlar on-line gelmektedir.

Ne Tür Kurumlar Uzaktan Eğitim Sunarlar?

Uzaktan eğitim sunan kurumlar da en az programlar kadar çeşitlidir. Programlar geleneksel A.B.D. kolejleri ve üniversiteleri, “sanal” üniversiteler, iki-yıllık kolejler, ve meslek kuruluşlarının yanı sıra özel şirketler ve diğer kuruluşlar tarafından sunulmaktadır. Sanal üniversiteler hiçbir kampüs-tabanlı program sunmaz; yürüttükleri her program uzaktan eğitim programıdır. Sanal üniversitelerin sayısı her geçen gün artmaktadır, ve çoğu geleneksel, kampüs-tabanlı kurumlar ile aynı şekilde akreditasyona sahiptir. (Bu bölümdeki “Akreditasyon” başlığına bakınız.)

Uzaktan Eğitimin Maliyeti Ne Kadardır?

Uzaktan eğitimin maliyeti seçtiğiniz program çeşidine göre oldukça değişkendir. Uzaktan eğitim sayesinde seyahat, oda ve yemek gibi masraflardan tasarruf etmenizi sağlarsa da, gerçek akademik ücretler genellikle geleneksel eğitimle eşdeğerdir.

Eğer program sürecinde bir süre kampüste kalmak gerekiyorsa, bu masrafları da bütçenize eklemelisiniz. Ayrıca her dersi tamamlamanız için gereken ders malzemeleri ve bunların size yollanması için gereken posta ücreti ve varsa gümrük harçları konusunda bilgi isteyin. Bir A.B.D. diploması almanın maliyetini hesaplamak için daha fazla bilgiyi bu dizinin, Lisans Eğitimi ve Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma  başlıklı birinci ve ikinci kitapçıklarına bakınız. Her ikisini de A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinden ve internetteki http://educationusa.state.gov adresinden bulabilirsiniz.

Eğer programınız için kampüste yaşamanız gerekiyorsa A.B.D.'ye gidebilmeniz için bir öğrenci vizesine ihtiyacınız olacak. Kaydolmayı düşündüğünüz kurumdan hangi tip vize almanız gerektiğini öğrenin. Ülkenizdeki A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezini ve A.B.D. konsolosluğunu veya sefaretiyle temasa geçerek bir A.B.D. vizesi için başvurunun şartlarını ve maliyetini öğrenin. Daha fazla bilgi için bu dizinin, Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler başlıklı dördüncü kitapçığında vize başvurularını açıklayan bölüme bakın.

Uzaktan Eğitim ve Mektupla Eğitimin Karşılaştırılması

Uzaktan eğitim ve mektupla eğitim birbirinden en çok öğretim yöntemi açısından farklıdır. Mektupla eğitim bir çeşit uzaktan eğitim olup, öğrencilerle öncelikle posta yoluyla ve bire bir bağlantı kurar. Sınıf ortamı hiç yoktur. Mektupla eğitim programına katılan öğrencilerin verilen görevleri belli bir zaman çerçevesinde tamamlamaları gerekir.

Uzaktan eğitimin diğer biçimleri sınıf deneyimini öğrencilerin konuları tartışmak ve eğitmenden geri besleme almak için bağlandıkları internetteki sohbet odaları, video konferansları ve ağ-toplantıları ile canlandırır. Ders için yapılan çalışmalar belirli bir zamanda grup veya bireysel tartışmalar için öğrencinin bağlanmasını gerektirir.

Uzaktan eğitimin hangi biçimini seçerseniz seçin, malzemelerin size nasıl ulaştırılacağını bilmeniz çok önemlidir çünkü sınıfa katılımınızı planlamanız ve ödevlerinizi  tamamlayarak geri yollamanız buna göre olacaktır.

Giriş Koşulları

Bazı kimseler uzaktan eğitim için hiçbir giriş koşulu olmadığını veya bilgisayarlı diploma programları için hiçbir ön koşul olmadığını düşünebilirler. Birkaç vaka için bu doğru olabilir ama bir uzaktan eğitim programına kaydolmak için gerekli süreçler genellikle kampüs programlarıyla aynıdır. Aslında, eğer uzaktan eğitimi veren kurum aynı zamanda kampüs programlarını da sunuyorsa koşullar her ikisi için de tamamen aynı olacaktır.

Uzaktan eğitim programlarına kabul için bir çok kurum, Akademik Değerlendirme Testi (SAT - Scholastic Aptitude Test), Yüksek Lisans Kayıt Sınavı (GRE - Graduate Record Examination), Yüksek Lisans Yönetimi Giriş Testi (GMAT - Graduate Management Admission Test) ve/veya Yabancı Dil Olarak İngilizce (TOEFL) gibi testlerden alınacak başarılı notlar ister. Kampüs programları için doldurmanız gereken formlara benzeyen başvuru formlarının yanı sıra geçmişteki eğitim performansınızı gösteren transkriptiniz de genellikle gerekli olacaktır. Tavsiye mektupları, başvuru yazıları, amaç beyanları, ve programdan programa değişen diğer koşullar genellikle zorunludur.

Bir çok program, adayları kabul etmeden önce onların bilgisayar bilgisi konusunda araştırma ve alıştırmaları tamamlamalarını ister. Gerekli olacak her türlü beceriniz konusunda tekrar yapmanız ve tazelemeniz gerekebilir.

Bir programa kabul edildiğinizde ders malzemelerini almanız için neler gerektiği ve bir sonraki seviyeye geçmek için koşulların neler olduğunu öğrenmeniz çok önemlidir. Uzaktan eğitim programına aktardığınız kredilere bağlı olarak unutmamalısınız ki, genel olarak programı tamamlamanız en az kampüs tabanlı bir programın süresi kadar olacaktır.

Düşünülmesi Gereken Diğer Konular

Programın Kalitesi

Herhangi bir uzaktan eğitim programının sizin için bir değeri olup olmadığını belirlemek için geçmişini ve kalitesini araştırmanız gerekir. Sormak isteyeceğiniz bazı sorular aşağıdadır:

-        Kurum bu programa ne zamandan beri öğrenci kaydetmektedir?

-        Bu program ne sıklıkla ve hangi yöntemlerle öğretim programının güncelliğini gözden geçirmektedir?

-        Sunulan programların çeşitliliği diğer kurumlardaki benzer programlarla karşılaştırıldığında sonuç nedir?

-        Bir öğrencinin bu programı tamamlaması için gerekli ortalama süre ne kadardır?

-        Bu programın mezunları özellikle diğer diploma programlarına geçiş veya iş bulma konusunda sonradan ne yapmışlardır?

-        Bu mezunların bazılarıyla ve işverenleriyle eğitim deneyimleri ve kariyer hazırlıkları konusunda nasıl görüşebilirim?

-        Bu programın değerlendirilmesini nerede bulabilirim?

-        Bu program kendi ülkemde tanınacak mı?

Akreditasyon

A.B.D.'deki eğitim kurumlarının kalite güvencesi sistemine akreditasyon olarak bilinir. Kaydolacağınız bütün eğitim kurumlarının akreditasyon statülerini bilmeniz çok önemlidir: Eğer program gerektiği gibi akreditasyona sahip değilse, alacağınız derece işverenler, hem A.B.D.'de hem de ülkenizdeki resmi kuruluşlar veya diğer yüksek eğitim kuruluşları tarafından kabul edilmeyebilir. Akreditasyon konusunda daha ayrıntılı bilgi için bu kitapçığın dördüncü bölümüne bakınız.

Akreditasyon Kurumları: Akreditasyon sadece A.B.D. Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Eğitim Akreditasyon Kurulu (CHEA) tarafından tanınmış birkaç ulusal ve bölgesel  akreditasyon kurumu tarafından gerçekleştirilir. Bir kurumun sadece akredite edilmesi yeterli değildir, akreditasyonun kabul gören bir kurum tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir. Sormanız gereken bazı sorular aşağıdadır:

-        Bu kurumun akreditasyonunu kim gerçekleştiriyor?

-        Bu kurumu A.B.D. Eğitim Bakanlığı veya CHEA tanıyor mu?

-         Akreditasyon kurumu tarafından akreditasyonu gerçekleştirilen diğer üniversitelerin tam listesini nerede bulabilirim?

Kolej-Tabanlı Programlar: Akredite bir kolej veya üniversite tarafından sunulan uzaktan eğitim programı kurumun tümden akreditasyonuna dahil olmalıdır. Kısmen akredite olmuş bir kurum olamaz, bu nedenle uzaktan eğitim programları da akreditasyon kurumunun standartlarına ve koşullarına uymalıdır.

A.B.D.'deki en sık rastlanılan kurumsal akreditasyon bölgesel akreditasyondur, altı tane bölgesel akreditasyon kurumu tarafından yürütülür. Hepsi de uzaktan eğitim programına katılan öğrencilerin A.B.D.'de bir kampüste alacakları eğitimle aynı seviyede eğitim almalarını sağlamak amacıyla özel kurallar geliştirmişlerdir.

“Sanal” Üniversiteler: Kurumun fiziksel bir kütüphanesi, kampüsü veya tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri olmasa bile, bir kolej veya üniversitenin bölgesel olarak akreditasyonu mümkündür. Siberuzayda yerleşik bu kurumlar için, akreditasyon elde etmenin süreci kampüs kurumlarıyla aynıdır.

Kurum kendi kendini inceler ve bu çalışmasını tamamladıktan sonra bir değerlendirme ekibi idari kuruluşun bürosunu veya merkez bürosunu ziyaret eder. Akreditasyon kurumunun standartlarına uymaktan başka (siberuzaya uygun olanlar) programın sunduğu hizmetlerin geleneksel bir kampüstekilerle eşdeğer olduğunu, dersleri tasarlayanların akademik niteliklerinin kendi alanlarına uygun olduğunu, ve öğrencilerin internetteki herhangi birisinden daha fazla bilgi kaynağına ulaşabilmelerinin sağlandığını  kanıtlaması gerekir. Sanal üniversitelerin programları kampüs programları kadar sıklıkta gözden geçirilmeli ve güncelleştirilmelidir.

Bölgesel Olarak Tanınmamış Kurumlar: Eğer kurum bölgesel olarak akredite değilse, aşağıdaki soruları muhakkak sorun:

-        Kurumunuzun verdiği dereceleri veya kredileri tanıyan işverenler veya üniversitelerin adını verebilir misiniz? (Not: Size verilen bütün bilgilerin doğruluğunu kontrol edin.)

-        Eğitimimi tamamlamadan önce programın durdurulması durumunda ne gibi önlemler var?

Genel olarak, tanınmış bir kurum tarafından akreditasyonu yapılmamış bir kurumdan diploma alan öğrenciler için diplomalarının herhangi bir belediye, eyalet, veya federal kuruluş, herhangi bir yabancı kurum, veya özel şirketlerin çoğunluğu tarafından tanınması neredeyse imkansızdır.

Programın Güvenliği

Bir çok muhtemel işveren, bağış kuruluşları ve hükümet kuruluşları uzaktan eğitim programından alınmış bir diplomanın güvenliği ve bütünlüğü açısından endişelidirler. Bu nedenle, programın, kayıtlı öğrencilerin ödevleri tamamladıkları ve sınavlara kendilerinin girdiklerinden emin olmak açısından  ne gibi yöntemler kullandığını araştırmalısınız. Bundan sonra ise muhtemel işverenlere ve diğer ilgili kimselere programın diplomanızın bütünlüğünü nasıl garanti ettiği konusunda bilgi verebilirsiniz.

Örneğin, bir sınav yapıldığında öğretmen ve öğrenci aynı yerde olmadıklarından, program sınava doğru kişinin girdiğinden nasıl emin olacaktır? Bazı akredite kurumlar bilgisayarlara balık-gözü kameralar takılmasını ve öğrenci bilgisayarı kullanırken resmini çekmek isterler. Diğerleri retina taramaları veya parmak izi gibi biyometrik prosedürler uygulayarak sınava giren kimsenin gerçekten de kursa yazılan kimse olduğundan emin olmak isterler. Son olarak, bir çok programın konsolosluk memuru, A.B.D. ordu mensubu, veya A.B.D tarafindan tanınan bir üniversite üyesinden  sınavlarda disiplini sağlamak için yararlanacağını bilmelisiniz.

Özetleyecek olursak:

-        Uzaktan eğitim öğrenci ve eğitimcinin aynı zamanda aynı yerde olmadığı bir çeşit biçimsel eğitimdir. Uzaktan eğitim çok farklı biçimlerde alınabilir.

-       A.B.D.'de bu programları sunan çok çeşitli uzaktan eğitim programlari ve kurumları vardır.

-        Öğrencilerin her birinin uzaktan eğitime katılmak için farklı nedenleri vardır, ancak başarılı bir uzaktan eğitim öğrencisi olabilmek için öğrencilerin yalnız kalabilmeye, bağımsız çalışmaktan zevk almaya, ve düzenli bir biçimde çalışma becerisine sahip olmaları gerekir. Öğrencilerin ayrıca kendilerine veren ödevleri tamamlayabilmek için gerekli teknik becerilerin yanı sıra ihtiyaç duyduklarında da teknik desteğe sahip olmaları gerekir.

-        Uluslararası saat farkı veya bazen A.B.D.'ndeki kampüste bulunma koşulu bazı öğrencilerin uzaktan eğitimi izlemesini güçleştirecektir.

-        Uzaktan eğitimin maliyetleri kampüs eğitimlerine çok benzer. Başvuru süreçleri de kampüs eğitimleri ile aynıdır.

-        Programın kalitesi ve değeri programın çalışma programı; mezunların iş durumu; derece, sertifika veya  diplomanın öğrencinin ülkesinde tanınmasına bakarak incelenmelidir. Resmen tanınmış bir kurum tarafından akredite edilmemiş bir kuruma devam eden öğrenciler, derecelerinin A.B.D.'nde veya kendi ülkelerindeki resmi kuruluşlar, diğer eğitim kurumları ve bir çok özel şirket tarafından tanınması açısından zorluklar yaşayacaktır.

-        Muhtemel işverenler için bütün uzaktan eğitim kurumlarının güvenliği ve bütünlüğü çok önem taşır;  bu nedenle öğrenciler kayıt yaptırmadan önce programın öğrencilerin verilen ödevleri ve sınavları tamamlamasını nasıl garantilediğini incelemesi gerekir.

-        Eğer uzaktan eğitimin sizin için uygun olduğuna karar verdiyseniz, ve bu bölümde ana hatlarıyla belirtilen kriterlere uyduğunuzu düşünüyorsanız, uzaktan eğitim sizin için başarılı ve heyecan verici bir eğitim deneyimine giden yol olabilir.

Yararlı İnternet Siteleri

Adult Education and Distance Learner’s Resource Center (Yetişkin Eğitimi ve Uzaktan Öğretim için Kaynak Merkezi)

http://www.geteducated.com

 

Degree.net

http://www.degree.net/

 

Global Distance Education Net

http://www1.worldbank.org/disted/

 

United States Distance Learning Association (Amerika Birleşik Devletleri Uzaktan Eğitim Birliği)

http://www.usdla.org

 

World Wide Web Virtual Library: Distance Education (WWW Sanal Kütüphane: Uzaktan Eğitim)

http://www.cisnet.com/~cattales/Deducation.html

4. BÖLÜM AKREDİTASYON

Akreditasyon, A.B.D.'de yüksek eğitim kurumlarının ve programlarının tanınması ve kalite güvencesini sağlayan sistemdir. Bir eğitim programı üzerinde karar verirken, en önemli noktalardan birisi kurumun gerekli akreditasyona sahip olmasıdır.

Bu bölüm akreditasyonun ne olduğunu, nasıl ve kimin tarafından gerçekleştirildiğini, sizin için önemini açıklar. Akreditasyon karmaşık bir konudur, bu nedenle bu bölümü baştan sona kadar okuyarak bu önemli konuyu iyice anlamanızı öneriyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Eğitim Standartlarını Korumak

Bir çok ülkede, yüksek eğitim kurumlarının standartlarını korumak merkezi hükümetin sorumluluğundadır. Ancak, A.B.D.'de federal hükümet hiçbir şekilde kolejleri ve üniversiteleri düzenlemez. A.B.D.'deki 50 eyaletin her birinde yüksek eğitim için lisans kurumları sistemi vardır. Bu sistem onların çalışmasına ve yasal olarak ünvan vermelerine olanak sağlar. Bir okul lisans almışsa onun minimum eğitim standartlarına uyduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, lisans koşulları bir eyaletten diğerine oldukça büyük farklılıklar gösterir ve bir eyalet tarafından bir kuruma lisans verilmesini o kurumun minimum standartlara uygunluğunun bir göstergesi olarak kabul edemezsiniz.

O zaman bir kurumun veya programın kabul edilebilir bir kalite düzeyine sahip olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? A.B.D.'de, belirli eğitim standartlarına uyarak bunu koruyan kurumların ve programların “akredite” olduğu veya “akreditasyon” sahibi olduğu kabul edilir. Akreditasyon bu standartları belirleyen ve düzenleyen akreditasyon kurulları veya dernekleri tarafından yürütülür. Belirli bir eyalette lisans sahibi olmak akredite olmakla aynı değildir.

A.B.D. Eğitim Bakanlığı akreditasyonu “misyonunu yerine getirdiğine ve derneğin standartların uyduğuna, ve yakın gelecekte de bu misyonu yerine getireceğine inanılan bir kuruma verilen statü” olarak tanımlar. A.B.D.'de akredite edilmiş bir yüksek eğitim kurumu olmak için belirli bir kurul veya birliğin standartlarını karşılaması ve bunlara uyması gerekir.

Akreditasyonun Önemi

A.B.D.'de, bir kurumun kalitesinin en önemli göstergelerinden biri onun akreditasyon statüsüdür. Eğer devam ettiğiniz okul gerektiği gibi akredite edilmemişse, ünvanınızın ne A.B.D.'de ne de bir çok başka ülkede, veya diğer üniversiteler, meslek birlikleri, işverenler, hükümet bakanlıkları ve müdürlükleri  tarafından tanınmadığını görebilirsiniz.

A.B.D.'de okumak için başvurmadan önce, ülkenizdeki eğitim bakanlığı ile A.B.D. ünvanları veya üniversiteleri konusunda tanınma açısından herhangi bir kısıtlama olup olmadığını kontrol edin. Özellikle, A.B.D. kurumları ve programlarının akreditasyonu konusunda belirli koşullar olup olmadığını öğrenin.

Resmen Tanınmış Akreditasyon Kurulları

A.B.D.'de “akredite edilmiş”, “akreditasyon kurulu” veya “akreditasyon birliği” gibi kelimelerin kullanımıyla ilgili herhangi bir yasal kısıtlama yoktur. Bunun sonucunda, bir kurumun veya programın akreditasyonunun “resmen tanınmış” bir kurum tarafından gerçekleştirilmiş olmasını kontrol etmeniz önemlidir. Tanınmış olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki kriterlerin bir veya ikisine uyması gerekir:

-        Council for Higher Education Accreditation (CHEA - Yüksek Eğitim Akreditasyon Kurulu) veya Association of Specialized and Professional Accreditors (ASPA - Uzmanlaşmış ve Program Akreditasyonu Birliği) üyesidir. Üye olup olmadığını anlamak için bu kuruluşların internet sitelerine bakın (http://www.chea.org veya http://www.aspa-usa.org), ya da Accredited Institutions of Postsecondary Education (Lise Sonrası Eğitim için Akredite Edilmiş Kurumlar) - kitapçığın sonundaki kaynakçaya bakın - başlıklı rehberde arayın. Bu rehberleri A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde bulabilirsiniz.

-        A.B.D. Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmıştır. Her ne kadar bakanlık kurumların akreditasyonuna karışmasa da, yüksek eğitim kurumları tarafından sağlanan eğitimin kalitesi konusunda güvenilir otoriteler olarak kabul ettiği akreditasyon kurullarının bir listesini yayımlar.

A.B.D. Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmak ve CHEA veya ASPA üyesi olmak bir akreditasyon kurumu için güvenilir olduğunun göstergesidir.

Akreditasyonun Önemi

Her akreditasyon kurulunun kendine göre belirli koşulları ve standartları vardır. Ancak, tanınmış bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş bütün kurumların aşağıdaki koşullara sahip olması  gerekir:

-        Hizmet verdiği öğrencileri tanımlayan ve kurumun programlarının veya faaliyetlerinin amaçlarını açıklayan tanımlanmış bir genel hedefi (buna genellikle misyon denir) olmalıdır;

-        Amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynakları kontrol etmelidir; yani kurum mali kaynaklarını kendisi kontrol etmeli, bünyesinde yeterli sayıda öğretim üyesi ve eğitimci barındırmalı, sadece programdan yararlanabilecek öğrencileri kaydetmeli, ve eğitim programlarını tutarlı ve güncel bir biçimde sunmalıdır;

-        Hedeflerine ulaşma konusunda etkin olmalıdır;

-        Yakın gelecekte de o hedefleri tutturmaya devam edeceği konusunda kanıt sunmalıdır.

Programların tek tek akreditasyonu (Program akreditasyonu olarak adlandırılır) kurumların akreditasyonuyla aynı koşulları öne sürer ama kurumun tamamı yerine tek bir program üzerinde odaklanır. Sonuç olarak, program akreditasyonu için söz konusu mesleğin uygulanması ile ilgili özel koşullar olabilir.

Akreditasyon Kurumları Ne Yaparlar?

Bütün akreditasyon birliklerinin iki amacı vardır: Bir kurumun veya programın performansını belirlediği misyonu ve akreditasyon kurulunun standartlarına göre değerlendirmek ve üye programlar veya kuruluşların gelişmesine yardımcı olmak.

Tanınmış akreditasyon kurulları kaliteden emin olmak için üç-adımlı bir süreç izlerler:

-        Kurum önce öz-inceleme yapar ve bir rapor hazırlayarak bunu akreditasyon kuruluna verir. Öz-inceleme ve rapor kuruluşun misyonunu, akademik programlarını, öğretim üyelerini, bilgi kaynaklarını, öğrenci hizmetlerini, fiziksel tesislerini ve yönetim sistemini içerir.

-        Bunu dışarıdan gelen akademisyenlerin ziyareti izler. Bu grubun görevi öz-incelemede kurumun kendisi hakkında söylediklerinin doğruluğunu kontrol etmek, kurum veya programın gelişmesi için öneriler sunmak, ve akreditasyon kurulunun yönetim kadrosuna karar için bir rapor sunmaktır.

-        Yönetim kadrosu bu noktada akreditasyon verip vermemeye karar verir. Akreditasyon hiçbir zaman parça parça olamaz, ve “tam olarak akredite” ve “akredite” terimlerinin arasında hiçbir fark yoktur.

Kurum bu akreditasyon ziyaretinden başarıyla geçtiyse, süreç devam eder. Kurumlar veya programlar yılık raporlar sunmalı, akreditasyon kurulunun verdiği kararlara yanıt vermeli, ve her beş ila on yılda bir düzenli olarak ziyaret edilmelidir. Ayrıca belirgin bir değişikliğe uğrarlarsa akreditasyon kurulunu bundan haberdar etmelidir – örneğin, sahipleri, misyonu, kampüsünün yeri, veya daha yüksek düzeyde bir ünvan vermek gibi.

Akreditasyon üye kurumları sıralamak anlamına gelmez. Daha çok bir eğitim kurumunun bütünlüğünü doğrulayan bir süreçtir. Öğrenci için, kurum veya programın belli başlı mükemmellik standartlarına uyduğunun göstergesidir. Akreditasyon birlikleri kurumların sürekli olarak öz-inceleme yapmasını ve bu yolla programlarını olabildiğince güncel tutmasını şart koşar. Bu gibi değerlendirmeler kuruluşun mezunlarının toplumun güncel ihtiyaçlarına cevap vermek için hazır olmalarını ve toplumun gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sürekli öğrenme kapasitelerini geliştirmiş olduklarını garantiler.

Kurumsal Akreditasyon

A.B.D.'de diploma/ünvan veren kurumlar için iki çeşit akreditasyon vardır: kurumsal ve programatik. Adından da anlaşılacağı gibi, kurumsal akreditasyon kurumun tamamını gözden geçirir ve akredite eder. Bazen mesleki akreditasyon, bazen mesleki veya uzmanlaşmış akreditasyon olarak adlandırılan program akreditasyonu ise, fizik terapi programı, iş idaresi okulu, veya mühendislik okulu gibi programlar, bölümler, veya bir kurumun içindeki okullarla ilgilenir. (Daha fazla bilgi için, bu bölümdeki  “Program akreditasyonu" adlı başlığa bakınız.) Bu değişik akreditasyon çeşitlerinin her birini birkaç farklı akreditasyon birliği veya kurulları yürütür.

Kurumsal akreditasyon ikiye ayrılır: Bölgesel akreditasyon ve Ulusal akreditasyon.

Bölgesel Akreditasyon

Bölgesel akreditasyon A.B.D.'de kullanılmış ilk akreditasyon çeşididir. Ülkenin değişik coğrafi bölgelerini kapsayan altı farklı kuruluş tarafından yürütülür. Bu altı akreditasyon kurulu hep birlikte A.B.D.'deki ortalama 3600 diploma veren kurumun 3500 tanesine hizmet verirler. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:

-        Middle States Association of Colleges and Schools (Orta Eyaletler Kolejler ve Okullar Birliği)— Commission on Higher Education (Yüksek Eğitim Komisyonu) (MSA/CHE) http://www.msache.org

-        New England Association of Schools and Colleges (New England Kolejler ve Okullar Birliği) — Commission on Institutions of Higher Education (Yüksek Eğitim Kurumları Komisyonu) (NEASC-CIHE) http://www.neasc.org/cihe/cihe.htm

-        North Central Association of Colleges and Schools (Merkez Kuzey Kolejler ve Okullar Birliği)— The Higher Learning Commission (Yüksek Eğitim Komisyonu) http://www.ncacihe.org/

-        Northwest Association of Schools and Colleges (Kuzeybatı Kolejler ve Okullar Birliği) — Commission on Colleges and Universities (Kolejler ve Üniversiteler Komisyonu) http://www.cocnasc.org/

-        Southern Association of Colleges and Schools (Güney Kolejler ve Okullar Birliği) (SACS) — Commission on Colleges (Kolejler Komisyonu) http://www.sacscoc.org

-         Western Association of Schools and Colleges (Batı Kolejler ve Okullar Birliği) (WASC) — The Senior College Commission (Senior Kolej Komisyonu) http://www.wascweb.org/

Ulusal Akreditasyon

Ayrıca, CHEA ve A.B.D. Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmış ve kurumsal akreditasyon yürüten birkaç tane ulusal akreditasyon kurulu vardır. Bu kuruluşların tam ve güncel listesini aşağıdaki internet sitelerinde bulabilirsiniz:

-        Accredited Institutions of Postsecondary Education (Resmi Olarak Tanınmış Lise Sonrası Eğitim Kurumları) http://www.chea.org

-        U.S. Department of Education (A.B.D. Eğitim Bakanlığı) http://www.ed.gov/offices/OPE/accreditation/index.html

Bölgesel ve Ulusal Akreditasyonun Karşılaştırılması

Bazı kurumlar bölgesel değil de ulusal akreditasyon alırlar. Bunun nedeni, bölgesel akreditasyon standartlarına uymak istememeleri veya uyamamalarıdır. Örneğin, bölgesel kurullar kuruluşun öğretim programının dörtte veya üçte birini genel eğitim konularına (beşeri ilimler, sosyal bilimler ve fiziksel bilimler) ayırmalarını gerektirir; bu uzmanlaşmış bazı kurumlar için sorun yaratır. Başka bir örnek olarak dini sınıflar tarafından kontrol edilen kolejleri gösterebiliriz. Bu okullarda bazı kavramlara (örneğin, yaratılış) inanç yoluyla aynen inanmak şarttır. Bütün bölgesel akreditasyon kurulları eğitim kurumlarında öğretim üyeleri ve öğrencilerin her türlü düşünceye açık olmaları için akademik özgürlük olmasını şart koştuğundan, bu kolejler bölgesel akreditasyon için uygun değildir.

Eğer ulusal akreditasyonu olup, bölgesel akreditasyonu olmayan bir A.B.D. kurumunu düşünüyorsanız, aşağıdaki sorulara yanıt almanız gerekir:

-         Bölgesel bir  akreditasyon kurulu yerine belli bir ulusal akreditasyon kurulu tarafından akredite edilmiş bir kurumdan alacağım bir derece/ünvanı ülkemdeki hükümet, meslek kuruluşları, ve işverenler tanıyacak mı?

-        Ulusal olarak akredite edilmiş bir A.B.D. kurumunun vereceği bir dereceyi/ünvanı diğer ülkelerdeki kurumlar kabul edecekler mi?

-        Benim bu diplomayla yapmak istediklerimi bu A.B.D. kurumunun mezunları yapabiliyor mu? Örneğin, kaç tanesi belli bir dalda iş buldu veya başka bir kurumda aynı konuda daha yüksek seviyede bir eğitim programına kabul edildi?

Bilmeniz gereken bir başka konu da bölgesel akreditasyonu olan bir çok A.B.D. kurumunun, ulusal olarak akredite edilmiş diğer A.B.D. kurumlarının kredilerini veya diplomalarını tanımamalarıdır. Bu, özellikle bir diploma programını bitirmeden bir A.B.D. kurumundan diğerine transfer yapmayı düşünüyorsanız, veya eğitiminizi değişik A.B.D. kurumlarında sürdürmeyi planlıyorsanız, örneğin, lisans diplomanızı bir kurumdan, masterınızı başka bir kurumdan almak istiyorsanız çok büyük önem kazanacaktır.

Daha fazla bilgi ve tavsiye için A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezi görevlilerine veya ülkenizdeki danışma merkezine danışın.

Tanınmış Akreditasyonu Olmayan Kurumlar

Bir çok ülkede, hükümet yetkilileri kolej ve üniversitelerin akreditasyon almasını şart koşar ama A.B.D.'de akreditasyon isteğe bağlıdır. Bu nedenle, bir kurum ulusal veya bölgesel akreditasyonu tercih edebilir, veya hiç akredite edilmek istemeyebilir. Ya da, bir kurum tanınmamış bir kurul tarafından akredite edilebilir. Tanınmış bölgesel veya ulusal akreditasyonu olmayan kurumlardaki öğrencilerin karşılaşacağı zorluklar aşağıda sıralanmıştır:

-        Bir çok kredi ve bursun yanı sıra akademik ödüller için uygun bulunmayacaklardır. Örneğin, bir çok yabancı hükümet sadece bölgesel olarak akredite edilmiş kurumlara devam eden öğrencilere eğitim kredisi verilmektedir.

-        Bölgesel veya ulusal akreditasyonu olan A.B.D. kurumlarına kredi transferi yapmak veya ünvanlarını kabul ettirmek zor olacaktır.

-        Başka ülkelerin hükümetleri bölgesel veya ulusal akreditasyonu olmayan A.B.D. kurumlarının diplomalarını kabul etmeyecek veya tanımayacaktır.

-        Bir çok özel şirket bölgesel olarak akredite edilmemiş bir kurumun  kredilerini ve diplomalarını tanımayacaktır.

Tanınmış bir kuruldan akreditasyonu almamış bir kurumu düşünecek olursanız, ayrıca iki noktayı bilmeniz gerekir:

-        Tanınmış akreditasyon kurulları değerlendirilen kurum ve değerlendirmeyi yapanlar arasında herhangi bir çıkar çatışması olmaması için çok sıkı politikalar uygular. Örneğin, değerlendirmeyi yapanlar, değerlendirilen kurumun öğrencisi, mezunu, sahibi veya çalışanı olamazlar. Akreditasyon sürecindeki bu bütünlük eğer akreditasyon kurulu tanınmamışsa garanti edilemez.

-         Eğer tanınmış bir akreditasyon kurulunca akredite edilmemiş bir kuruma devam ediyorsanız, hem bir çok işveren ve hükümet kredilerinizi ve diplomalarını kabul etmez, hem de aldığınız eğitim tanınmış kurullar tarafından akredite edilmiş kuruluşların sunduğu kadar güncel ve yüksek standartta olmayabilir.

Düzgün bir akreditasyonu olmayan bir kurumda okumayı planlıyorsanız, diplomalarını sizin planladığınız gibi kullanmış birkaç mezununun ismini isteyin. Sonra da bu mezunla bağlantı kurarak onun deneyimini değerlendirin.

Program Akreditasyonu

Program akreditasyonu kurulları kurumların tamamı yerine uzmanlaşmış ve mesleki diploma programlarını veya bölümlerini değerlendirirler. Genellikle, bu programlar veya bölümler kurumsal akreditasyonu zaten olan kurumlar tarafından sunulur veya onların bünyesinde yer alır. Bu nedenle onların yasal olduğundan ve genel anlamda kalitesinden emin olabilirsiniz.

Bir program akreditasyonu kurulu eğer CHEA veya ASPA üyesi ise “tanınmış” bir akreditasyon kurulu olarak kabul edilir. CHEA veya ASPA üyeliği program akreditasyonu birliğinin güvenilirliğini gösterir. A.B.D. Eğitim Bakanlığı sadece ulusal ve bölgesel akreditasyon kurullarını tanır ve program akreditasyonu ile ilgilenmez.

CHEA tarafından tanınan program akreditasyonu kurullarının tam ve güncel listesi için, Accredited Institutions of Postsecondary Education isimli yayına veya CHEA’nın http://www.chea.org adresindeki internet sitesine başvurun. Birkaç program akreditasyonu kurulu CHEA yerine ASPA üyesidir. Bu kurumların tam listesine ASPA’nın http://www.aspa-usa.org adresindeki internet sitesinden ulaşabilirisiniz.

Bazı meslekler için, sağlıkla (örneğin, tıp veya diş hekimliği) veya güvenlikle (örneğin, mühendislik) ilgilenenler dahil  bu belirli alanda çalışabilmek için program akreditasyonu olan bir programı tamamlamanız gerekir. Belli bir meslekte çalışmayı düşünüyorsanız, bir diploma programına kaydınızı yaptırmadan önce mesleği uygulayabilmeniz için program akreditasyonunun ön koşul olup olmadığına bakın.

Lisans için program akreditasyonu gerekmese de, uzmanlaşmış akreditasyon hem programın hem de öğretim üyelerinin meslek açısından hem yetkili hem de güncel olduğunun garantisidir.

Amerika Birleşik Devletleri Dışındaki A.B.D. Kurumları ve Programları

A.B.D. dışında faaliyet gösteren iki çeşit A.B.D. kurumu vardır: bağımsız çalışan ve A.B.D. kampüsü olmayanlar ve A.B.D.de yerleşik bir kurumun ya parçası olan veya bir şekilde sıkı bir bağlantısı olan kurumlar.

A.B.D. dışında yerleşik ve A.B.D. kampüsü olmayan A.B.D. üniversite ve kolejleri tanınmış A.B.D. akreditasyon kurulları tarafından akredite edilmek için başvurabilirler. Akreditasyon kurulunun listesinde ve genellikle A.B.D. dışında başlıklı özel bir bölümde yer alırlar. Bu kurumlar, A.B.D. içinde yer alan herhangi bir kurumla aynı akreditasyon standartlarına uymak zorundadırlar ve aynı düzeyde tanınacaklardır.

A.B.D.'deki bir kolej veya üniversitenin bir bölümü olan veya bir şekilde A.B.D.'deki bir kuruluşla bağlantısı olan kurumlar şube kampüsü olarak bilinirler. Kurumsal akreditasyon kurulları A.B.D. dışındaki şube kampüslerini A.B.D: kurumlarının akreditasyonu içine alacaktır. Ancak, buna uygunluk sağlamak için, şube kampüsü aşağıdaki kriterlere ve süreçlere uymak zorundadır:

-        Şube kampüsünde elde edilen bütün diplomalar A.B.D. kurumunca verilmelidir.

-        Şube kampüsü ana kampüsle aynı kalite ve düzeyde eğitim verebilmeli, ve öğrencilerin kredilerin yarısını veya daha fazlasını A.B.D. diploması için kullanması veya programlarını şube kampüsünde tamamlamaları gereklidir.

-        Şube kampüs aynı ana kampüs gibi öz-inceleme süreci, ve akreditasyon kurulu ziyareti ve değerlendirmesine tabi tutulmalıdır.

-        Şube kampüsü akademik açıdan A.B.D. kampüs tarafından yönetilmelidir.

-        A.B.D. kurumları bir şube açmadan önce akreditasyon kuruluna bilgi vermeli, ve bu şube faaliyete geçtikten sonra en geç altı ay içinde ziyaret edilerek akreditasyon kurulunun şartlarına uygunluğu tespit edilmelidir.

Bazen akredite edilmiş A.B.D. kolejleri ve üniversiteleri diğer ülkelerdeki kuruluşlarla anlaşmalar yaparak diploma programlarını A.B.D.'in dışındaki bu diğer kuruluşların kampüslerinde yapabilirler. Bu durumlarda, akreditasyon açısından diploma programı şube kampüsü olarak ele alınabilir ama bunun için derecenin ev sahibi kuruluşta tamamlanması ve diplomanın açıkça A.B.D. üniversitesi veya koleji tarafından verilmesi şarttır.

Eğer bir A.B.D. kuruluşunun veya ülkenizde sunulan A.B.D. diploma programının akreditasyon statüsü hakkında en ufak bir şüpheniz varsa, doğrudan A.B.D.'deki akreditasyon kuruluyla bağlantı kurun, veya A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkeziyle ne yapabileceğinizi danışın. Unutmayın, böyle bir kurumda kazanılmış krediler ve diplomalar, hükümetiniz tarafından yabancı kredi olarak yorumlanacak ve A.B.D.'deki bir kampüsten kredi kabul etmekle aynı değerlendirilecektir.

Özetleyecek olursak:

-         Akreditasyon A.B.D.'de yüksek eğitim kurumlarının programlarının tanınmasını ve kalite güvencesini sağlayan sistemdir.

-        A.B.D.'de akreditasyon isteğe bağlı bir süreçtir, ve bir çok ülkenin tersine A.B.D. Eğitim Bakanlığı gibi merkezi bir hükümet kurumu tarafından yürütülmez. Yüksek eğitim kurumlarına bakanlıklar tarafından lisans verilmesi akreditasyonla aynı şey değildir.

-        A.B.D.'de ve diğer ülkelerde bir diplomasının tanınmasını kurumun veya eğitim programının akreditasyon statüsü belirler. Uluslararası öğrenciler ülkelerindeki eğitim bakanlıkları, yüksek eğitim konseyi, veya diğer yetkili kurumlar nezdinde A.B.D. diplomaları ile ilgili kısıtlamaları kontrol etmelidirler.

-        Akreditasyon süreci kuruluşların bir misyonu olmasını; bu misyona ulaşmak için kaynakları kontrol etmesini; misyona etkin bir biçimde uymasını; ve yakın gelecekte de bu misyona uygun hareket etmeye devam edeceğini kanıtlamasını gerektirir. Akreditasyon kurulları üye kuruluşları için gelişmeye de olanak sağlamayı hedeflerler.

-        Akreditasyon kurullarının koşulları değişir ama hepsi kuruluşların ve programların  ayrıntılı bir öz-inceleme uygulamasını ve onay için akreditasyon kuruluna bir rapor sunmasını ister. Akreditasyon süreci devamlıdır  ve standartların korunduğundan emin olmak için dönem raporları ve incelemeler içerir.

-        Akreditasyon, kurumun tamamını kapsayacak şekilde kurumsal veya kuruluştaki sadece bir programı/bölümü kapsayacak şekilde programatik olabilir. Her iki akreditasyonu da uygulayan çeşitli akreditasyon kurullar vardır.

-         Kurumsal akreditasyon  kurulları CHEA ve/veya A.B.D. Eğitim Bakanlığı tarafından tanınır.

-        Kurumsal akreditasyon bölgesel, veya daha az rastlansa da ulusal olabilir. Eğer bir kuruluşun ulusal akreditasyonu varsa, öğrenciler diplomalarının veya alacakları kredilerin kimler tarafından tanınacağını önceden araştırmalıdır çünkü tanınma oldukça değişebilir.

-        Program akreditasyonu kurulları ya VHEA tarafından tanınırlar ya da ASPA üyesidirler. Bir diploma programının, bölümün veya okulun program akreditasyonu bazı mesleklerde çalışabilmenin ön koşulu olabilir.

Yararlı İnternet Siteleri

Association of Specialized and Programmatic Accreditors (ASPA -  Uzmanlaşmış ve Program Akreditasyonu Birliği)
http://www.aspa-usa.org

Council for Higher Education Accreditation (CHEA - Yüksek Eğitim Akreditasyon Kurulu)
http://www.chea.org

U.S. Department of Education, Office of Postsecondary Education (A.B.D. Eğitim Bakanlığı, Lise Sonrası Eğitim Bürosu)
http://www.ed.gov/offices/OPE/index.html

Bölgesel Akreditasyon Kurumları

Middle States Association of Colleges and Schools (Orta Eyaletler Kolejler ve Okullar Birliği)— Commission on Higher Education (Yüksek Eğitim Komisyonu) (MSA/CHE)
http://www.msache.org

New England Association of Schools and Colleges (New England Kolejler ve Okullar Birliği) — Commission on Institutions of Higher Education (Yüksek Eğitim Kurumları Komisyonu) (NEASC-CIHE)
http://www.neasc.org/cihe/cihe.htm

North Central Association of Colleges and Schools (Merkez Kuzey Kolejler ve Okullar Birliği) — The Higher Learning Commission (Yüksek Eğitim Komisyonu)
http://www.ncacihe.org/

Northwest Association of Schools and Colleges (Kuzeybatı Kolejler ve Okullar Birliği) — Commission on Colleges and Universities (Kolejler ve Üniversiteler Komisyonu)
http://www.cocnasc.org

Southern Association of Colleges and Schools (Güney Kolejler ve Okullar Birliği) (SACS) — Commission on Colleges (Kolejler Komisyonu)
http://www.sacscoc.org

Western Association of Schools and Colleges (Batı Kolejler ve Okullar Birliği) (WASC) — The Senior College Commission (Senior Kolej Komisyonu)
http://www.wascweb.org/

EKLER

KAYNAKÇA

Aşağıda listelenen yayımlardan çoğunu başvuru amacıyla A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde bulabilirsiniz

1. Bölüm – A.B.D.'de Kısa-Dönem Eğitim

The Advising Quarterly. Üç ayda bir yayımlanır. America-Mideast Educational and Training Services (MIDEAST), Washington, DC.
http://www.amideast.org

Advisory List of International Educational Travel and Exchange Programs. Yılda bir yayımlanır. Council on Standards for International Educational Travel (CSIET), Alexandria, VA.
http://www.csiet.org

Bricker’s International Directory: University Executive Programs. Bricker’s Short-Term Executive Programs. Peterson’s, Princeton, NJ.
http://www.petersons.com

Funding for United States Study: A Guide for International Students and Professionals. 1996. Institute of International Education, New York, NY.
http://www.iie.org

The Grants Register. Yılda bir yayımlanır. Macmillan Reference, Londra, İngiltere.
http://www.macmillan-reference.co.uk

Occupational Outlook Handbook. Yılda bir yayımlanır. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Washington, D.C. (Amerika Birleşik Devletleri'ndeki farklı meslekler için gerekli olan eğitimleri açıklar. Aynı zamanda internette  http://stats.bls.gov/oco adresinde bulabilirsiniz.)

Peterson’s Guide to Two-Year Colleges. Yılda bir yayımlanır. Peterson’s, Princeton, NJ.
http://www.petersons.com

Peterson’s Internships. Yılda bir yayımlanır. Peterson’s, Princeton, NJ.
http://www.petersons.com

Peterson’s Vocational & Technical Schools East. Peterson’s, Princeton, NJ.
http://www.petersons.com

Peterson’s Vocational & Technical Schools West. Peterson’s, Princeton, NJ.
http://www.petersons.com

Princeton Review: America’s Top Internships. Yılda bir yayımlanır. Mark Oldman and Samer Hamadeh. Random House, New York, NY.
http://www.review.com

Training and Development Organizations Directory.
Janice McLean, Editor. 1994. Gale Group, Farmington Hills, MI.
http://www.gale.com

2. Bölüm – İngilizce Dil Programları

A.B.D.'in her bölgesindeki dil programlarını listeleyen bazı yayımlar vardır. Bunların arasında, belki de en kapsamlı olanı Uluslararası Eğitim Enstitüsü tarafından yayımlanan English Language and Orientation Programs in the United States başlıklı İngilizce dil programları rehberidir. Üniversiteler ve Kolejler Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları Konsorsiyumu (UCIEP - Consortium of University and College Intensive English Programs) ve Amerikan Yoğunlaştırılmış İngilizce Programları Derneği (AAIEP -  American Association of Intensive English Programs ) gibi meslek birlikleri de kendi üyeleri olan dil programlarının tanıtımı ve irtibat bilgilerini içeren rehberler yayımlarlar.

Son yıllarda içinde İngilizce dil okullarıyla ilgili ilanlar olan artan sayıda dergi piyasa çıkmıştır. Bu dergiler aynı zamanda İngilizce dil programlarına yazılmak isteyen öğrencilere bilgi ve öneriler sağlarlar, A.B.D.'de dil eğitiminin değişik yönleri konusunda makaleler içerirler.

The Advising Quarterly. Üç ayda bir yayımlanır. America-Mideast Educational and Training Services (AMIDEAST), Washington, DC.
http://www.amideast.org

American Association of Intensive English Programs: Member Profiles 1999-2000. Philadelphia, PA.
http://www.aaiep.org

Directory of Professional Preparation Programs in TESO in the United States and Canada. Ellen Garshick, Editor. 1999-2001. Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. (TESOL), Alexandria, VA.
http://www.tesol.org

English Language and Orientation Programs in the United States. Institute of International Education, New York, NY.
http://www.iie.org

Foreign Students’ Guide to American Schools, Colleges, and Universities. Yılda bir yayımlanır. George Kalmar, Editor. International Education Service, Santa Monica, CA.
http://www.ies-ed.com

UCIEP: A Consortium of University and College Intensive English Programs in the USA – Member Profiles. Stillwater, OK.
http://www.uciep.org

3. Bölüm – Uzaktan Eğitim

The Advising Quarterly. Üç ayda bir yayımlanır. America-Mideast Educational and Training Services (AMIDEAST), Washington, DC.
http://www.amideast.org

Campus-Free College Degrees: Thorson’s Guide to Accredited College Degrees Through Distance Learning. Marcie Kisner Thorson. 2000. Thorson Guides, Tulsa, OK.
http://www.college-distancedegree.com/

College Degrees by Mail and Modem. 1999. Ten Speed Press, Berkeley, CA.
http://www.tenspeedpress.com

The Independent Study Catalog, A Guide to Over 10,000 Correspondence Courses. 1995. Peterson’s tarafından National University Continuing Education Association, Washington, DC.  için yayımlanır. Peterson’s, Princeton, NJ.
http://www.petersons.com

Peterson’s Guide to Distance Education Programs. 2000. Peterson’s, Princeton, NJ.
http://www.petersons.com

Peterson’s MBA Distance Learning Programs. 1999. Peterson’s, Princeton, NJ.
http://www.petersons.com

Virtual College. Pam Dixon. 1996. Peterson’s, Princeton, NJ.
http://www.petersons.com

4. Bölüm - Akreditasyon

Bear’s Guide to Earning Degrees Nontraditionally. John Bear and Mariah Bear. 1999. C&B Publishing, Benicia, CA.
http://www.degree.net

Accredited Institutions of Postsecondary Education (Lisesonrası Eğitim için Akredite Edilmiş Kurumlar). Yılda bir yayımlanır. American Council for Education on behalf of the Council for Higher Education Accreditation (CHEA). Kopyalarını bulabileceğiniz internet adresi: http://www.oryxpress.com

 

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Academic adviser (Akademik danışman) : Bir yüksekokulun öğretim üyeleri arasından seçilen ve öğrencilere sadece akademik konularda yardımcı olan ve akıl veren kişi.

Academic year: (Öğretim yılı): Genellikle Ağustos veya Eylül'den Mayıs veya Haziran'a kadar süren resmi ders süresi. Değişen uzunlukta, yarıyıl (sömestr),  üç aylık dönemler (trimestr), veya öğretim yılının dörtte birine tekabül eden dönemlere bölünebilir.

Accreditation (Akreditasyon / Muadelet belgesi) : A.B.D. eğitim kurumlarında standartları korumak ve onaylamak için akreditasyon kurumu denen kuruluşlar tarafından yürütülen sistem. A.B.D. Eğitim Bakanlığı akreditasyonu “misyonunu yerine getirdiğine ve derneğin standartların uyduğuna, ve yakın gelecekte de bu misyonu yerine getireceğine inanılan bir kuruma verilen statü” olarak tanımlar.

Advanced placement / Advanced standing (İlerlemiş statü): Lisans derecesi için normalde gerekli olan bazı derslerden öğrencinin daha önceki eğitimi veya deneyimine dayanarak muaf tutulması.

Associate degree (Ön-lisans diploması): İki yıllık bir eğitim döneminden sonra verilen diploma; son (mesleki) veya transfer (diploma programının ilk iki yılı) diploması olabilir.

Asynchronous (Eş zamanlı olmayan): Öğrencilerin internete bağlanabildikleri veya mektupla eğitim söz konusu olduğunda gelen postalarına ulaşabildikleri sürece nerede ve ne zaman isterlerse ders alabilecekleri  biçimde bir uzaktan eğitimi anlatan terim. Bknz. “Synchronous.”

Audit  (Dinleyici öğrenci olmak): Derse bir diplomaya yönelik kredi almadan katılmak.

Baccalaureate degree (Bakalorya derecesi): Bir çok A.B.D. koleji ve üniversitesinin mezunlarına verilen lisans derecesi.

Bachelor’s degree (Lisans diploması): Bir yüksek eğitim kurumu tarafından belirli sayıda lisans kredisi toplayan öğrenciye verilen diploma. Genellikle, lisans diploması alabilmek için dört yıl gerekir ve bu diploma yüksek lisans programları için önkoşuldur.

Campus (Kampüs): Bir kolej veya üniversitenin yapılarının yerleştiği arazi.

Certificate of Eligibility (Uygunluk Sertifikası): Bir öğrencinin kabul edildiği kurum tarafından verilen ve öğrencinin vize almasına olanak sağlayan bir A.B.D. resmi evrakı.

Class rank (Sınıf sıralaması): Bir öğrencinin mezun olduğu sınıftaki akademik yerini gösteren bir sayı veya oran. 100 öğrencisi olan bir sınıfta birinci sıradaki öğrenci sınıf sıralamasını 1/100 olarak gösterir. Sınıf sıralaması yüzdelerle de gösterilebilir.

College (Üniversite / Yüksekokul / Kolej): Lisans eğitimi sağlayan lise sonrası kurum. Kolej, İşletme Koleji gibi farklı bir anlamda, üniversitenin bir bölümü için de kullanılabilir.

College catalog (Kolej katalogu): Bir kurumun akademik programları, hizmetleri, giriş şartları, ve öğrenci yaşamı hakkında bilgi veren resmi yayın.

Community, technical, or junior college (Community, teknik, veya junior kolej): Güzel sanatlar ön-lisans derecesi (A.A. veya A.S.) dahil en çok iki yıllık programlar sunan lise sonrası kurum.

Course (Ders): Bir akademik dönem boyunca haftada bir ila beş saatlik (veya daha fazla) düzenli olarak programlanmış sınıf toplantıları. Bir diploma programı belirlenmiş bir sayıda zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur ve kurumdan kuruma değişir.

Credits (Krediler): Üniversiteler tarafından, akademik bir diploma için gerekli olan derslerin tamamlanmasını (geçerli not alınan) kaydetmek için kullanılan birim. Katalogda üniversitenin diplomaları için gerekli olan kredilerin çeşidi ve sayısı anlatılır ve sunulan her ders için “kredi saat” veya “birim” değeri belirtilir.

Degree (Diploma / Unvan): Önceden belirlenmiş bir eğitim programının tamamlanması sonucunda bir kolej, üniversite veya meslek okulu tarafından verilen diploma veya unvan.

Department (Bölüm): Bir okulun, kolejin veya üniversitenin belli bir konuda eğitim verdiği (örneğin, İngilizce bölümü, tarih bölümü) idari alt bölümü.

Distance education (Uzaktan eğitim): Öğrenci ve eğitmenin aynı zamanda aynı yerde olmadığı resmi eğitim.

Doctorate (Doktora, örneğin, Ph.D.): Bir üniversite tarafından lisans ve master derecelerinden sonra en az üç yıllık bir yüksek lisans çalışmasını tamamlamış, ve akademik yeteneklerini sözlü ve yazılı sınavlarda ve tez olarak sunduğu özgün araştırmasıyla kanıtlamış öğrencilere verilen en yüksek derece.

Dormitories (Yurtlar): Bir kolej veya üniversitenin kampüste kalan öğrencilerine ait kalacak yer.

Faculty (Öğretim üyeleri): Bir eğitim kurumunun eğitim kadrosunda, bazen de idari kadrosunda yer alan üyeleri.

Fees (Harçlar): Okulların, verdikleri kurumsal hizmetleri karşılamak için eğitim ücretine ek olarak aldıkları tutar.

Fellowship (Burs): Genellikle yüksek lisans öğrencilerine verilen mali yardım bursu.

Financial aid (Mali yardım): Öğrenciye eğitim masraflarını, ücretleri ve yaşama harcamalarını karşılaması için önerilen her türlü para, borç, ve oku/çalış programlarını içeren genel bir terim.

Foreign student adviser (FSA): Aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Danışmanı (ISA) olarak da bilinir. Üniversitelerde yabancı öğrencilere kanunlar, vizeler, akademik kurallar, sosyal adetler, dil, mali veya yerleşme sorunları, seyahat planları, sigorta ve hukuksal konularla ilgili olarak bilgi veren ve yol gösteren kişi.

Freshman: Lise, kolej veya üniversitede birinci sınıf öğrencisi

Full-time student (Tam-zamanlı öğrenci): Bir kuruma kaydolarak ders yükünün tamamını alan öğrenci. Ders sayısı ve saatler kurum tarafından belirlenir.

Grade (Not): Öğrencinin akademik çalışmasının değerlendirilmesi

Grade point average (GPA) (Not Ortalaması): Akademik başarıyı bir ortalama temel alınarak, her derste alınan nümerik notu çalışılan kredi saatiyle çarparak hesaplanan bir sistem.

Grading system (Not sistemi) : Öğrencinin akademik çalışmasının kalitesini belirlemek için A.B.D.'deki okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde kullanılan “A”dan “D”'ye kadar harflerle gösterilen bir not sistemi

Graduate (Mezun / Yüksek lisans programı): Lise veya üniversite seviyesinde bir eğitim programını tamamlayan öğrenci. Üniversitedeki yüksek lisans programı elinde lisans diploması olan öğrenciler için hazırlanmış eğitim programıdır.

High school (Lise): A.B.D.'de 12-yıllık eğitimin son üç veya dört yılı.

Intensive English Program (IEP)(Yoğun İngilizce Programı (YİP): Genellikle haftada 20 ila 30 saat sınıfta ders içeren bir çeşit İngilizce dil programı.

International student adviser (ISA) (Uluslararası Öğrenci Danışmanı): Bknz. “Foreign student adviser.”

Junior: Lise, kolej veya üniversitede üçüncü sınıf öğrencisi

Lecture (Ders/Konferans): Bir kolej veya üniversitede alışılagelmiş eğitim yöntemi. Profesör 20 ila bir kaç yüz öğrenciye ders verir. Dersler eğitim asistanlarının yönettiği küçük grup tartışmalarıyla desteklenebilir.

Maintenance (Geçim): Oda (yaşama alanı) ve pansiyon (yemekler), kitaplar, giyim, çamaşırhane, yerel ulaşım ve diğer küçük masraflar gibi bir kolej veya üniversiteye devam ederken yapılan yaşamla ilgili masraflar.

Major (Ana dal): Öğrencinin yoğunlaşmak istediği konu veya eğitim alanı. Lisans öğrencileri genellikle ikinci yıllarından sonra bir ana dal seçerler.

Minor (Yan dal): Öğrencinin çalışmalarını ana daldan sonra  en çok yoğunlaştırdığı konu veya eğitim alanı.

Non-resident student  (Eyalet içinden olmayan öğrenci): Eyaletin ikametgah şartlarını karşılamayan öğrenci. Okul ücretleriyle harçlar ve kabul politikaları eyalet içinden ve dışından olanlar arasında farklılık gösterebilir. Uluslararası öğrenciler genellikle eyalet dışından olarak sınıflandırılır.

Notarization (Noter onayı): Bir kamu görevlisi (A.B.D.’de noter olarak bilinir) tarafından bir belgenin, beyanatın veya imzanın gerçek ve doğru olduğunun onaylanması. Başka ülkelerde başvuranların evraklarını talimatlara uygun bir biçimde notere onaylatmaları gerekir.

Placement test (Yerleştirme sınavı): Öğrenciyi belirli bir konuda uygun derslere yerleştirmek amacıyla o alandaki akademik becerisini ölçmek için uygulanan sınav.

Prerequisites (Ön-koşullu dersler): Öğrencinin daha üst seviyede bir program veya derse kayıt yaptırabilmesi için tamamlaması gereken programlar veya dersler.

Quarter (Üç aylık dönem): Ortalama 10 ila 12 haftalık eğitim süresi.

Quiz (Küçük sınav): Kısa yazılı veya sözlü sınav.

Recommendation, Letter of (Tavsiye Mektubu): Başvuru yapanın niteliklerini, öne çıkartan, o kişinin karakterini ve işini bilen bir profesör veya işveren tarafından yazılmış mektup. Ayrıca “kişisel tavsiye”, kişisel onay”, veya “kişisel referans” olarak da adlandırılır.

Registration (Kayıt): Bir öğrencinin bir çeyrek dönem, sömestr veya trimestr boyunca alacağı dersleri seçmesi işlemi

Scholarship (Burs): Eğitim için mali yardım ödeneği, genellikle lisans öğrencilerine verilir, okul ücreti ve harçlardan muafiyet şekline dönüşebilir.

Semester(Sömestr/Yarıyıl): 15-16 hafta veya öğretim yılının yarısı kadar süren eğitim süresi.

Seminar (Seminer): Bir çeşit küçük grup eğitimi. Bağımsız araştırmalar ve sınıf tartışmaları  bir eğitim görevlisinin rehberliğinde sürdürülür. Genellikle dördüncü sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

Senior: Lise, kolej veya üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi

Social Security Number (Sosyal Sigorta Numarası [SSN]): A.B.D. hükümeti tarafından çalışanlara maaş çeki indirimleri için verilen bir numara. Düzenli olarak çalışan herkes SSN almak zorundadır. bir çok kurum bu numarayı öğrenci kimlik numarası olarak kullanır.

Sophomore:. Lise, kolej veya üniversitede ikinci sınıf öğrencisi

Special student (Özel/Uzman öğrenci): Bir kolej veya üniversitede diploma programına kayıtlı olmayan öğrenci.

Synchronous (Eş zamanlı): Eğitimin belirli bir zamanda ve genellikle belirli yerlerde verildiği uzaktan eğitim çalışma programı.

Syllabus (Ders programı): Akademik bir derste ele alınan konuların ana hatları.

Test (Sınav): Sınav; bir öğrencinin akademik bilgisini ölçmenin her türlü yöntemi.

Transcripts (Transkript / Not dökümü): Bir öğrencinin derslerin adını, kredilerini ve final notlarını içeren eğitim karnesinin resmi kopyası.

Transfer (Geçiş yapmak): Bir diploma eğitimini tamamlamak için bir üniversiteden diğerine nakil işlemi.

Trimester (Üç-aylık dönem): Öğretim yılı boyunca 16 haftalık 3 eşit dönemden oluşan eğitim süresi.

Tuition(Okul ücreti): Bir kurumun eğitim karşılığı aldığı ücret (kitap ücretleri hariç).

Undergraduate studies (Lisans eğitimi):  Liseden mezun olduktan sonra ön-lisans diploması veya lisans diploması alabilmek için bir kolej veya üniversitede iki veya dört-yıllık program.

University (Üniversite): Bünyesinde lisans diplomasına yönelik programlar içeren bir veya daha fazla dört-yıllık lisans koleji (veya okulu), master ve doktora derecesi veren güzel sanatlar yüksek lisans okulu ve yüksek lisans profesyonel okulu barındıran bir eğitim kurumu

Vocational schools (Meslek Okulları): Öğrencileri yarı-profesyonel veya teknik işler için hazırlayan kurumlar.