AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE

OKUMAK İSTİYORSANIZ

KİTAPÇIK - 1

Lisans (Üniversite) Eğitimi

Bu kitapta bir web sitesinin veya yayımın yer alması, sadece bilgi amaçlı olup A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından tanındığını veya onaylandığını göstermez. Listelerde yer alan internet siteleri ve yayımlar var olanların tamamı değil, sadece aralarından seçilmiş bir gruptur.

TEŞEKKÜRLER

Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumak İstiyorsanız başlığı altında yayımlanan ve dört kitapçıktan oluşan bu dizi, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bilgi ve Kaynakları Şubesi tarafından hazırlanmıştır. Bu kitapçık dizisini İngilizce olarak aşağıdaki web adresinde bulabilirsiniz:  

http://educationusa.state.gov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dışişleri Bakanlığı aşağıda ismi sıralanan dünyanın dört bir yanından kişilere, Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumak İstiyorsanız Danışma Komitesi'nin aktif üyeleri olarak, zamanları, uzmanlıkları ve yetenekleriyle yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini sunar:

Evelyn Levinson – Proje Koordinatörü
Eğitim Bilgi Merkezi Eski Direktörü, A.B.D.-İsrail Eğitim Vakfı, (Educational Information Center, U.S.-Israel Educational Foundation), Tel Aviv, İsrail
Direktör, Avrupa Üyelik Hizmetleri ve Danışmanlık Ağı, (European Membership Services and  Counseling Networks), Education Connect LLC

Louise Cook – Birinci Kitapçık Koordinatörü ve Yazarı
Direktör, Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, A.B.D.-İngiltere Fulbright Komisyonu, (Educational Advisory Service, U.S.-U.K. Fulbright Commission), Londra

Diana Lopez – İkinci Kitapçık Koordinatörü ve Yazarı
Direktör, Yüksek Lisans  Başvuru ve Kayıtları, Tennessee Üniversitesi, Knoxville

Roberta Paola – Üçüncü Kitapçık Koordinatörü ve Yazarı
Güney Afrika için Eğitim Danışmanı / Özel Projeler Yöneticisi, A.B.D. Baş Konsolosluğu, Durban, Güney Afrika

Gaston Lacombe – Dördüncü Kitapçık Koordinatörü ve Yazarı
Program Koordinatörü, Soros Vakfı-Letonya, Eğitim Danışma Merkezi (Educational Advising Center)

Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda aşağıda ismi sıralanan yazar / editör / okuyucu / danışmanlara da teşekkürlerini sunar:

Kathleen Alam, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı Bölgesel Eğitim Danışma Koordinatörü, Güney Afrika

Ellen Badger, Direktör, Uluslararası Öğrenci ve Bilim Hizmetleri, Binghamton Üniversitesi (SUNY), New York

Juleann Fallgatter, Editör, The Advising Quarterly, ve Direktör, Danışma ve Test Hizmetleri, (Advising and Testing Services), AMIDEAST

Nancy Gong, Amerika-Endonezya Değişim Vakfı Eski Koordinatörü (American-Indonesian Exchange Foundation) - Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, Jakarta, Endonezya

Sandarshi Gunawardena, A.B.D.-Sri Lanka Fulbright Komisyonu Eski Eğitim Danışmanı, Colombo, Sri Lanka

Linda Heaney, Başkan, Linden Eğitim Hizmetleri, Washington, D.C.

Lia Hutton, Ortak Editörü, The Advising Quarterly, AMIDEAST

Nancy Keteku, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı Bölgesel Eğitim Danışmanlık Koordinatörü, Afrika

Maria Lesser, A.B.D. Dışişleri Bakanlığı Bölgesel Eğitim Danışmanlık Eski Koordinatörü, Meksika / Karayipler

Amy Lezberg, Yüksek Eğitim için New England Kaynak Merkezi, Massachusetts Üniversitesi, Eğitim Koleji, Boston

Martyn J. Miller, Direktör, Uluslararası Hizmetler Dairesi, Temple Üniversitesi, Philadelphia, Pennsylvania

Terhi Molsa, Direktör Yardımcısı, Fulbright Merkezi (The Fulbright Center), Helsinki, Finlandiya

Laura R. Ruskaup, A.B.D.-İngiltere Fulbright Komisyonu Eski Eğitim Danışmanı

Sohair Saad, Direktör, Eğitim Kaynakları Merkezi, AMIDEAST, Kahire, Mısır

Jaylene Sarrasino, Entelektüel Mülkiyet Vekili ve İnternet Danışmanı, Washington, D.C.

Bu yayım dizisinin kapak ve tanıtım resimleri için finansman desteği sağlayan Denver Üniversitesi'ne   (http://www.du.edu) özel şükranlarımızı sunarız.
ÖNSÖZ
Lisans Eğitimi,  A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından olası uluslararası öğrencilere ve bilim insanlarına Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak konusunda tarafsız ve kullanışlı öneriler sunmak için bir dizi olarak hazırlanan dört kitapçık birisidir. Dört kitapçığın hepsini http://educationusa.state.gov internet adresinden bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Birinci, ikinci ve üçüncü kitapçıkları ise dünyanın bir çok yerindeki  (size en yakın merkez için 11. sayfaya bakınız) A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde bulabilirsiniz.

Bu dört kitapçık aşağıdaki konuları kapsar:

Lisans Eğitimi – A.B.D. "lisans" ve "ön-lisans diploması"  için programların nasıl seçilip, bunlara nasıl başvurulacağı ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde teknik ve mesleki eğitim olanakları konusunda  bilgiler.

Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim  ve Araştırma – A.B.D.  yüksek lisans  (master), doktora dereceleri, ve doktora sonrası programlar ve buna ek olarak eğitimlerini ve uygulamalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde daha da ilerletmek isteyen profesyoneller için sertifika ve lisans yöntemleri konusunda bilgiler.

Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim , ve Akreditasyon    –  En çok bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim fırsatları ve buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri dışından derece , diploma veya sertifika almak için uzaktan eğitim programlarıyla eğitim almak konusunda genel bilgiler. Bu kitapçık aynı zamanda A.B.D. yüksek eğitim kurumlarının akreditasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi içerir.

Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler – Bir A.B.D. üniversitesi veya koleji tarafından kabul edildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmenizi planlamak için yardım. Bu kitapçık vize başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmak, ve kampüse vardığınızda nelerle karşılaşacağınız konularında çok değerli bilgiler içerir.

THE UNITED STATES OF AMERICA

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ

Neden Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumalısınız?

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri

Yararlı İnternet Siteleri

1. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE LİSANS EĞİTİMİ

Kolejler, Üniversiteler, ve Enstitüler: Aralarındaki Fark

Lisans (Bachelor’s) ve Ön-Lisans (Associate) Diplomaları

Beşeri İlimler Felsefesi

Mesleki Eğitim

Eyalet Üniversiteleri

Özel Üniversiteler

Community (2 Yıllık Devlet) Kolejleri

Teknik ve Meslek Kolejleri (Yüksekokulları)

Uzaktan Eğitim

Bir A.B.D. Kolejinde Diploma Almadan Okumak

Yararlı İnternet Siteleri

2. BÖLÜM

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE LİSANS DERECESİ

Akademik Takvim

Kredi Sistemi

Diploma Dersleri

Notlar

GPA (Not Ortalaması) Nedir?

Yararlı İnternet Siteleri

3. BÖLÜM

COMMUNITY (İKİ YILLIK DEVLET) KOLEJLERİ

Eğitim Programları

İki-Yıllık Ön-Lisans Diploması Programları

Sertifika Programları

Sürekli Eğitim

Akreditasyon

Transfer ve Eklemlenme Anlaşmaları

Giriş

Maliyetler

Mali Yardım

Öğrencilik Yaşamı

Sınıf Deneyimi

Yararlı İnternet Siteleri

4. BÖLÜM

SİZE EN UYGUN KOLEJLERİ SEÇMEK

Seçiminizde Size Yardımcı Olacak Bilgi Kaynakları

A.B.D. Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri

Kolej İnternet Siteleri ve E-Posta

İnternette Kolej Aramaları

A.B.D.’de Kolej Fuarları ve Gezileri

Kampüslerı Gezmek

Eğitim Danışmanları ve Öğrenci Kayıt Büroları

Akademik Açıdan Düşünülmesi Gerekenler

Akreditasyon ve Diplomaların Tanınması

Ana Dal (Major)

Akademik Açıdan Ön Plana Çıkarılan Konular

Ayrıcalıklı Olma

Diploma Programının Yapısı

İlerlemiş Statü (Advanced Standing)

Öğrenci-Öğretmen Oranı

Yaşam Tarzıyla İlgili Olarak Düşünmeniz Gerekenler

Maliyet

Kalacak Yer

Yer

Büyüklük

Kolej Ortamı

Sosyal Yaşam

Erkek Öğrenci Dernekleri (Fraternities) ve Kız Öğrenci Dernekleri (Sororities)

Uluslararası Öğrenciler

Yakın İlişkiler

Ders Programı Dışında Kalan Faaliyetler

Düşünülmesi Gereken Diğer Konular

Ivy League Ötesinde

Sıralamalar

Öğrenci Hizmetleri Staj veya Denizaşırı Eğitim Programları

Engelli Öğrenciler

Yararlı İnternet Siteleri

5. BÖLÜM

GİRİŞ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

Orta Eğitim Diplomaları / Sınav Sonuçları

İngilizce Dil Yeteneği

Yabancı Bir Dil Olarak İngilizce Testi (TOEFL)

Standardize  Giriş Testleri

Akademik Değerlendirme Testi (SAT)

Amerikan Kolej Testi Değerlendirmesi (ACT)

Yararlı İnternet Siteleri

6. BÖLÜM

EĞİTİMİNİZİ FİNANSE ETMEK

Önceden Planlamak

Giderlerinizi Hesaplamak

Okul Ücreti ve Harçlar

Yaşama Giderleri

Eğitim Giderlerinizi Finanse Etmek

Kişisel Mali Kaynaklarınızı Değerlendirmek

Mali Yardım Kaynaklarını Belirlemek

Eğitim Maliyetini Azaltmak

Yararlı İnternet Siteleri

7. BÖLÜM

SPOR BURSLARI

Yararlı İnternet Siteleri

8. BÖLÜM

BAŞARILI BİR BAŞVURU HAZIRLAMAK

Başvuru Belgelerini İstemek

Başvurunuzu Ne Zaman Yollamalısınız?

Başvurunuzu Nereye Yollamalısınız?

Başvurunuzda  Neler Olmalı?

Giriş Testleri için Kayıt Yaptırmak

Başvuru Belgelerini Doldurmak ve Geri Yollamak

Başvuru Formu

Başvuru Harcı

Akademik Belgeler

Test Puanı Raporlaması

Kişisel Beyan

Tavsiye Mektupları

Mali  Durum Beyanı

Son Teslim Tarihleri ve Teslimat

Yıl Ortası Kabuller

Mülakat

Ortak Başvuru Formu

Akseptans (Kabul)

Yararlı İnternet Siteleri

9. BÖLÜM

BAŞVURU SÜRECİ: ZAMAN ÇİZELGESİ VE KONTROL LİSTESİ

10. BÖLÜM

BİR A.B.D. ÜNİVERSİTESİNE TRANSFER YAPMAK

Kredi Transferi

A.B.D. Kuruluşları Arasında Transfer Yapmak

A.B.D. Eğitim Sisteminin Dışından Transfer Yapmak

Transfer İçin Başvuru Süreci

Yararlı İnternet Siteleri

11. BÖLÜM

ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN BAŞVURMAK

Vize Çeşitleri

Ülkeniz için Geçerli İşlemler

Öğrenci Vizesi Başvurusu için Adım-Adım Rehber

Vize Başvurusunun Olumsuz Yanıtlanması

Yararlı İnternet Siteleri

12. BÖLÜM

AMERİKAN ÜNİVERSİTE YAŞAMI

Amerika Birleşik Devletleri’ne Varış

Oryantasyon (Çevreye Alışma)

Uluslararası  Öğrenci Danışmanı (ISA)

Akademik Danışman (AA)

Üniversite Yurtları

Para ve Bankalar

Sağlık Sigortası

Sosyal Yaşam

Yararlı İnternet Siteleri

EKLER TERİMLER SÖZLÜĞÜ

KAYNAKÇA

GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletleri’nde 3,600’den fazla kolej ve üniversite lisans programları sunar. Bu büyük sayı herkesin ihtiyacını karşılayacak bir program olduğunu gösterir, ama sizin için en doğru programı nasıl bulacaksınız? Bu kitapçığın hedefi size hem doğru seçimleri yapabilmeniz için gerekli bilgi hem de başarılı başvurular hazırlamanız için güven sağlamaktır.

Neden Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumalısınız?

İşte size dünyanın dört bin yanından 500,000’den fazla[1] uluslararası öğrencinin eğitimlerini ilerletmek için Amerika Birleşik Devletleri’ni seçmelerinin birkaç nedeni:

Kalite: A.B.D. kolejleri tesislerinin, kaynaklarının ve eğitim kadrolarının kalitesiyle dünya çapında üne sahiptir. Akreditasyon  sistemleri kurumların bu standartları korumasını sağlar. Birinci ve ikinci bölümler A.B.D. lisans eğitimiyle ilgili sistemi açıklar. Dördüncü bölüm A.B.D.’de kolejlere başvururken nasıl bir akreditasyon aramanız gerektiğini açıklar.

Seçenek: A.B.D. eğitim sisteminin kurum çeşitleri, akademik ve sosyal çevreler, giriş koşulları, doktora programları, ve uzmanlaşabileceğiniz konular açısından dünyada rakipsizdir. Dört ve beşinci bölümler giriş koşullarını açıklar ve sizin için doğru olan kolejleri seçme sürecinde size yol gösterir.

Değer: Geleceğinize yapacağınız bir yatırım olarak, bir A.B.D. derecesi size paranızın karşılığını en iyi şekilde verir. Eğitim ücretlerinin ve yaşama giderlerinin çok geniş bir yelpazeye dağılması ve üniversitelerden biraz mali yardım Amerika Birleşik Devletleri’nde okumayı sizden önceki binlerce öğrenci için mümkün kılmıştır. Altıncı ve yedinci bölümler A.B.D. eğitiminiz için gerekli harcamaları ve bunu nasıl karşılayabileceğiniz konusunda bilgi ve öneriler içerir.

Esneklik: A.B.D. üniversitelerinin ve kolejlerinin en belirgin özelliklerinden birisi bir kolej veya üniversitede ders seçimindeki esnekliktir. Ancak bundan da önemli olan, öğrencilere bir kurumdan diğerine geçebilme seçeneği de ayrıca sunulmuştur. Bir kurumda, yani genellikle bir community (iki yıllık devlet) kolejinde, bir derecenin ilk iki yılını tamamlayarak bir başkasına geçmek çok sık rastlanılan bir şeydir. Üçüncü ve onuncu bölümler community kolejlerini tanıtır ve transfer sistemini anlatır.

Bu kitapçıkta, ayrıca, kolejlere başvuruların başarılı bir şekilde hazırlanması için yardım (sekizinci ve dokuzuncu bölümler) ve vize başvurusu işlemleri için yardım (on birinci bölüm) bulacaksınız. Bir okuldan kabul teklifi geldiğinde, Amerika Birleşik Devletleri’ne vardığınızda neler olacağı konusunda ipuçlarına bakmak isteyeceksiniz (on ikinci bölüm). Kitapçığın en sonunda, Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak için başvurduğunuzda sık sık karşılaşacağınız bazı kelimeler ve cümleleri açıklayan bir sözlük vardır.

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri

“Danışma merkezinden aldığım yardım ve desteğin değerini abartmak çok zor. Merkez benim için Amerikan eğitim sistemi konusunda ilk ve en önemli kaynaktı. Merkezde bulunan kitapçıklar, dergiler, ve internet bağlantısı son derece yararlı oldu, ve orada çalışanlar hedeflerime ulaşmam için bana çok yardımcı oldu.”

- Rusya’dan bir iş yönetimi öğrencisi

 

“Merkezdeki eğitim danışmanları Amerika Birleşik Devletleri’nde okumakla ilgili bir çok sorunu aydınlatmak konusunda bana destek oldular ve her zaman yardım eli uzatmaya hazırdılar.  Ayrıca orada bulunan mükemmel kaynaklar sayesinde seçimim dahilindeki kolejler ve üniversiteler hakkında çok şey öğrendim.”

-  Malezya’dan psikoloji öğrencisi

Kendiniz için en uygun okulları seçmek ve başarılı başvurular hazırlamak sizin yönünüzden sorumluluk ve dikkatli bir planlama gerektirir, ama hemen hemen her ülkede sizin ihtiyaçlarınızı anlayacak ve size yardım edebilecek danışmanlar vardır. 450’den fazla A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezini bünyesinde barındıran dünya çapında bir şebekede Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak konusunda sizin için gerekli bilgi ve önerileri bulabilirsiniz. Size ve ailenize A.B.D.’de üniversite seçimi ve başvurularla ilgili konularda yardım edecek bu konuyla ilgili özel eğitim almış eğitim danışmanlarının yanı sıra dizinler, rehberler, kolej katalogları, ve giriş testleriyle ilgili bilgilerin tümünü bu merkezlerde bulabilirsiniz. Bazı merkezler kolej fuarları ve seminerleri de düzenlemektedir. Bilgi ve danışma merkezlerinde video ve grup sunuşları, web sitelerine ulaşım ve bağımsız kaynak kitapçıkları olarak ücretsiz tanıtıcı bilgi alabilirsiniz, ancak bazı merkezlerde ek hizmetler ücrete tabi olabilir.

Bütün A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezleri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitim olanaklarının çeşitleri konusunda tarafsız bilgi sağlamak amacıyla A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenir. Ancak, merkezlerin ve onları yöneten kuruluşların isimleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Size en yakın merkezi bulmak için bölgenizdeki A.B.D. sefareti veya konsolosluğu ile bağlantı kurabilir veya A.B.D. Dışişleri Bakanlığı'nın http://educationusa.state.gov internet adresindeki listeden yararlanabilirsiniz.

Başvurularınızda şansınız bol olsun!

Yararlı İnternet Siteleri:

Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumak İstiyorsanız Kitapçık Dizisinin Çevrimiçi Uyarlaması
http://educationusa.state.gov

Dünya Çapındaki A.B.D. Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri Rehberi
http://educationusa.state.gov

[1] Open Doors2000: Open Doors on the Web, http://opendoors.iienetwork.org/ Institute of International Education, New York, N.Y.

1. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE LİSANS EĞİTİMİ
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitim sistemi büyük bir olasılıkla size ülkenizde sunulan sistemden farklı olacaktır. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diploma programları, farklı kurumlar ve eğer bir A.B.D. üniversitesi veya kolejinde okumak isterseniz karşılaşacağınız bazı temel terimler ve fikirler açıklanacaktır.

Kolejler, Üniversiteler, ve Enstitüler: Aralarındaki Fark

Amerika Birleşik Devletleri’nde diploma derecesi veren kurumlar bu adlardan herhangi birini taşıyabilirler ve kolejler ve enstitülerin üniversitelere kıyasla daha aşağı derecede olduğu hiçbir şekilde söylenemez. Genel olarak, kolejler daha küçük olup, çoğunlukla sadece lisans diploması verirler. Üniversiteler ise ayrıca yüksek lisans diploması da verirler. Bu kitapçığın başından sonuna kadar “okul”, “kolej” ve “üniversite” sözcükleri birbirinin yerine kullanılacaktır. Bir enstitü çoğunlukla yakın ilişkili ders konusu grupları için diploma programları üzerinde uzmanlaşır. Bu nedenle teknoloji enstitüleri, moda enstitüleri, sanat ve tasarım enstitüleri ve benzerlerinde sunulan diploma programlarıyla karşılaşacaksınız.

Her kolej veya üniversite bünyesinde fen ve edebiyat fakültesi, işletme okulu gibi okullar bulunur. Her okul kendi eğitim konusunda kolejin veya üniversitenin sunduğu diploma programından sorumludur.

Lisans (Bachelor’s) ve Ön-Lisans (Associate) Diplomaları

Her ne kadar bazı öğrenciler daha kısa, bazıları daha uzun sürede bitirse de, lisans diploması için eğitim genellikle dört yılda tamamlanır. Ön-lisans diploması eğitimi ise çoğunlukla iki yılda tamamlanır. Ön-lisans diploma programları, mezuniyetten sonra belirli kariyerlere yönlendiren “terminal” (son) programlar veya lisans derecelerinin ilk iki yılını karşılayan ve daha çok beşeri ilimlere dayanan “transfer” programlarıdır. İkinci seçenekte dört yıllık bir lisans diploması programının üçüncü yılına geçiş yapabilirsiniz. Ön-lisans diploması programları, genellikle junior (iki yıllık ön-lisans) kolejlerde veya community kolejlerinde (aşağıya bakınız) vardır. Dört yıllık kolejler ve üniversiteler lisans diploması programları sunar. Çok az sayıda kolej veya üniversite ise ön-lisans diploma programları da sunabilir.

Beşeri İlimler Felsefesi

Beşeri ilimler “beşeri ilimler ve bilimler”in kısaltılmış biçimi olup, beşeri ilim felsefesi A.B.D. yüksek eğitim sisteminin benzersiz bir özelliğidir. A.B.D. lisans eğitimi bu kavrama dayandırılmış olup, öğrencilerin sözlü, yazılı ve usavurma becerilerini geliştiren çok yönlü akademik eğitim verilmesine inanır. Beşeri ilimler kolejinde veya güçlü bir beşeri ilimler programı olan bir üniversitede okuyan öğrenciler, diploma programlarına sanat, hümaniter (konusu insan olan) bilimler, dil, ve sosyal bilimler ve doğa bilimleri konularından çok çeşitli dersler alarak başlarlar. Sonra uzmanlaşmak istedikleri bir konu seçerler (“ana dal”) ve derslerinin yüzde 25 ila yüzde 50’sini ana dal alanından seçerler. Beşeri ilimlere devam etmeyip de mühendislik gibi bir uzmanlık konusunu ana dal olarak seçmeyi planlayanlar bile çoğunlukla eğitimlerini tamamlayabilmek için derslerinin yüzde 25’ini hümaniter bilimler ve sosyal bilimlerden seçmek zorundadırlar. Aynı şekilde, ana dal olarak tarih seçen bir öğrencinin de matematik ve bazen fen dallarından ders alması zorunludur.

Mesleki Eğitim

Mesleki (yani kariyere yönelik) eğitim A.B.D. üniversite sistemine dahildir. Büyük üniversiteler genellikle bir fen ve edebiyat koleji ile çoğunlukla işletme, tarım, tıp, hukuk ve gazetecilik gibi birkaç meslek okulundan oluşurlar. Teknoloji enstitülerinin sundukları bütün diploma programları bilimsel ağırlıklıdır.

Mesleki eğitim konusunda daha fazla bilgiyi bu dizinin ikinci kitapçığı olan Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma’da bulabilirsiniz.

Eyalet Üniversiteleri

Eyalet üniversiteleri o eyalette oturanlar için ucuz eğitim sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri eyalet hükümetleri (örneğin California, Michigan, veya Texas) tarafından kurulmuştur ve mali açıdan desteklenir. Özel kurumlardan ayırt edebilmek için onlara devlet üniversitesi de denebilir. Bazılarının adı içinde “eyalet üniversitesi” sözcükleri veya “doğu” veya “kuzey” gibi bir bölgesel öğe bulunur. Eyalet üniversiteleri çok büyük olup, genelde en az 20,000 öğrenci kaydı alırlar ve özel üniversitelere oranla daha geniş bir öğrenci dağılımı kabul ederler. Eyalet üniversitelerinin eğitim ücretleri çoğunlukla özel üniversitelerinkinden daha düşüktür. Ayrıca, eyalet sakinleri "Eyalet üniversiteleri: Eyalet sakinleri için eğitim ücreti"  (o eyalette yaşayan ve vergi ödeyenler)  eyalet dışından gelenlerden çok daha düşük bir eğitim ücreti öderler. Hem uluslararası, hem de diğer eyaletlerden gelen öğrenciler eyalet-dışından olarak kabul edilirler ve bu nedenle eyaletteki kurumların düşük eğitim ücretlerinden yararlanamazlar. Ayrıca, uluslararası öğrenciler eyalet sakinlerine kıyasla daha zorlu giriş koşullarına uymaları gerekebilir.

Özel Üniversiteler

Özel kurumların mali kaynağını bağışlar, okul ücretleri, araştırma ödenekleri, ve mezunların armağanlarının bir bileşimi oluşturur. Özel üniversitelerde eğitim ücretleri eyalet üniversitelerine göre daha yüksektir ama eyalet içinden ve eyalet dışından olan sakinler arasında bir ayırım yapılmaz. Dinsel bir bağlantısı olan kolejler ve tek-cinsiyetli kolejler özeldir. Genelde, özel üniversitelerin en çok 20,000 kayıtları olup, özel kolejlerin kampüslerinde en çok 2,000 öğrenci olur.

Community (2 Yıllık Devlet) Kolejleri

Community kolejleri iki-yıllıktır ve çoğunlukla edebiyat ön-lisans diploması (Associate of Art - AA) veya fen ön-lisans diplomasının (Associate of  Science - AS) yanı sıra mükemmel teknik ve meslek programları sunarlar. Adlarından da anlaşılacağı gibi, community kolejleri topluma dayalı kurumlar olup,  orta öğrenim okulları, toplum grupları, ve işverenlerle yakın bağlantıları vardır. Pek çok A.B.D’li öğrenci aileleriyle birlikte kampüs çevresinde yaşar. Community kolejleri ya devlete ait ya da özel kurumlar olup, bazen “junior” veya iki-yıllık kolej olarak da adlandırılırlar. Community kolejlerinde okumayı seçen uluslararası öğrencilerin sayısı giderek artmaktadır. Bu konu ayrıntılarıyla kitapçığın daha sonraki bölümlerinde açıklanacaktır. Dört-yıllık kurumlarla karşılaştırıldığında iki-yıllık kurumların eğitim ücretleri daha düşük olup bir çoklarının transfer programlarında okuyan öğrencilerin yerel bir eyalet üniversitesindeki lisans diploması programının üçüncü yılına kolayca geçiş yapmasına izin veren anlaşmaları vardır.

Teknik ve Meslek Kolejleri (Yüksekokulları)

Bu kurumlar öğrencileri iş dünyasına girmeleri veya iş dünyasında yükselmeleri için hazırlamak üzere uzmanlaşmıştır. Sundukları sertifika ve diğer kısa-dönem programlarında öğrencileri hem belirli bir meslek veya teknolojinin arkasındaki teori, hem de bu teknoloji ile nasıl çalışılacağı konusunda eğitirler. Programlar çoğunlukla iki yıl veya daha az sürer. Amerika Birleşik Devletleri’nde birkaç bin teknik ve meslek koleji vardır ve bunların bazıları özel, bazılar ise devlet kuruluşudur. Amerika Birleşik Devletleri’nde kısa-dönem okuma olanakları konusunda daha fazla bilgiyi bu dizinin Kısa-Dönem Eğitimi, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon başlıklı üçüncü kitapçığında bulabilirsiniz.

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim, Amerika Birleşik Devletleri’nde kısa bir mesleki kurstan yüksek lisans derecesine kadar bir çok şey konusunda eğitim almanın gittikçe artan bir şekilde tercih edilen yoludur ve uzaktan eğitimin öğretim yöntemlerini kullanarak lisans diploması programları sunan pek çok kuruluş vardır. Uzaktan eğitim modelinde öğrenciler artık derslere kampüsteki sınıflarda katılmamakta; bunun yerine dersler “uzaktan” internet, uydu televizyonu, video konferans, ve diğer elektronik ulaşım araçlarıyla verilmektedir. Bunun uluslararası öğrenciler için anlamı şudur: her ne kadar yüz yüze görüşmeler ve kampüs çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri’ne kısa süreler için gitmeleri hemen hemen kesinlikle gerekecekse de, artık bir A.B.D. diplomasını ülkelerinde okuyarak alabileceklerdir. Öğrencilerin uzaktan eğitim aracılığıyla diploma almak için eğitim görebilmeleri için öz disiplin ve kendi başına çalışabilme gibi bazı özel niteliklere sahip olmaları gereklidir. Eğer uzaktan eğitimi düşünüyorsanız, programın kaliteli olup olmadığını, kuruluşun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki akreditasyonunu, ve sizin ülkenizde tanınıp tanınmadığını çok derinlemesine araştırarak bu seçeneğin sizin gelecekteki hedefleriniz için uygun bir seçenek olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Uzaktan eğitim konusunda daha fazla bilgiyi bu dizinin üçüncü kitapçığında bulabilirsiniz.

Bir A.B.D. Kolejinde Diploma Almadan Okumak

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kolej veya üniversitede diploma almadan okumak mı istiyorsunuz? Belki de belirli konularda bilginizi geliştirirken, A.B.D.’deki kampüs yaşamını denemek istiyorsunuz. Bu, hiç şüphesiz, eğitim deneyiminize yararlı bir katkı olacaktır, ve A.B.D. kolejleri sizin gibi öğrencileri hoş karşılar. Kolejlerle yazışarak, durumunuzu açıklamalı, ve “özel öğrenci” veya “ziyaretçi öğrenci” statüleri için bilgi istemelisiniz. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kısa-dönem eğitim olanakları için bu dizinin üçüncü kitapçığına bakın. A.B.D. üniversitelerinden bilgi istemenin ayrıntıları içinse bu kitapçığın sekizinci bölümüne başvurun.

Yararlı İnternet Siteleri

A.B.D. Eğitim Sisteminin Genel Açıklaması
http://www.ed.gov/NLE/USNEI/toc.html
http://www.edupass.org

Uzaktan Eğitim Konusunda Bilgi
http://educationusa.state.gov

Amerika Birleşik Devletleri’nde Diplomasız Eğitim
http://educationusa.state.gov

Community kolejleri ve üniversitelerin internet siteleri için bu kitapçığın 3’üncü ve 4’üncü bölümlerine bakın.

2. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE LİSANS DERECESİ

Amerika Birleşik Devletleri'deki lisans diploması programlarının en çekici özelliği son derece esnek olmalarıdır. Çoğunlukla çok bol çeşitli dersler arasından seçiminizi yaparak kendi özel eğitim programınızı yaratabilirsiniz. Diplomanızı, çoğunlukla dört yıllık tam-zamanlı eğitim sonunda belirlenmiş bir kredi toplamına ulaştığınız zaman alabilirsiniz. Birinci sınıf “freshmen”, ikinci sınıf “sophomore”, üçüncü sınıf “junior”, dördüncü sınıf ise “senior” olarak adlandırılır. Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrencilerin diplomalarını dört yıldan daha uzun sürede aldıklarını okuyabilirsiniz. Bunun nedeni, ana dallarını değiştirmeleri ve yeni bir ana daldan diploma alabilmek için gerekli krediyi toplamalarıdır. Ya da, akademik, kişisel veya mali nedenlerle her dönemde tam-zamanlı ders yükünden daha az ders almalarıdır. Ancak, uluslararası öğrenciler yarı-zamanlı okuyamazlar ve tam zamanlı statüsünü korumak zorundadırlar. İlk iki yıl alınan dersler alt  bölüm (lower division) dersleri, son iki yıl alınan dersler ise yüksek bölüm (upper division) dersleri olarak bilinir. Aşağıda göreceğiniz gibi kolej katalogları çoğunlukla bir derse onun eğitim düzeyini gösteren bir sayı verirler:

100 – 199       Birinci sınıf (Freshman)

200 – 299       İkinci sınıf (Sophomore)

300 – 399       Üçüncü sınıf (Junior)

400 – 499       Dördüncü sınıf (Senior)

Akademik Takvim

Öğretim yılı her üniversite veya koleje göre çok az bir farklılık gösterebilir ama normal olarak Eylül başından Mayıs sonuna kadar sürer. 18 haftalık iki döneme bölünebilir. Bunlara sömestr denir. Ya da, üniversitelerin “üç aylık dönem” 12 hafta süren dönemleri olabilir. Bunlara ise trimestr denir. Buna ek olarak, üniversiteler sık sık altı ile sekiz hafta arasında süren yaz dönemleri açarlar. Bu dönemler seçmelidir. Öğrenciler diploma programlarını hızlandırmak, normal devrelerdeki ders yüklerini azaltmak veya normal öğretim yılında başarılı olamadıkları dersleri tamamlamak isterlerse bu dönemlere devam ederler. Öğretim yılı boyunca iki büyük tatil vardır: Noel zamanında iki ile dört hafta arasında değişen bir tatil ve Mart başı ve Nisan ortası dolaylarında bir haftalık bahar tatili.

Kredi Sistemi

Amerikan üniversitelerindeki öğrenciler belli bir sayıda “kredi” topladıkları zaman diploma programlarını tamamlamış olurlar. Genellikle mezun olabilmeleri için ortalama 130 ile 180 arasında değişen kredi gerekir. Bazen kredi yerine “sömestr/dönem saati” veya “ünite” sözcükleri de kullanılabilir. Her sömestr için alacağınız derslerin her biri belli sayıda (çoğunlukla üç veya dört) kredi/saat/ünite kazandırır. Akademik danışmanınız öğretim yılı için ders programınızı planlamanız konusunda size yardımcı olacaktır.

Diploma Dersleri

Diploma programını oluşturan birbirinden farklı dersler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

-        Temel dersler: Bunlar diploma programının temelini oluştururlar ve bütün öğrencilerin alması zorunlu derslerdir. Öğrenciler matematik, İngilizce, hümaniter bilimler, doğa bilimleri ve sosyal bilimlerden çeşitli dersler alırlar. Bazı kolejler öğrencilerin çok sayıda temel ders almasını şart koşarken diğerleri sadece birkaç temel ders almasını isteyebilir.

-        Ana dal (Major) dersleri: Ana dal öğrencinin üzerinde yoğunlaşmaya karar verdiği konudur. Öğrencilerin çoğu tek bir konuyu ana dal olarak seçerler. Ancak bazı kolejler ilgili bir konuda çift ana dal alınmasını da bir seçenek olarak sunarlar. Ana dal dersleriniz  diploma programını tamamlamanız için gereken toplam ders sayısının dörtte biriyle yarısı arasında bir ağırlık oluşturur.

-        Yardımcı dal (Minor) dersleri: Yardımcı dal öğrencinin ikinci en büyük ders yoğunluğu almayı seçtiği konudur. Yardımcı dal için alınması gereken ders sayısı genellikle ana dal derslerinin yarısı kadardır.

-        Seçmeli dersler: Bu dersler her hangi bir bölümden seçilebilir. İlgi duyduğunuz farklı konuları veya dersleri araştırma olanağı sağlarlar ve mezun olmak için gerekli kredi sayısını doldurmanıza yardımcı olurlar.

Notlar

Amerikan üniversiteleri sürekli değerlendirmeye dayanan bir sistem kullanırlar ve alınan her derse bir not verirler. Sınıfta yapacağınız hemen hemen her şey dönem sonu notunuzu etkiler. Sınavlar ve testler, yazılar, yazılı ödevler, laboratuvar raporları, laboratuvar veya stüdyo çalışmaları, sınıfa devamlılık ve derse katılım gibi her şey sizin dönem sonu notunuzun belirlenmesi için kullanılabilir. Bunun şu anlama gelir: okumak ve sınıf çalışmalarından geri kalmamak ve sınıfa düzenli bir şekilde devam etmek şarttır.

Aşağıdakiler A.B.D. kolejlerinde alınan dersler için kullanılan genel yüzdeli-harfli not ölçeğidir:

100-90%=A

  89-80%=B

  79-70%=C

  69-60%=D

  59-50%=E

  49-0%  =F

GPA (Not Ortalaması) Nedir?

Her öğrenci kendi diploma programını bir not ortalaması (GPA) ile tamamlar. Kümülatif (birikimli) not ortalaması (CGPA) diploma programı süresince alınan bütün derslerin not ortalamasıdır. Üniversitelerin çoğu 4.0’lık bir GPA ölçeği kullanırlar ama az sayıda üniversitede 5.0’lık bir ölçeğe de rastlayabilirsiniz. GPA’nızı hesaplamak için, her dersten aldığınız harf notunun sayısal değerini alın (genel olarak “A” için 4 puan, “B” için 3 puan, gibi) ve sonra bunu her dersin kredisiyle çarpın. Sonra bu sayıları toplayın ve bütün derslerin toplam kredi sayısına bölün. Örneğin:

         Harf Notu   Sayısal Değeri   Kredi Sayısı         Toplam

              A              4.0                 3                               12

              B              3.0                 3                                 9

              C              2.0                 3                                 6

                              Toplam           9                                27

                              27 / 9 = 3.0 GPA

Üniversitelerin çoğu aynı zamanda bir çeşit üstün başarı derecesi de verirler. Üstün başarı diplomasına hak kazanabilmek için, fazladan kredi almanız veya üstün başarı tezi yazmanız gerekir. Kesin ayrıntılar üniversite ve/veya akademik bölüme göre değişir. Üstün başarı için çoktan aza doğru summa cum laude, magna cum laude, ve cum laude gibi farklı seviyeler olabilir.

Özetleyecek olursak:

-        Amerikan lisans programları normalde dört yıl, ön-lisans programları iki yıl sürer.

-        Öğretim yılı okullar tarafından belirlenir ama genellikle iki dönemden oluşur ve Eylül ile Mayıs arasında yer alır.

-        Diplomaya hak kazanmak için her öğrenci belli bir sayıda kredi toplamalıdır. Alınan her dersin belirli bir sayıda kredisi vardır.

-        Alınan her ders için öğrenciler çalışmanın sürekli değerlendirmesine dayalı bir not alırlar.

-        Not ortalaması, veya GPA, her ders için verilen harf notlarının sayısal eşdeğerleri kullanılarak hesaplanır. Bu öğrencinin diploma programını ne kadar başarıyla uyguladığını değerlendirmek için kullanılır.

Yararlı İnternet Siteleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde Lisans Diploması için Okumak
http://www.princetonreview.com/home.asp

3. BÖLÜM COMMUNITY (İKİ YILLIK DEVLET) KOLEJLERİ
Uluslararası öğrenciler akademik açıdan ilerlemeye açılan kapı olarak community kolejlerini gittikçe daha çok düşünüyorlar. Amerikalı sınıf arkadaşları gibi, bu benzersiz okulların çoğunda üstün nitelikli programlar, transfer edilebilen krediler, makul harçlar, ve destekleyici bir ortam olduğunun farkına varıyorlar. Bu unsurlar o kadar çekici ki, A.B.D.’de lisans eğitimi alan nüfusun yüzde 40’ı Amerika'nın iki-yıllık kolejlerinin sınıflarında bulunuyor.

Son yıllarda community kolejlerindeki uluslararası öğrencilerin sayısı hızla artmaktadır. Üstün kaliteli dersler, basitleştirilmiş başvuru işlemleri, düşük ücretler, kapsamlı öğrenci destek sistemleri, işine bağlı öğretmenler, ve daha küçük sınıflarıyla community kolejleri A.B.D.’deki yüksek eğitimin bir çok yönüne ulaşmak için teknik ve mesleki eğitimden sürekli eğitime ve oradan da kapsamlı diploma programlarına giden eşsiz bir yol sunmaktadır. Pek çok uluslararası öğrenci için A.B.D.’de lisans diplomasına giden yol bir community kolejinde başlayacaktır.

Community kolejleri bazen junior veya iki-yıllık kolej olarak da adlandırılmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 1200den fazla böyle kolej vardır. Community kolejlerinin çoğu kamu veya devlet tarafından desteklenmektedir. Birkaç tanesi bağımsız veya özeldir.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diğer orta öğretim sonrası kuruluşlar gibi, iki-yıllık kolejler de çeşitlidir. En az 50,000 öğrencili ve yüzlerce programı ve tesisi olan, çok-kampüslü banliyö sistemleri vardır. Bunun yanı sıra en çok 1,000 öğrencisi ve sınırlı sayıda ana dal konusuyla, küçük, kırsal okullar da vardır. Öğrenciler bile her yaş grubundan, kültürden ve ekonomik yapıdan geldiklerinden çeşit çeşittir.

Eğitim Programları

Kolej diploma programlarına yönelik akademik programların yanı sıra, community kolejleri mesleki ve teknik eğitim de sunarlar. Community kolejlerinin çoğunlukla kendi eyaletlerindeki üniversitelerle ve bölgelerindeki iş dünyasıyla kuvvetli bağlantıları vardır, ve bu nedenle bazen cemiyet koleji olarak da adlandırılırlar. Bu bağlantıların anlamı şudur: Kolejin eğitim programı öğrencileri ya gelecekteki akademik başarılar ya da anında iş imkanı için hazırlamak üzere tasarlanmıştır.

Community kolejlerindeki çalışma programları çoğunlukla aşağıdakileri içerir:

İki-Yıllık Ön-Lisans Diploması  Programları

-       Dört-yıllık bir lisans diploması programının ilk iki yılının koşullarını yerine getirmek üzere tasarlanmış olabilirler. Bunlara "Transfer"  diploması programı denebilir çünkü bunları tamamlayan öğrenciler daha sonra son iki yıllık eğitimleri için dört-yıllık üniversitelere geçiş yaparlar. Bu programların örnekleri iş idaresine hazırlık, mühendisliğe hazırlık, güzel sanatlar, beşeri ilimler ve bilgisayar bilimi içerebilir.

-     Öğrencilerin otomotiv mühendisliği, iç tasarım, havacılık uçuş teknolojisi, çocuk gelişmesi, ceza hukuku, sağlık bakımı, iş idaresi, yangın bilimi teknolojisi, gıda yönetimi, ve fotoğrafçılık gibi alanlarda hemen iş bulmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmış olabilirler. Bunlara bazen “terminal” diploma programları da denir.

Sertifika Programları 

Sertifika programları kişileri sosyal hizmetler ve insan hizmetleri, sağlık bakımı, yapı ticareti ve teknolojileri gibi alanlardaki görevler için eğitir. Sertifika programları verilen ders çeşidine bağlı olarak kısa veya uzun-dönem programları olabilir. Uzun-dönem programlarına hemşirelik dahildir, kısa-dönem sertifika programları ise ofis teknolojisi, emlakçilik, ve bilgisayar destekli tasarım gibi uzmanlık alanlarını kapsar.

Sürekli Eğitim

Sürekli eğitim programları bir diploma veya sertifika için okumak yerine mesleki veya kişisel becerilerini zenginleştirmek isteyen öğrenciler içindir. Bu alanda öğrencilere sunulan sonsuz çeşitlilikte kurs vardır.

İki-yıllık kolejlerdeki sertifika programları meslek ve teknik okullardaki programlara çok benzer. Hem mesleki ve teknik eğitim için, hem de sürekli eğitim için daha fazla bilgiyi, bu dizinin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kısa-dönem eğitim olanakları üzerinde yoğunlaşan, üçüncü kitapçığında bulabilirsiniz.

Akreditasyon

Bir community kolejinin kurumsal açıdan akreditasyonu, özellikle iki-yıllık bir kolejden dört-yıllık bir kuruma geçiş yapmak istiyorsanız, çok önemlidir. Çünkü, bu gibi durumlarda eğitiminizin ilk iki yılının kabul edileceğinden emin olmak istersiniz. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hemen hemen bütün community kolejleri ve iki-yıllık özel okullar kendi bölgelerindeki dört-yıllık üniversiteleri değerlendiren aynı ajans tarafından değerlendirilirler. Ancak, olası öğrenciler ilgi duydukları bütün iki-yıllık kolejlerin akreditasyon durumunu kesinlikle kontrol etmelidirler.

Transfer ve Eklemlenme Anlaşmaları

Bir community kolejinden dört-yıllık bir kuruma pürüzsüz bir transfer, akreditasyonun yanı sıra iki okul arasındaki eklemlenme anlaşmasının gücüne de bağlıdır. Bu anlaşmalar bir kuruluştan diğerine hangi derslerin otomatik olarak geçiş yapabileceğini ve bu yolla dört-yıllık diploma programı için  kabul edilebileceğini belirtir.

Devlete ait community kolejleri geçiş  için ana hatları geliştirmek üzere kendi eyaletlerindeki devlet üniversiteleriyle sıkı bir bağlantı içinde çalışırlar. Özel veya eyalet dışından bir kurum için kredi transferi bu derece tanımlanmış olmayabilir.

Eğer son hedefiniz bir lisans diploması almaksa, o zaman mümkün olan en kısa zamanda:

-        Transfer için ön-lisans diploması almak istediğinizi belirtin;

-        Bir ana dal belirlemek için community kolejindeki akademik danışman veya transfer danışmanıyla görüşün;

-        Dört-yıllık bir kurum seçin ve transfer politikası ve eğitim programları konusunda son bilgileri elde etmeye çalışın.

Dikkatli bir planlama yapmanızı gerektiren nedenlerden bir tanesi, birbiriyle eşdeğer diplomalar veren okullarda temel derslerin aynı olmamasıdır. Dört-yıllık kurumu erkenden hedefleyip, geçiş için nelerin gerekli olduğunu belirledikten sonra dikkatle hazırlanmış bir program izlerseniz, gereksiz gayret ve giderleri önlemiş olursunuz.

Ayrıca, akreditasyon veya üniversite şartları nedeniyle, bazı dört-yıllık kurumlar diğer okullardan bazı dersleri kabul edemezler. Öğrenciler özellikle işletme ve mühendislik gibi eğitim alanlarında bir çok ders almadan önce, bütün kısıtlamalardan haberdar olan kendi akademik / transfer danışmanlarıyla görüşmelidir.

Son yıllardaki yenilikçi ayarlamalar geçiş yapmayı kolaylaştırmıştır. Bazı kurumlar birlikte çalışarak öğrencilerin hem iki-yıllık, hem de dört-yıllık okullara aynı anda kabul edilmesine olanak sağlayan “ikili kabul” politikaları oluşturmuştur. Öğrenci ön-lisans diploması  programını tamamlar tamamlamaz, işbirliği yapan üniversitenin lisans diploması programına doğrudan geçiş yapabilir.

Giriş

Community kolejleri “açık kapı” giriş politikası uygularlar. Bunun anlamı kayıt yaptırmak isteyen ve asgari giriş koşullarını sağlayan herkesin kayıt yaptırabilmesidir.

Her kurumun kendine ait bir dizi giriş koşulları vardır ama çoğunlukla hepsi en az aşağıdakileri içerir:

-        Doldurulmuş başvuru formu;

-        Orta eğitimin (genellikle 12 yıllık eğitim) tamamlandığını gösteren bir kanıt;

-        İngilizce dilindeki ustalığın belgelenmesi (çoğunlukla TOEFL sonuçları);

-        Mali desteğin kanıtı (I-20 formu için gereklidir — 11. bölüme bakınız, “Öğrenci Vizesi için Başvurmak”).

TOEFL şartı genellikle community koleji için dört-yıllık bir kurumdan daha düşüktür. Ayrıca eğer  TOEFL puanınız giriş şartlarının biraz altındaysa, community koleji sizi İkinci Dil Olarak İngilizce (ESL) programına kabul edebilir. Önerilen ESL derslerinin başarılı bir şekilde tamamlanması size community kolejinin daha geniş olan akademik dünyasının kapılarını açacaktır.

Öğrenciler uluslararası kabul başvurusu konusunda bilgi istemek için dört-yıllık kolejlerde olduğu gibi iki-yıllık kolejlerin de kayıt kabul bürolarına başvurmalıdır. Artık bir çok community kolejinin bilgisayarınıza yüklenebilen veya çevrimiçi uygulamaları olan internet siteleri vardır.

Maliyetler

Bir çok uluslararası öğrenci için community kolejlerinin en çekici yanı düşük maliyetleridir.

Kolejlerdeki okul ücreti ve harçlar alınan eğitim programına ve kolejin devlet veya özel olmasına göre değişir. Yine de, iki-yıllık bir kuruma devam etmenin maliyeti aynı coğrafi bölgede bulunan dört-yıllık bir kolejden genellikle daha düşüktür. Bu durum, eyalet dışından gelen bütün öğrencilerin eyalette oturanlardan daha yüksek bir oranda ödeme yaptığı devlete bağlı community kolejlerinde okuyan uluslararası öğrenciler için bile geçerlidir. İki-yıllık kolejlerin ekonomik açıdan sağladığı avantajın göz ardı edilmesi zordur.

Mali Yardım 

Genel olarak, devletin desteklediği community kolejlerinde uluslararası öğrencilerin mali yardım bulması zor olacaktır. Her ne kadar kolejlerin verdikleri burslar içinde uluslararası öğrencilere açık olanları konusunda onlardan bilgi almanız gerekirse de, öğrencilere sunulan yardımların hemen hemen tümü federal veya yerel hükümetten gelecek olup, özellikle A.B.D. vatandaşları ve sürekli ikamet edenler için ayrılmıştır. Mali yardım alma şansınız özel kolejlerde biraz daha fazladır. Vakıflar, şirketler, veya dernekler gibi diğer özel kurumların da burslar için ayrılmış finansal kaynakları olabilir.

Öğrencilik Yaşamı

Bir community kolejinde hizmetler ve çalışanlar destekleyici bir eğitim ortamı sağlamak konusunda önemli bir rol oynarlar. Akademik yardım ESL programı şeklindedir; matematik, okuma ve yazma, eğitim hizmetleri ve akademik danışmanlık gibi geliştirici dersler içerir.  Öğrenci hizmetleri kapsamında kişisel ve mesleki danışmanlar, engelli öğrencilere uygun tesisler, ve ders programı dışında kalan faaliyetleri kapsar. İşbirliği içindeki eğitim büroları öğrenciler için eğitim olanakları veya staj bulabilmek için toplumdaki şirketlerle bağlantı kurar.

Önemli bir başka konu da, uluslararası öğrenci yetiştirme konusunda bir geçmişe sahip olan kurumların yabancı öğrenciler için özel öğrenci danışmanları olmasıdır. Bu durum, sizin o kolejle ilgili deneyiminizde önemli bir fark yaratacaktır, zira Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyan uluslararası öğrencilerin karşılaştığı çok özel vize, akademik, kültürel ve kişisel sorunlarla ilgili olarak bu personelin daha fazla deneyimi olacaktır.

İki-yıllık kolejlerin çoğu öğrencilere kalacak yer sağlamazlar ama genellikle yerel konut grupları aracılığıyla yardımcı olurlar. Öğrenciler kampüse gidip gelir ve yerel toplumla birlikte yaşar. Bu deneyim dört-yıllık okulların kampüsündeki öğrenci yatakhanelerinde yaşamaktan çok farklıdır, ve bu uluslararası öğrenciler için bağımsızlıklarını geliştirmek ve Amerikan yaşamını incelemek açısından çok iyi bir fırsattır.

Sınıf Deneyimi

Community kolejlerinin başarısı her şeyden daha çok, sınıflarından kaynaklanır. Öğretim üyeleri öğrencilerle araştırma yapmak veya makaleler yayımlamak konularında etkileşimli çalışmayı tercih eden uzman eğitimciler olmakla tanınırlar. Ayrıca, sınıflar genellikle daha küçük olduğundan, eğitimciler her öğrenciyle bire bir ilgilenebilirler.

Özetleyecek olursak, community kolejleri:

-        A.B.D.’nin yüksek eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır.

-        Öğrencileri hemen işe başlayacak şekilde yetiştiren çok kaliteli programlar sunarlar.

-        Lisans diplomasına yönlendiren ön-lisans transfer programları sunarlar.

-        Maliyet etkinlikleri son derece yüksektir.

-        İşine bağlı eğitimcileri, daha küçük sınıfları, ve kapsamlı destek sistemleriyle besleyici bir eğitim ortamı sağlarlar.

Yararlı İnternet Siteleri

Eyaletlere Göre Sıralanmış Community Koleji Bilgileri ve Bağlantıları
http://www.aacc.nche.edu

İsme Göre Sıralanmış Community Koleji Bağlantıları
http://www.mcli.dist.maricopa.edu/cc/

4. BÖLÜM SİZE EN UYGUN KOLEJLERİ SEÇMEK
“Seçimim olan kolejleri kendi ihtiyaçlarımı ve bunlarla ilgili okulların ne verebildiğini düşünerek belirledim.” - Malezya’dan psikoloji öğrencisi

Binlerce mil öteden bir üniversite seçmek,  – özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde aralarından seçim yapabileceğiniz bu kadar çok büyük kolej varken -- bazı zorluklara yol açar. Ama eğer önceden planlar ve araştırmanızı dikkatle yaparsanız,  ihtiyaçlarınızı karşılayan kolejler için kullanışlı bir son eleme için aday listesi oluşturabilirsiniz. Her öğrenci farklıdır. Seçiminizi yaparken hem eğitiminiz, hem de yaşam tarzınız açısından sizin için önemli olan unsurları düşünmelisiniz. Bu bölüm 10 ile 20 kolejlik bir liste oluştururken düşünmeniz gereken akademik, yaşam tarzıyla ilgili ve diğer unsurları ele alır ve daha fazla yardım ve bilgiyi nerede bulacağınız konusunda size yardımcı olur. Bu iyice düşünme ve araştırma sürecini Amerika Birleşik Devletleri’nde okumaya başlamak istediğiniz tarihten 12 ile 18 ay önce başlatmalısınız.

Seçiminizde Size Yardımcı Olacak Bilgi Kaynakları

A.B.D. Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri 

A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezleri dünyanın her tarafında, hemen hemen her ülkede bulunur ve araştırmalarınız için en uygun başlangıç noktasıdır. Bu merkezlerde çoğunlukla size Amerika Birleşik Devletleri'nde okumak için başvuruda bulunmanıza yardımcı olacak rehberler, üniversite katalogları, elinizdekine benzer tanıtıcı rehberler, broşürler, ve referans kitapları bulunur. Bir çok merkez ülkenizden başvuracak öğrenciler için düzenlenmiş rehberler, videolar, ve internet siteleri geliştirmişlerdir. Ayrıca bir çok merkezde size kendiniz için en uygun koleji seçmenizde yardımcı olacak bilgisayar tabanlı kolej arama paketleri de bulunur. Her şeyden önemlisi, bu merkezlerde sorularınıza yüz yüze, postayla, telefonla, ve çoğu zaman e-postayla cevap verecek eğitimli personel olmasıdır.

Kolej İnternet Siteleri ve E-Posta

“Belirli bir okulda okuyan sizin ülkenizden olan öğrencilere e-posta atın ve onların deneyimleri hakkında bilgi edinin.” 

- Gana’dan bilgisayar bilimleri öğrencisi

Amerika Birleşik Devletleri internet kullanımı açısından dünyada birinci sıradadır. Hemen hemen bütün A.B.D. üniversite ve kolejlerinin diploma programları, başvuru işlemleri, akademik bölümler, kampüsteki tesisler, ve diğer konularda son derece bol bilgi içeren internet siteleri vardır. Çoğu kez, kolej kataloğunun  bir kopyasını da çevrimiçi olarak inceleyebilir veya sonradan okumak üzere bilgisayarınıza indirerek yükleyebilirsiniz. Bir çok sitenin okula başvuru ve kampüsteki yaşamla ilgili sorularınızı seve seve yanıtlayacak uluslararası öğrenciler de dahil olmak üzere o andaki öğrencilerinin e-posta adreslerini yayınladığını da unutmayınız. İlgilendiğiniz kolej ve üniversitelerin sayısını azalttığınız zaman, son olarak nereye başvuracağınıza karar vermeden önce profesörlere ve kayıt kabul görevlilerine e-posta atarak özel sorularınızı yanıtlamalarını isteyebilirsiniz.

İnternette Kolej Aramaları

Bazı internet siteleri kolej ve üniversitelerden bağımsız olup, eğitim almak istediğiniz konuya, coğrafi tercihinize, veya sizin belirteceğiniz farklı bir kriter sıralamasına göre kurum araması yapmanızı sağlarlar.

A.B.D.’de Kolej Fuarları 

Siz Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edemezseniz, kolejler sizi ziyarete gelebilir. Size en yakın A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezi size kayıt kabul görevlileriyle yüz yüze görüşme olanağı sağlayacak olan ve yakın zamandaki A.B.D. kolej fuarları veya diğer ziyaretler konusunda bilgi verebilir. Bunların çoğu eğitiminize başlamayı düşündüğünüz yıldan bir önceki yılın baharında veya sonbaharında gerçekleşir. Bu nedenle araştırmalarınıza erkenden başlamanız çok önemlidir.

Kampüsleri Gezmek

“Düşündüğünüz okula yapacağınız bir ziyaret – ister değişim yılı  olsun, ister tatil gezisi veya spor karşılaşması – size çok yardımcı olacaktır.” - Finlandiya’dan tiyatro performansı öğrencisi

Koleje gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri’nde bir tatil yapabilirseniz, bu, düşündüğünüz kampüsleri ziyaret etmeniz için çok büyük bir fırsat olacaktır. Bir çok okul, mevcut öğrencileri rehberliğinde, kolej turları düzenler; daha fazla bilgi için lisans diploması kayıt kabul bürosuna başvurun. Kampüs hakkında iyi bir fikir edinebilmek için akademik tesisleri ve kalacak yerleri, öğrenci birliğini ve kütüphaneyi gezin. Amerikalılar dost canlısı olmakla tanınırlar. Bu nedenle kolej yaşamının gerçekten nasıl olduğunu öğrenmek amacıyla öğrencilerle konuşun. Bazı özel kuruluşlar olası öğrencilere bu okulların onlar için doğru olup olmadığını anlamaları için ilk elden  görmelerini sağlamak amacıyla A.B.D. kolejlerine turlar yaparlar. Bilgi ve danışma merkezinizden bu çeşit kuruluşlar hakkında daha fazla bilgi isteyin.

Eğitim Danışmanları ve Öğrenci Kayıt Büroları

Dünyanın bir çok yerinde özel temsilciler veya acentalar, A.B.D. kolejlerine öğrenci almak için çalışırlar. Ayrıca bir de A.B.D. koleji seçme ve başvurunuzu hazırlama işlemlerinde size belli bir ücret karşılığında yardımcı olan özel eğitim danışmanları vardır. Bu eğitim danışmanları ve özel temsilciler genellikle A.B.D. kolejlerinin mezunları veya A.B.D. eğitim sisteminin yararlarını ve avantajlarını tanıtmak için çalışan kimselerdir. Ancak, bazen böyle olmayabilirler. Hizmetlerinden yararlanmadan önce eğitim danışmanlarının veya temsilcilerinin belgelerini ve geçmişteki performanslarını kontrol etmek çok önemlidir.

Eğer size yardımcı olabilen, bilgili ve güvenilir bir temsilci veya danışman bulabilirseniz, o size Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kolej seçmek ve ona başvurmak konusunda çok yararlı olabilir. Ancak, temsilci veya danışmanın geçmiş başarı hikayelerini kendi ülkenizden olan öğrencilerden doğrulatmaya dikkat edin. O sırada Amerika Birleşik Devletleri’nde okuyan ve o temsilcinin veya danışmanın yardımıyla orada olan öğrencilerin ismini  ve adresini isteyin. Yazarak, e-postayla veya telefonla bu öğrencilerin bazılarıyla temasa geçerek, onların eğitim aldıkları kolej ve temsilci veya danışmandan aldıkları hizmet konusunda ilk elden bilgi alın. Bu önlemler, özellikle temsilci veya danışman vereceği hizmet karşılığında yüksek ücret istiyorsa, çok önemlidir. Son olarak, tarafsız bir kaynak aracılığıyla (A.B.D. eğitim bilgi ve danışmanlık merkezi gibi) temsil edilen kolejin geçerliliğini ve akreditasyon durumunu kontrol edin.

Akademik Açıdan Düşünülmesi Gerekenler

Akreditasyon ve Diplomaların Tanınması

Bir A.B.D. kolejinin veya üniversitesinin en önemli kalite göstergesi akreditasyon durumudur. Diğer bir çok ülkenin tersine, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim kurumlarını onaylayan hükümete bağlı merkezi bir ofis yoktur. Bunun yerine, hükümetle bağlantısı olmayan akreditasyon kuruluşlarınca yürütülen ve isteğe bağlı bir sistem vardır ve okulların standartlara uygunluğu denetlenir.

Bir yandan bütün A.B.D. kolejlerinin geniş kabul gören akreditasyon formları varken, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde akreditasyonun karmaşık bir alan olduğu unutulmamalıdır. Çok farklı çeşitte akreditasyon olup, çok fazla sayıda akreditasyon kuruluşu vardır. Ayrıca diploma veren kurumların akredite olması veya belli bir biçimde akreditasyon sahibi olmaları kanuni bir gereklilik değildir. Bu karmaşıklıktan ötürü, başvurduğunuz kurumun diplomasının anavatanınızdaki hükümet ve ülkenizdeki ilgili meslek kuruluşları, bakanlıklar, veya işverenler tarafından tanınıp tanınmayacağını çok önceden dikkatle araştırın. Ayrıca, ülkenize geri dönen mezunlardan o kurumdan aldıkları diplomayı kendi mesleklerinde başarı ile kullanıp kullanamadıklarını öğrenin. Lisans eğitiminiz sırasında bir A.B.D. kolejinden diğerine transfer etmeyi veya yüksek lisans eğitiminizi Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürmeyi düşünüyorsanız, kaydolmayı düşündüğünüz okulun kredileri ve diplomasının diğer A.B.D. üniversiteleri tarafından kabul edilip edilmeyeceğini kontrol edin.

A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezleri  ülkenizde A.B.D. diplomalarının tanınması konusunda ve A.B.D.’de  diploma veren bir kurumun gerekli akreditasyona sahip olup olmadığı konusunda bilgi verebilir. Akreditasyon konusunda daha ayrıntılı bilgi bu dizinin üçüncü kitapçığında ve bu bölümün sonunda listelenen internet sitelerinde bulunabilir.

Ana Dal  (Major)

“Gerçekten ilgilendiğiniz kolejleri tanımaya çalışın. Bazı sözüm ona büyük isimlerde çok güçlü bölümlerin yanı sıra bazı zayıf bölümler de bulunuyor.” - Finlandiya’dan politika ve güzel sanatlar öğrencisi

Ana dalınız uzmanlaşmak istediğiniz eğitim alanıdır. Okumayı planladığınız ana dalı üniversiteye girerken bildirmek zorunlu değildir. Ancak, kesin bir diploma hedefiniz varsa, bu konunun verildiği üniversiteleri belirlemelisiniz.

Bazı konular bir çok üniversitede öğretilmektedir. Hangi konuyu ana dal olarak seçeceğinizi bilmek size yardımcı olabilir, ama buna rağmen elinizde içinden seçim yapmanız gereken çok uzun bir kurum listesi olabilir. Eğer belli bir alanda özel bir uzmanlık konusu ilginizi çekiyorsa (örneğin, 20. yüzyıl tarihi, veya çevresel coğrafya, veya güzel sanatlar diploması içinde resimle ilgileniyorsanız), hangi okullarda bu uzmanlık alanının bulunduğunu belirlemek kurumlar arasında son eleme için kısa bir aday listesi yapmanıza yardımcı olur.

A.B.D. üniversite rehberlerinin çoğu okulları en çok verilen ana dal derslerine göre sıralar. İnternette veya A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde  bulunan bilgisayar tabanlı arama paketleri seçimlerinizi daraltmanızda yardımcı olurlar. İlgi alanlarınızın sunulduğundan ve programların sizin istediğiniz konular üzerinde yoğunlaştığından emin olun.

Akademik Açıdan Ön Plana Çıkarılan Konular

Üniversitenin müfredat programında neleri ön plana çıkardığını incelemelisiniz. Daha çok mesleki eğitim üzerinde mi duruluyor yoksa beşeri ilimler mi ön planda? Kampüste lisans öğrencileri mi yoksa yüksek lisans öğrenciler mi daha çok? Bir çok beşeri ilimler kolejleri araştırmadan çok öğretime ve profesör-öğrenci etkileşimine önem verir ve bu nedenle öğretmen-öğrenci oranı çok düşüktür. Bazı araştırma merkezli kampüslerde yüksek lisans öğrencileri daha çoktur ama bu üniversitelerdeki tesisler en son teknolojiye uygundur ve profesörleri dünyaca tanınırlar. Ancak, bu kampüslerin bazılarında, birinci ve ikinci yıl dersleri profesörler yerine yüksek lisans öğrencileri tarafından verilebilir.

Ayrıcalıklı Olma

A.B.D. üniversite sistemi çok geniş olduğundan, giriş koşulları büyük farklılık gösterir. Çok ayrıcalıklı özel üniversiteler ve beşeri ilimler kolejleri çok büyük sayıda başvuru alabilir ve sadece küçük bir sayıyı kabul edebilirler. Öte yandan başka kolejler giriş standartlarına uyan herkesi kabul edebilirler. Üniversite rehberlerinin ve kolej kataloglarının çoğu bir önceki yıl yapılan başvuru sayısını ve kabul edilen öğrenci sayısını listelerler. Ayrıca ortalama Akademik Değerlendirme Testi (SAT) puanlarını ve not ortalamalarını da (GPA) listelerler. Ancak, bu gibi verileri kullanarak seçme değerlendirmesi yapmak, aslında sadece başvurunun bir parçası olan giriş testi puanlarına ağırlık verilmesine yol açar. Unutmayın ki, kayıt kabul görevlileri kurumlarında sizin başarı olasılığınızı belirlemek için deneme yazıları, ödüller, kamu hizmetleri ve iş deneyimleri, hobiler ve özel beceriler gibi bir çok unsuru değerlendirir.

Diploma Programının Yapısı

Her kurum için ders kataloğunu ve ders tanımlarını incelemelisiniz. Bir çok uluslararası öğrenci A.B.D. sistemini ilgileri doğrultusunda ders seçmelerine izin verecek kadar esnek olduğundan dolayı seçerler. Ancak, bazı konularla ilgili olarak diploma programları son derece kesin yapılandırılmış olup, ana dal olarak bir  konuda mezun olabilmek için öğrencilerin hangi dersi ne zaman  alması gerektiğine üniversiteler karar verirler. Bunun gibi önceden belirlenmiş dersler esnekliği kısıtlar ve örneğin sporcu öğrencilerin sezonda daha hafif bir ders yükü almalarına veya motive olmuş öğrencilerin iki ana dal  yürütmelerine izin vermez.

Almak istediğiniz her ana dal konusunun koşullarını kontrol etmelisiniz. Örneğin, ana dalınız olarak mühendisliği seçmiş ve iş idaresinde güçlü bir akademik yapı kazanmak istiyorsanız , mühendislik diplomasının koşullarını dikkatle kontrol edin – sayıları ek olarak iş idaresine ait dersler almanıza izin vermeyecek kadar çok mu? Veya mühendisliği ilgili bir konuyla birleştirmek isteyenler için özel bir program var mı?

Beşeri ilimler kolejleri arasında da ders koşulları arasında büyük farklılıklar vardır. Bazı kolejler öğrencilerin geniş konu gruplarının her birinden belli bir sayıda ders almalarını şart koşarken, diğerlerinde böyle bir şart yoktur, sadece öğrencilerin çok kapsamlı bir eğitim almalarını “şiddetle önerirler”.

İlerlemiş Statü

A.B.D. öğrencileri yüksek eğitime 12 yıllık ilk ve orta eğitimden sonra başlarlar. Bazı A.B.D. üniversiteleri 13 yıllık ilk ve orta öğrenim sistemlerinden gelen veya Uluslararası Bakalorya almış öğrencilere avans olarak kredi verirler. Orta öğrenim sonrası mesleki veya teknik diploma, sertifika almış veya benzeri programlara devam etmiş öğrenciler de diplomaları için avans olarak krediye hak kazanabilirler. Bu öğrenciler Amerika Birleşik Devletleri’nde dört-yıllık kayıt yaptırmak yerine üniversiteye ilerlemiş statüde girebilirler. Kayıt kabul görevlisine bu olasılığı danışmalısınız. Daha fazla bilgi için 10. bölümde, “Bir Amerika Birleşik Devletleri Üniversitesine Geçiş Yapmak” konusunu okumalısınız.

Öğrenci-Öğretmen Oranı

Büyük üniversitelerde, lisans diplomasının birinci ve ikinci sınıfları genellikle kalabalık olur ve profesörler yerine size dersleri büyük bir olasılıkla yüksek lisans öğrencileri verecektir. Daha az sayıda yüksek lisans öğrencisi olan bir kolejde ise, büyük bir olasılıkla bir profesör tarafından eğitileceksiniz ve daha ilk günden başlayarak sınıfa daha fazla katkıda bulunmanız istenecektir. Yüksek bir öğrenci-öğretmen oranı sınıfların büyük olacağını gösterir. Bu durum eğitim kadrosunun öğrencilerle bire bir ilgilenebilmesini güçleştirecektir.

Yaşam Tarzıyla İlgili Olarak Düşünmeniz Gerekenler

“Yabancı bir öğrenci olarak, okulun sadece akademik yönlerini değil, aynı zamanda okulun yeri, iklimi gibi fazla dikkat etmediğimiz yönleri üzerinde de düşünmem gerekiyordu.” - Gana’dan uluslararası araştırmalar ve sosyoloji öğrencisi

Maliyet

Eğitiminizi finanse etmek üzerinde çok önemle durulması gereken bir konudur. Maliyeti hesaplamak ve mali yardım alma olanakları için bu kitapçığının altıncı bölümünü okumalısınız. Giderlerin gerçekçi olarak ne kadarını karşılayabileceğinizi bilmelisiniz. Bir çok üniversite katalogunda bulabileceğiniz eğitim ücretleri yapısını inceleyin ve tam dört yıl boyunca yapacağınız oda, yemek, eğitim ücreti, harçlar, seyahat ve diğer harcamaları hesaplamalarınıza katın. Ayrıca eğitim ücretlerinin artabileceğini de düşünmelisiniz çünkü bir çok üniversite eğitim ücretlerine her yıl zam yapar. Ayrıca değişik kurumların ödeme planlarına da bir göz atın.

Konaklama

Her kolejin konut tesisleri farklı olduğundan, kalacak yerin kayıt yaptırılan dört yıl için geçerli olup olmadığını veya öğrencilerin kampüs dışında yer bulmalarının gerekli olup olmadığını araştırın. Kampüsteki ve kampüs dışındaki kalacak yerlerin arasındaki fiyat farkını inceleyin. Kampüsteki kalacak yerlerin koşullarını öğrenin; yatakhanelerde yaşayan öğrencilerin bazen bir, iki, veya üç öğrenciyle bir odayı paylaşması gerekebilir. Yine de, kampüste yaşamak, hiç değilse ilk ve ikinci sınıf için, Amerikan üniversite yaşamına daha kolay ve hızlı uyum sağlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca hem bir araba satın almaktan veya günlük ulaşım giderlerinden kurtulmuş olursunuz, hem de her gün kampüse gidip gelmek için harcayacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz. İlk yılınızın sonunda, kampüs dışında kendi dairenize taşınmak isteyebilirsiniz. Bu taşınma konusunda üniversitenin kurallarını, yerel konutun maliyetini ve boş bir ev bulup bulamayacağınızı araştırın.

Kalınacak Yerin Özellikleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin her bölgesi hem kentsel hem de kırsal çevreler içerir. Şehirde yerleşik kampüsler çeşitli yemek, eğlence, kültür ve alışveriş olanakları sunar. Kırsal bir üniversite ise daha sessiz, daha kolej-merkezli bir çevre anlamına gelebilir. İklim de ayrıca düşünülmelidir. Kuzeydoğunun dört mevsiminden, Arizona’nın çöllerine ve Florida’nın astropikal iklimine kadar neredeyse sonsuz bir çeşitlilik vardır. Ayrıca eğitiminizde size yararlı olabilecek yerel tesisler ve hizmetlerin de kolay ulaşılabilir olması da unutmamalıdır. Örneğin, sanat tarihini ana dal olarak seçecekseniz, okulda öğrencilerin çevredeki müzeler ve sanat galerileriyle ilgilenmeleri için programlar var mı?

Büyüklük

A.B.D. kampüslerindeki öğrenci nüfusu büyüklük olarak 200 ile 60,000 öğrenci arasında değişebilir. Bazı üniversiteler kendi postahaneleri, bakkalları ve alışveriş merkezleriyle küçük şehirlere benzer. Diğerleri büyük ve yoğun nüfuslu kentsel bölgelerde olmalarına rağmen çok düşük sayıda kayıt alabilirler. Kendi yaşam tarzına bağlı olarak kampüsünüzdeki çok büyük bir öğrenci nüfusunun bir parçası olarak elde edeceğiniz bağımsızlığın keyfini sürebilir veya, küçük bir kolejin size sunacağı kişisel ilgiyi tercih edebilirsiniz. Bir kurumun büyüklüğüne bakarak sosyal yaşam veya profesörlere kolay ulaşabilmek konusunda varsayımlar yapmayın. Sizin için hangi fırsatların önemli olduğunu belirleyin ve kolej kataloglarını bunları düşünerek inceleyin.

Kolej Ortamı

Sosyal Yaşam

Bir çok A.B.D. koleji öğrencilere akademik programlarının yanı sıra çok çeşitli sosyal, kültürel, ve sportif faaliyetler sunar. Her birinin üzerinde ne denli durulduğu, sizin kampüste bulacağınız sosyal çevreyi belirler. Ayrıca öğrencilerin çoğunluğunun kampüste mı yoksa kampüs dışında mı yaşadığını da göz önünde bulundurmalısınız. “Banliyö okulu (Commuter schools)”  olarak adlandırılan kolejlerde öğrencilerin çoğu kampüs dışında yaşar ve okula ders için gelip giderler. Olası lisans öğrencileri kampüste hafta sonları nasıl bir atmosfer olduğunu bilmek isteyecektir – öğrencilerin çoğu okulda mı kalıyor yoksa her hafta sonu ailelerini ziyaret etmek için seyahate mi çıkıyorlar veya eve mi dönüyorlar? Bütün bu unsurlar kampüsteki sosyal yaşamı etkileyecektir.

Erkek Öğrenci Dernekleri (Fraternities) ve Kız Öğrenci Dernekleri (Sororities)

A.B.D.’de kampüs yaşamının benzersiz bir yönü de öğrencilere bir erkek veya kız öğrenci derneğine katılma seçeneği sunan Yunan sistemidir. (Burada “Yunan” terimini kullanmamızın nedeni bu öğrenci derneklerinin adlarının iki veya üç Yunan harfinden oluşmasıdır.) Bir çok A.B.D. kampüsünde bu dernekler sosyal yaşamın odak noktası olabilirler. Ancak, bu dernekler partiler düzenlemenin yanı sıra sık sık iyiliksever faaliyetlere de destek olurlar. Bu Yunan sistemine taraftar olan veya karşı çıkan öğrenciler bu kız ve erkek öğrenci birliklerinin kampüsteki sosyal yaşamı ne dereceye kadar etkilediğini araştırmalıdır. Eğer bu Yunan yaşantısının bir parçası olmak istemiyorsanız, bu sistemin ön planda olduğu bir üniversiteye devam etmek sizin için sorun olabilir. Onlara katılmanız için size baskı yapılabilir ve bu sistemin dışında kalan sosyal yaşam seçenekleri kısıtlı olabilir.

Uluslararası Öğrenciler

Bir A.B.D. üniversitesindeki uluslararası öğrencilerin sayısı en az 10 ile en çok 3,000 arasında değişir ve kuşkusuz çoğunluk bu sayıların ortasındadır. Kolej rehberleri çoğunlukla her kurumla ilgili diğer verilerin yanında tam olarak kaç uluslararası öğrencinin kayıtlı olduğunu da verirler. A.B.D. eğitim bilgi ve danışmanlık merkezlerinde  genellikle bu çeşit bilgiyi bulabileceğiniz çeşitli başvuru kitapçıkları bulunur.

Bu sayıları incelerken, kendi ihtiyaçlarınızı düşünün. Çok az sayıda uluslararası öğrenci bulunan kampüslerde siz tanışılması gereken çok özel biri olarak algılanabilirsiniz. Çok sayıda uluslararası öğrenci bulunan kampüslerin bünyesinde sizinle deneyimlerini paylaşacak bir destek grubu bulabilirsiniz. Ancak, hem A.B.D. öğrencileri hem de dünyanın diğer yerlerinden gelen öğrencilerle tanışıp bir arada olmak sizin açınızdan fazladan bir çaba gerektirebilir.

Yakın İlişkiler

Bütün A.B.D. kolejleri her ırktan, renkten ve inanıştan öğrencileri kabul eder. Buna karşın bir çok üniversite veya kolej belli bir amaçla, bazen kampüste dini bir atmosfer yaratmak, bazen tek-cinsin yer aldığı bir eğitim sistemi bazen de çoğunluk etnik öğrenci nüfusu için kurulmuştur. Kolejin katalogunda yayımladığı misyonunu dikkatle okuyup inceledikten sonra sizin hedeflerinizle kampüsün hedeflerinin uyup uymadığına karar verin. A.B.D.’deki 3,600 kolej ve üniversiteden 600 ile 700 kadarı belirli bir kiliseye veya dinsel geleneğe bağlıdır. Ayrıca, kendilerini öğrencilerin inanç ve eğitimi birleştirerek inançlarını yaşamın her alanında yaşamalarına yardımcı olmaya adamış aşağı yukarı 70 tane İncil koleji vardır. Son listelere göre, 13 erkek koleji, 65 tane kadar kız koleji vardır. Bir de Afrikalı Amerikalılara veya Latin Amerikalı (İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinden) öğrencilere hizmet veren bazı kolejler vardır.
Ders Programı Dışında Kalan Faaliyetler

A.B.D. üniversiteleri öğrencilerin ders programı dışında spor takımları, akademik kulüpler, üniversite gazetesi, tiyatro, gibi bazı faaliyetlerle becerilerini geliştirmeleri için olanak tanır. Belirli bir ilgi alanınız varsa, ona uygun bir öğrenci kuruluşu olduğundan emin olun. Şunu da unutmayın: eğer yoksa, her zaman siz bir tane kurabilirsiniz. Bir de, çeşitli öğrenci kuruluşlarını incelemek size öğrenci topluluğunun ilgi alanları ve düşünceleri hakkında bir fikir verecek ve çeşitli kolejlerdeki öğrenci yaşamına başka bir bakış açısı daha sağlayacaktır.

Düşünülmesi Gereken Diğer Konular

Ivy League Ötesinde

Ivy League önceleri Doğu Sahil'indeki birkaç okulu kapsayan bir spor ligi anlamına geliyordu. Bu deyim artık sadece özel ve seçilmiş bazı kişilere açık olan ve seçkin bir eğitimi (Harvard, Yale, Princeton ve Columbia) çağrıştırmaktadır. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzlerce iyi okul vardır. Sırf siz veya aileniz daha önce adını hiç duymadınız diye bir üniversite veya koleji bir kenara atmayın; önce kendi ihtiyaçlarınızı düşünün. Kendinizi “Ivy”lerle sınırlamayın. İhtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza cevap verebilecek kurumları bulmak konusunda en iyi olanaklara sahip olmak için bütün seçenekleri dikkatle araştırın.

Sıralamalar 

Amerika’da, en iyi 10, 20, 50 ve hatta 100 üniversitenin bile resmi bir listesi yoktur. A.B.D. hükümeti üniversitelerin bir sıralamasını yapmaz.  Karşınıza çıkacak sıralamalar genellikle gazeteciler tarafından üretilmiş olup, büyük bir olasılıkla yanlıdır. Aralarında bazen akademik standartların veya genel itibarın bulunmadığı çok geniş bir yelpazeye yayılmış kriterlere dayanırlar. Özellikle hangi kriterlere dayandırıldığı açıklamayan sıralamalara karşı dikkatli olun. Daha ciddi sıralamalar kararınız için bir başlangıç noktası oluşturabilir; yine de, sizin için “en iyi” kolej bu bölümde önerilenler unsurlara dayanarak sizin için en doğru olduğuna karar verdiğiniz kolejdir.

Öğrenci Hizmetleri

A.B.D. üniversiteleri öğrencilere çok çeşitli hizmetler sunar. Bunların arasında uluslararası öğrenci danışmanları, kampüs oryantasyon programları, rehberlik hizmetleri, yasal yardım hizmetleri, konut büroları, değişik yemek seçenekleri, sağlık merkezleri, özel ders hizmetleri, İkinci Dil Olarak İngilizce programları, yazı yazma laboratuvarları, kariyer planlama gibi hizmetler vardır. Kolejlere girmeyi düşünen lisans öğrencileri üniversitelerde sunulan olanakları kıyaslayarak kendi ihtiyaçlarına en uygun olan hizmetleri bulabilirler.

Staj veya Denizaşırı Eğitim Programları

Bir çok A.B.Devletleri üniversitesi müfredat programlarına sizin için ilginç olabilecek stajları (gönüllü veya ücretli iş) veya denizaşırı eğitim (“yurtdışında oku”) programlarını katmışlardır.

Engelli Öğrenciler

Eğer özel ihtiyaçlarınız varsa, seçtiğiniz üniversitenin size uygun olduğundan emin olun. Kolejlerle yazışmak için çok zaman ayırın. Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmeyi planladığınız tarihten en az iki yıl önce araştırmalarınıza başlamanızı öneririz. Üniversitelerden bilgi istediğiniz zaman, engeliniz konusunda kısa bir bilgi vererek sizin gibi öğrencilere sundukları yardımlar hakkında bilgi isteyin. Ayrıca kampüste engelli öğrencilerin özel ihtiyaçlarıyla ilgilenen  büroyla temasa geçerek sundukları hizmetlerle ilgili daha fazla bilgi isteyebilirsiniz. Bu Engelli Öğrenci Hizmetleri Bürosu veya Engelli Hizmetleri Bürosu adı altında özel bir büro olabilir ya da kampüsteki bir genel öğrenci hizmetleri bünyesinde yer alabilir.

Bazı kolejler öğrenme engeli olan öğrenciler için kapsamlı programlar sunarken, diğerleri bu öğrenciler için bazı özel hizmetler sunar. Siz ve aileniz sunulan bu hizmetleri inceleyerek ihtiyaçlarınızla karşılaştırmalısınız. Hangi hizmetlerin kendiliğinden ve ücretsiz olarak verildiğini, hangilerinin ise önceden ayarlanması gerektiğini ve ücretli olduğunu öğrenin. Başvurunuzu yaptığınızda engelinizi belgelemeniz gerekir. Kampüsü ziyaret etmeniz önerilir. Eğer mümkünse, kolejde sizinle aynı engeli olan bir öğrenciyle bağlantı kurarak daha kişisel bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Engelli öğrenciler gerekli belgeleri sunarak özel olanaklar isteyebilir veya SAT ve ACT lisans giriş testlerini ve ders sınavlarını öğretim yılı içinde alabilirler.

Özetleyecek olursak:

-        Üniversitelerle ilgili listenizi daraltmak için akademik açıdan düşünülmesi gereken şeyler, yer, ve maliyet gibi sizin için önemli unsurların bir listesini yapın. Belirlediğiniz özelliklere sahip kolejleri arayıp bulmaya çalışın.

-        Arama alanını daraltmak için üniversite rehberlerine bakın, bilgisayar veya internet tabanlı arama programları kullanın. Bunları genellikle A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde bulabilirsiniz.

-        A.B.D. kolej temsilcileriyle tanışmak için her türlü fırsatı araştırın ve bütün sorularınızın yanıtlarını alın, veya e-posta kullanarak kolej personeli ve öğrencileriyle yazışın.

-        Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversitelerin resmi bir sıralaması yoktur. Eğer karşınıza bir sıralama çıkarsa kriterlerini dikkatle inceleyin.

Yararlı İnternet Siteleri

Dünya Çapında A.B.D. Eğitim Bilgi ve Danışma Merkezleri Rehberi
http://educationusa.state.gov

Kolej Arama Siteleri
Bu sitelerin bir çoğunda okul seçimiyle ilgili genel bilgiler de bulunur:
http://www.collegeboard.org
http://www.collegenet.com
http://www.collegeview.com
http://www.embark.com
http://www.nces.ed.gov/ipeds/cool
http://www.petersons.com
http://www.review.com

Akreditasyon Bilgileri
http://www.chea.org

Okulların Sıralamaları
http://www.library.uiuc.edu/edx/rankings.htm

Engelli Öğrenciler
http://www.miusa.org 

5. BÖLÜM GİRİŞ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
A.B.D.’de bir üniversiteye kayıt yaptırabilmek için bazı minimum giriş koşullarına uymanız gerekir. Bunların arasında orta eğitim diploması veya sınav sonuçları, İngilizce dili becerisi, ve çoğu zaman aşağıda belirtilen A.B.D. üniversitelerine giriş  testlerinden birisinin puanları vardır. Başvurunuzun başarılı olması için nasıl hazırlamanız gerektiği sekizinci bölümde ele alınmıştır.

Orta Eğitim Diplomaları / Sınav Sonuçları

Bir çok A.B.D. üniversitesi uluslararası öğrencilerin anavatanlarında bir üniversiteye girmelerine olanak sağlayacak bir orta öğretim diplomasına veya orta öğretim sınav sonuçlarına sahip olmasını ister. En iddialı üniversiteler için bu daha da önemlidir çünkü bu okullar notları  yüksek olan (başka şeylerin yanı sıra) öğrencileri tercih ederler. Ancak, A.B.D. üniversiteleri ve kolejleri arasında çok çeşitli giriş standartları ve kabul dereceleri olduğunu da unutmayın. A.B.D. eğitim sistemi daha çok bilginin geniş kapsamlı olması üzerinde durduğu için, orta eğitiminizin İngilizce, matematik, doğa bilimleri (fizik, kimya, ve/veya biyoloji) , hümaniter veya sosyal bilimler (tarih, coğrafya, ekonomi, politika veya benzer konular), ve bir yabancı dil içermesi de önem taşır. Son olarak, üniversiteler genellikle 17 yaşından küçük öğrencileri kabul etmezler.

İngilizce Dil Yeteneği

Amerika Birleşik Devletleri’nde başarılı bir eğitimin temel şartı İngilizce konuşabilmektir. Eğer İngilizce ana diliniz değilse, A.B.D. üniversite ve kolejleri sizi bir diploma programına kabul etmeden önce İngilizce dili yetenek testine girmenizi isteyecektir. Hemen hemen bütün kurumlar bu testin Yabancı bir Dil Olarak İngilizce (TOEFL) testi olmasını şart koşar. Birkaç okul başka sınav sonuçlarını kabul edebilir veya kendi testlerini uygulayabilirler. Daha fazla bilgi için, her kolejin katalogunu inceleyin ve durumunuzu görüşmek üzere kayıt kabul bürosuyla bağlantı kurun. A.B.D.’de eğitimin bir çok alanında olduğu gibi, her kurum İngilizce dili kabul standardını kendisi belirler ama aşağıda yer alan TOEFL puanlarıyla ilgili bölümde bazı genel yönlendirici bilgiler verilmiştir. Bazı kurumlar diploma programınıza başlamadan önce İngilizce dil derslerine devam etmeniz gerektiğini şart koşarak size şartlı kabul verebilir. Gerekli İngilizce düzeyine ulaştığınızda eğitiminize başlayabilirsiniz. Ancak unutmayın ki, bazı durumlarda ülkenizde İngilizce’ye yeterli derecede hakimiyetinizi kanıtlayamazsanız Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitiminize başlayabilmeniz için size öğrenci vizesi verilmeyebilir.

Yabancı Bir Dil Olarak İngilizce Testi (TOEFL)

Halen TOEFL dünyadaki bir çok ülkede bilgisayar ortamında verilmektedir ve kağıt üzerindeki baskısı yavaş yavaş kullanımdan kaldırılmaktadır. Bu test sadece kısıtlı sayıda bilgisayar bulunan test merkezlerinde her ayın bir çok günü verilmektedir. En yakın test merkezine ulaşmak için seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz.

Test Kaydı: Ön kayıt gereklidir. Test merkezine gidip aynı gün yer bulmak MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bilgisayar destekli testin son kayıt tarihleri değişir. TOEFL kurallarına göre, kayıt tarihinin son günü, mektupla başvurularda teste girmek istediğiniz tarihten üç hafta önce, faksla başvurularda bir hafta önce ve telefon başvurularında iki gün öncedir. Faksla veya telefonla kayıt yaptırmak için kredi kartına gerek olduğunu unutmayın. Teste girmeyi tercih ettiğiniz günleri belirtirseniz, test görevlileri talebinizi karşılamaya çalışacaklardır. Ancak, yılın bazı dönemlerinde veya bazı şehirlerde merkezler çok dolu olabilir. Bu nedenle istediğiniz tarihten en az iki veya üç ay önce başvurunuzu yapmanızı öneririz. Kağıt üstünde testlerin halen sürdürüldüğü ülkelerde yıl boyunca test belli tarihlerde açılır ve kayıt tarihleri bundan ortalama altı hafta öncedir.

TOEFL kayıt duyurularını Amerika Birleşik Devletleri’ndeki test görevlilerinden, veya ülkenizin bölgesel kayıt merkezinden (daha fazla ayrıntı için http://www.toefl.org  adresindeki TOEFL internet sitesine veya test kayıt duyurusuna bakınız) ya da bir A.B.D.eğitim bilgi ve danışma merkezinden alabilirsiniz. Bu merkezler sizden posta masraflarını karşılamanızı isteyebilirler ve ayrıca ellerinde başvuru için kullanabileceğiniz, ödünç alabileceğiniz veya satın alabileceğiniz test hazırlık malzemesi de olabilir.

TOEFL Muafiyeti: Eğer  A.B.D. vatandaşı değilseniz ve anadiliniz İngilizce olmayıp okul yaşamınızın büyük bir bölümünde İngilizce eğitim almışsanız, TOEFL koşulundan muaf tutulabilirsiniz. Bu konuda A.B.D. üniversitesiyle yazışabilmek için başvuru işlemleri sırasında yeterli zaman ayırın. Amerikan üniversiteleri orta öğretimdeki İngilizce dili sınav sonuçlarınızı dil yeteneğiniz için kanıt olarak kabul etmeyebilir.

İçerik: Bu test sınava girenlerin Kuzey Amerika İngilizce’sini anlayabilme yeteneğini ölçmek için çoktan seçmeli ve yazı biçimini kullanır. Test dört bölümden oluşur: dinleme, yapı, okuma ve yazma. Yazı kısmında teste girenin bir yazı yazması istenir.

TOEFL bilgisayarla uyarlanan bir testtir, bu nedenle teste giren bütün öğrenciler aynı soruları yanıtlamaz. Bunun yerine, her soruda öğrencinin ne kadar başarılı olduğuna bağlı olarak, bilgisayar bir sonraki sorunun düzeyinin daha zor veya kolay olmasına karar verir.

Puanlama: Doğru yanıtladığınız soruların toplam sayısı ve yazıdan alacağınız puan her bölüm için ham puanınızı oluşturur. Ham puanlar daha sonra her bölüm için bilgisayar destekli testlerde 0 ile 30 arasında derecelendirilmiş puanlara dönüştürülür. Bunlardan bilgisayarlı testler için 40 ve 300 arasında değişen bir toplam puan hesaplanır. Her kolej hangi puanı kabul edeceğine kendisi karar verir. Genel olarak, kolejler 250 ve üstü puanları çok iyi, 97’nin altında olan puanları ise yetersiz olarak kabul ederler. Lisans öğrencileri için ortalama puanlar 173 ile 250 arasında değişmektedir.

Standardize Giriş Testleri

Başvuru işlemlerinin bir bölümü olarak bir çok Amerikan koleji ve üniversitesi A.B.D. standart hale getirilmiş giriş testlerinden birisinin puanlarını talep eder. Ancak, bazı kolej ve üniversiteler uluslararası öğrencilerin bu giriş testlerine girmesini şart koşmaz ve bazı okullar başvuru yapan hiçbir öğrenciden bunu istemezler. Giriş testi şartlarını öğrenmek için International Student Handbook of U.S. Colleges (The College Board, New York, N.Y.) [Uluslararası Öğrenciler için A.B.D. Kolejleri Elkitabı] ve  Applying to Colleges and Universities in the United States: A Handbook for International Students (Peterson’s, Princeton, N.J.). [Amerika Birleşik Devletleri’nde Kolejlere ve Üniversitelere Başvurmak: Uluslararası Öğrenciler için Elkitabı] gibi A.B.D. üniversite rehberlerini kullanın. Bir de community kolejlerinin genellikle adaylardan standart giriş testini istemediğini unutmayın.

A.B.D. standart giriş testleri öncelikle çoktan-seçmeli yetenek testleri olup lisans eğitimi için gereken becerileri ölçmek için kullanılırlar. Amerikan kolejleri ve üniversiteleri bu giriş testlerini bütün adayları (hem Amerika Birleşik Devletleri’nden hem de diğer ülkelerden) aynı standart ile değerlendirmek için kullanır. Unutmayın ki, orta öğretim diplomaları ve sınavları giriş testlerine eşdeğer değildir, testler başvurunun sadece bir bölümüdür – başarılı test puanları tek başına seçtiğiniz okullara girmenizi sağlamaz.

Üç tane ana lisans düzeyi giriş testi vardır:

-        Akademik Değerlendirme Testi (Scholastic Assessment Test [SAT I])

-        SAT II Konu Testleri

-        Amerikan Kolej Testi Değerlendirmesi (ACT)

Bazı üniversitelerin kendi sınavları veya adayların girmesi gereken başka testleri olabilir. Daha fazla bilgi için, başvurmak istediğiniz kolejlerin bir listesinin yapın ve genel kolej rehberlerini veya kolejlerin kendi kataloglarını ve internet sitelerini kullanarak her kurumun özel test koşullarını öğrenin.

Akademik Değerlendirme Testi (SAT)

Hem SAT I hem de SAT II dünyanın bir çok yerinde yılda birkaç kere yapılır. Ön-kayıt gereklidir ve son kayıt tarihleri genellikle sınavdan altı hafta öncedir. Tarihler, test merkezleri, harçlar, ve kayıt işlemleri konusunda daha ayrıntılı bilgiyi SAT kayıt duyurusunda veya  SAT test görevlilerinin http://www.collegeboard.org adresindeki internet sitesinde bulabilirsiniz. Kayıt duyurularını Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kolej Yönetim Merkezi'nden veya size en yakın A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinden alabilirsiniz. Bu merkezler sizden posta ücreti isteyebilirler. Ayrıca A.B.D. merkezlerinin elinde başvuru için kullanabileceğiniz, ödünç alabileceğiniz veya satın alabileceğiniz örnek sorular ve diğer test hazırlık malzemeleri de olabilir.

İçerik: SAT I öncelikle çoktan-seçmeli bir test olup sözel ve matematiksel mantık yürütme becerilerini ölçer. Bu test yedi tane yarımşar saatlik bölümden oluşur: üç sözel, üç matematiksel ve bir tane fazladan denkleştiren bölüm vardır. Bu bölüm sözel veya matematiksel olabilir. Son bölüm her yıl için eşit zorluk derecesini sağlamak için kullanılır ve sizin puanınızı etkilemez.

SAT II Konu Testleri de öncelikle çoktan-seçmeli testler olup, sadece bir saat sürerler.  Belirli konu alanlarındaki bilginizi ölçerler. Şu anda sunulan konular:

 

-        Almanca

-        Amerikan Tarihi ve Sosyal Çalışmalar

-        Biyoloji

-        Çağdaş İbranice

-        Çince

-        Dünya Tarihi

-        Edebiyat

-        Fizik

-        Fransızca

-        İngilizce Dili Yeterliliği

-        İspanyolca

-        İtalyanca

-        Japonca

-        Kimya

-        Korece

-        Latince

-        Matematik

-        Yazı Yazma

 

Bir çok A.B.D. koleji ve üniversitesi, özellikle daha iddialı kabul kriterleri olanlar, kabul ve/veya yerleştirme amacıyla bir veya daha çok SAT II test puanını ya isterler ya da önerirler. Her hangi bir SAT II  testine kaydolmadan önce her kurumun şartlarını dikkatle inceleyin. Bazı kolejler hangi konu testlerine girmeniz gerektiğini söylerken, diğerleri seçimi size bırakır. Bu durumda, en güçlü olduğunuz eğitim alanında teste girmenizi öneririz.

Puanlama: SAT I testinin matematiksel ve sözel bölümlerinin her biri 200 ile 800 arasında puanlandırılır. Bu nedenle, alınabilecek en yüksek bileşik puan 1600’dür. Matematiksel ve sözel bölümler için puanlar kolejlere ayrı ayrı bildirilir. Bir çok kolej rehberi ve katalogunda kurumların ortalama puanları bulunur. Bunun amacı göreceli seçicilik için bir yön göstermektir. SAT II Konu Testleri de 200 ile 800 arasında puanlandırılır.

Amerikan Kolej Testi Değerlendirmesi (ACT)

ACT, Amerikan Kolej Test Programı tarafından yürütülür ve yılda en çok beş defa dünyanın bir çok yerindeki test merkezlerinde yapılır. SAT testinin tersine, testin kaç kere açılacağı bir merkezden diğerine değişir. Uluslararası bir öğrenci olarak  ACT’ ye girmek zorunda olmayabilirsiniz. Ancak, bu test gerekliyse, size en yakın merkezdeki test tarihlerini kaçırmamak için önceden plan yapın. Ön-kayıt gereklidir ve son kayıt tarihleri genellikle sınavdan iki veya üç hafta öncedir. ACT genel olarak SAT yerine geçmediğinden, başvurduğunuz üniversitelerin SAT yerine ACT puanlarını kabul edeceğinden emin olun. Tarihler ve test merkezleri konusunda daha özel bilgi kayıt duyurusunda vardır ve bu duyuruyu test görevlilerinden ve bir çok A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinden alabilirsiniz. Bu merkezler sizden posta ücreti isteyebilirler.

İçerik: ACT Değerlendirmesi çoktan-seçmeli bir testtir ve İngilizce, matematik, okuma ve bilimsel mantık yürütmeyi ölçer.

Puanlama: Dört konu alanından her biri için doğru yanıtların toplam sayısı olan bir ham puan alırsınız. Bu puan sonradan 1 ve 36 arasında dereceli bir puana dönüştürülür. Sonra dereceli puanlar toplanır ve dörde bölünerek bileşik puan elde edilir. Alınabilecek en yüksek bileşik puan 36, en düşük puan ise 1’dir. Puanların üniversiteye ulaşması birkaç hafta sürer.

Özetleyecek olursak:

-        Bir A.B.D. lisans diploması programına başvurabilmeniz için orta eğitim diplomanız veya kendi ülkenizden sınav sonuçlarınız olmalıdır.

-        En az 17 yaşında olmalısınız.

-        Hepsi değilse de kolejlerin çoğu uluslararası adayların giriş testlerine girmesini şart koşar. Bunlar Akademik Değerlendirme Testi (SAT I)  veya Amerikan Kolej Testi (ACT) Değerlendirmesidir. Bazıları ayrıca SAT II Konu Testi'ni de isteyebilir. Özel test şartlarını önceden araştırıp belirleyin.

-        SAT testleri yılda birkaç defa yapılır ve kayıt belgeleri test görevlilerinden veya A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinden bulunur. İnternet üzerinden de kayıt yaptırabilirsiniz.

Eğer İngilizce ana diliniz değilse, sizin de Yabancı Dil Olarak İngilizce (TOEFL) testine girmeniz gerekebilir. Bazı durumlarda farklı bir İngilizce yeterlilik tersti kabul edilebilir.

Yararlı İnternet Siteleri

Yabancı Dil Olarak İngilizce (TOEFL)
http://www.toefl.org

Akademik Değerlendirme Testi (SAT)
http://www.collegeboard.org

Amerikan Kolej Testi Değerlendirmesi (ACT)
http://www.act.org

6. BÖLÜM EĞİTİMİNİZİ FİNANSE ETMEK

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim pahalı görünebilir, ama belki de şimdiden bu eğitimin yatırılan paranın karşılığını en iyi biçimde verdiğinin farkına varmışsınızdır. Bu bölüm ilgili maliyetleri daha ayrıntılı olarak inceleyecek ve giderlerinizi karşılayabilmeniz için yollar gösterecektir. Kolejlerden ve diğer kaynaklardan mali yardım da bunlara dahildir.

Önceden Planlamak

Başvurunuzu hazırlayıp kolejlere vermeden önce eğitiminizin maliyetini ve finansmanını anlamanız ve planlamanız çok önemlidir. Üniversiteler ve kolejler başvuru işlemlerinin bir parçası olarak sizden mali durum beyanı ve garanti isteyecektir. Ayrıca, öğrenci vizeniz için başvurduğunuzda da eğitiminizin bütün giderlerini karşılayacağınızı kanıtlamalısınız. Evliyseniz ve/veya çocuklarınız varsa, gitmeden önce hem kendinize hem de onlara bakacak imkanlara sahip olduğunuzu da kanıtlamanız gerekecektir.

Giderlerinizi Hesaplamak

Amerika Birleşik Devletleri’nde okumakla ilgili olarak temel giderleriniz okul ücreti ile harçlar ve yaşama giderleridir. Bunlar çok farklı olabileceğinden, eğitiminizle ilgili masraflar konusunda size kontrol sağlar. Bütün A.B.D. kolejleri kendi kurumlarıyla ve bölgeleriyle ilgili giderler konusunda bilgi yayımlarlar. Giderlerinizi hesaplarken aşağıdaki noktaları da göz önünde bulundurun:

Okul Ücreti ve Harçlar

Okul ücreti size verilen eğitimin maliyetidir, harçlar ise kütüphane, öğrenci faaliyetleri, veya sağlık merkezi gibi hizmetlere karşılık ödenir. Bazı üniversiteler uluslararası öğrencilerden ek bir zorunlu sağlık sigortası ücreti de alabilirler.

Her ne kadar okul ücreti ve harçlar okuldan okula çok büyük ölçüde değişse de, ücret ve harçların yüksek olmasıyla kurumun kalitesi arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Belli bir kolej tarafından istenen miktar en başta nasıl bir okul olduğuna bağlı olarak bir çok unsurlara dayanır. Genellikle özel üniversitelerdeki ücretler ve harçlar eyalet üniversitelerinden daha yüksektir. Community, teknik, ve meslek kolejleri aralarında en düşük ücreti alanlardır. Eyalet üniversiteleri eyalet içinden olan öğrencilere göre eyalet dışından gelen öğrencilerden daha fazla ücret alırlar. Hemen hemen her durumda, eyalet üniversitelerinde okuyan uluslararası öğrenciler eyalet sakinlerinin oranlarına hak kazanamadıkları için bütün eğitim programı boyunca ücretlerini bu yüksek orandan ödeyecektir. Unutulmaması gereken bir başka konu da en düşük ücret ve harcı alan üniversitenin aynı zamanda en düşük hayat pahalılığına sahip olmamasıdır. Her iki unsuru da dikkatle inceleyerek yıllık giderleriniz için daha doğru bir tahmin yapabilirsiniz.

Ücretler ve harçlar okuldan okula değiştiği ve her yıl %5 arttığından son rakamlar için en iyi kaynak geçerli kolej katalogu, internet siteleri, veya A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezlerinde bulabileceğiniz başvuru belgeleridir. Başvurunuzu yaptığınız zaman kurumun geçerli maliyeti teyit etmesini isteyin.

Yaşama Giderleri

Yaşama giderleri çok değişir ve kişisel yaşam tarzına bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri’ne aile bireylerinizi de getiriyorsanız bu kuşkusuz aylık masraflarınızı arttıracaktır.

Yaşama giderlerinin en yüksek olduğu yerler büyük şehirler, California ve kuzeydoğudur. Güneyde, ortabatıda  ve diğer bölgelerde maliyetler çok daha düşük olabilir. Güncel yaşama giderleri için üniversite katalogları ve internet siteleri iyi bir bilgi kaynağıdır. Bildirdikleri toplam yaşama giderleri içinde genellikle oda, yemek, kitapçıklar, sağlık sigortası, ve kişisel giderler gibi ortalama bir dağılım bulabilirsiniz.  Sizin A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinizden şehre veya kuruma göre güncel aylık yaşama giderleri konusunda bilgi alabilirsiniz.

Sizin temel yaşama giderleriniz kuşkusuz yemek ve konaklama içerecektir. Ancak, aşağıdaki masrafları da hesaba katmayı unutmayın:

Kitapçıklar ve Araç Gereçler:

Kolejler öğretim yılı için gerekli kitapçık ve malzemelerin maliyetini hesaplar. Amerika Birleşik Devletleri’nde okuyan öğrencilerin kitapçıklarını kendileri alması gerekir ve kitapçık parası oldukça yüksek olabilir. Bir çok kurumun kampüsün içinde kitapçık satışı vardır. Bu mağazaların çoğu kullanılmış kitapçıkları daha düşük bir ücretle satın almanıza veya sömestr sonunda elinizdeki kitabı düşük bir fiyata satmanıza olanak sağlar. Eğer özel malzeme gerektiren mühendislik, sanat, veya mimarlık gibi bir alanda eğitim alacaksanız giderlerinizin ortalamanın daha üstünde olacaktır.

Ulaşım:

Üniversitelerin çoğu tarafından bildirilen yaşama giderleri Amerika Birleşik Devletleri ve anavatanınız arasında yapacağınız yolculukları içermez. Anavatanınız ve kolejiniz arasında yapacağınız gidiş geliş  yolculuğunu yıllık bütçenize eklediğinizden emin olun. Kampüs dışında yaşamayı ve koleje gidip gelmeyi planlıyorsanız bunu da bütçenize ekleyin. Kampüs dışında yaşanan kolejler yaşama giderleri arasında ulaşım masrafları için bir tahmin verebilir.

Diğer Kişisel Giderler:

Kişisel giderler arasında temel ihtiyaçlar, giyim, ve hizmetler yer alır. Sağlık sigortası gereklidir. Bakmanız gereken kimseler – bir eş ve/veya çocuklar – ya da özel tıbbi ihtiyaçlarınız varsa, yaşama giderleriniz için daha fazla paraya ihtiyacınız olacaktır.

Eğitim Giderlerinizi Finanse Etmek

Mali planlamanızı yapmaya Amerika Birleşik Devletleri’nde okumayı düşündüğünüz tarihten en az 12 ay önce başlamalısınız. Kolej eğitiminizi finanse etmek aşağıdakilerden oluşur:

-         Etkin başvurular derlemek (8. bölüme bakınız);

-         Kişisel mali kaynaklarınızı değerlendirmek;

-         Almaya hak kazanabileceğiniz mali yardımları belirlemek;

-         Eğitimle ilgili giderlerinizi azaltmak.

Kişisel Mali Kaynaklarınızı Değerlendirmek

Aileniz ve yakınlarınıza danışarak her yıl sizin eğitiminiz için ne kadar para ayırabileceklerini öğrenin. Aile kaynaklarınızdan mümkün olduğu kadar çok para bulmaya çalışın çünkü verilen bir çok burslar, toplam eğitim ve yaşama giderlerinin sadece bir kısmını karşılar ve genellikle birinci sınıftaki uluslararası öğrencilere verilmez.

Mali Yardım Kaynaklarını Belirlemek

Uluslararası öğrenciler için her türlü burs ve mali yardım çok rekabete dayalı olup, üstün akademik notlar gerektirir. “Burs” (scholarships) ve “mali yardım” (financial aid) terimlerini sık sık birbirinin yerine kullanılırken göreceksiniz ama teknik olarak, burs, üstün akademik performansa, sporda veya sahne sanatlarında, veya belki de toplum hizmeti veya liderlik alanlarında özel yeteneği içeren erdemlere dayanır. Mali yardım ise “ihtiyaca dayanan” bir ödenek olup, öğrencinin, ailenin geliri, varlıkları ve diğer unsurların belgelenmesiyle ortaya çıkan mali ihtiyaçlarını temel alır. Aşağıda Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak isteyen uluslararası öğrencilere verilen temel mali yardım çeşitlerini bulacaksınız:

Anavatandan Mali Destek: Ülkenizde araştırma yaparak yerel hükümet, şirket veya vakıf kaynaklarından yardım almaya çalışın. Her ne kadar bu kaynaklar her ülkede olmasa da, yerel kuruluşlardan burs alarak eğitim giderlerinizi azaltabilirsiniz.

“Ne kadara ihtiyacınız olduğu ve gerçekten ne kadar harcayabileceğiniz konusunda gerçekçi olun.”
- Gana’dan uluslararası araştırmalar ve sosyoloji öğrencisi

Kolejlerin Mali Desteği: Bir eğitim danışmanı ile görüşerek uluslararası öğrencilere verilen mali yardım için nasıl araştırma yapacağınızı öğrenin. Dikkatli ve önceden yapılan bir araştırma ve gerçekçi beklentilerin başarıyla sonuçlanma olasılığı daha fazladır. Her kolejin mali yardım yapacağını varsaymayın. Aslında, lisans diploması veren kurumların sadece yarısından daha azı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmayan veya sürekli oturma izni olmayan öğrencilere mali yardım yapabilmektedir. A.B.D. öğrencilerine verilen mali yardımla uluslararası öğrencilere verilen yardımın ayrı olduğunu unutmayın. Kayıt kabul bürosuna hangi ülkenin vatandaşı olduğunuzu söyleyin ve A.B.D. vatandaşı olmayanlara yapılan mali yardım konusunda bilgi isteyin. Mali yardım verildiği takdirde, genellikle birkaç farklı şekilde yardımdan oluşur ve ödenekler ve burslar ve bazen de borç veya yarı-zamanlı çalışma programları içerir.

Eyalet veya devlet kolejlerinde, ve mühendislik, iş idaresi, ve sağlıkla ilgili  mesleki dersler veren kolejlerde mali yardımın hemen hemen hiç yapılmadığını göreceksiniz. Sanat ve bilim konularında eğitim veren özel beşeri ilimler kolejlerinde mali yardım daha fazla olabilir.

Araştırmanızı yaparken, kaydolmak isteyeceğiniz kolejlerin bir listesini yapın. Yıllık maliyetleri (yukarıda ana hatlarıyla verildiği gibi) yazın, sonra ortalama mali yardımı ve her kolejin verdiği yardım sayısını yazın. Bu bilgileri bilgi ve danışma merkezindeki kaynaklardan elde edebilirsiniz. Bu tablo sizin şansınızın nerede daha fazla olduğunu görmenizi sağlayacak, ve listenizdeki hangi kolejlerde kayıt yaptırmanızın gerekli para ile uygulanabilir olmadığını gösterecektir.

Uluslararası öğrenciler genellikle danışmanlara uçak parası  dışında eğitimin her türlü giderini karşılayan tam burslar hakkında danışırlar. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen uluslararası öğrencilere verilen tam bursların toplam sayısı 1000 olup, yalnızca ortalama 100 kolej tarafından verilirler. Tam burs almak için, ülkenizdeki en iyi öğrencilerden olmanız, hemen hemen her dersten “A” (pekiyi) almanız, yüksek SAT ve TOEFL puanları almanız ve liderlik veya toplum hizmeti gibi konularda üstün bir performans sergilemiş olmanız gerekir. Verilen her burs için dünyanın dört bir yanından gelen 20 tane öğrenci yarışmaktadır. Bu nedenle bir grup çok üstün öğrenci arasında kendinizi seçkin kılmanız gerekir.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sadece bir avuç çok zengin kolej kabul ettikleri bütün öğrencilerin mali ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. (Bu okullara girmenin yoğun rekabete dayalı olduğunu unutmayın.) Mali ihtiyaç siz ve ailenizin verebileceği para ile koleje devam etmenin tahmini maliyeti arasındaki farktır. İlki ailenizin banka hesap özetleri, işveren mektupları ve diğer resmi belgelerle ve beyanatlarla kanıtlanmış mali durumudur. Sizin mali ihtiyacınızı temel alarak daha kısıtlı yardım yapan diğer üniversiteler, bu gibi kanıtları görmek isteyecektir.

Kolejlerden mali yardım öğretim yılının başında verilir ve Ocak’ta yıl ortasında ve diğer zamanlarda okula giren öğrenciler için nadiren mali yardım bulunabilir. Diğer kurumlardan geçiş yapan öğrencilerden çok birinci yıl öğrencileri için daha çok yardım imkanı vardır. Bir kolejde kendini kanıtlamış bir öğrencinin mali yardım alması yeni öğrencilere kıyasla daha kolaydır.

Sporcu Bursları: Bazı A.B.D. kolejleri yetenekli sporcu öğrencilere kolej takımında oynaması karşılığında eğitim giderlerini karşılayabilmeleri için fırsatlar sunar. Sporcu bursuna nasıl başvurulacağı ve benzeri konularda daha ayrıntılı bilgi için 7. bölüme bakınız.

Uluslararası  Öğrenciler için Burslar: Uluslararası öğrenciler ayrıca vakıflardan, kuruluşlardan ve A.B.D. hükümetinden de mali yardım isterler. Bu gibi kaynaklar aracılığıyla yardım çok az olup, genellikle daha ilerlemiş yüksek lisans öğrencileri için bir kenara ayrılmıştır. Yine de, eğitim danışmanınız ülkenizden gelen öğrenciler için özel kaynaklar olup olmadığı konusunda size bilgi verebilir.

Krediler: Kısıtlı durumlarda, eğitim giderlerinizin bir kısmı için bir kredi anlaşması yapabilirsiniz. Eğitim danışmanınızın sizin almaya uygun olduğunuz kredi programları konusunda bilgisi olabilir. Genellikle, A.B.D. kredi programlarından yararlanabilmeniz için bir A.B.D. vatandaşının garantör olarak sizinle birlikte imza atması ve çoğu kez bu krediler için başvurmadan önce bir A.B.D. üniversitesine kaydolmuş olmanız gerekir. Bir kredi almadan önce nasıl geri ödeyeceğinizi bildiğinizden emin olun, ve bu kredinin sizin yüksek lisans veya daha ileri eğitiminizi ve eve dönüşünüzü nasıl etkileyeceğini bilin.

Çalışma İmkanları: Geçerli göçmenlik yönetmelikleri uluslararası öğrencilerin sadece yarı-zamanlı – haftada en çok 20 saat –  ve eğitimlerinin ilk yılında sadece kampüs sınırları içinde çalışmasına izin vermektedir. Haftada 10 –15 saat çalışarak kitapçık, giyim, ve kişisel giderler gibi ikinci derecede önemli masrafları ödeyecek kadar para kazanabilirsiniz, ama kampüs işiniz sizin ana masraflarınızı, yani eğitim ücreti veya oda ve yemek ücretlerinizi karşılamaz. Ayrıca bu gelir her hangi bir resmi mali beyanda gelir kaynağı olarak gösterilemez. Kampüs işleri üniversitenin kafeteryasında, kitapçık satışta, kütüphanesinde, veya sağlık kulübünde ya da üniversitenin idari bürolarında çalışmayı içerebilir.

Birinci yıldan sonra, siz de bir üniversite yatakhanesinde yerleşik yardımcı (resident assistant [RA]) olarak iş başvurusu yapabilirsiniz. RA’lar yardıma ihtiyacı olan veya yatakhane yaşantısıyla ilgili soruları olan öğrencilerin ilk bağlantı noktası olarak görev yaparlar. Buna karşılık, RA’lar ücretsiz kalacak yer ve bazen küçük bir maaş ve / veya yemek de kazanabilirler.

Geçerli yönetmeliklere göre birinci öğretim yılınızı tamamlayınca, Göçmenlik ve Vatandaşlığa Kabul Servisi'ne (INS) haftada en çok 20 saat olmak üzere kampüs dışında çalışma izni için başvurabilirsiniz. Ancak bu isteğinizin kabul edileceği konusunda bir garanti olmadığını unutmayın. Eğer evliyseniz ve Amerika Birleşik Devletleri’nde F-1 öğrenci vizesi (11. bölüme bakınız) ile kalıyorsanız, eşinizin çalışma izni yoktur. Ancak, eğer Amerika Birleşik Devletleri’ne J-1 öğrenci vizesi ile girmişseniz eşiniz geçici bir iş izni talebinde bulunabilir.

Her hangi bir biçimde çalışmadan önce her zaman Uluslararası Öğrenci Danışmanı'nızla görüşmelisiniz. Bu konuda daha fazla bilgiyi bu kitapçığın 12. bölümünde ve http://educationusa.state.gov adresindeki Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler başlıklı sanal kitapçıkta bulabilirsiniz.

Eğitim Maliyetini Azaltmak

Finansmanınızı planlarken, maliyetleri azaltmak için aşağıdaki konuları değerlendirin:

Paranın Karşılığını En İyi Verenler: En düşük maliyetle en yüksek kalitede eğitim veren kolejleri bulun.

Hızlandırılmış Programlar: Dört-yıllık bir lisans diploması programını üç yılda tamamlamak size binlerce dolar kazandırır. Öğrenciler aşağıdakileri yaparak programlarını hızlandırabilirler:

-         Ülkenizde tamamlamış olduğunuz üniversite seviyesindeki eğitiminiz karşılığında transfer kredisi veya ilerlemiş statü  kazanmak (örneğin A.B.D.’deki kurum tarafından kabul edilecek olursa, A-level, Uluslararası Bakalorya, avanslı yerleştirme sınavları, veya ülkenizde orta eğitim sonrası akreditasyonu olan kurumlardan almış olduğunuz dersler);

-         Eğer eğitim ücreti daha düşükse ve krediler transfer edilebiliyorsa yakındaki bir community kolejinden ders almak;

-         Eğer varsa, yazın ders almak;

-         Her sömestr fazladan bir ders almak.

Okul Ücreti Muafiyeti: Birinci sınıfta aldığınız notlarınıza bağlı olarak, bazı kolejler okul ücretlerinde kısmi muafiyet uygulayabilir. Üstün bir akademik not karnesi size binlerce dolar kazandırabilir.

Yaşama Giderleri: Bir yatakhanede yerleşik yardımcı (RA) olmak yaşama giderlerinde binlerce dolarlık bir tasarruf sağlayabilir. Yemekhanede çalışmak az bir maaş ve “yiyebildiğin kadar” yemek sağlayabilir. Bir akrabanızın veya arkadaşınızın yanında kampüs dışında yaşamak eğer kamu taşımacılığı etkinse tasarruf sağlar.

İki-Yıllık Kolejler ve Community Kolejleri: Bir çok öğrenci eğitimlerinin ilk iki yılında community kolejine gidip son iki yılında dört-yıllık kurumlara geçiş yaparak okul ücreti açısından binlerce dolarlık tasarruf sağlar.

Özetleyecek olursak:

-              Kolejleri seçmeye başladığınızda - Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak istediğiniz tarihten en az 12 ay önce – mali açıdan planlamanızı yapmaya            başlayın.

-         Okul ücretleri kolejden koleje değişir. Özel üniversiteler eyalet üniversitelerinden, eyalet üniversiteleri ise community kolejlerinden daha pahalıdır.            Gerçek maliyetleri çok dikkatle araştırmalısınız.

-         Bir okulun maliyeti onun kalitesinin bir göstergesi değildir.

-         Yaşama giderleri nerede yaşadığınıza ve yaşam tarzınıza göre değişir.

-         Bir çok kolej eğitim giderlerinizin tamamını siz ve ailenizin karşılamasını talep eder.

-         Muhtemel bir mali yardımın ana kaynağı başvurduğunuz kolejdir; ancak, uluslararası öğrencilere ayrılmış kaynaklar kısıtlı olup, eğitim giderlerinin tamamının karşılanması çok nadiren gerçekleşir.

Mali yardım burs, ödenek,

-         ve bazı durumlarda, çalışarak eğitim ve kredi olarak verilir. Eğer varsa, yardım genellikle liyakat ama bazen de ihtiyaca dayanır.

-         Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma imkanları kısıtlı olup resmi kaynak olarak gösterilemez.

-         Yetenekli sporcular spor bursu almaya çalışmalıdır (daha fazla ayrıntı için bir sonraki bölüme bakınız).

-         Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitim giderlerinizi birkaç şekilde azaltabilirsiniz; community kolejlerinden ders almak ve hızlandırılmış programlar bunlardan sadece ikisidir.

Yararlı İnternet Siteleri

Uluslararası Öğrenciler için Mali Yardım Konusunda Genel Bilgi
http://www.edupass.org/finaid
http://www.bibl.u-szeged.hu/oseas/aid.html

Uluslararası Öğrenciler için Mali Yardım Veren Okullar
http://www.edupass.org/finaid/undergraduate.phtml

Burs Arama Sitesi - Uluslararası Öğrenciler için Bazı Burslar
http://www.fastweb.com

Uluslararası Öğrenciler için Kredi Konusunda Bilgiler
http://www.edupass.org/finaid/loans.phtml

Uluslararası Öğrenciler için Vergi Konusunda Bilgiler
http://www.irs.ustreas.gov/

7. BÖLÜM SPOR BURSLARI

“İstediğiniz her hangi bir alanda bir diploma almanın en iyi yolu en sevdiğiniz şeyi yapmaktır – benim için bu koşmak ve engellerin üstünden atlamak.” - Community kolejinde okuyan bir Güney Afrikalı engelli koşu sporcusu

 Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak isteyen yetenekli bir sporcu musunuz? Bir spor dalında yüksek düzeyde bir başarı ile yarışıyor musunuz? O zaman, siz spor bursu için en uygun aday olabilirsiniz.

Spor bursları bir A.B.D. üniversitesine devam etmek için gerekli okul ücretleri ve yaşama giderlerinin tamamını karşılar. Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak için verilen bu finansmana  “sporcu bursu” veya resmi adıyla “grant-in-aid”denir. Burslar çok çeşitli spor dallarında verilir ancak her kolejde her spor yoktur. Spor bursu kazanan öğrenciler üniversite tarafından sunulan herhangi bir alanda diploma alabilirler, ancak, normal üniversite giriş koşullarını yerine getirmeleri ve burslarının sonradan devam etmesi için geçer not almaları gerekir. Değişik spor otoriteleri de yarışan öğrenciler için kendi akademik koşullarını belirlemiştir.

Spor bursları Amerika Birleşik Devletleri’ni dolaşarak yeni yetenekler arayan antrenörlerin daveti sonucunda verilir. Bazen bu antrenörler diğer ülkeleri de ziyaret ederek, uluslararası yarışmalarda yarışan ve A.B.D. vatandaşı olmayan öğrencileri izlerler veya Amerika Birleşik Devletleri dışındaki profesyonel spor kuruluşları aracılığıyla potansiyel öğrenciler konusunda bilgi edinirler. Ancak bu çok sık gerçekleşmez. Büyük bir olasılıkla burs alabilmek için gereken şeylerin çoğunu sizin yapmanız gerekecektir. Aşağıda büyük bir sporcu olmak konusundaki rüyanızın peşinden gidebilmeniz için uygun okulu bulmanızda yardımcı olacak adım-adım bir rehber bulacaksınız. Başka bir seçenek olarak, bazı öğrenciler yerleştirme hizmetleri veren bir kuruluşa bir ücret ödeyerek spor bursu almak konusunda yardım alırlar. Kendi A.B.D. eğitim bilgi ve danışmanlık merkezinizden, ülkenizdeki, eğer varsa, yerleştirme hizmeti veren kuruluşlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

-         Araştırmalarınıza Amerika Birleşik Devletleri’nde bir üniversiteye başlamayı düşündüğünüz tarihten 18 ile 24 ay önce başlayın. “Peterson’s Career and College Quest” gibi bir veritabanı veya Peterson yayımlarından olan Sports Scholarships and College Athletic Programs’dan (Spor Bursları ve Kolej Spor Programları) Bir çok bilgi ve danışma merkezinde bulunur) yararlanarak, sizin yaptığınız sporun hangi üniversitelerde burslu olarak bulunduğunu belirleyin. Bu listeden okumak istediğiniz ana dalın hangi üniversitelerde olduğunu belirleyin. Listeyi ortalama 70 okula kadar daraltın. Yetmiş okul büyük bir sayı gibi görünebilir ama geri dönüş oranı yüzde 5 civarındadır. Eğer belirli bir rekabet düzeyi sizin için önemliyse, sadece “NCAA Division I” olarak bilinen okullara başvurmayı düşünebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri’nde kolejlerdeki spor olaylarını yöneten üç kuruluş – Ulusal Kolej Spor Birliği (NCAA), Ulusal Kolejler Arası Spor Birliği (NAIA), ve Ulusal Junior Kolej Spor Birliği (NJCAA) – hakkında daha fazla bilgi için bu bölümün sonundaki listede yer alan internet sitelerine veya en yakın bilgi ve danışma merkezine başvurun.

-         Listenizdeki okulları araştırmak için interneti kullanın ve yaptığınız sporun baş antrenörünün adını bulun. Bir de e-posta adresi araştırın ama, eğer yoksa, bir posta adresi veya faks numarası da yeterli olur. Kolejlerin bir çoğunun internet sitelerinde “Athletics” veya “Sports” balıklı bir bölüm yer alır. Amerika Birleşik Devletleri’nde “athletics” sporların hepsine verilen addır.

-         Bir tanıtım mektubu hazırlayın. Bu mektup adınızı, adresinizi, yaşınızı, okulda kaçıncı sınıfta olduğunuzu, e-posta ve faks dahil bağlantı bilgilerinizi, boy ve kilo gibi fiziksel bilgilerinizi, okula spor bursuyla devam etmek isteğinizi, ve eğitiminize ne zaman başlayabileceğinizi içermelidir. Ayrıca spor alanında aldığınız ödülleri ve tarihlerini de içeren spor geçmişinizi anlatan, kısa, en fazla bir iki sayfalık bilgi de ekleyin. Birkaç sayfadan uzun bilgilerden kaçının; antrenörlere öğrencilerden o kadar çok mektup gelir ki, kısa bir özgeçmiş her zaman tercih edilir. Eğer futbol veya basketbol gibi ölçülemez bir takım sporu yapıyorsanız becerilerinizi ve yeteneğinizi gösteren bir video hazırlayabilirsiniz. Bu video filminin A.B.D. kullanılan NTSC video formatında olmasına dikkat edin. Antrenöre videonuz olduğunu bildirin.

-         Bilgileri bütün antrenörlerin internetteki kolej sitelerinden elde ettiğiniz e-posta adreslerine gönderin. Eğer e-posta adresi bulamadıysanız, bilgileri faks veya posta yoluyla gönderin. Mektupların baş antrenör adına olmasına ve eğer mümkünse ismine yazılmasına dikkat edin.

Antrenörlerin sizinle ortalama bir ay içinde temasa geçmeleri gerekir. O zaman kadar bir haber alamazsanız onlara bilgi yolladığınızı ve hala ilgilendiğinizi kısa bir not yazarak hatırlatın. Bir soru listesi hazırlayın ve antrenörün daha fazla bilgi almak için size telefon etmesi ihtimaline karşı elinizin altında bulundurun.

Eğer bir NCAA okulu sizinle ilgilenirse, NCAA’dan onay almak için gereken işlemleri araştırın. Daha fazla bilgiyi NCAA’nın internet sitesinde bulabilirsiniz. Eğer bir NCAA okuluna girmeniz konusunda küçük bir ihtimal bile varsa, SAT testlerine girerken, puanlarınızı NCAA’ya bildirmeyi (kayıt formunda 9999 kodu) unutmayın. SAT puanlarınızı bildirmeden izin alamazsınız.

Eğer ülkenizde e-posta varsa ancak sizin bir bilgisayarınız veya e-posta hesabınız yoksa, Hotmail veya Yahoo gibi bir servis sağlayıcıdan ücretsiz bir e-posta hesabı edinerek, bir internet kafeden yararlanabilirsiniz. Spor burslarına başvururken e-posta çok önemlidir. E-posta kullanmanız sizin yararınıza olacaktır.

Dikkat etmeniz gereken çok önemli bir konu: eğer bir NCAA kurumuna kabul edilirseniz, NCAA’den onay gelinceye kadar Amerika Birleşik Devletleri’ne GİTMEYİN. Gerekli onay olmadan Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olursanız, bursunuzu kaybedebilirsiniz.

Özetleyecek olursak:

-              Spor bursu, A.B.D. kolejine devam etmek için gereken okul ücreti ve yaşama giderlerinin tamamını karşılar;

-         Sporcular hem normal üniversite giriş koşullarını hem de ilgili spor yetkilileri tarafından istenen koşulları yerine getirmelidir;

-         Genellikle sporcular bir burs elde edebilmek için gereken şeylerin çoğunu kendileri yapmalıdır. Burs olasılığını en üst düzeye çıkarmak için, Amerika Birleşik Devletleri’nde okumaya başlamak istediğiniz tarihten 18 ile 24 ay önce işlemleri başlatmalısınız.

-         Sizin yaptığınız sporu ve akademik ana dalı veren ortalama 70 okul için bir tanıtım mektubu hazırlamalısınız. Mektupları baş antrenörün adına ve en iyisi e-posta kullanarak yollamalısınız. Bu spor alanındaki her türlü başarınızın kısa bir tarihçesini ve gerekirse bir videoyu içermelidir. Eğer size geri dönülmezse, hatırlatıcı mektuplar yollayın.

-         Eğer NCAA okullarından biri sizinle ilgilenirse, NCAA internet sitesinde NCAA onayı için gerekli işlemleri araştırın. Onay işlemleri NCAA’ye SAT puanlarınızı göndermenizi gerektirir. NCAA onayınız olmadan Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş yapmayın..

Yararlı İnternet Siteleri

National Collegiate Athletic Association (NCAA) [Ulusal Kolej Spor Birliği]
http://www.ncaa.org

National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) [Ulusal Kolejler Arası Spor Birliği]
http://www.naia.org

National Junior College Athletic Association (NJCAA) [Ulusal Junior Kolej Spor Birliği]
http://www.njcaa.org

8. BÖLÜM BAŞARILI BİR BAŞVURU HAZIRLAMAK

Artık elinizde ihtiyaçlarınıza, ilgilerinize ve yeteneklerinize uyan kolejlerin kısa bir listesi olmalıdır. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak için gerekli minimum koşulları yerine getirdiğinizden ve A.B.D. lisans eğitimi için gerekli maliyeti karşılayacağınızdan emin olmalısınız. Artık, başvurunuzu hazırlama zamanı gelmiştir. Bu bölüm seçtiğiniz kolejlere başarılı bir biçimde başvurmanız için gerekli pratik bilgileri ve önerileri içerir.

Başlangıç bilgilerini almaktan öğrenci vizesine başvurmaya kadar, başvuru sürecinin tümü,  Amerika Birleşik Devletleri’nde okumaya başlamayı düşündüğünüz tarihten 12 ila 18 ay önce başlamalıdır. A.B.D. üniversitelerine başvurma için gerekli zaman çizelgesini 9. bölümde bulabilirsiniz. İşlemleri 12 aydan önce tamamlamak mümkündür ancak, başvurularında daha geç kalanlar için kolej açısından seçenekler çok daha kısıtlıdır.

Başvuru Belgelerini İstemek

Başarılı bir başvuruyu toparlamak için gerekli çaba ve masraflardan ötürü bir çok öğrenci başvurularını dört ile yedi kolej arasıda sınırlar. Yine de, istediğiniz kadar üniversiteden bilgi isteyebilirsiniz, ancak bunu yaparken ödeyeceğiniz posta ücretlerini unutmayın. Tam olarak hangi okullara başvuru yapmak istediğiniz konusunda açık bir fikriniz olabilir ve sadece o okullardan bilgi isteyebilirsiniz. Ya da, ihtiyacınızı karşılayacağını düşündüğünüz 10 ila 20 okuldan  bilgi isteyebilir, kataloglarını, başvuru formlarını ve gelen diğer bilgileri inceledikten sonra listenizi daraltabilirsiniz.

Eğer internet erişiminiz varsa,  bir çok A.B.D. üniversitesinin kataloglarını internet sitelerinde de yayınladığını ve hatta bazı üniversitelerin baskılı kopyalarından vazgeçmiş olduğunu göreceksiniz. Bir çoğunun ayrıca çevrimiçi başvuru formları da vardır. Bu formları bilgisayarda doldurup elektronik olarak üniversiteye geri gönderebilir veya bilgisayarınıza yükleyerek sonradan basabilirsiniz. Eğer çevrimiçi başvuru varsa onu kullanmalısınız. Bu başvurunuzu yapmanız için en hızlı yöntemdir. Eğer uygulamayı, katalogun uygun bölümlerini ve diğer bilgileri kolejin internet sitesinden bilgisayarınıza yükleyebiliyorsanız, okulla doğrudan bağlantı kurmanız gerekli olmayacaktır. Ayrıca, kolejlerin internet siteleri her gün daha fazla farklı özellikler de sunmaktadır (kampüslerinin video turları gibi).

İnternet erişiminiz yoksa ve başvuru belgelerinin ve katalogların baskılı kopyalarına ihtiyacınız varsa, her üniversiteye mektupla başvurun veya faksla veya e-postayla her okula ayrı ayrı talebinizi yollayın. Aşağıdaki “Başvurunuzda Neler Olmalı” başlıklı bölümde ayrıntıları yer alan bilgileri yazılı talebinizde ekleyin. Veya, bunun yerine, size en yakın A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinden elde edebileceğiniz ön hazırlık başvuru formunu kullanabilirsiniz.

Diğer ülkelere postayla yollamanın maliyetinden ötürü kısa bir ders listesi gelebilir ve katalogun tamamını isteyip istemediğiniz sorulabilir. Size en yakın bilgi ve danışma merkezinde size gerekli katalogların bir kopyasının olup olmadığını kontrol edin. Eğer ihtiyacınız olan bütün bilgiler size gönderilmez veya elde edemezseniz, uluslararası lisans öğrencisi kayıt kabul bürosuna tekrar yazın veya e-posta gönderin ve yanıtlanmasını istediğiniz belirli sorularınızı sorun.

E-posta başvuru veya diğer belgeleri elde etmek için kolay bir yoldur ve A.B.D. üniversiteleri size cevap vermekte genellikle gecikmezler. Ancak, belirli bir konuda bilgi edinmek için bazen telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir. Bu durumda, önceden bir faks veya e-posta yollayarak, görüşmek istediğiniz kimseyi, ne zaman arayacağınızı ve ne görüşmek istediğinizi bildirin.

Başvurunuzu Ne Zaman Yollamalısınız?

İlk başvurunuzu kayıt yaptırmayı düşündüğünüz tarihten 12 ay önce gönderin. Uluslararası postada oluşabilecek gecikmeleri düşünerek kendinize yeterince süre tanıyın. Bu, özellikle çok sayıdaki bayram yazışmaları nedeniyle postanın gideceği yere varma süresini iki katına çıktığı Kasım ve Aralık aylarında başvurunuzu gönderiyorsanız veya bilgi istiyorsanız daha da geçerlidir.

Başvurunuzu Nereye Yollamalısınız?

Bilgi taleplerinizi Uluslararası Lisans Öğrencileri Kabul Ofisi'ne yapın. Talepleriniz kısa ama açık olsun. Mektubunuzun adresine en kısa sürede ulaşması için kurumun zip (posta) kodunu tam olarak yazın. Bu soruları e-postayla da gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda Neler Olmalı?

-         İsim, adres, yaş, ve uyruk (her zaman isim ve adresinizin yazılış şekli konusunda tutarlı olun);

-         Orta öğrenim diplomanız veya elde ettiğiniz veya edeceğiniz sınav sonuçlarınız;

-         Eğer varsa, tamamlamış olduğunuz orta eğitim sonrası bütün eğitimler;

-         Ana dal olarak seçmek istediğiniz diploma derecesi ve konusu (eğer biliyorsanız) ve önerilen başlama tarihi;

-         Eğitiminizi nasıl finanse etmeyi düşündüğünüz – eğer üniversiteden mali yardıma ihtiyacınız olacaksa, bu imkanı soruşturun;

-         Eğer girdiyseniz, TOEFL, SAT ve diğer giriş testlerinin sonuçları.

Giriş Testleri için Kayıt Yaptırmak

Eğer koleje Eylül ayında (sonbahar sömestri) kaydolmayı planlıyorsanız, gereken bütün testlere aynı yılın en geç Ocak ayında ve hatta tercihen daha da önce girmelisiniz. (Test koşulları ve kayıt konularında 5. bölüme bakınız). SAT I ve SAT II Konu Testlerine girip girmemeniz gerektiğini  her kolejden tek tek öğrenin. Hem SAT I hem de SAT II testlerine aynı gün giremeyeceğinizi ve testlere kayıt yaptırmak için son tarihin testin yapılacağı günden genellikle beş veya altı hafta önce olduğunu unutmayın. Test puanlarınız üniversitelere başvurunun son gününden önce ulaşmalıdır ve test tarihi ve başvuru için son gün arasında en az dört ila altı hafta koymalısınız.

Eğer İngilizce anadiliniz değilse, TOEFL testine girmek için kayıt yaptırın. SAT gibi test sonuçlarınızın son başvuru tarihinden önce kolejlere ulaşacağından emin olun. Eğer TOEFL muafiyetine uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, üniversiteyle doğrudan temasa geçerek durumunuzu açıklayın. Test tarihlerinden en az bir veya iki ay önce test hazırlık belgeleri konusunda veya ihtiyacınız olabilecek her türlü yardım için bilgi alın. Bilgi ve danışma merkeziniz size daha fazla bilgi verebilir.

Başvuru Belgelerini Doldurmak ve Geri Yollamak

Kolejlerden bilgi geldiğinde her şeyi baştan sona dikkatle okuyun. bir çok okul benzer bilgileri ister, ama bunları farklı şekilde isteyebilirler. Sizden genellikle aşağıdakiler istenecektir:

Başvuru Formu

İyi bir izlenim bırakmak için başvuru formunuzun özenli ve açık olması gerekir. Eğer sizden formu özellikle elle doldurmanız istenmemişse, daktilo veya kelime işlemci kullanın. Bilgilerinizi başvuru formuna sığdırmalı ve ancak gerektiğinde ek sayfa kullanmalısınız. Kişisel bilgileriniz konusunda tutarlı olun ve belgelerin tamamında isminizi hep aynı şekilde yazın. Bu, okulların sizin başvuru belgelerinizi daha kolay izlemesini sağlayacaktır. Unutmayın ki, büyük A.B.D. üniversitelerinin elinden her yıl binlerce öğrenci kaydı geçmektedir. Sosyal güvenlik numarası konusunda endişe etmeyin, talimatlara uyarak o bölümü ya boş bırakın, ya da “none” yazın. Kısaltmalardan kaçının; okullarınızın, işverenlerinizin, sınavlarınızın ve ödüllerinizin adını ve adreslerini, tam ve açık yazmak daha iyidir. Eğitiminiz ve iş deneyiminizle ilgili bilgiyi, mantıksal bir sıralamayla, kronolojik olarak gerektiği gibi ya ilkten sona, ya da sondan ilkine doğru olarak yazın. Size hangi seviyede (genellikle “freshman” veya “transfer”) ne okumak istediğiniz, ve hangi diplomayı almak istediğiniz sorulacaktır. Düşündüğünüz ana dal konusunda ilgili bölüme “undecided” (henüz karar verilmedi) yazabileceğinizi unutmayın.

Başvuru Harcı

Hemen hemen bütün üniversiteler başvurunuzun işleme sokulmasının maliyetini kapsayan ve geri ödenmeyen bir başvuru harcı isterler. Bunun A.B.D. olarak ya bir Amerika Birleşik Devletleri bankası adına yazılmış  bir çek veya bankalardan veya American Express bürolarından alabileceğiniz uluslararası para makbuzu ile ödenmesi gerekir. Geçerli ücret için okulun başvuru formlarını, internet sitesini veya kataloğunu inceleyin.

Akademik Belgeler

Her kolej geçmişteki eğitiminizi belgelemek için gerekli gördüğü resmi kayıtları belirtecektir. Amerika’da bunlara “transkript” denir ve orta eğitimde almış olduğunuz derslerin listesini, ne zaman aldığınızı ve her dersten aldığınız notu içerir.

A.B.D. koleji özel formlar vererek okulunuzdaki yetkililerin notlarınızı ve diğer öğrencilerle kıyaslandığında sizin okul başarınızın belirtilmesini isteyebilir. Bu formlar verilmemişse, okulunuzun yine de resmi belgeler vermesi ve bu belgelerde gerekli bilgileri antetli kağıda kaşeli olarak yazmasını isteyebilir. Eğer kayıt kabul görevlisi not sistemi ve sınıf sistemi veya alınan derslerin açıklanmasını  isterse, bu bilgi, eğer mümkünse, okulunuzun bir yetkilisi tarafından verilmelidir. A.B.D. kayıt kabul görevlileri önceki eğitiminizle ilgili belgelerin, eğer başvurunuzla birlikte gönderecekseniz okulunuz tarafından mühürlenmiş bir zarfla, veya doğrudan okulunuzdan yollanmasını tercih ederler.

A.B.D. kolejleri notlarınızı ve belgeleri ya kendileri değerlendirir ya da uluslararası öğrencilerin referans değerlendirici olarak adlandırılan, okul dışından bir şirkete para ödeyerek,  belgelerinizin değerlendirilmesini isteyebilir.

Transkriptten başka, orta eğitim diplomalarınızı ve sertifikalarınızı, son sınav sonuçlarınızı, veya ülkenizde uygulanan her hangi bir ulusal veya bitirme sınavının sonuçlarının onaylatılmış birer kopyasını da göndermeniz gerekir.  Eğer başka bir seçeneğiniz varsa belgelerinizin aslını göndermeyin; genellikle size geri gönderilmeyecektir. Kopyaların ya okulun resmi kaşesini taşıması veya notere onaylatılması gerekir.

Eğer İngilizce çevirileri gerekiyorsa, profesyonel bir çevirmenden yararlanabilir veya belgeleri kendiniz çevirebilirsiniz. Bu çevirilerin de yetkili bir büroya onaylatılması gerekir. Bazı A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezleri başvuru işlemlerinde size yardımcı olmak için belgelerinizi çevirip onaylayabilir. Bu işlem için bir ücret alabilirler. Okul sonuçlarınızı ve derslerini Amerikan terminolojisine dönüştürmeyi denemeyin. Onun yerine, kullanılan not sistemi  ve diplomalar, sertifikalar ve ödüller hakkında olabildiğince çok açıklayıcı bilgi verin.

Test Puanı Raporlaması

SAT I veya SAT II, TOEFL, ya da diğer testlere girmek için başvurduğunuzda, hangi üniversitelere başvuracağınızı bilmeniz gerekir. Böylece, puanlarınızın o üniversitelere hangi tarihte yollanmasını istediğinizi de belirtebilirsiniz. Puanları ayrı ayrı ve sonradan istemek yerine, test zamanı göndererek hem para hem de zamandan tasarruf etmiş olacaksınız. Bir başvuru yaptığınızda, mümkünse, test puanlarınızın bir fotokopisini de ekleyin. Kayıt Kabul Bürosu başvurunuzla resmi puan kayıtlarını daha kolay eşleştirebilir ve bazı durumlarda ellerinde sadece fotokopi varken bile başvurunuzu işleme koyabilirler.

Kişisel Beyan

“Kalbinizi açmaktan çekinmeyin – eğer bir şey sizin için gerçekten önemliyse, bundan söz edin, çünkü kayıt kabul görevlisinin sizin hakkınızda bilmek istediği budur.  Ancak önemli olan, olumlu olmaktır: deneyimlerinizin sizin için ne anlama geldiği, sizi nasıl değiştirdiği ve onlardan neler öğrendiğinizi düşünün.”
- Romanya’dan moleküler biyoloji ve genetik öğrencisi

Bir çok okul kayıt kabul işlemlerinin bir parçası olarak, adaylardan yazılı bir kişisel beyan veya yazı isteyebilir. Üniversitenin kayıt kabul görevlisi başvurunun bu bölümünü okurken, öğrencinin okula bir katkıda bulunup bulunmayacağına ve okulun onun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağına bakabilir. Kişisel beyan sizin hakkınızda üniversitelere başvurunuzun geri kalanında yer alan derecelerden ve sayılardan elde edemeyecekleri bir fikir verecektir. Genellikle, bu yazıyla ilgili sorular ya belirli bir yanıt ister ya da açık uçludur. Kolejler öğrenci toplulukları için belirli özellikler arar ve yazı sorularını ona göre hazırlar.

Ayrıca, başvuru yazınız kayıt kabul görevlisinin sizin yazma beceriniz, akademik yeteneğiniz, organizasyon beceriniz, A.B.D. bir kuruma başvuru nedeniniz, ve eğitim alanınızı seçme nedenlerinizi değerlendirmesi için yararlıdır. Kayıt kabul görevlileri entelektüel bir merak ve olgunluğun yanı sıra güçlü bir yazma becerisi de ararlar. Yazınızı yeterince erken bir tarihte hazırlarsanız, bir süre bir kenara bırakıp, daha sonra iyi olup olmadığını anlamak için bir kere daha okuyabilirsiniz. Bunun etkisi yazınızda görülür. Kayıt kabul görevlisine sizin iyi bir yazar olduğunuzu, yazıya değer verdiğinizi, ve onu iyi hazırlayabilmek için zaman harcayabileceğinizi anlatır.

Bazı genel ipuçları:

Yapmanız gerekenler:

-                   Sorulan soruyu yanıtlayın.

-         İyi hatırladığınız belirli bir an veya olay üzerinde odaklanın – ayrıntılar önemlidir.

-         Okul veya ev yaşantınızı etkilemiş sıradışı ne varsa açıklamayı düşünün.

-         Dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmek için yazınızı başkalarının da okumasını sağlayın.

Yapmamanız gerekenler:

-         Yalan söylemeyin.

-         Sırf iyi görünmek için bir konu seçmeyin.

-         Kolejin duymak isteyeceğini düşündüğünüz şeyleri söylemeyin; sadece okula başvurmanızın nedenleri konusunda gerçeği söyleyin.

-         Kolejin kendiniz hakkında daha fazla yazmanız konusundaki isteğini geri çevirmeyin.

-         Yazınızı (veya başvurunuzun başka herhangi bir kısmını) yollamanız gereken günden bir gece önce yazmayın.

Yazınızın sizin ve yeteneklerinizin gerçekçi bir tanımı olmasına dikkat edin. Yazının en önemli yanı gerçek ve dürüst olmasıdır – kayıt kabul görevlileri her yıl birkaç yüz tane yazı okuduklarından gerçek olmayan veya aileler tarafından yazılmış olan yazıları bulup çıkarmakta ustalaşmıştır. Bu yazınız, koleje diğer öğrencileri değil de neden sizi almaları gerektiğini anlatmanız için size sunulmuş bir fırsattır – bunu böyle değerlendirin.

Tavsiye Mektupları

“Anekdotlar bir dizi sıfat ve zamirden çok daha iyidir.” - Chapel Hill’deki Kuzey Carolina Üniversitesinin Kayıt Kabul Yardımcı Dekanı

Sizden genellikle en az iki tavsiye mektubu istenecektir. Bunlar okulunuzun müdüründen, okuldaki danışmanınızdan, özel ders aldığınız veya sizi iyi tanıyan her hangi bir öğretmeniniz tarafından yazılabilir. Sizi tavsiye edenler çalışmalarınızı anlatabilmeli ve kolejde başarılı olacağınız konusunda iyi bir değerlendirme yapabilmelidirler. Eğer ana dal olarak seçeceğiniz konuyu biliyorsanız, o konunun öğretmeninden tavsiye mektubu isteyin. Amerikalı öğretmenlerden gelecek tavsiye mektupları çok yardımcı olur ve diğer ülkelerdeki öğretmenlerin yazdığı mektuplardan daha uzun ve ayrıntılı olabilir. İyi yazılmamış, olumsuz veya gecikmiş tavsiye mektupları referans seçiminiz konusunda bir fikir vereceğinden bu seçiminizi dikkatle yapın.

Tavsiye mektubu formları genellikle bir dizi soru veya tek bir genel soru içerebilir. Tavsiye mektuplarının kabul işleminde oldukça önemli bir ağırlığı olduğundan sizi tavsiye edenlere planlarınız ve nerede okumak istediğiniz konusunda bilgi verin. Bazı tavsiye mektubu formlarında sizin için yazılanları görme hakkınızdan vazgeçmeniz için bir seçenek olabilir. Eğer bu seçenek varsa, kayıt kabul görevlilerinin çoğu sizi tavsiye edenlerin değerlendirmelerini yazarken kendilerini daha rahat hissetmeleri için sizin bu hakkınızdan vazgeçmenizi tercih ederler. Kayıt kabul görevlileri genellikle muafiyetli tavsiye mektuplarının daha dürüst olduğunu düşünürler. Eğer tavsiye mektubunuz doğrudan onu yazan tarafından postalanacaksa, o kişiye pulu yapıştırılmış, adresi yazılmış bir zarf hazırlamanız daha doğru olur. Bir de sizi tavsiye edenlere tavsiye mektuplarını hazırlamak için oldukça uzun bir süre tanıyın. Onlara mektubu postaya vermeden önce zarfı yapıştırmalarını hatırlatın.

Mali  Durum Beyanı

Bir çok üniversite başvuru paketlerine “Mali Durum Beyanı ve Tasdikname” veya “Mali Destek için Yeminli Yazılı Beyan” başlıklı bir form da eklerler. Bu formun aileniz veya sizin kolej giderlerinizi kim karşılayacaksa onun tarafından imzalanması ve bir banka veya yeminli avukata onaylatılması gerekir. Bu forma öğrenci vizeniz için başvuru yaparken de ihtiyacınız olacağından formun bir kopyasını saklayın. Genellikle okullar en az ilk yılın giderlerinin karşılanacağını bilmek isterler, ancak bir çoğu eğitim süresinin tamamı boyunca gelir kaynağınızı göstermenizi de isteyebilir. Eğer başvurunuzu yaptığınızda kolejden de bir şekilde yardım almanız gerekeceğini düşünüyorsanız üniversiteden ne kadar isteyeceğinizi de belirtin. Bir çok A.B.D. üniversitesi ihtiyacı göz ardı eden bir kabul politikası kullanır. Bunun anlamı üniversiteye kabul edilip edilmemeniz konusunda verilecek kararda sizin mali durumunuzun etkili olmayacağıdır. Ancak şunu unutmayın: üniversite size öğrenci vizesi için uygun olduğunuzu gösteren sertifikayı ancak gelir kaynağınızı tam olarak belgelemenizden sonra verecektir.

Son Teslim Tarihleri ve Teslimat

Her üniversite kendi son başvuru tarihini belirler ve bu tarihten sonra gelen başvuruları kabul etmeme konusunda, özellikle çok tutulan bir kolejse, çok katı davranır. Bu tarihler çoğunlukla Ocak ve Mart arasındadır, ancak bazen Kasım ayı kader erken veya Haziran ayı kadar geç olabilirler. Ancak, eğer bir kolej “sürekli kayıt” sistemiyle çalıştığını belirtirse, geç başvuru yapanların az da olsa bir kabul şansı olabilir. Bu durumda, üniversite birinci yıl sınıfları doluncaya kadar öğrenci kabulüne devam edecektir. Yine de başvurunuzu erken yapmak daha iyidir.

Rekabetin daha fazla olduğu üniversitelerin “erken karar” için bir son başvuru tarihi olabilir. Bu durumda, erkenden, genellikle Kasım ayında başvuru yaparsınız ve başvurunuz sadece o üniversite ile kısıtlanır. Sizin gösterdiğiniz bu kararlılıktan ötürü başvurunuz normal zamanda yapılan başvurulara kıyasla biraz daha ayrıcalıklı olabilir. Eğer kabul edilirseniz, sizin kesinlikle bu kuruma devam edeceğinizi teyit etmeniz gerekir.

Bütün belgelerinizin, başvuru formlarınızın, referanslarınızın ve resmi puan kayıtlarınızın üniversiteye güvenli ve zamanında ulaşmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdur. Başvurunuzu taahhütlü posta veya eğer son teslim tarihi çok yakınsa, kurye ile yollayın. Koleji telefonla arayarak veya bir e-posta göndererek  başvuru paketinizin ellerine geçtiğinden ve gereken her şeyin tam olduğundan emin olmak iyi olur. Başvurunuzun postada kaybolma ihtimaline karşı başvurunuzun ve belgelerinizin bir kopyasını saklayın; eğer böyle bir şey başınıza gelirse yeni bir bilgi setini hızla gönderebileceğinizi bilmek sizi rahatlatacaktır.

Yıl Ortası Kabuller

Bir çok üniversite dönemlerinin her hangi birine öğrenci kabul eder. Sömestr takvimiyle çalışan okullar için, yıl-ortası kabuller Ocak ayında bir tarihtedir. Dört aylık dönemler (üç dönem) kullanan kolejler hem kış döneminde (Ocak) hem de bahar döneminde (Mart) öğrenci kabul edebilirler. Kesin tarihler kurumlara göre değişir. Yıl-ortası kabuller için son başvuru tarihleri genellikle kayıttan altı veya dokuz ay öncedir. Eğer Ocak ayında girmek için başvuruyorsanız, giriş testlerine en az altı ay önce girmelisiniz.

Mülakat

Bazı A.B.D. üniversiteleri ve kolejleri adaylarla Amerika Birleşik Devletleri dışında da mülakat yapabilmektedir. Genellikle bu mülakatları o üniversitenin belli bir ülkede yaşayan eski öğrencileri (alumni) yapar. Kendileriyle mülakat yapılamayan uluslararası öğrencilerin bir kaybı olmaz. Ancak, eğer size ülkenizde bir mülakat önerilirse, bunu geri çevirmeyin; bu mülakat sizin iletişim becerilerinizi kullanmanız, okul hakkında eski bir öğrenciden doğrudan bilgi almanız ve aklınıza takılan bütün soruları sorabilmeniz için iyi bir fırsattır.

Ortak Başvuru Formu

Bu standartlaştırılmış başvuru formunu internette http://www.commonapp.org adresinde bulabilirsiniz. Bu form 130’dan fazla kolej ve üniversite tarafından kullanılmaktadır. Bu kurumlar Ortak Başvuru Formu'yla kendi başvuru formlarına eşit derecede ilgi göstereceklerini garanti etmişlerdir. İnternetten bu formun bir kopyasını bilgisayarınıza yükleyebilir veya bu formu A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinizden de sağlayabilirsiniz. Bu formu istediğiniz kadar çoğaltabilir ve istediğiniz kadar sayıda katılımcı kuruma gönderebilirsiniz. Her ne kadar Ortak Başvuru Formu'nun kolejlere başvuru işlemlerini kolaylaştırdığı kabul edilse de, standart bir formun başvurunuzu her bir kolejin özelliklerine göre hazırlamanıza olanak vermeyeceğine de dikkat çekilmiştir. Her formda katılımcı kolejlerin ve üniversitelerin adresleri ve giriş bilgileri yer alır.

Akseptans (Kabul)

Eğer eğitiminize Eylül ayında başlamayı planlıyorsanız, başvuru yaptığınız kolejlerden o yılın en geç Nisan ayı ortalarına kadar bir haber almanız gerekir. Size kayıt hakkı sunan okullar eğer kayıt yaptırmaya karar verirseniz sizden bir depozito göndermenizi isteyebilir. Muhtemelen size yerinizi açık tutmak için belirli bir süre vereceklerdir. Eğer birden fazla akseptans teklifi alırsanız, geri çevireceğiniz kolejlere bunu yazılı olarak bildirmeniz onların sırada bekleyen diğer öğrencilere teklif yapabilmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca kullanmayacağınız öğrenci vizesi için Kabul Edilebilirlik Sertifikaları'nı (Certificates of Eligibility) geri göndermeniz önerilir. Kolejler genellikle bu aşamada kalacak yer, sağlık sigortası ve oryantasyonla ilgili bilgiler gönderir.

Özetleyecek olursak:

-         Hangi kolejlerle ilgilendiğinize karar verin ve Uluslararası Lisans Öğrencisi Kabul Direktörü'ne bilgi ve başvuru formları için ya mektup ya da e-posta gönderin.

-         Mümkün olduğunca erken bir tarihte giriş testlerine kaydolun.

-         Başvuru belgelerinin tamamını dikkatle okuyun.

-         Okulunuzun her A.B.D. üniversitesi için transkriptler ve tavsiye mektupları hazırlamasını sağlayın. Eğer ülkenizde resmi belgelerin birden fazla kopyasını elde etmek konusunda sıkıntınız varsa, bu konuyu her kayıt kabul bürosuyla tek tek görüşün.

-         Başvuru belgelerinin hepsini tamamlayarak son başvuru tarihinden önce üniversitelere geri gönderin.

Yararlı İnternet Siteleri

Bir çok kolej arama sitelerinde aynı zamanda başarılı başvurular için ipuçları ve çevrimiçi başvuru formları da bulabilirsiniz:

http://www.collegeboard.org

http://www.collegenet.com

http://www.collegeview.com

9. BÖLÜM BAŞVURU SÜRECİ: ZAMAN ÇİZELGESİ VE KONTROL LİSTESİ

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelere başvurmak için  önerilen zaman çizelgesi aşağıda gösterilmiştir. Bazen işlemleri daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz ancak okul seçenekleriniz çok daha kısıtlı olabilir. Önceden plan yapmak kendi seçiminiz olan kolejlere başarılı başvurular yapabilmeniz için size yeterli süre sağlayacaktır.

Kayıt yaptırmak istediğiniz öğretim yılından:

12 - 18 AY ÖNCE, aşağıdakileri düşünmeye, araştırmaya ve yapmaya başlayın:

-        Amerika Birleşik Devletleri’nde okumak istemenizin nedenleri nedir?

-        Hangi üniversiteler sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak?

-        Mali yardıma ihtiyacınız olacak mı?

-        Başvuru ve mali yardım için son teslim tarihlerini öğrenin. Bu kabul için gerekli standartlaştırılmış testlere girdiğiniz zaman yararlı olacaktır çünkü test sonuçlarının kayıt kabul bürosuna bu tarihten önce ulaşması gerekir. Testlere üniversite başvuru formlarının teslim edilmesinden önce girilir.

-        Başvuracağınız üniversiteler için gerekliyse standartlaştırılmış testlere kayıt yaptırın.

Okul seçimlerinizi 10 ila 12 kuruma kadar indirmeye başlayın.

Kayıttan 12 AY ÖNCE aşağıdakileri tamamlayın (belirtilen aylar sonbahar dönemi kayıtları için tahmini olarak verilmiştir):

Ağustos

-        Üniversitelerle başvuru ve mali yardım formları ve kataloglar için bağlantı kurun.

-        TOEFL ve gerekirse SAT I ve SAT II testlerine girmek için test kayıt formlarını alın.

Eylül - Aralık

-        Okulunuzdan resmi bir traskript isteyin.

-        Öğretmenlerinizden tavsiye mektupları isteyin.

-        Doldurulmuş başvuru formlarını (kayıt ve mali yardım için) teslim edin.

-        Transkriptlerin  ve tavsiye mektuplarının gönderilmiş olduğunu tekrar kontrol edin.

-        Gerekli giriş testlerine girin.

Ocak - Nisan

-        Üniversitelerin başvuru için son teslim tarihlerine uymak gerekir: unutmayın ki bunlar normal girişler içindir – erken girişlerin son teslim tarihleri daha erken olacaktır.

Nisan - Haziran

-        Kabul veya red mektupları gelir. Hangi üniversiteye gideceğinize karar verin, kararınızı kayıt kabul bürosuna bildirin, onların isteyeceği bütün formları tamamlayıp geri gönderin.

-        Geri çevirdiğiniz üniversitelere teşekkür ve üzüntülerinizi bildiren mektuplar yazın.

-        Mali konuları ayarlayın: bir A.B.D. bankasına para göndermek için gerekenleri yapın; seyahat etmek ve varışınızda yapacağınız harcamalar için yeterli paranız olduğundan emin olun.

-        Kalacağınız yer ve sağlık sigortası konusunda üniversitenizle gerekli düzenlemeleri tamamlayın.

Haziran - Ağustos

-        I-20 formunuz elinize geçince hemen ve gidiş tarihinizden çok önce vize için en yakın A.B.D. sefaretine veya konsolosluğuna başvurun (Bu kitapçıktaki 11. bölüme bakınız, “Öğrenci Vizesi için Başvurmak”)

-        Seyahat hazırlıklarınızı yapın.

-        Varış planlarınızı üniversitenizin Uluslararası Öğrenci Bürosu'na bildirin ve üniversitenin yeni öğrenciler için hazırladığı oryantasyon programının ayrıntılarını öğrenin.

Gitmek için Hazırlanmak

Amerika Birleşik Devletleri’nde okuyacağınız kesinleştiği anda, muhtemelen vizeler, kalacak yer, sağlık sigortası, banka işlemleri, nasıl eğitim yapılacağı, ve diğer “gidiş-öncesi” bilgiler konusunda zihninizde bir çok sorular oluşacaktır. Daha fazla bilgi için bu kitapçığın on birinci ve on ikinci bölümlerine; ve internette http://educationusa.state.gov adresinde bulacağınız bu dizinin dördüncü kitapçığı olan Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler’e başvurabilirsiniz.

Bir çok A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezi yaz aylarında gidiş-öncesi oryantasyon sunuşları yapar, ve bazıları bunu yıl-ortasında da tekrarlar. Size en yakın merkezle temasa geçerek programı öğrenip bu çok beğenilen sunuşlar için yerinizi ayırtın. Bazı merkezler bu hizmet için bir ücret alabilirler.

10. BÖLÜM BİR A.B.D. ÜNİVERSİTESİNE TRANSFER YAPMAK

A.B.D. yüksek eğitim sisteminin bir çekici yanı da diploma almak için okurken yarı yolda bir kolejden diğerine geçiş yapabilmektir. A.B.D. üniversitelerindeki kredi sisteminin esnekliği bir kurumda kazanılan kredilerin belli kriterler karşılandığı takdirde başka bir kurumda da tanınmasıdır. Her Eylül[1] bir milyondan fazla öğrenci yeni bir koleje geçiş yapar ve yıl ortasında bahar sömestrinin başında da bir başka grup geçiş yapar. Bu öğrencilerin bir çoğu lisans diploması programlarını tamamlamak için community kolejlerinden (community kolejleri konusunda daha fazla bilgi için 3. bölüme bakınız) dört-yıllık kolejlere geçiş yapar. Diğerleri dört-yıllık bir kolejde başlar ama kişisel, akademik, veya mali nedenlerle başka bir dört-yıllık okula geçmeye karar verirler. Çok az sayıda öğrenci ise Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bir kurumdan Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kuruma geçiş yaparlar. Bu bölümdeki bilgiler, transfer işlemlerinin zor yanlarını anlamanızı sağlayarak bu sürecinizin olabildiğince kolay olmasına yardımcı olacaktır.

Kolejlerin bir çoğu öğrencilerin yeni bir koleje kaydolmadan bir yıllık eğitimlerini tamamlamalarını ister, ama bu koşul okuldan okula değişir. Ayrıca, bir çok üniversite mezuniyetten önce iki yıllık devam şart koşar. Bunun anlamı o okuldan mezun olup diploma alabilmek için en az iki yıl o kolejde okumanız gerektiğidir. Üç yıldan sonra geçiş yapmak daha zordur ama kolejine göre değişir. Genel olarak, geçiş yapan öğrencilerin çoğu yeni koleje ikinci veya üçüncü sınıfta geçerler.

Kredi Transferi 

Geçiş yapmak için kolej seçerken geçerli kurumunuzda tamamlamış olduğunuz kaç dersinizi yeni kuruma aktarabileceğinizi düşünün. İlk kurumda tamamlanmış eğitimin kabul edilme sistemine “kredi transferi” denir ve kredi transferi için politikalar ve süreçler kurumdan kuruma oldukça büyük farklılık gösterirler.

Kolejler hangi dersleri kabul edeceklerine karar verirken transkriptlerinizi ve ilk kurumunuz hakkında sizden isteyecekleri ders özeti gibi bilgileri temel alırlar. Okullar size akseptans mektubunuzu yolladıklarında resmi olmayan bir tahmin yapabilirlerse de, transfer statünüz için resmi ve kesin bir değerlendirmeyi genellikle koleje gelip bölüm başkanıyla görüştükten sonra elde edebilirsiniz.

Öğrenciler ilk kurumda aldıkları bazı derslerin transfer süreci sırasında “kaybolduğunu” görebilirler. Genellikle mezun olabilmek için daha fazla zamana gerek duyarlar veya zamanında mezun olmak isterlerse hem yaz okuluna devam etmek hem de çok daha ağır bir ders yüküne gerek duyarlar. Ayrıca, bir çok kolej bir önceki kurumdan transfer edilebilecek krediyi bir maksimum kredi sayısıyla sınırlarlar. Belirli transfer politikalarıyla ilgili daha fazla bilgi için okullarla doğrudan bağlantı kurabilir veya A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezinizdeki referans kaynaklarına başvurabilirsiniz.

Öğrencilerin bir A.B.D. diploması alabilmek için üç ana çeşit ders almaları gerekir: zorunlu genel eğitim dersleri, ana dalı  için gereken dersler ve seçmeli dersler (bu farklı ders çeşitleri konusunda daha fazla bilgi için 2. bölüme bakın). Eğer ilk kurumunuzdan geçiş yaptığınız kuruma transfer edilecek derslerin, diploma için gereken derslerin yerine geçmesi isteniyorsa, bu üç kategoriden birine girmesi gerekir. Aşağıdaki bölüm uygulamada bu sürecin nasıl işlediğini açıklar.

A.B.D. Kuruluşları Arasında Transfer Yapmak

Bir çok A.B.D. kolejinde zorunlu genel eğitim dersleri birbirine benzediğinden, bir A.B.D. kurumundan diğerine geçiş yapan öğrenciler derslerinin kabul edildiğini görecekler ve kolay bir geçiş yapacaklardır.

Belirli bir ana dal için almış olduğunuz zorunlu dersleri, özellikle yeni kolejde verilmeyen bir ana dalın derslerini transfer etmek (örneğin, iş idaresi derslerini bu dersleri vermeyen bir okula transfer etmek), oldukça karmaşık olabilir. Bazen belirli bir ana dal için alınmış olan dersler geçiş yapılan kurumda aynı ana dalın zorunlu derslerini karşılamayabilir. Hatta geçiş yaptığınız kurum o kolejde ana dalın bütün zorunlu derslerini yeniden almanızı isteyebilir. Ana dal için kredi olarak veya genel eğitim için zorunlu ders olarak kabul edilmeyen dersler, seçmeli ders yerine sayılabilir. Ancak, bu da mümkün değilse, ya hiç kredi transferi verilmez, ya da yeni kolej bu dersler için kredi transferi verileceğini ancak bu kredilerin mezuniyet için gerekli olan kredilerin yerine sayılmayacağını belirtebilir. Bir kolejle kaç transfer kredisi alacağınız konusunda görüşürken, kredilerin transfer amacıyla genel olarak kabul edilmesi ve belli bir dalda bir diploma alarak mezuniyet için gerekli olan krediler yerine kabul edilmesi arasındaki farkı incelemeli ve anlamalısınız. İlk durumda, yani kredilerin transfer amacıyla kabul edilmesi durumunda, buna daha fazla açıklık getirilmesi gerekir. Bazı krediler geçerli kurumunuz ve geçiş yapacağınız kurum arasında kaybolabilir. İkinci durumda, geçerli kurumunuzdan hangi dersleri ve kredileri geçiş yaptığınız kurumdaki belirli bir ana dal (örneğin matematik veya tarih) için gerekli olan derslerin yerine kullanabileceğinizi bilirsiniz.

The College Handbook for Transfer Students[2] (Transfer Öğrencileri için Kolej Elkitabı) öğrencilere transfer kredilerini en yüksek düzeye çıkartmanın yolları konusunda öneriler getirir. Bunlar:

-        Zorunlu olan genel eğitim derslerini eğitiminizin ilk iki yılı içinde alın.

-        Ana dalınız için gerekli olan ön-şartlı dersleri ilk kurumunuzda alın çünkü bunlar, özellikle ana dalınız çok rekabetçi ise, sizin başka bir koleje kabul edilmenizi sağlayacaktır. Ön şartlı dersler ana dalın kendisi için eğitim almaya başlamadan önce tamamlamanız gereken hazırlık dersleridir.

-        Ana dalınız için zorunlu derslerin çoğunu, bunları transfer etmek daha zor olduğundan, geçiş yaptığınız kurumda almak üzere plan yapın.

-        Eğer bir community kolejinde okuyorsanız, ders programınızı hazırlamak için akademik danışmanınızla yakın bir çalışma içinde olun ve “transfer dersleri” ( community kolejleri konusunda daha fazla bilgi için 3. bölüme bakınız) olarak belirlenmiş dersleri alın.

-        Bir kolejden transfer kredisi konusundaki kararını yeniden gözden geçirmesini isteyebilirsiniz. Bazen bir transkript veya ders tanımı kolejin kredi vermesi için yeterli bilgi içermez, daha fazla bilgi edinmeleri sizin lehinize bir karar almalarını sağlayabilir.

A.B.D. Eğitim Sisteminin Dışından Transfer Yapmak

Her yıl öğrenciler başka ülkelerden A.B.D. diploma programlarına geçiş yaparlar ve diploma programlarını başarıyla tamamlarlar. Ancak, başka ülkelerdeki diploma programlarının yapısı nadiren A.B.D. diploma programlarının yapısına uyar. Bu transfer sürecini daha da zorlaştırır. Örneğin, kendi ülkenizde diplomanız için sadece bir tek konuda eğitim alıyorsanız, aldığınız dersler bir A.B.D. lisans öğrencisinin zorunlu genel eğitim dersleri için alması gereken derslere uymaz. Diğer ülkelerdeki kurumların çeşitleri de diğer ayrıntılarda olduğu gibi, A.B.D. kurumlarından farklı olacaktır.

Geçiş yaptığınız kurum A.B.D. dışındaki bir kurumda aldığınız dersler için size kredi verirken birkaç unsuru göz önünde bulundurmalıdır. Iowa Eyalet Üniversitesi'nde[3]  uluslararası öğrencilerin kayıt kabul işleri direktör yardımcısı olan Pat Parker, A.B.D. üniversitelerinin göz önünde bulundurduğu üç unsur belirlemiştir:

-        Üniversite veya kolejiniz ülkenizdeki eğitim bakanlığı tarafından tanınıyor mu? A.B.D. kolejleri eğitim bakanlığı tarafından tanınan kurumları isterler; ancak kurumunuz başka bir yetkili tarafından tanınıyorsa, bu da kabul edilebilir. Kararlar kolejden koleje değişir ve genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde benzer bir kolej için durumun nasıl olacağına dayanır.

-        Sizin aldığınız derslerin yapısı veya karakteri geçiş yapacağınız kurumdakilere ne kadar benziyor? A.B.D. okulları benzerlik konusunu değerlendirirken ders prospektüslerinde, ders özetlerinde veya kataloglarda yer alan bilgilerden yararlanırlar. Eğer sizin kurumunuz Amerika Birleşik Devletleri’nde tanınmıyorsa, kolej siz oraya vardığınızda sizinle daha ayrıntılı bir değerlendirme yapar ve ancak ondan sonra kredi verip vermemek konusunda ve nasıl vereceği konusunda karar verir.

-        Dersleriniz, almak istediğiniz diploma ve özellikle ana dal için ne ölçüde geçerlidir? Bu genellikle derslerin hem kayıt kabul bürosu hem de girmek istediğiniz akademik bölüm tarafından  değerlendirmesini gerektirir. Önce derslerin kredi transferi için kabul edilip edilmeyeceğine bakarlar, sonra belirli bir ana dal  için gerekli olan krediye karşılık sayılıp sayılamayacağına bakarlar. Yine bu konudaki karar siz koleje ulaşmadan verilmeyebilir ve karar kolejden koleje değişebilir. Mühendislik, mimarlık veya gazetecilik gibi mesleki programlar söz konusu olduğunda dersleri belirli bir ana dal için saymak en zor olandır çünkü zorunlu dersler dikkatle yapılandırılmış olup mesleki kuruluş tarafından belirlenirler.

Ayrıca, geçiş sürecinin olabildiğince pürüzsüz olması için, aşağıdakileri yapmanız önerilir:

-        Bütün akademik kayıtların resmi olduğundan ve veren makam tarafından resmen onaylanmış olduğundan emin olun.

-        Orta eğitim sonrası derslerin hepsinin ders tanımlarını İngilizce olarak ekleyin. Bunların arasında:

o             her derste ele alınan ana konuların özeti veya ana hatları (eğer bir ana hat yoksa, siz kendiniz bir özet yazın ve bunun doğru olduğuna dair okula imzalattırın);

o             her ders için haftalık olarak derste ve laboratuarda kaç ünite veya saat gerektiği;

o             dönemin veya eğitim yılının uzunluğu, ve eğer başla bir yerde belirtilmemişse, dersi hangi yıl aldığınız bulunmaktadır.

-        Her derste kullanmış olduğunuz ders kitapçıklarının bir listesini hazırlarsanız bu siz kampüse vardıktan sonra belirli dersler için kredi verilip verilmemesi konusunda karar alınırken yardımcı olur.

-        Bırakmakta olduğunuz diploma veya programda gerekli olan toplam ders sayısı, krediler veya üniteler konusunda bilgi verin.

Bir A.B.D. kurumuna geçiş yapan öğrenciler eğer orta eğitimde aldıkları dersler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kolej düzeyi giriş dersleriyle eşdeğer sayılırsa bunların karşılığında da kredi kazanabilirler. Bu konuda her koleje tek tek danışın.

Transfer İçin Başvuru Süreci

Transfer öğrencisi için başvuru süreci zaman alır. Yeni kurumda okumaya başlamak istediğiniz tarihten en az 12 ay önce transferinizi planlamaya başlamalısınız. Her kolejin katalogunda transferle ilgili bölümü dikkatle okuyun. Genellikle bu bölüm kolejin kredi transferi konusundaki politikasını da içerir. Bu kitapçığın 4. bölümü kolejlerin seçimi konusunda genel öneriler içerir.

Transfer öğrencilerinin başvurusu birinci sınıf öğrencilerinin başvurusundan biraz daha farlıklıdır. Transfer öğrencileri genellikle farklı bir başvuru formu doldurur ve yeni kolej genellikle iki ana konu hakkında bilgi ister:

-        Neden bu kuruma geçiş yapmak istiyorsunuz? Sizden transfer isteğinizin nedenlerini ana hatlarıyla anlatan bir yazı yazmanız istenecektir. Bu belki de başvurunuzun en önemli bölümüdür. Bunun geçerli kurumunuzda neden mutsuz olduğunuzu anlatan bir şikayet yazısı olmaması gerektiğini unutmayın. Tersine neden yeni okulun sizin akademik ihtiyaçlarınıza daha uygun olacağını açıklayın.

-        Hangi dersleri aldınız veya alıyorsunuz? O ana kadarki kolej deneyiminiz nedir? Transfer başvurusu yapan adayların kendi kurumlarında başarılı olması ve yüksek eğitim konusunda kendilerini kanıtlamış olması gereklidir.

Yukarıdakilere ek olarak, koleje birinci sınıf adaylarıyla aynı şeyleri, yani tavsiye mektupları, transkriptler, giriş testi puanları, ve bir başvuru yazısı da vermelisiniz. Başarılı bir kolej başvurusunun nasıl hazırlanacağı konusundaki önerileri 8. bölümde bulabilirsiniz.

Son olarak, daha seçici üniversitelere transfer yapmanın kolay bir yol olmadığını unutmayın; hatta, daha rekabetçi kolejlerin çoğunda transfer düzeyinde birinci sınıf düzeyinde olduğundan çok daha zor standartlar vardır. Bir çok kolej başvuran adayların hem birinci sınıf hem de transfer kabulünde başvuranların yüzdesiyle ilgili istatistikler yayınlanmıştır. Bu size transfer öğrencisi olarak belirli bir kuruma girmenin ne kadar rekabetçi olduğunu anlatır.

Özetleyecek olursak:

-        Bir diploma programının belirli bir döneminde ve genellikle birinci sınıfı bitirdikten sonra, bir A.B.D. üniversitesine geçiş yapmak mümkündür. Birkaç kredi kaybedebilir ve diplomanızı almak için fazladan süreye ihtiyacınız olabilir.

-        Özellikle mühendislik gibi mesleki programlarda belirli bir ana dal için gerekli olan dersler transfer edilmesi en karmaşık olanlarıdır.

-        Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversite sistemleri ve diploma programlarıyla diğer ülkelerdekilerin arasındaki farklar, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki kurumlardan gelen öğrencilerin transfer işlemlerini çok daha karmaşık hale getirir.

-        Nasıl bir kredi transferi vereceklerine karar verebilmek için transfer koleji sizin ilk kurumunuz, diploma programınız ve aldığınız dersler konusunda olabildiğince çok şey bilmek isteyecektir.

-        Transfer öğrencilerinin ayrı bir başvuru formu doldurması ve neden transfer istediklerini açıklayan bir yazı yazmaları gerekebilir; ayrıca giriş testi puanları ve tavsiye mektubu gibi birinci yıla başvuranlarla aynı şeyleri vermeleri de gerekir.

-        Transfer kabulü en az birinci sınıfa kabul kadar zor olabilir. Bazen daha da zordur. Kurumları araştırmak ve başarılı bir başvuru hazırlamak için aynı ölçüde uzun zaman gerekir.

-        Ancak kampüse gelip derslere yazıldıktan ve bölüm başkanınızla görüştükten SONRA diplomanızı alabilmeniz için gerekli olan kredi veya zaman konusunda kesin bir bilgi alabilirsiniz.

Yararlı İnternet Siteleri

Öğrenciler transfer öğrencileri için kayıt kabul politikalarını her üniversitenin kendi internet sitesinde araştırmalıdır. Üniversitelerin ana sayfalarının bulunduğu listeyi 2. bölümde bulabilirsiniz.

[1,2] The College Handbook for Transfer Students 1997. 1996. College Board Publications, New York, N.Y.

[3] Advising for Study in the United States: A Manual for Educational Advising Professionals. 1998. College Board Publications, New York, N.Y.

11. BÖLÜM ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN BAŞVURMAK

Tebrikler – seçtiğiniz üniversiteye kabul edildiniz! Alacağınız dersleri, tanışacağınız insanları, ve önünüzde sizi bekleyen heyecan dolu deneyimleri düşünüyorsunuz , ama şimdi yapmanız gereken son bir iş daha var: öğrenci vizeniz için başvurmak.

Vize Çeşitleri

En sık rastlanan öğrenci vizesi F-1’dir. Ancak çok az sayıda öğrenci, eğer teknik ve mesleki eğitimlerini çalışarak tamamlayacaklarsa, Amerika Birleşik Devletleri’ne M-1 vizesi ile, veya sponsorlu değişim programına dahilseler, J-1 vizesi ile girerler.

Ülkeniz için İşlemler

Öğrenci vizesi için başvuru işlemleri ve koşulları ülkeden ülkeye değişir ve bazı ülkelerde diğerlerine kıyasla daha karmaşık ve zor olması kaçınılmazdır. Vize başvurusu işlemlerinde genel koşullar ve sizin ülkeniz için özel koşullar hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz birkaç yer vardır.

Size en yakın A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezi ülkeniz için geçerli olan başvuru işlemleri konusunda size son derece değerli bilgiler verebilir. Eğer imkan bulursanız, bu merkezlerin düzenlediği “yola çıkmadan önce” oryantasyon programlarından birine katılın; hemen hemen kesinlikle vize başvurusuyla ilgili bilgi verilecektir. Ayrıca bu merkezde “yola çıkmadan önce” gerekenler konusunda yazılı kaynak ta bulunabilir.

Başvuru formlarını ve başvuru işleminin harç ödeme işlemleri dahil özel ayrıntılarını size en yakın A.B.D. elçiliği veya konsolosluğundan alabilirsiniz. Genellikle bu bilgileri içeren telefon hatları ve internet siteleri vardır.

Bu dizinin Dördüncü Kitabı, Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler vize uygulamasını daha da ayrıntılı olarak ele alır. Bu kitabı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın http://educationusa.state.gov adresindeki internet sitesinde bulabilirsiniz.

Vize başvurunuzun olumlu sonuçlanması olasılığını arttırmanız için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

-        İşlemlere gidiş tarihinizden çok önce başlayın.

-        Durumunuzu açıklamak için size yardımcı olacak bütün belgeleri bir araya toplayın.

-        Eğer bir görüşmeye katılmanız gerekecekse bunun için önceden iyi hazırlanın.

Öğrenci Vizesi Başvurusu için Adım-Adım Rehber

“A.B.D. Elçiliği'nin akademik durumunuz hakkında sizi sorgulaması için hiçbir neden yaratmayın ve geri döneceğini mümkün olan her şekilde gösterin.” - İngiltere’den bilgi-işlem bilimi öğrencisi

Bir F-1 öğrenci vizesine başvurabilmeniz için geçerli bir I-20 A-B formunuz olmalıdır. J-1 vizesi için DS-2019 formu, M-1 vizesi için I-20M-N formu gereklidir. Kolej sizi kabul ettikten ve siz de mali imkanlarınızı belgeledikten sonra size uygun formu yollayacaktır. Form elinize ulaştığında aşağıdaki noktaları kontrol edin:

-        İsminiz doğru yazılmış mı ve pasaportunuzda yer alan isimle aynı mı?

-        Doğum tarihiniz ve yeri, diploma programı, başlama tarihi, bitiş tarihi ve mali bilgiler doğru mu?

-        Form kolejin resmi bir yetkilisi tarafından imzalanmış mı?

-        Başlama tarihi (“öğrenci en geç ..... tarihine kadar geldiğini bildirmelidir) geçmiş mi? Eğer geçmişse, form geçersizdir ve başlama tarihinden sonra kullanılamaz.

Eğer I-20 A-B, I-20M-N, veya DS-2019 formunuz geçerliyse, vize başvurusu için hazırsınız.

Vize görüşmesi ortalama üç dakika sürer, bu nedenle kısa ama inandırıcı olmak için hazırlanmalısınız. Kendinizden emin olun, gerçekleri saklamayın veya yalan söylemeyin – A.B.D. vize bölümü çalışanları çok deneyimli olup, vize başvuruları konusunda gerçekleri söylemeyenleri kolayca belirleyebilirler.

Size vizenizi verebilmek için konsolosluk görevlisinin üç konuda tatmin olması gerekir:

-    Birincisi, siz iyi niyetli ve samimi bir öğrenci misiniz? Konsolosluk görevlisi koleje kaydolup mezun oluncaya kadar devam edeceğiniz olasılığını ne kadar yüksek olduğunu değerlendirmek için sizin eğitim geçmişinize ve planlarınıza bakar. Eğer bir görüşmeye katılmanız istenirse, belirli bir koleji neden seçtiğiniz, seçmek istediğiniz ana dal ve kariyer planlarınız konularında görüşmeye hazır olun. Okul transkriptlerinizi, ulusal sınav sonuçlarınızı, ve SAT veya TOEFL puanlarınızı (bu testler eğer kolejiniz tarafından isteniyorsa), ve akademik kararlılığınızı gösterecek her şeyi yanınızda bulundurun.

-        İkincisi, eğitiminizi finanse edebilecek misiniz? A.B.D. hükümeti okulu bırakmayacağınız veya kanunsuz yollardan çalışmayacağınız konusunda güvence ister. I-20 formunuz en azından ilk yıl için üniversiteye masraflarınızı hangi yollardan karşılayacağınızı nasıl kanıtladığınızı açıkladığınızı gösterir.

Eğer aileniz veya başka bir kişi tarafından finanse ediliyorsanız, sponsorunuzun eğitiminizi finanse edebileceğini nasıl gösterebilirsiniz? Eğer sizi aileniz sponsor ediyorsa şansınız daha da artar. Eğer sizi aileniz dışından birisi sponsor ediyorsa, eğitiminiz için binlerce doları gözden çıkartan bu kişiyle olan özel ilişkinizi açıklamalısınız.

Sponsorunuzun mali durumu hakkında gelir kaynağını ve gelirini belirten sağlam kanıtlar gösterin. Bu konsolosluğun sizin dört-yıllık eğitiminiz süresince yeterli finansman sağlanacağı konusunda güven duymasını sağlar. Eğer sponsorunuzun geliri birkaç farklı kaynaktansa (maaş, kontratlar, danışmanlık ücreti, çiftlik, kira geliri, yatırım gibi) sponsorunuzdan, bir mektup yazarak bunları listelemesini ve belgelemesini isteyin.

-        Üçüncüsü, evdeki bağlarınız Amerika Birleşik Devletleri sürekli olarak kalmak istemeyeceğiniz kadar güçlü mü? A.B.D. vize kanunu göçmen vizesi dışındaki vizeler için başvuran bütün adaylara, onlar konsolosluğu göçmen olmadıklarına inandırıncaya kadar, potansiyel göçmen olarak bakmalarını ister. Eğer J-1 vizesiyle seyahat ediyorsanız, A.B.D.’de eğitiminizi tamamladığınız tarihten itibaren iki yıl süreyle kendi ülkenizde kalmadan Amerika Birleşik Devletleri’ne göçmen vizesi için başvuramazsınız.

Eve dönmek için varolan nedenlerinizin Amerika Birleşik Devletleri’nde kalmak için olan nedenlerden daha güçlü olduğunu kanıtlamalısınız. Kanuna göre Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yaşantınızın geçici olduğunu garanti etmek için, kendi ülkenizle yeterli derecede ekonomik, ailevi, ve sosyal bağlarınız olduğunu gösterebilmelisiniz.

Ekonomik bağlar ailenizin ekonomik durumunu, sizin olan veya miras yoluyla sizin olacak malları ve A.B.D.’de mezun olarak ülkenize döndüğünüzde sizin kendi ekonomik potansiyelinizi kapsar. Konsolosluk görevlisi kariyer planlamanız ve sizin kendi ülkenizdeki iş dünyası konusunda bilginizden etkilenecektir.

Aile ve sosyal bağlar için, yakın aile fertlerinden Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayanlarla karşılaştırıldığında kaç kişinin kendi ülkenizde yaşadığını sorabilir. Şehrinize ve ülkenize bağlılığınızı gösterecek ne gibi toplumsal faaliyete veya okul faaliyetlerine katıldınız? Hangi liderlik, spor ve diğer roller sizi geri dönüp üzerinize düşeni yapacak bir kişi olarak diğer kişilerden ayırır?

Vize Başvurusunun Olumsuz Yanıtlanması

Eğer başvurunuz olumsuz yanıtlanırsa, konsolosluk görevlisinin size yazılı bir açıklama vermesi gerekir. Ancak, bu genellikle standartlaştırılmış bir yanıt olup, sizin özel durumunuzun ayrıntılarına girmesi olasılığı çok düşüktür. İkinci bir başvuru yapma hakkına sahipsiniz, ancak tekrar başvuracaksanız, çok daha iyi hazırlanmalısınız. Konsolosluk görevlisi ilk olumsuz yanıtın nedenlerini ortadan kaldıracak yeterli sayıda yeni kanıt görmelidir.

Eğer eğitim hedeflerini dikkatle düşünmüşseniz ve gerçekçi kariyer planlarınız varsa, vize başvurusunun eğitiminiz ve yaşamınızın bir sonraki büyük adımını atmaya – Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite – hazır olduğunuzu kanıtlamak için bir fırsat olduğunu göreceksiniz.

Özetleyecek olursak:

-        Öğrencilerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri’ne F-1 vizesi ile gelirler ama bazıları J-1 veya M-1 ile seyahat edebilirler.

-        Ülkeniz için geçerli başvuru koşullarını öğrenmeli ve başvurunuzu çok önceden hazırlamalısınız.

-        Başvurmadan önce,  F-1 vizesi için üniversitenizden gelen I-20 A-B formunun (J-1 vizesi için DS-2019 veya M-1 vizesi için I-20M-N formu) geçerli olup olmadığını kontrol edin.

-        Konsolosluk görevlisine iyi niyetli ve samimi bir öğrenci olduğunuzu, eğitiminizi finanse edebileceğinizi, ve anavatanınızla güçlü bağlarınız olduğunu kanıtlayabileceğinizden emin olun.

-        Başvurunuz reddedilirse tekrar başvuru yapabilirsiniz, ama ilk başvurunuzun reddedilme nedenini aşabilmek için yeni kanıtlar göstermelisiniz.

Yararlı İnternet Siteleri

Öğrenci Vizeleriyle İlgili Bilgi

http://www.unitedstatesvisas.gov

12. BÖLÜM AMERİKAN ÜNİVERSİTE YAŞAMI

“Üniversitenin uluslararası öğrenciler için gösterdiği ilgi ve sağladığı hizmetlerin çok kaliteli olduğunu gördüm. Akademik ve mali konulardaki önerileri mükemmel.” - İngiltere’den hukuk-hazırlık öğrencisi

A.B.D.’de bir kolejde yerinizi kesinleştirdikten sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde uluslararası öğrenci olarak sürdüreceğiniz yeni yaşamınız için planlar yapmaya başlamalısınız. Vizenizi elde edinceye kadar başlayamayacağınız bazı şeyler olsa da, Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmanızın aksamadan gerçekleşmesi için önceden plan yapabilirsiniz.

Bu bölüm düşünülmesi gereken birkaç konuyu ve Amerika Birleşik Devletleri’ne vardığınızda nelerle karşılaşacağınıza ışık tutar. Ayrıca “yola çıkmadan önce” gerekli daha ayrıntılı öneriler için A.B.D. eğitim bilgi ve danışmanlık merkezinize ve http://educationusa.state.gov adresindeki A.B.D. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan, bu dizinin Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler başlıklı dördüncü kitapçığına başvurmalısınız.

Amerika Birleşik Devletleri’ne Varış

Bir üniversiteye kabul edilip, sizin de onları seçtiğinizi bildirdikten ve okul ücreti için ön ödemenizi yatırdıktan sonra size hemen yeni okulunuz ve kampüse varışınızla ilgili işlemler konusunda daha fazla bilgi gelecektir. Bunların arasında kampüse ulaşmanın en kolay yolunun ayrıntılı açıklaması olacaktır.

Oryantasyon (Çevreye Alışma)

A.B.D. üniversiteleri yeni uluslararası öğrenciler için onların kampüsü ve tesisleri tanımaları ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yaşama uyum sağlamaları için gelişlerinde oryantasyon programları düzenler. Oryantasyon en çok bir hafta sürer ve zorunlu veya isteğe bağlı olabilir, ama buna katılmanız şiddetle önerilir. Oryantasyonda kütüphaneden nasıl yararlanılır, sağlık merkezi ve diğer üniversite tesisleri, akademik kurallar, beklentiler ve destek hizmetleri, derslere nasıl kayıt yaptırılır; A.B.D.’de kültürel ve sosyal yaşam, kültür şoku, ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yaşama uyum sağlamak; yerel hizmetler, vize ve hukuksal düzenlemeler; ve benzeri bir çok yararlı konu ele alınacaktır. Bütün bu bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama öğrenci olarak daha kolay uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır. Oryantasyonda ayrıca kampüsteki diğer uluslararası öğrencilerle ve kolejdeki uluslararası öğrencileri ilgilendiren her konuyla ilgilenen ve genellikle Uluslararası Öğrenci Danışmanı (sonraki paragrafa bakınız) olarak bilinen görevlilerle tanışacaksınız.

“Yanınızda birkaç fotoğraf ve iyi müzik örnekleri götürmeyi unutmayın. Ve ülkenizden küçük hediyeler her zaman çok beğenilir!”
- Gana’dan ekonomi öğrencisi

Uluslararası  Öğrenci Danışmanı (ISA)

Düzenli olarak uluslararası öğrenci kabul eden A.B.D. üniversitelerinin onlarla çalışmaları için görevlendirilmiş ve eğitilmiş özel görevlileri vardır. Bu kişilere genellikle Uluslararası Öğrenci Danışmanı (International Student Advisers - ISA) veya Yabancı Öğrenci Danışmanı (Foreign Student Advisers - FSA) denir. Uluslararası öğrenci olarak statünüzle ilgili her çeşit soru için bu görevlilere baş vurabilirsiniz. Onlar ayrıca size her türlü sorununuz ve endişeniz için de yardımcı olurlar. Genellikle onlar ve Uluslararası Öğrenci Bürosu  yıl boyunca uluslararası öğrenciler için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.

Akademik Danışman (AA)

Size ISA’nızdan başka, genellikle ana dalınızda (eğer belirlemişseniz) fakülte üyesi olan bir akademik danışman da (AA) verilecektir. Mezuniyet ve uzmanlık koşullarınızı yerine getirebilmeniz için hangi dersleri almanız gerektiği konusunda önerilerde bulunması için  AA’nızla genellikle derslere kayıt yaptırmadan önce tanışırsınız. AA’nızla akademik planlarınızı, sorularınızı ve gelişiminizi tartışmak için düzenli olarak buluşabilirsiniz.

Üniversite Yurtları

A.B.D. üniversitelerinin çoğu birinci sınıf öğrencilerinin kampüste yaşamasını ister. Bu sizin hemen hemen kesin olarak üniversite yatakhanesi veya yurtlarında bir odayı en az bir öğrenciyle paylaşacağınız anlamına gelir. Bunun bir iyi tarafı,  oda arkadaşınız eğer Amerikalıysa, sizi tatillerde evinde misafir ederek Amerikan kültürüyle tanıştırabilecek olmasıdır. Bazı yurt idarecileri siz gelmeden önce sizin bir anket doldurmanızı isteyebilir. Bunun amacı size uygun bir oda arkadaşı bulmaktır. Odalar mobilyalıdır ve odalarda çoğunlukla telefon hattı bulunur. Banyo çoğu zaman ortaktır. Genellikle size birinci sınıfta kalacak yer verilir, ama siz diploma programınızda ilerledikçe, kalacak yer konusunda size sunulan seçenekler artacaktır. Eğer kampüs dışında kalacak yer varsa, birinci yıldan sonra üniversite yurtlarından çıkmayı seçebilirsiniz.

A.B.D. üniversite yurtlarının diğerlerinden farklı bir özelliği, belirli bir akademik alan, kültürel yapı, veya eğlence konusu etrafında düzenlenmiş özel-ilgi grupları yurtlarının varlığıdır. Siz birinci sınıftan sonra bu seçeneği düşünebilirsiniz. Örneğin, bir A.B.D. kampüsünde uluslararası öğrenci yurdu, Alman dili yurdu, Afrikalı-Amerikalı yurdu ve çevreciler yurdu bulabilirsiniz.

Para ve Bankalar

Amerika Birleşik Devletleri’nde ulusal banka sayısı çok azdır ve çoğu banka bölge, eyalet veya şehir temelinde çalışır. Bazı üniversitelerin kendi kredi birlikleri veya bankacılık hizmetleri vardır. Hesap açmadan önce yaşayacağınız ve okuyacağınız yere hangi bankaların yakın olduğunu öğrenin. Ayrıca yurtdışından hesap açmak da zor olabilir. Bir hesap açıncaya kadar geçecek sürede masraflarınızı karşılayacak kadar parayı yanınızda getirin. Ondan sonra size evden para gönderilmesini ayarlayabilirsiniz.

Sağlık Sigortası

Bir uluslararası öğrenci olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde kaldığınız süre boyunca sağlık sigortanızın olması gereklidir. A.B.D. üniversitelerinin çoğunda sağlık sigortası yaptırmak zorunludur. Bunu ya üniversitenin poliçesi aracılığıyla ya da üniversitenin koşullarına uyacak biçimde kendi poliçenizi satın alarak yaptırabilirsiniz. Sağlık sigortası poliçe kapsamları değişebilir. Uluslararası Öğrenci Danışmanı'nız bunları size açıklayarak sizin için en uygun olanı konusunda karar vermenize yardımcı olur. Anavatanınızdan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kampüsünüze kadar yapacağınız yolculuk için de sigortalanmayı unutmayın.

Sosyal Yaşam

“Kampüste futbol kulübüne girdim, belki de o ana kadar yaptığım en doğru şeydi. O sayede kısa sürede arkadaşlıklar kurdum ve Amerika Birleşik Devletleri’ni baştan başa neredeyse bedavaya gezdim.” - İngiltere’den kimya öğrencisi

Bir çok kampüste sizi çeşitli organizasyonlar ve faaliyetler beklemektedir, bunlara katılmak Amerikalılar da dahil yeni arkadaşlar edinmenin en iyi yoludur. Yeni üyeler arayan ve öğrencilerin işlettiği radyo ve TV istasyonları, gazeteler, spor takımları, ve sosyal kulüpler bulabilirsiniz. A.B.D. üniversitelerinin genellikle bir de uluslararası toplulukları vardır. Kampüslerin çoğunda kampüste neler olup bittiği konusunda bilgi verecek  Öğrenci Faaliyetleri Bürosu bulunur.

Özetleyecek olursak:

-        Bir A.B.D. üniversitesine kabul edildiğinizi öğrendiğinizde, hemen bu serinin dördüncü kitapçığını, Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler (İnternet siteleri listesine bakınız) okumaya başlayın.

-        Kampüsteki uluslararası öğrenciler için düzenlenmiş oryantasyona katılmak için üniversiteye zamanında varmayı planlamalısınız.

-        Üniversitenizdeki, size her türlü sorununuz ve endişeleriniz için yardımcı olacak Uluslararası Öğrenci Danışmanı'yla (ISA) tanışın. ISA’lar ayrıca uluslararası öğrenciler için toplantılar da düzenlerler.

-        Akademik danışmanınız (AA) diplomanız için gerekli olan koşulları nasıl yerine getireceğiniz konusunda yol gösterir ve aklınızdaki her türlü akademik soruyu yanıtlar.

-        Hangi koleje devam edeceğinizi öğrenir öğrenmez kampüsteki kalacak yerle ilgilenen büroya telefon edin. Birinci yıl boyunca neredeyse kesin olarak başkalarıyla bir oda paylaşarak yaşayacaksınız. Ancak, ondan sonra kalacak yer konusunda daha fazla seçeneğiniz olacaktır.

-        Bir bankada hesap açtırıp evden para transferine başlayana kadar yaşamınızı sürdürmek için yanınızda belirli bir miktarda para bulundurun.

-        Uluslararası öğrencilerin ülkelerinden ayrıldıkları tarihten, dönüşlerine kadar geçen süre için sağlık sigortası yaptırması gerekir.

-        Kampüsteki Öğrenci Faaliyetleri Bürosu üniversitedeki öğrenci kuruluşları hakkında size bilgi verebilir. Bunlara katılmak sizin insanlarla tanışmanıza ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yaşama uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Yararlı İnternet Siteleri

Gidiş-Öncesi Gerekli Bilgiler
http://www.edupass.org
http://www.new2usa.com

“Yola Çıkmadan Önce” Gerekli Bilgiler Rehberi ve Yararlı İnternet Siteleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde Okumak İstiyorsanız, Dördüncü Kitapçık -  Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler
http://educationusa.state.gov

EKLER

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

 

Academic adviser (AA) (Akademik danışman): Bir yüksekokulun öğretim üyeleri arasından seçilen ve öğrencilere sadece akademik konularda yardımcı olan ve akıl veren kişi.

Academic year: (Öğretim yılı): Genellikle Eylül'den Mayıs'a kadar süren resmi ders süresi. Değişen uzunlukta, yarıyıl (sömestr),  üç aylık dönemler (trimestr), veya öğretim yılının dörtte birine tekabül eden dönemlere bölünebilir.

Accreditation (Akreditasyon / Muadelet belgesi): Ulusal anlamda kabul görmüş mesleki kuruluşlar veya bölgesel denklik kuruluşları tarafından kolejlerin ve üniversitelerin onaylanması.

Add/Drop (Ders ekleme/ Ders bırakma): Bir dönemin başında öğrencilerin bir öğretmenin izniyle ders çıkartıp ekleyebildikleri süreç.

Associate degree (Ön-lisans diploması): İki yıllık bir eğitim döneminden sonra verilen diploma; son (mesleki) veya transfer (diploma programının ilk iki yılı) diploması olabilir.

Audit  (Dinleyici öğrenci olmak): Derse bir diplomaya yönelik kredi almadan katılmak.

Bachelor’s degree (Lisans diploması): Beşeri ilimler ve fen bilimleri veya mesleki konularda ortalama dört yıllık tam-zamanlı öğrenimin tamamlanmasından sonra verilen diploma.

College (Üniversite / Yüksekokul / Kolej): Lisans eğitimi sağlayan, ve bazı durumlarda, lisansüstü dereceleri de veren lise sonrası kurum. Kolej, İşletme Koleji gibi farklı bir anlamda, üniversitenin bir bölümü için de kullanılabilir,

College catalog (Kolej kataloğu): Bir üniversitenin akademik programları, hizmetleri, giriş şartları, ve öğrenci yaşamı hakkında bilgi veren resmi yayını.

Core requirements (Temel dersler): Diploma programının tamamlanması için zorunlu temel dersler.

Course (Ders): Bir dönem boyunca haftada bir ila beş saatlik (veya daha fazla) düzenli olarak programlanmış sınıf toplantıları. Bir diploma programı belirlenmiş bir sayıda zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur ve kurumdan kuruma değişir.

Credits (Krediler): Üniversiteler tarafından, akademik bir diploma için gerekli olan derslerin tamamlanmasını (geçerli not alınan) kaydetmek için kullanılan birim. Katalogda üniversitenin diplomaları için gerekli olan kredilerin çeşidi ve sayısı anlatılır ve sunulan her ders için “kredi saat” veya “birim” değeri belirtilir.

Day student (Gündüzcü öğrenci): Kampüs sınırları dışında ve üniversite tarafından yönetilmeyen bir yerde yaşayan ve derslere girmek için her gün kampüse gidip gelen öğrenci.

Electives (Seçmeli dersler): Hedeflenen diploma programında gerekli kredileri tamamlamak için, zorunlu derslerin dışında ayrıca alınan dersler.

Fees (Harçlar): Üniversitelerin, verdikleri kurumsal hizmetleri karşılamak için eğitim ücreti dışında aldıkları tutar.

Final (Dönem sonu sınavı): Belli bir ders konusunda o dersin süresi boyunca ele alınan her şeyi kapsayan birikimli sınav.

Financial aid (Mali yardım): Öğrenciye eğitim masraflarını, ücretleri ve yaşama harcamalarını karşılaması için önerilen her türlü para, borç, ve oku/çalış programlarını içeren genel bir terim.

Fraternities (Erkek öğrenci derneği): Bir çok A.B.D. kampüsünde rastlanılan erkeklere ait sosyal ve yardımsever kuruluş.

Grade/Grading system (Not / Not sistemi): Öğrencinin akademik çalışmasının değerlendirilmesi.

Grade point average (GPA) (Not Ortalaması): Başarıyı her dersten alınan notların sayısal ortalaması esas alınarak kaydeden bir sistem.

Graduate / Graduate Program (Mezun / Yüksek lisans programı): Lise veya üniversite seviyesinde bir eğitim programını tamamlayan öğrenci. Üniversitedeki yüksek lisans programı elinde lisans diploması olan öğrenciler için hazırlanmış eğitim programıdır.

High school (Lise): A.B.D.’de lise dengi okullara verilen isim.

Honors program (Üstün Başarı Programı): Yüksek notları olan öğrenciler için daha zor program.

International Student Adviser (ISA) (Uluslararası Öğrenci Danışmanı): Üniversitelerde yabancı öğrencilere kanunlar, vizeler, akademik kurallar, sosyal adetler, dil, mali veya yerleşme sorunları, seyahat planları, sigorta ve hukuksal konularla ilgili olarak bilgi veren ve yol gösteren kişi.

Liberal arts (Beşeri ilimler): Konusu insan olan (hümaniter) bilimler, sosyal bilimler ve fen  konularında yapılan akademik çalışmalara verilen ad. Aynı zamanda “beşeri ilimler ve fen” veya “sanat ve fen” de denir.

Maintenance (Geçim): Oda (yaşama alanı) ve pansiyon (yemekler), kitaplar, giyim, çamaşırhane, yerel ulaşım ve diğer küçük masraflar gibi bir üniversiteye devam etmekle ilgili masraflara denir.

Major (Ana dal): Öğrencinin yoğunlaşmak istediği konu.

Midterm exam (Ara sınav): Akademik dönemin yarısı tamamlandıktan sonra o noktaya kadar işlenmiş bütün ders konularını kapsayan sınav.

Minor (Yan dal): Öğrencinin dersler arasında ikinci en çok yoğunlaşmak istediği konu.

Non-resident student  (Eyalet içinden olmayan öğrenci): Eyaletin ikametgah şartlarını karşılamayan öğrenci. Okul ücretleriyle harçlar ve kabul politikaları eyalet içinden ve dışından olanlar arasında farklılık gösterebilir. Uluslararası öğrenciler genellikle eyalet dışından olarak sınıflandırılır ve eğitim ücretleri açısından daha sonra eyalet içinden statüsüne geçme olasılığı çok düşüktür.

Notarization (Noter onayı): Bir kamu görevlisi (A.B.D.’de noter olarak bilinir) veya yemin etmiş bir avukat tarafından bir belgenin (veya beyanat veya imzanın) gerçek ve doğru olduğunun onaylanması.

Prerequisites (Ön-koşullu dersler): Öğrencinin daha üst seviyede bir program veya derse kayıt yaptırabilmesi için tamamlaması gereken programlar veya dersler.

Quarter (Üç aylık dönem): Ortalama 10 ila 12 haftalık eğitim süresi.

Registration (Kayıt): Bir öğrencinin bir çeyrek dönem, sömestr veya trimestr boyunca alacağı dersleri seçmesi işlemi.

Resident assistant (Yerleşik yardımcı [RA]): Kampüs yatakhanelerinde yatakhane müdürüne yardımcı olan ve genellikle yatakhane yaşamıyla ilgili sorunları veya soruları olan öğrencilerin ilk irtibat noktası olan kimse. RA’lar genellikle hizmetlerine karşılık bedava kalacak yer alan kolej öğrencileridir.

Scholarship (Burs): Eğitim için mali yardım ödeneği, genellikle lisans diplomasında verilir, okul ücreti ve harçlardan muafiyet şekline dönüşebilir.

Scholastic assessment test (Akademik Değerlendirme Testi [SAT]): Bir çok A.B.D. koleji ve üniversitesi tarafından lisans programına kabul için istenen ve matematik ve İngilizce becerilerini ölçen çoktan-seçmeli test.

School (Okul): İlk, orta veya lise okulları için kullanılan bir terim. Aynı zamanda “kolej”, “üniversite”, veya “kurum” kelimelerinin yerine veya eğitim veren her yer için, -- örneğin hukuk okulu, yüksek lisans okulu gibi, --kullanılan genel bir terim.

Semester (Sömestr / Yarıyıl): 15-16 hafta veya öğretim yılının yarısı kadar süren eğitim süresi.

Social Security Number (Sosyal Sigorta Numarası [SSN]): A.B.D. hükümeti tarafından yaşlılık, dul ve yetimler ve maluliyet için maaştan yapılan kesintiler için insanlara verilen bir numara. Düzenli olarak çalışan herkes SSN almak zorundadır. Bir çok kurum bu numarayı öğrenci kimlik numarası olarak kullanır.

Sororities (Kız öğrenci derneği): Bir çok A.B.D. kampüsünde bulunan kız öğrencilere ait sosyal, akademik ve hayırsever kuruluşlar.

Special student (Özel  / Uzman öğrenci): Derslere giren ancak diploma programına kayıtlı olmayan öğrenci.

Syllabus (Ders programı): Akademik bir derste ele alınan konuların ana hatları.

Teaching assistant (Öğretim Asistanı [TA]): Üniversiteden bir çeşit mali yardım karşılığında kendi konusunda lisans derslerine eğitmen olarak giren yüksek lisans öğrencisi.

Test of English as a Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi [TOEFL]): Anadilleri İngilizce olmayan adaylar için İngilizce dili yeterlilik testi.

Transcripts (Transkript / Not dökümü): Bir öğrencinin eğitim karnesinin resmi kopyası.

Transfer (Geçiş yapmak): Bir diploma eğitimini tamamlamak için bir üniversiteden diğerine nakil işlemi.

Trimester (Üç-aylık dönem): Öğretim yılı boyunca 16 haftalık 3 eşit dönemden oluşan eğitim süresi.

Tuition (Okul ücreti): Bir kurumun eğitim karşılığı aldığı ücret (kitap ücretleri hariç).

University (Üniversite): Hem lisans hem de yüksek lisans diploması veren büyük bir orta eğitim sonrası kurum.


KAYNAKÇA

Aşağıda sıralanan genel rehberlerden başka özel konu alanlar, Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı coğrafi bölgelerindeki üniversiteler ve belirli dinsel ve diğer ilişkileri olan kolejler konusunda bilgi veren bir çok kitap bulabilirsiniz. Size en yakın A.B.D. eğitim bilgi ve danışma merkezine orada hangi kitaplar olduğu veya sizin özel ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek daha uzmanlaşmış yayımları nerede bulabileceğiniz konusunda danışınız.

Kolejler için Genel Rehberler

The College Board College Handbook. Yıllık olarak basılır. The College Board, Washington, D.C.

The College Board Index of Majors and Graduate Degrees. Yıllık olarak basılır. The College Board, Washington, D.C.

The College Board International Student Handbook. Yıllık olarak basılır. The College Board, Washington,D.C.

Peterson’s Colleges and Universities in the United States — The Complete Guide for International Students. 1998. Peterson’s, Princeton, N.J.

Peterson’s Guide to Distance Learning Programs. 1999. Peterson’s, Princeton, N.J.

Peterson’s Four-Year Colleges. Yıllık olarak basılır. Peterson’s, Princeton, N.J.

Peterson’s Two-Year Colleges. Yıllık olarak basılır. Peterson’s, Princeton, N.J.

Amerika Birleşik Devletleri Üniversitelerini Seçmek ve Başvuru Yapmak

America’s Best Colleges. Yıllık olarak basılır. U.S. News and World Report, Washington, D.C.

College Handbook for Transfer Students. 1999. The College Board, Washington, D.C. (baskısı kalmadı)

Colleges With Programs for Students With Learning Disabilities or Attention Deficit Disorders. 1997. Peterson’s, Princeton, N.J.

Insider’s Guide to College Admissions. 1999. Peterson’s, Princeton, N.J.

Princeton Review: Best 331 Colleges, Ed Custard and The Princeton Review. Yıllık olarak basılır. Princeton Review Publishing, New York, N.Y.

Writing a Winning College Application Essay, Wilma Davidson and Susan McCloskey. 1996. Peterson’s, Princeton, N.J.

Mali Yardım – Spor Bursları Dahil

The College Board Scholarship Handbook. Yıllık olarak basılır. The College Board, Washington, D.C.

Funding for United States Study: A Guide for International Students and Professionals, Marie O’Sullivan, Editor. 1996. Institute of International Education, New York, N.Y.

Peterson’s Scholarships for Study in the USA and Canada. 1999. Peterson’s, Princeton, N.J.

Peterson’s Scholarships and College Athletic Programs. 1999. Peterson’s, Princeton, N.J.

Princeton Review: Student Athlete’s Guide to College, Hilary Abramson. 1999. Princeton Review Publishing, New York, N.Y.

“Yola Çıkmadan Önce” Rehberleri

Bu dizinin dördüncü kitapçığı olan ve internette http://exchanges.state.gov/education/educationusa/ adresinde bulabileceğiniz Gitmek için Hazırlanmak: Amerika Birleşik Devletleri”nde Yaşamak ve Okumak için Pratik Bilgiler’e de bakınız.

International Student’s Guide to the USA, Ian Jacobs and Ellen Shatswell. 1998. Princeton Review Publishing, New York, N.Y.

NAFSA’s International Student Handbook: The Essential Guide to University Study in the USA. 1998. Educational Testing Service, Princeton, N.J.

The Ultimate College Survival Guide, Janet Farrar Worthington and Ronald Farrar. 1998. Peterson’s, Princeton, N.J.