AMERİKAN EDEBİYATININ

 ANA HATLARI

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

1776'YA KADAR ERKEN AMERİKAN VE KOLONİ DÖNEMİ

KEŞİF GEZİLERİ EDEBİYATI

 

NEW ENGLAND'DA SÖMÜRGE DÖNEMİ

William Bradford (1590-1657)
Anne Bradstreet (c. 1612-1672)
Edward Taylor (c. 1644-1729)
Michael Wigglesworth (1631-1705)
Samuel Sewall (1652-1730)
Mary Rowlandson (c. 1635-c. 1678)
Cotton Mather (1663-1728)
Roger Williams (c. 1603-1683)
John Woolman (1720-1772)
Jonathan Edwards (1703-1758)

GÜNEY VE ORTADAKİ KOLONİLERDE EDEBİYAT

William Byrd (1674-1744)

Robert Beverley (c. 1673-1722)

Olaudah Equiano (Gustavus Vassa) (c. 1745- c. 1797)

Jupiter Hammon (c.  1720- c. 1800)

2. BÖLÜM

DEMOKRATİK KÖKLER VE DEVRİMCİ YAZARLAR: 1776-1820

AMERİKA'NIN AYDINLANMASI

Benjamin Franklin (1706-1790)

Hector St. John de Creveoeur (1735-1813)

POLİTİK BROŞÜRLER

Thomas Paine (1737-1809)

NEOKLASİZM: DESTAN, ALAYCI DESTAN VE TAŞLAMA

 

AMERİKAN DEVRİMİNİN ŞAİRİ

Philip Freneau (1752-1832)

KURGUSAL EDEBİYAT (ROMAN VE HİKAYE) YAZARLARI

Charles Brockden Brown (1771-1810)

Washington Irving (1789-1859)

James Fenimore Cooper (1789-1851)

KADINLAR VE AZINLIKLAR

Phillis Wheatley (c. 1753-1784)

Diğer Kadın Yazarlar

3. BÖLÜM

ROMANTİK DÖNEM, 1820-1860: DENEMECİLER VE ŞAİRLER

TRANSANDANTALİZM

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Henry David Thoreau (1817-1862)

Walt Whitman (1819-1892)

BRAHMİN ŞAİRLER

Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882)

James Russell Lowell (1819-1891)

Oliver Wendell Holmes (1809-1894)

İKİ REFORMCU

John Greenleaf Whittier (1807-1892)

Margaret Fuller (1810-1850)

Emily Dickinson (1830-1886)

4. BÖLÜM

ROMANTİK DÖNEM, 1820-1860: KURGU

ROMANS

Nathaniel Hawthorne (1804-1864)

Herman Melville (1819-1891)

Edgar Allan Poe (1809-1849)

KADIN YAZARLAR VE REFORMCULAR

Harriet Beecher Stowe (1811-1896)

Harriet Jacobs (1818-1896)

Harriet Wilson (c.  1807-1870)

Frederick Douglass (1817-1895)

5. BÖLÜM

GERÇEKÇİLİĞİN YÜKSELİŞİ: 1860-1914

SAMUEL CLEMENS (MARK TWAIN) (1835-1910)

 

BATI SINIRI (“FRONTIER”) ESPRİSİ VE GERÇEKÇİLİĞİ

 

YEREL RENKLER

 

ORTABATI GERÇEKÇİLİĞİ

 

KOZMOPOLİT ROMANCILAR

Henry James (1843-1916)

Edith Wharton (1862-1937)

DOĞACILIK VE “HAKSIZLIKLARIN PEŞİNE DÜŞMEK” (MUCKRAKING)

Stephen Crane (1871-1900)

Jack London (1876-1916)

Theodore Dreiser (1871-1945)

ŞİİRDE “ŞİKAGO EKOLܔ

Edgar Lee Masters (1868-1950)

Carl Sandburg (1878-1967)

Vachel Lindsay (1879-1931)

Edwin Arlington Robinson (1869-1935)

İKİ KADIN BÖLGESEL ROMANCI

 

SİYAH AMERİKALI EDEBİYATININ YÜKSELİŞİ

Booker T.  Washington (1856-1915)

W.E.B. Du Bois (1868-1963)

James Weldon Johnson (1871-1938)

Charles Waddell Chesnutt (1858-1932)

6. BÖLÜM

MODERNİZM VE DENEYSELCİLİK: 1914-1945

MODERNİZM

 

ŞİİR 1914-1945: BİÇİM KONUSUNDA DENEMELER

Ezra Pound (1885-1972)

T.S. Eliot (1888-1965)

Robert Frost (1874-1963)

Wallace Stevens (1879-1955)

William Carlos Williams (1883-1963)

İKİ SAVAŞ ARASINDA

Robinson Jeffers (1887-1962)

Edward Estlin Cummings (1894-1962)

Hart Crane (1899-1932)

Marianne Moore (1887-1972)

Langston Hughes (1902-1967)

DÜZ YAZILAR, 1914-1945: AMERİKAN GERÇEKÇİLİĞİ

F.  Scott Fitzgerald (1896-1940)

Ernest Hemingway (1899-1961)

William Faulkner (1897-1962)

SOSYAL FARKINDALIK ÜZERİNE ROMANLAR  

Sinclair Lewis (1885-1951)

John Dos Passos (1896-1970)

John Steinbeck (1902-1968)

HARLEM RÖNESANSI

Jean Toomer (1894-1967)

Richard Wright (1908-1960)

Zora Neale Hurston (1903-1960)

EDEBİ AKIMLAR: FİRARİLER VE YENİ ELEŞTİRİ

 

20’NCİ YÜZYIL AMERİKAN DRAMASI (TİYATRO EDEBİYATI)

Eugene O'Neill (1888-1953)

Thornton Wilder (1897-1975)

Clifford Odets (1906-1963)

7. BÖLÜM

1945’TEN BUGÜNE AMERİKAN ŞİİRİ: GELENEKSEL-KARŞITLIĞI

GELENEKÇİLİK

Robert Lowell (1917-1977)

ÖZELLİKLİ ŞAİRLER

Sylvia Plath (1932-1963)

Anne Sexton (1928-1974)

John Berryman (1914-1972)

Theodore Roethke (1908-1963)

Richard Hugo (1923-1982)

Philip Levine (1928- )

James Dickey (1923- )

Elizabeth Bishop (1911-1979) ve Adrienne Rich (1929- )

DENEYSEL ŞİİR

Black Mountain Ekolü

San Francisco Ekolü

Beatnik Şairler

New York Ekolü

Gerçeküstücülük ve Varoluşçuluk

KADIN ŞİİRİ VE  ÇEŞİTLİ ETNİK GRUPLARIN ŞİİRLERİ

Chicano (Meksikalı-Amerikalı)/Hispanik (İspanyol Kökenli)/Latino (Latin Kökenli) Şiir

Yerli Amerikalı Şiiri

Afrikalı-Amerikalı Şiiri

Asyalı-Amerikalı Şiiri

YENİ YÖNLER

8. BÖLÜM

AMERİKA’DA 1945’TEN  GÜNÜMÜZE  DÜZYAZI: GERÇEKÇİLİK VE DENEME

GERÇEKÇİ MİRAS VE 1940’LARIN SON YILLARI

Robert Penn Warren (1905-1989)

Arthur Miller (1915-2005)

Tennessee Williams (1911-1983)

Katherine Anne Porter (1890-1980)

Eudora Welty (1909- )

ZENGİN AMA UZAKLAŞTIRILMIŞ 1950’LER

John O'Hara (1905-1970)

James Baldwin (1924-1987)

Ralph Waldo Ellison (1914-1994)

Flannery O'Connor (1925-1964)

Saul Bellow (1915- )

Bernard Malamud (1914-1986)

Isaac Bashevis Singer (1904-1991)

Vladimir Nabokov (1889-1977)

John Cheever (1912-1982)

John Updike (1932- )

J. D.  Salinger (1919- )

Jack Kerouac (1922-1969)

ÇALKANTILI AMA YARATICI 1960’LAR

Thomas Pynchon (1937- )

John Barth (1930- )

Norman Mailer (1923- )

1970’LER VE 1980’LER: YENİ YÖNLER

John Gardner (1933-1982)

Toni Morrison (1931- )

Alice Walker (1944- )

YENİ BÖLGESELCİLİK

SÖZLÜK

1. BÖLÜM

1776’ya kadar Erken Amerİkan ve Kolonİ Dönemİ

Amerikan edebiyatı Kızılderili kültürlerinin sözlü olarak aktarılmış söylenceleri, masalları, öyküleri ve lirik şiirleri (daima şarkılar) ile başlar. İlk Avrupalıların gelmesinden önce Kuzey Amerika’da var olan 500’den fazla farklı Kızılderili dili ve kabile kültürü arasında yazılı edebiyat yoktu. Bu nedenle, Amerikan Yerlilerinin sözlü edebiyatı oldukça çeşitlidir. Navajolar gibi yarı-göçebe avlanma kültürlerinin öyküleri Acomalar gibi “pueblo”larda (Kızılderili evi) yaşayan yerleşik tarımsal kabilelerin öykülerinden farklıdır; Ojibwalar gibi  kuzeyde göller bölgesinde yaşayanların öyküleri ise Hopiler gibi çöl kabilelerinin öykülerine göre köklü farklılıklar gösterir.

Kabileler tanrılara, hayvanlara, bitkilere veya kutsal kişilere tapınarak kendi dinlerini korudular. Yönetim sistemleri demokrasiler, yaşlılar kurulu ile teokrasiler arasında değişiyordu. Kabilelere ait bu çeşitlilik sözlü edebiyatta da kendini gösterdi. Yine de, bir kaç genelleme yapılabilir. Örneğin, Kızılderili hikayelerinde hem ruhsal hem de fiziksel anne sayılan tabiata gösterilen büyük saygı ve ihtimam çok zengin bir biçimde yer alır. Tabiat canlıdır ve ruhsal güçleri vardır; ana karakterler hayvan veya bitki olabilir ve bunlar genellikle bir kabile, bir grup veya bir kişiyle ilişkilendirilmiştir. Daha geç dönemlerdeki Amerikan edebiyatında Kızılderililerin kutsallık anlayışına en çok Ralph Waldo Emerson’un yazdığı ve hayatın tamamını kapsayan doğaüstü Over-Soul (Evrensel Ruh) yaklaşmıştır.

Meksika kabileleri Tolteklerin ve Azteklerin tanrısı olan ilahi Quetzalcoatl’a tapınmışlar, başka yerlerde de ulu bir tanrı veya kültüre ait birkaç hikaye anlatılmıştır. Ancak, tek bir yüksek ilahi varlıkla ilgili uzun ve standartlaştırılmış bir dinsel dönem görülmemektedir. Eski Dünyanın ruhsal hikayelerinin en yakın benzerleri genellikle Şamanların tanıtımları ve gezilerinin anlatımlarıdır. Bunlardan başka, Ojibwa kabilesinden Manabozho veya Navajo kabilesinden Coyote gibi kültürel kahramanlar hakkında hikayeler vardır. Bu madrabazlar (trickster) farklı ölçülerde saygı görürler. Bir masalda kahramanca davranırken, bir diğerinde bencil veya aptal görünebilirler. Her ne kadar geçmişte İsviçreli psikolog Carl Jung gibi otoriteler madrabazlara ait bu hikayeleri insan ruhunun  aşağılık ve ahlakdışı yanının ifadesi olduğu için küçük görseler de, içlerinde Yerli Amerikalıların da bulunduğu bazı çağdaş bilim insanları Odysseus ve Prometheus gibi saygın Yunan kahramanlarının da aslında madrabaz olduğuna dikkat çekmektedirler.  

Amerikan Kızılderili edebiyatında hemen her sözlü biçime rastlanır: lirik şiirler, tilavetler, masallar, peri masalları, komik fıkralar, büyüler, bilmeceler, atasözleri, destanlar ve tarihin masalımsı anlatımı. Göçlerin ve ataların çok sayıda anlatımlarının yanı sıra düşlere veya büyülere ait şarkılar ve madrabazları anlatan öyküler vardır. Özellikle bazı yaradılış hikayeleri çok yaygındır. Bir çok kabilede farklı olarak anlatılan tanınmış bir yaradılış hikayesinde dünyayı bir kaplumbağa sırtında taşır. Bu hikayenin Cheyenne kabilesi tarafından anlatılan biçiminde, yaratıcı olan Maheo’nun dünyayı sulu bir evrenden biçimlendirmek için dört şansı vardır. Dünyayı suyun dibinden yukarı çıkarabilmek için dört tane su kuşunu dalmaya yollar. Kar beyaz kaz, gerdanlı dalgıçkuşu, ve yeşilbaşlı yaban ördeği gökyüzüne hızla yükselip aşağı doğru kayarak dalarlar ama dibe ulaşamazlar; ancak uçamayan küçük sutavuğu yukarıya gagasının içinde biraz çamur getirmeyi başarır. Maheo’nun kabuğunun üzerinde biçimlendirdiği çamurdan dünyayı taşımak için sadece bir tek yaratığın, alçakgönüllü Kaplumbağa Nine'nin biçimi uygundur.  Kızılderililerin Amerika’ya verdiği ad olan “Kaplumbağa Adası” buradan gelmektedir. 

Şarkılar veya şiirler de hikayeler gibi kutsaldan hafif ve komiğe kadar değişen bir çeşitlilik gösterirler. Ninniler, savaş nağmeleri, aşk şarkılarının yanıs sıra çocuk oyunları, kumar, çeşitli işler, sihir veya dans törenleri için yapılmış özel şarkılar vardır. Genellikle bu şarkılar tekrarlardan oluşur. Düşlerde sunulan kısa şiir-şarkılar bazen Japon haiku veya doğudan etkilenmiş imgeci şiiri akla getiren keskin imgelere ve ince bir ruh haline sahiptir. Bir Chippewa şarkısı şöyle der:

A loon I thought it was
But it was
My love's
splashing oar.

Bir diğer belirgin biçim genellikle çok kısa olan düş şarkılarıdır. Rüyalarda veya düşlerde bazen birdenbire ortaya çıkan, büyü, av veya aşk şarkılarıdır. Bunlar Modoc şarkısında olduğu gibi genellikle kişisel şarkılardır:

I
the song
I walk here. 

Amerika konusunda yapılan araştırmalarda, Kızılderili sözlü geleneği ve Amerikan edebiyatıyla olan ilişkisi, bir bütün olarak en zengin olup, en az araştırılmış konulardan biridir.

Kızılderililerin Amerika’ya katkısı genelde sanılandan çok daha fazladır. "Canoe (kano)," "tobacco (tütün)," "potato (patates)," "moccasin (mokasen)," "moose (geyik)," "persimmon (Trabzon hurması)," "raccoon (rakun)," "tomahawk (balta)," ve "totem (totem)" günlük Amerikan İngilizcesindeki yüzlerce Kızılderili kökenli kelimeden sadece birkaçıdır. Sekizinci bölümde ele alınan Çağdaş Yerli Amerikan yazımı da çok güzel eserler içerir. 

KEŞİF GEZİLERİ EDEBİYATI

Eğer tarihin akışı farklı bir yön alsaydı, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük İspanyol veya Fransız denizaşırı imparatorluklarının bir parçası olması hiç de zor olmayacaktı. Bugünkü sakinleri İspanyolca konuşup Meksika ile tek bir ulus oluşturabilirler veya Fransızca konuşup Kanada’da dili Fransızca olan Quebec ve Montreal ile birleşebilirlerdi. 

Yine de, Amerika'nın ilk kaşifleri İngiliz, İspanyol veya Fransız değildi.  Amerika'nın araştırılmasına ait Avrupa’da ele geçen en eski kayıtlar bir çeşit İskandinav dilindedir. Old Norse Vinland Saga (Eski Norse dilinde Vinland Sagası) on birinci yüzyılın başlarında, yani Yeni Dünyanın Avrupalılar tarafından keşfedilmesine ait bir sonraki kayıttan neredeyse tam 400 yıl önce, serüvenci Leif Eriksson ve bir grup gezgin İskandinavyalının Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında - büyük bir olasılıkla Kanada’nın Nova Scotia bölgesinde - kısa bir süre için de olsa yerleştiklerini anlatır.

Ancak, Amerika ve dünyanın geri kalanı arasında bilinen ve sürdürülmüş ilk ilişki İspanya'nın hükümdarları Ferdinand ve Isabella’nın para vererek desteklediği İtalyan kaşif Kristof Kolomb’un ünlü gezisiyle başladı. Kolomb “Epistola” adı altında 1493’te basılan seyir defterinde gezinin çarpıcı yanlarını; canavarlardan korkan ve dünyanın kenarından aşağı düşeceklerini düşünen adamların dehşetini; gemide neredeyse isyan çıktığını; daha önce hiç kimsenin gitmediği kadar uzağa gittiklerini gemicilerin anlamaması için gemi kayıtlarını nasıl değiştirdiğini; ve Amerika’ya yaklaştıklarında ilk defa karayı nasıl gördüklerini anlatır.  

Bartolomé de las Casas Amerikan Kızılderilileri ve Avrupalılar arasındaki ilk temaslar konusunda en zengin bilgi kaynağıdır. Genç bir rahip olarak Küba’nın ele geçirilmesinde yardımcı oldu.  Kolomb’un  seyir defterinin kopyasını çıkarttı ve yaşamının daha sonraki dönemlerinde Kızılderililerin İspanyollar tarafından köleleştirilmesini eleştiren, uzun ve canlı bir biçimde History of the Indians’ı (Kızılderililerin Tarihi) yazdı.

Sömürge kurmak  için ilk İngiliz girişimleri birer felaketle sonuçlandı. İlk sömürge 1585’de Kuzey Carolina sahillerine yakın Roanoke’da kurulmuştu; sömürgede yaşayanların tümü yok oldu ve bölgedeki mavi-gözlü Croatan Kızılderililerini anlatan efsaneler günümüze kadar geldi. 1607'de kurulan ikinci sömürge Jamestown, daha kalıcı oldu. Açlık, vahşilik ve kötü yönetime dayandı. Bununla beraber, dönemin edebiyatının Amerika için parlak renklerle çizdiği resim onu zenginlik ve fırsatlar ülkesi olarak resmeder. Sömürgecilik hikayeleri dünyaca tanındı. Roanoke’nin keşfi Thomas Hariot tarafından, A Briefe and True Report of the New-Found Land of Virginia (Yeni Kurulmuş Ülke Virginia Hakkında Kısa ve Gerçek Rapor, 1588) başlığı altında özenle kaydedilmişti.  Hariot’un kitabı derhal Latinceye, Fransızcaya ve Almancaya çevrilmiş, yazılar ve resimler gravüre dönüştürülmüş ve 200 sene boyunca tekrar basılmıştır. 

Jamestown sömürgesinin liderlerinden biri olan Yüzbaşı John Smith tarafından yazılmış ana kayıtlar, Hariot’un doğru ve bilimsel kayıtlarının tam tersidir. Amansız bir romantik olan Smith’in maceralarını oldukça süslediği anlaşılmıştır. Kızılderili bir genç kız olan Pocahontas’ın tanınmış hikayesini ona borçluyuz. Gerçek veya hayal ürünü olsun, bu hikaye Amerika'nın tarihsel hayal gücünde yerleşmiştir. Öyküde Büyük Şef Powhatan’ın en sevdiği kızı olan Pocahontas’ın şefin elinde esir olan Yüzbaşı Smith’in hayatını nasıl kurtardığını anlatılır. Daha sonra, İngilizler Pocahontas’ı onlara rehine olarak vermesi için Powhatan’ı ikna etmeyi başarınca, kızın inceliği, zekası ve güzelliği İngilizleri etkiler ve 1614’de bir İngiliz beyefendisi olan John Rolfe ile evlenir. Bu evlilik sömürgecilerle Kızılderililer arasında sekiz yıllık bir barış dönemi başlatır. Böylece yeni kurulan sömürgenin devamı sağlanır.

17’inci yüzyılda korsanlar, serüvenciler ve kaşifler kalıcı sömürgecilere ikinci defa bir yol açtılar ve sömürgeciler eşlerini, çocuklarını, çiftlik aletlerini ve zanaat aletlerini de beraberlerinde getirdiler. Keşiflere ait erken edebiyat örnekleri, günlüklerden, mektuplardan, gezi notlarından, gemi seyir defterlerinden ve kaşiflerin kendilerini mali açıdan destekleyenlere - Avrupalı hükümdarlar ya da ticaretle uğraşan İngiltere ve Hollanda’da anonim şirketler- yolladıkları raporlardan oluşuyordu. Bunlara zamanla yerleşmiş kolonilerin kayıtları da eklendi. Sonunda İngiltere Kuzey Amerika’daki sömürgeleri ele geçirdiği için en tanınmış ve en iyi sınıflandırılmış sömürge edebiyatı İngilizcedir.

Amerikan azınlık edebiyatı 20’inci yüzyılda gelişmeye devam ederken ve Amerikan hayatı artan bir biçimde çok kültürlü olurken, bilim adamları kıtanın karışık etnik mirasının önemini yeniden keşfediyorlar. Edebiyatın hikayesi günümüzde İngiliz kayıtlarına başvursa bile, çok zengin kozmopolit başlangıcını bilmek çok önemlidir. 

NEW ENGLAND’DA SÖMÜRGE DÖNEMİ

Büyük bir olasılıkla dünya tarihinde Püritenler kadar aydın sömürgeciler yoktur. 1630 ve 1690 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin New England olarak bilinen kuzeydoğu bölgesinde bulunan üniversite mezunlarının sayısı ana ülkedekilerle aynıydı. Zamanın en iyi eğitim almış kişilerinin el değmemiş yerlerde hayatlarını riske atmak istemeyecek soylular olduğu düşünülürse, bu çok şaşırtıcıdır. Kendini yetiştirmiş ve eğitmiş Püritenler dikkat çeken istisnalardı. New England bölgesinde sömürgelerini kurarken Tanrının buyruğunu anlamak ve yerine getirmek için eğitim istiyorlardı.

Püritenlere göre bir yazının iyi olması için, evin içinde Tanrıya tapmanın önemi ve ruhun yeryüzünde karşı karşıya kaldığı ruhsal tehlikeler konularının tam olarak farkına varılmasını sağlamalıdır. Püriten üslup karmaşık metafizik şiirlerden basit günlüklere ve ezici bir biçimde bilgiçlik taslayan dinsel tarihlere kadar çok değişebiliyordu. Üslup veya tarz ne olursa olsun, bazı konular değişmiyordu. Hayat bir sınav gibi görülüyordu; başarısızlık sonsuz lanete ve cehennem ateşine, başarı ise eşsiz mutluluklara yol açıyordu. Bu dünya Tanrının gücü ile pek çok farklı yüzüyle zorlu bir düşman olan Şeytanın gücü arasında sürekli bir savaş arenasıydı. Bir çok Püriten heyecanla İsa’nın dünyaya dönerek insanın çilesine son vereceği ve 1000 yıllık barış ve esenlik dönemini başlatacağı “bin yıl”ı (millennium) bekledi.

Bilim adamları uzun zamandan beri Püritanizm ve kapitalizm arasındaki bağlantıya dikkat çekmişlerdir: Her ikisi de hırsa, çok çalışmaya ve başarı için yoğun çabalara dayanır. Her ne kadar Püriten bireyler, katı Tanrıbilimsel anlamda “kurtarılmış” ve cennete gidecek seçilmişler arasında olup olmadıklarını bilmeseler de, Püritenler yeryüzündeki başarının seçilmiş olmanın bir işareti olduğuna inanırlardı. Zenginlik ve başarı aynı zamanda ruhsal sağlığın ve sonsuz hayat vaatlerinin güvencesi olarak kabul edilirdi.

Üstelik, vekilharçlık kavramı başarıyı özendiriyordu. Püritenler her nesneyi ve olayı daha derin ruhsal anlamları olan simgeler olarak görürler ve kendi zenginliklerini ve toplumlarının iyi durumunu daha da ileri götürerek Tanrının planlarına da daha çok uyduklarını düşünürlerdi. Dünyevi ve dinsel dünyalar arasında ayırıcı bir çizgileri yoktu: Hayatın tamamı Takdiri İlahinin bir ifadesiydi. Bu inanış daha sonra Transandantalizm'de yeniden ortaya çıkar.

Püriten yazarlar günlük olayların kaydını tutarken, onların ruhsal anlamlarını ortaya çıkarmak için, İncil'i bölüm ve satır olarak belirtirdi. Tarih, Yeni Dünya karşısında Püriten zafere ve Tanrının Yeryüzündeki Krallığı'na doğru giden sembolik bir dinsel panoramaydı.

New England’a yerleşen ilk Püriten sömürgeciler, Reformasyon Hıristiyanlığı'nın ciddiyetine örnek oluşturdular. “Hacılar” olarak tanınan bu küçük bir grup insan 1608’de uygulanan zulümler sırasında, İngiltere’den, daha o zaman bile dinsel hoşgörüsüyle tanınan, Hollanda’ya göç etmişlerdi.

Püritenlerin çoğu gibi İncil'i kelimesi kelimesine uyguladılar. Korintlilerin İkinci Kitabı'nı okudular ve ona göre davrandılar – “Tanrı onların arasından çık ve ayrı ol dedi. ” İngiliz Kilisesi'ni içinden arındıramayacaklarını anlayınca “Ayrılıkçılar” yeraltında “sözleşmeli” kiliseler kurdular. Bu kiliseler krala değil, gruba sadakat yemini ettiler. Krala karşı hainlikle suçlanan ve cehennemde yanmaya mahkum edilen bu kişiler genellikle öldürülürdü. Ayrılıkları sonunda onları Yeni Dünya'ya götürdü.

William Bradford (1590-1657)

William Bradford Ayrılıkçıların gelmesinden kısa bir süre sonra Massachusetts Bay sömürgesinde Plymouth Valisi seçildi. Son derece dindar, kendini kendini yetiştirmiş, “Tanrının eski kehanetlerini kendi yerli güzellikleri içinde kendi gözleriyle görmek için” İbrani'ce dahil olmak üzere birkaç dil bilen bir adamdı. Hollanda’ya yapılan göçe katılması, Mayflower ile Plymouth’a gelmesi, ve vali olarak görevleri onu sömürgesinin ilk tarihçisi olmaya uygun kıldı. Plymouth Plantasyonunu anlatan Of Plymouth Plantation (1651) hikayesi sömürgenin başlangıcının açık ve zorlayıcı bir anlatımıdır. Amerika'nın ilk görünüşünü anlatması haklı olarak ünlüdür:

Being thus passed the vast ocean, and a sea of troubles. . . they had now no friends to welcome them nor inns to entertain or refresh their weatherbeaten bodies; no houses or much less towns to repair to, to seek for succor. . . savage barbarians. . . were readier to fill their sides with arrows than otherwise.  And for the reason it was winter, and they that know the winters of that country know them to be sharp and violent, and subject to cruel and fierce storms. . . all stand upon them with a weatherbeaten face, and the whole country, full of woods and thickets, represented a wild and savage hue. 

Bradford İngilizlerin Yeni Dünyası'nda sömürgelerin kendilerini yönetmelerini anlatan ilk dokümanı, “Mayflower Sözleşmesi”'ni Hacılar henüz gemideyken hazırladı. Bu sözleşme bir buçuk asır sonra gelecek olan Bağımsızlık Bildirgesi'nin öncüsüydü.

Püritenler, dinsiz soylular ve ahlaksız yaşamla ilişkilendirdikleri dans etmek ve kağıt oynamak gibi dünyevi eğlenceleri onaylamıyorlardı. ”Hafif” kitaplar okumak ve yazmak da bu sınıfa giriyordu. Püriten zekalar müthiş enerjilerini hayali olmayan ve dini tarzlara akıttılar: şiir, vaazlar, din konusunda kitapçıklar ve tarihçeler. Özel günlükleri ve tefekkürleri bu içedönük ve yoğun insanların zengin iç dünyalarını kaydeder.

Anne Bradstreet (c. 1612-1672)

Bir Amerikalı tarafından yayınlanan ilk şiir kitabı, aynı zamanda bir kadın, Anne Bradstreet, tarafından yayınlanan ilk Amerikan kitabı olma özelliğini taşıyordu. İlk Amerikan sömürgelerinde matbaa makineleri olmadığından, kitabın İngiltere’de basılmış olması hiç şaşırtıcı değildir. İngiltere'de doğan ve eğitim alan Anne Bradstreet bir kontun arazilerinin yöneticisinin kızıydı. 18 yaşındayken ailesiyle birlikte göç etti. Kocası sonunda Massachusetts Bay sömürgesinin valisi oldu. Bu sömürge daha sonra büyük Boston şehrine dönüştü. Uzun, dinsel şiirlerini mevsimler gibi geleneksel konular üzerine yazdı ama günümüz okuyucuları onun en çok günlük hayat üzerine yazdığı esprili şiirlerini ve kocasına ile çocuklarına yazdığı sevgi dolu şiirlerini severler. İngilizlerin metafiziksel şiirinden esinlendi. The Tenth Muse Lately Sprung Up in America (Onuncu İlham Perisi Yakınlarda Amerika’da Ortaya Çıktı, 1650) adlı kitabında Edmund Spenser, Philip Sidney ve diğer İngiliz şairlerinin etkilerini görebiliriz. Sık sık özenle düşünülmüş olağandışı benzetmeler ve genişletilmiş metaforlar kullanır. To My Dear and Loving Husband (Kıymetli ve Seven Kocama, 1678) oryantal şekilleri, sevgi temasını ve o zamanlar Avrupa’da popüler olan kıyaslama fikrini kullanır ama şiirin sonlarında bunlara dinsel bir anlam yükler:

If ever two were one, then surely we.
If ever man were loved by wife, then thee;
If ever wife was happy in a man,
Compare with me, ye women, if you can.
I prize thy love more than whole mines of gold
Or all the riches that the East doth hold.
My love is such that rivers cannot quench,
Nor ought but love from thee, give recompense.
Thy love is such I can no way repay,
The heavens reward thee manifold, I pray.
Then while we live, in love let s so persevere
That when we live no more, we may live ever.

Edward Taylor (c. 1644-1729)

Anne Bradstreet ve hatta New England’ın bütün ilk yazarları gibi, çok yetenekli şair ve papaz Edward Taylor da İngiltere’de doğmuştu. Kendi toprağına sahip küçük bir çiftçinin oğlu olan Taylor, öğretmenlik yaparken İngiliz Kilisesi'ne bağlılık yemini etmektense 1668 yılında New England’a gitmeyi yeğledi. Harvard Üniversitesi'nde okudu ve Harvard eğitimli bir çok papaz gibi Yunanca, Latince ve İbranice öğrendi. Bencil olmayan ve dindar bir adam olan Taylor, sık ormanlarla kaplı, vahşi iç bölgelerin 160 kilometre içinde yer alan bir sınır kasabasında, Westfield, Massachusetts’te kendisine teklif edilen ve ömür boyu sürecek papazlık görevini kabul etti ve yeni gelen göçmenlere misyonerlik görevi üstlendi. Taylor bölgedeki en iyi eğitim almış kişi olarak kasaba papazı, doktor ve sivil lider olarak çalışırken bilgi birikimini kullandı.

Mütevazı, dindar ve çok çalışkan olan Taylor şiirlerini hiçbir zaman bastırmadı. Eserleri ancak 1930’larda bulundu. Eserlerinin bulunmasını hiç kuşkusuz ilahi takdir olarak görecekti; günümüz okurları Kuzey Amerika’da 17’inci yüzyıl şiirinin en iyi  örnekleri olan şiirleri için minnettar olmalılar.

Taylor çeşitli şiir çeşitleri yazdı: Cenazeler için hüzünlü şiirler, lirikler, bir ortaçağ “tartışması” ve 500 sayfalık Metrical History of Christianity (Hıristiyanlığın Vezin Ölçülü Tarihi) (temelde şehitler tarihi). Çağdaş eleştirmenlere göre en iyi eserleri bir dizi kısa hazırlık tefekkürleridir.

Michael Wigglesworth (1631-1705)

Taylor gibi Michael Wigglesworth da İngiltere doğumlu, Harvard eğitimli Püriten bir papaz olarak tıpla uğraşıyordu ve hatırı sayılır üçüncü New England’lı sömürge şairiydi. En iyi tanınan eseri olan The Day of Doom (Kıyamet Günü, 1662) Püriten temaları sürdürür. Sık sık edebi değeri olmayan komik şiir olarak algılanan bu uzun öykü, Kalvinistik doktrinin bu korkunç biçimde halka indirgenmiş haliyle sömürgeler döneminin en sevilen şiiriydi. Bu Amerika'nın ilk çoksatar kitabı cehenneme mahkum edilmenin balad ölçülerinde yazılmış çok kötü bir tanımıydı.

Şiir olarak çok kötü olmasına karşın herkes tarafından çok sevildi. John Calvin’in otoritesi ile bir korku hikayesine duyulan hayranlığı ateşledi. İki asırdan uzun bir süre boyunca insanlar bu uzun, korkunç dinsel terör anıtını ezberlediler; çocuklar gururla onu ezbere okudular, büyükler ise günlük konuşmalarında ondan alıntılar yaptılar. Bu şiirin korkunç cezalandırmalarından sonra The Scarlet Letter (Kızıl Damga, 1850) da Nathaniel Hawthorne’un suçlu Püriten papazı Arthur Dimmesdale’in kendinde açtığı dehşetli yara veya Herman Melville’in yazdığı Moby-Dick’te (1851) New England Faust’u olan sakat Kaptan Ahab’ın yasaklı bilginin peşine düşmesi sonucunda Amerikan insanlığının gemisini batırması çok da büyük bir ilerleme sayılamaz. (Moby-Dick, derin ve rahatsızlık verici eserleri Protestan Amerikanın karanlık ve metafiziksel görünüşünün henüz sona ermemiş olduğunu gösteren 20’nci yüzyıl Amerikan romancısı William Faulkner’ın en sevdiği romandı.)

Bir çok sömürge edebiyatı örneği gibi, erken dönem New England şiiri ana vatanın biçimlerini ve tekniklerini taklit etmekteydi. Buna karşın, dinsel tutku ve İncil’e sık sık yapılan göndermeler ve yeni çevre New England edebiyatına özel bir kimlik kazandırdı. Yalnız yaşayan Yeni Dünya yazarları hızlı taşımacılık ve elektronik iletişimin bulunmasından önce yaşadılar. Bunun sonucu olarak, sömürge yazarları İngiltere’de çoktan modası geçmiş olan yazıları taklit ediyorlardı. Böylece, gününün en iyi Amerikan şairi olan Edward Taylor, metafiziksel şiiri İngiltere’de modası geçtikten sonra yazmaya başladı. Sömürgeleşmenin getirdiği yalnızlıktan bazen Taylor’un şiirinde olduğu gibi, şaşırtıcı yenilikler taşıyan zengin eserler de çıkabiliyordu.

Sömürge yazarları genellikle Ben Jonson gibi büyük İngiliz yazarlarından habersiz görünüyorlardı. Bazı sömürge yazarları farklı mezhepten olan İngiliz şairleri reddediyordu. Böylece kendilerini İngiliz dilindeki en iyi liriklerden ve dramatik modellerden uzaklaştırmış oluyorlardı. Ayrıca, bir çok sömürgeci, kitapların olmaması nedeniyle de bilgisiz kalıyordu.

Yazı yazma, inanç ve davranış için en büyük model, İncilin basıldığı vakit modası geçmiş olan onaylanmış bir İngilizce çevirisiydi. Roma kilisesinden çok daha eski olan İncilin yaşı, Püriten gözlerde onu yetkili kılıyordu.

New England’lı Püritenler Eski Ahitteki Musevi öykülerine sarılmışlar, onların da Museviler gibi inançları yüzünden cezalandırıldıklarına, tek gerçek Tanrıyı bildiklerine ve yeryüzünde bir cennet olan New Jerusalem’i kurmak için seçilmiş olduklarına inanıyorlardı. Eski Ahitteki eski Musevilerle kendileri arasında bir paralellik olduğunun farkındaydılar. Musa Israelitleri Mısır'daki tutsaklıktan kurtararak Tanrının mucizevi yardımıyla Kızıl Denizi iki yana açtı ve ilahi kanunları On Emir olarak aldı. Musa gibi, Püriten liderler de, Tanrının yardımıyla vahşi denizi aşarak ve Tanrının istekleri doğrultusunda yeni kanunlar ve yeni yönetim biçimleri yaratarak halkı İngiltere’deki ruhsal bozulmadan kurtardıklarına inanıyorlardı.

Sömürge dünyaları geçmişe ait olma eğilimindeydi. New England da istisna değildi. New England’lı Püritenler kendi seçimleri, inanışları ve çevre şartlarıyla geçmişe aittiler.

Samuel Sewall (1652-1730)

İncil’e yapılan göndermelerle dolu dinsel şiirlerden daha kolay okunan yazı türü, gerçek olayları aktaran, canlı ayrıntılar kullanan tarihsel ve dünyevi anlatılardır. Vali John Winthrop'un yazdığı Journal (Günlük, 1790) Massachusetts Bay sömürgesi ve Püritenlerin politik kuramı konusunda bilgi veren en iyi kaynaktır.

1674 ile 1729 arasındaki yılların kaydedildiği Samuel Sewall'ın Diary’si (Günce) hem canlı hem de ilgi çekicidir. Sewall, Bradford ve Taylor’da gördüğümüz erken dönem New England yazarlarının modeline uyar. İngiltere’de doğan Sewall sömürgeye küçükken getirilmişti. Boston bölgesine yerleşti ve Harvard’dan mezun olarak hukuksal, idari ve dinsel işlerde çalıştı.

Sewall New England sömürgelerindeki ilk dönem Püritenlerin sıkı dinsel yaşamından daha sonraki, daha dünyevi Yankiler dönemindeki ticari zenginliğe geçişi görecek kadar geç doğmuştu. Samuel Pepys’in aynı dönemdeki İngiliz günlüğüyle kıyaslanan güncesinde farkına varmadan bu geçişi kaydetmiştir.

Pepys’in günlüğü gibi Sewall’ınki de günlük yaşamının ayrıntılı kayıtlarını içerir ve Tanrıya saygılı ve iyi yaşamak konusundaki çabalarını yansıtır. Flört ettiği bir kadına aldığı şekerleri not ettiği gibi peruk takıp atlı araba kullanmak gibi soylu ve pahalı şeyler yapması konusundaki tartışmalarını da kaydetmiştir.

Mary Rowlandson (c. 1635-c. 1678)

Bilinen en eski kadın düzyazı yazarı, bir rahibin karısı olan ve 1676’daki bir Kızılderili katliamında Kızılderililerin elinde geçirdiği 11 haftalık sürenin hikayesini açık ve duygulu bir biçimde anlatan Mary Rowlandson’dur. Aynı John Williams’ın The Redeemed Captive (Geri Alınan Tutsak, 1707) başlıklı bir katliamın ardından Fransızlar ve Kızılderililer tarafından iki yıl boyunca tutsak edilmesini anlatan kitabı gibi, bu kitap da hiç şüphe yok ki, Kızılderili karşıtı duyguları alevlendirdi. Kadınların ürettiği böyle yazılar genellikle özel bir eğitim gerektirmeyen, evcil hikayelerdir. Kadın edebiyatının rahat gerçekçiliğinden ve sağduyulu espri anlayışından yararlandığını söyleyebiliriz; kuşkusuz, Sarah Kemble Knight’ın 1704'de yalnız başına ve korkusuzca Boston’dan New York’a ve tekrar geriye yaptığı gezinin Journal’i (Günlük) (1825'de yazarın ölümünden sonra yayınlanmıştır) Püriten yazıların barok karmaşıklığından kurtulmuştur.

Cotton Mather (1663-1728)

Bilgiçlik taslama konusunda usta olan Cotton Mather’den söz etmeden New England sömürge edebiyatını tamamlanmış sayamayız. Massachusetts Bay’deki dört kuşaklık Mather hanedanının üçüncüsü olan Mather, New England hakkında 500’den fazla kitap ve broşür yazmıştır. Mather’in en iddialı eseri olan 1702 tarihli Magnalia Christi Americana (Ecclesiastical History of New England) (New England’ın Dinsel Tarihi) bir dizi biyografi aracılığıyla New England yerleşimini ayrıntılı olarak tarihsel kayda geçirir. Bu büyük kitap Tanrının krallığını kurmak için kutsal görevle el değmemiş topraklara gönderilen Püritenleri tanıtır. Yapısal olarak, bir dizi hikayeyle örnek oluşturan Amerikalı “Azizlerin Hayatları”nın anlatımıdır. Coşkusu bir dereceye kadar azametli tavırlarını affettirir: “Ben Avrupa’nın yokluklarından Amerikan sahillerine uçarak Hıristiyan dininin mucizelerini yazıyorum. ”

Roger Williams (c. 1603-1683)

1660'li yıllardan 1700 yıllara geçildiğinde, hoşgörü eğilimini durdurmak için ortaya konan tek tük, sert Püriten çabalara karşın dinsel dogmatizm yavaş yavaş azaldı. Papaz Roger Williams din üzerine görüşleri nedeniyle sıkıntı çekti. Bir terzinin İngiltere doğumlu oğlu olarak 1635’te New England’ın insafsız kışının ortasında Massachusetts’ten kovuldu. Massachusetts Valisi John Winthrop tarafından gizlice uyarıldığından, Kızılderililerle yaşayarak hayatta kalabildi; 1636’da Rhode Island’da farklı dinlerden insanlara kucak açacak yeni bir sömürge kurdu.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesinin bir mezunu olarak çalışan insanlara ve değişik görüşlere sempati beslemeye devam etti. Fikirleri onun zamanının çok önündeydi. İmparatorluğu ilk eleştirenlerden biriydi ve Amerikan topraklarının Kızılderililere ait olmasından ötürü Avrupalı kralların Amerika’da toprak dağıtmaya hakları olmadığı konusunda ısrarlıydı. Williams aynı zamanda kilise ve devletin ayrılmasından yanaydı – bugün hala Amerika’da temel bir ilkedir. Hukuk mahkemelerinin dinsel nedenlerle insanları cezalandırma gücüne sahip olmaması gerektiğini savundu – katı New England teokrasilerinin temelini zayıflatan bir görüş. Eşitlik ve demokrasiye inanan birisi olarak Kızılderililerin ömür boyu dostu oldu. Williams’ın çok sayıda kitaplarının arasında Kızılderili dillerinin ilk hazır cümle kitabı da vardır: A Key Into the Languages of America (Amerikan Dilleri için bir Anahtar, 1643). Kitap, aynı zamanda, kabileler arasında yaşarken geçirdiği zamanı temel alarak Kızılderili yaşantısını göz alıcı bir biçimde anlatan  olgunlaşmamış bir etnoğrafyadır. Her bölüm, yemek yemek ve yemek zamanı gibi bir konuya ayrılmıştır. Bu konuyla ilişkili olan Kızılderili kelimeleri ve cümleleri yorumlarla, kısa fıkralarla ve bir şiirle birlikte sunulmuştur. İlk bölümün sonu şöyledir:

If nature's sons, both wild and tame,
Humane and courteous be,
How ill becomes it sons of God
To want humanity.

Eğlence ile ilgili kelimeleri içeren bölümde, şöyle der: “Garip bir gerçektir ki, insan kendilerine Hıristiyan diyen binlercesinin yerine bu barbarların arasında daha çok eğlence bulacaktır.”

Williams’ın hayatı eşsiz bir ilham kaynağı oldu. İngiltere’deki kanlı İç Savaş sırasında gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında buz gibi New England’da nasıl hayatta kaldığından ilham alarak, kömür tedariki kesilince Londra’nın fakirlerine kış boyunca odun taşıttı. Dinsel hoşgörünün sadece farklı Hıristiyan mezhepleri için değil, Hıristiyan olmayanlar içinde korunması gerektiği üzerine canlı makaleler yazdı. The Bloody Tenet of Persecution for Cause of Conscience (Vicdan Nedeniyle Kanlı Zulüm Görüşü, 1644) adlı eserinde şöyle yazdı: “ Bu Tanrının hem isteği hem de emridir – en Pagan, Musevi, Türk veya Hıristiyan karşıtı vicdan hürriyeti ve tapınma için  her ulustan herkese izin verilmesi . . . ” Cana yakın ve insanca Kızılderililerin yanında yaşarken edindiği kültürler arası deneyimler hiç kuşkusuz onun bilgeliğini oluşturdu.

Sömürgelerde etkileşim iki yönlüydü.  Örneğin, John Eliot İncili Narragansett diline çevirdi. Bazı Kızılderililer Hıristiyanlığı seçtiler. Bugün bile, Yerli Amerikan kilisesi Hıristiyanlık ve Kızılderililerin geleneksel inançlarının bir karışımıdır.

Amerikan sömürgelerinde yavaş yavaş ortaya çıkan hoşgörü ve dinsel özgürlük ruhunun temeli Quaker’ların memleketi olan Rhode Island ve Pennsylvania’da atılmıştı. İnsancıl ve hoşgörülü olan Quakerlar, ya da bilinen adlarıyla “Dostlar” bireyin vicdanının kutsallığının sosyal düzen ve ahlakın kaynağı olduğuna inanırlardı. Quakerların evrensel sevgi ve kardeşliğe olan temel inançları onları son derece demokratik yaptı ve dogmatik dinsel otoriteye karşı çıktılar. Etkilerinden korkan katı Massachusetts tarafından sürülen Quakerlar, William Penn’in liderliğinde 1681’de Pennsylvania adlı çok başarılı bir sömürge kurdular.

John Woolman (1720-1772)

En tanınmış Quaker eseri John Woolman’ın yazdığı uzun Journal (Günlük, 1774) dir. Bu günlüğünde iç dünyasını saf, yürekten ve çok tatlı bir üslupla kaydetmiş ve bu bir çok Amerikan ve İngiliz yazarın beğenisini kazanmıştır. Bu olağanüstü adam şehirdeki rahat evini bırakarak onlardan bir şeyler öğrenebilmek ve fikirlerini paylaşmak için vahşi iç kısımlarda Kızılderililerle yaşamaya gitti. Basitçe ifade ettiği arzusu  “yaşamlarını ve içinde yaşadıkları ruhu hissetmek ve anlamak” idi. Woolman’ın adalet-sever ruhu doğal olarak sosyal eleştiriye döner: “Gördüm ki bir çok beyaz insan Kızılderililere rom satıyor.  Ben bunun çok büyük bir kötülük olduğunu düşünüyorum. ”

Woolman aynı zamanda ilk kölelik karşıtı yazarlardan biriydi. 1754 ve 1762’de  iki denemesi yayımlandı: “Zencilere Sahip olmak Üzerine Bazı Düşünceler”. Ateşli bir insaniyetperver olarak adaletsiz olduğunu düşündüğü yetkililer ve kanunlar karşısında “pasif boyun eğme” yolunu seçmişti ve bu yöntemiyle kuşaklar sonra Henry David Thoreau'nun tanınmış denemesi Civil Disobedience’a (Sivil İtaatsizlik, 1849) öncülük etmişti. 

Jonathan Edwards (1703-1758)

John Woolman’ın antitezi tanınmış Quaker'dan sadece 17 yıl önce doğmuş olan Jonathan Edwards idi. Woolman çok az eğitim almıştı; Edwards çok eğitimliydi. Woolman kendi iç ışığının peşinden gitti, Edwards kendini kanunlara ve otoriteye adamıştı. Her iki erkek de iyi yazarlardı ama sömürgelerdeki dinsel deneyimin iki ters ucunu temsil ediyorlardı.

Edwards şekillendiren aşırı görev duygusu, onu çevresinde ortaya çıkan liberalizm güçleri karşısında katı ve karanlık Kalvinizmi korumaya yöneltti. Sinners in the Hands of an Angry God (Kızgın Tanrının Elindeki Günahkarlar, 1741) başlıklı korkutucu ve güçlü vaazı onun en tanınmış eseriydi.

[I]f God should let you go, you would immediately sink, and sinfully descend, and plunge into the bottomless gulf. . . . The God that holds you over the pit of hell, much as one holds a spider or some loathsome insect over the fire, abhors you, and is dreadfully provoked. . . . he looks upon you as worthy of nothing else but to be cast into the bottomless gulf. 

Edwards’ın vaazları çok güçlü bir etkiye sahipti ve bütün katılanları isterik ağlama krizlerine sürüklüyordu. Ancak, uzun vadede, ürkünç sertlikleri insanları Edwards’ın kahramanca savunduğu Kalvinizmden uzaklaştırdı. Edwards’ın dogmatik, ortaçağ vaazları huzurlu ve refah içinde yaşayan 18’inci yüzyıl sömürgecilerine artık uymuyordu. Edwards’dan sonra taze, liberal hoşgörü akımları güçlendi.

GÜNEY VE ORTADAKİ KOLONİLERDE EDEBİYAT

Devrim öncesi güneyin edebiyatı soylu ve dünyeviydi, güney plantasyonlarının güçlü sosyal ve ekonomik sistemlerini yansıtırdı. İlk İngiliz göçmenleri dinsel özgürlük için değil ekonomik fırsatlar için güneydeki sömürgelere yönelmişlerdi.

Her ne kadar bir çok güneyli kölelerinden çok da fazla iyi yaşayamayan fakir çiftçiler ve ticaretle uğraşan insanlar olsalar da, güneyli okumuş üst tabaka, kölelikle sağlanabilen, soylu ve toprakları olan efendilerin oluşturduğu klasik, Eski Dünya idealleri tarafından şekillendirilmişti. Bu gelenekler zengin güneylileri bedenleriyle çalışmaktan kurtardı, onlara boş vakit sağladı ve Amerika'nın ıssız ve boş topraklarının ortasında soylu bir yaşantı kurma rüyasını gerçek kıldı. Püritenlerin çok çalışmaya, eğitime ve ciddiyete verdikleri öneme çok az rastlanıyordu – bunun yerine daha çok at binme ve avlanma gibi zevkler öne çıktı. Kilise, vicdanın ayrıntılı bir biçimde inceleneceği bir forum olmak yerine, soylu sosyal yaşamın merkeziydi.

William Byrd (1674-1744)

Güneyin kültürü doğal olarak kibar beylerin idealleri etrafında gelişti. Çiftlik yönetmek konusunda klasik Yunan okumaktaki başarısını tekrarlayabilen Rönesans adamı olarak feodal bir lordun gücüne sahipti.

William Byrd İngiliz arkadaşı Orrery Kontu Charles Boyle’a 1726'da yazdığı tanınmış mektubunda Westover adlı çiftliğindeki kibar yaşam tarzını anlatır:

Temiz havanın avantajlarının yanı sıra, masraf yapmadan her türlü ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz (elbette çiftliği olan bizleri kastediyorum). Benim büyük bir ailem var ve kapım herkese açık, yine de hiç ödenecek faturam yok ve iki buçuk şilin hiç bozulmadan birkaç ay cebimde kalabiliyor.

Atalarımdan biri gibi benim de kendi koyun ve sığırlarım, erkek ve kadın kölelerim, ve hizmetkarlarım arasında her türlü alışveriş var, öyle ki İlahi Takdir dışında hiçbir şeye dayanmadan yaşıyorum. . .

William Byrd Güney sömürgelerinin soylularının ruh dünyasına örnek oluşturur. Kendisine kalan 1040 hektarı 7160 hektara genişleten Byrd, tacir, tüccar ve çiftçiydi. 3600 kitaplık kütüphanesi güneyin en büyüğüydü. Canlı bir zekayla doğmuştu ve babası onu İngiltere ve Hollanda’daki iyi okullara yollayarak daha da geliştirdi. Fransız Sarayı'nı ziyaret etti, Royal Society üyesi oldu ve başta William Wycherley ve William Congreve olmak üzere gününün önde gelen bazı İngiliz yazarlarıyla dost oldu. Londra günlükleri New England Püritenlerinin tam tersi olup, şık akşam yemekleri, parlak partiler, kadınlarla doludur ve kendini ve ruhunu aramaya çok yer verilmemiştir.

Günümüzde Byrd canlı tarzıyla History of the Dividing Line (İkiye Ayıran Çizginin Tarihi) adlı eseriyle tanınır. Bu, 1729’da yaptığı, amacı komşu sömürgeler Virginia ve Kuzey Carolina arasındaki onları ayıran çizgiyi incelemek olan, birkaç hafta süren ve 960 kilometre içeri doğru giden, bir gezinin günlüğüydü. Geniş ve bomboş arazi, Kızılderililer, yarı vahşi beyazlar, vahşi hayvanlar, ve her çeşit zorluğun bu medeni ve kibar adam üzerinde yarattığı izlenimler eşine az rastlanır derecede Amerikalı ve çok güneyli bir kitap oluşturur. İlk Virginia sömürgecilerinle dalga geçer; “yüz kadar adam, çoğu iyi ailelerin yüz karası,” ve fıkralar anlatır: Jamestown’da: “gerçek İngilizler gibi, 50 sterlinden daha fazla etmeyen bir kilise ve 500 tutan bir meyhane inşa ettiler”. Byrd’in yazıları güneylilerin maddi dünyaya duydukları akılcı ilginin çok iyi bir örneğidir: Toprak, Kızılderililer, bitkiler, hayvanlar ve göçmenler. . . . 

Robert Beverley (c.  1673-1722)

Bir başka zengin çiftçi  ve The History and Present State of Virginia (Tarih ve Şimdiki Virginia Eyalet, 1705, 1722) adlı eserin yazarı olan Robert Beverley, Virginia sömürgesinin tarihini insancıl ve canlı bir biçimde anlatır. Byrd gibi, o da Kızılderililere hayrandı ve Virginia ile ilgili garip Avrupa inanışlarına – örneğin “Oraya giden herkes siyahlaşıyor” --  dikkat çekti. Güneylilerin bugün de yaşattıkları bir özellik olan büyük misafirperverliklerine işaret etti.

İnsana ait kusurlara veya çılgınlıklara ironi, alay veya espri ile saldırılan gülünç taşlamalara sömürgeleşmiş güneyde sık sık rastlanır. Bir grup kızgın göçmen, Georgia’nın hayırsever kurucusu General James Oglethorpe’u A True and Historical Narrative of the Colony of Georgia (Georgia Sömürgesinin Gerçek ve Tarihsel Hikayesi, 1741) başlıklı hikayesinde hicvettiler. Onları öylesine fakir ve aşırı çalışmış hale getirerek alçakgönüllü olmalarını sağladığı ve daha fazla hırslı olmanın getireceği endişelerden sakındığı için generale sözde teşekkür ettiler.

The Sotweed Factor adlı kaba ve satirik şiir, Maryland sömürgesini hicveder. Ebenezer Cook adlı bir İngiliz olan yazar, tütün tüccarı olmayı denemiş ama başarılı olamamıştı. Cook sömürgenin kaba yönlerini açıklamış ve sömürgecileri onu kandırmakla suçlamıştı. Şiir abartılmış bir lanetle biter: "May wrath divine then lay those regions waste / Where no man's faithful nor a woman chaste. " Genelde sömürgeleşmiş Güney, hafif dünyevi, bilgili ve gerçekçi edebiyat geleneği ile ilişkilendirilebilir. İngilizlerin edebi yöntemlerini taklit eden güneyliler Yeni Dünya'nın belirgin şartlarını esprili, doğru gözlemleyerek yaratıcılıkta çok üst seviyeye ulaştılar.

Olaudah Equiano (Gustavus Vassa) (c. 1745- c. 1797)

Olaudah Equiano ve Jupiter Hammon gibi önemli siyah yazarlar sömürge döneminde ortaya çıktılar. Nijer’den (Batı Afrika) bir Ibo olan Equiano, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African (Afrikalı Olaudah Equiano, ya da Gustavus Vassa’nın Yaşamının İlginç Hikayesi) (1789) adlı otobiyografisi ile Amerika’da  otobiyografi yazan ilk siyahtı. Köle hikayeleri tarzının ilk örneklerinden biri olan kitapta, Equiano ana vatanını ve yakalanarak West Indies’de esir edilmesinin korkunç ve zalim hikayesini anlatır. Hıristiyanlığı seçen Equiano, Hıristiyanlar tarafından kendisine uygulanan Hıristiyanlık-dışı zalim davranışları dokunaklı bir şekilde anlatır – bu duygu bir çok Afrikalı-Amerikalı tarafından gelecek yüzyıllarda hep dile getirilecektir.

Jupiter Hammon (c. 1720- c. 1800)

Long Island, New York’ta bir köle olan siyah Amerikalı şair Jupiter Hammon, dinsel şiirlerinin yanı sıra An Address to the Negroes of the State of New York (New York Eyaleti Zencileri için Söylev, 1787) adlı konuşmasıyla hatırlanır. Bu söylevinde kölelerin çocuklarının miras yoluyla köle olmaları yerine özgür bırakılmalarını savundu.  An Evening Thought (Bir Akşam Düşüncesi) adlı şiiri siyah bir erkek tarafından Amerika’da yayımlanan ilk şiirdi.

2. BÖLÜM

Demokratİk Kökler ve Devrİmcİ Yazarlar : 1776-1820

Britanya karşısında çok büyük çarpışmalara sahne olmuş Amerikan Devrimi (1775-1783) sömürge gücüne karşı verilen ilk çağdaş kurtuluş savaşıydı. O zamanlar Amerikan bağımsızlığının zaferi bir çok kimse için Amerika’nın ve insanlarının ileride büyük bir ülke olacağının ilahi bir işaretiydi. Askeri zafer büyük ve yeni bir edebiyat için milliyetçi umutları körükledi. Yine de, olağanüstü politik yazılar dışında, Devrim sırasında veya sonrasında dikkat çeken çok az eser ortaya çıktı.

Amerikan kitapları İngiltere’de sert bir şekilde eleştiriliyordu. Amerikalılar İngiliz edebi modellerine olan aşırı bağlılıklarının üzülerek farkındaydılar. Yerli edebiyat arayışları ulusal bir tutkuya dönüştü. 1816’da bir Amerikan dergisinin editörünün yazdığı gibi: “Bağımlılık rezillikle yüklü bir düşüş durumudur, ve yabancı bir akla bizim üretebileceğimiz şeyler için bağımlı olmak, kayıtsızlık suçuna aptallığın zayıflığını da eklemektir. “

Kültürel devrimler, askeri devrimlerden farklı olarak başarılı bir biçimde zorla kabul ettirilemezler. Paylaşılmış deneyim toprağından yetişmelidirler. Devrimler toplumun kalbinin ifadesidir; yavaş yavaş yeni duyarlılıklardan ve deneyim zenginliğinden ortaya çıkarlar. Amerika’nın kültürel bağımsızlığını kazanarak Amerikan yazarlarının Washington Irving, James Fenimore Cooper, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Walt Whitman, ve Emily Dickinson gibi ilk büyük kuşağını ortaya çıkarabilmesi için 50 yıllık bir tarih birikimi gerekecekti. Amerika'nın edebi özgürlüğü İngiltere ile süregelen bir özdeşleşme, İngiliz veya klasik edebiyat modellerinin aşırı taklidi, ve yayıncılığa engel olan zor ekonomik ve politik koşullar nedeniyle yavaşladı. 

Devrimci yazarlar, samimi milliyetçiliklerine karşın, mecburiyetten ötürü sıkılgandılar ve Amerikan duyarlılıklarında hiçbir zaman köklerini bulamıyorlardı. Devrimci kuşağa ait sömürge yazarları İngiliz doğmuşlar, İngiliz vatandaşı olarak olgunlaşmışlar, ve İngiliz düşünce tarzını ve giyimde İngiliz modasını ve davranışlarını geliştirmişlerdi. Bütün dostları gibi, anne babaları ve dedeleri de İngiliz’di (ya da Avrupalı). Buna ek olarak, edebi modalar konusunda Amerikan bilinçliliği hala İngilizlerin gerisinde kalıyordu ve bu zaman farkı Amerikan kopyacılığını daha arttırdı. İngilizlerin Joseph Addison, Richard Steele, Jonathan Swift, Alexander Pope, Oliver Goldsmith, ve Samuel Johnson gibi neoklasik yazarları İngiltere’deki ünlerinden elli yıl sonra, Amerika’da hala coşkuyla taklit ediliyordu.

Üstelik, yeni bir ulus yaratmanın güçlü zorlukları, yetenekli ve eğitimli insanları politika, hukuk ve diplomasi alanlarına çekiyordu. Bu uğraşlar şan, şeref, ve parasal açıdan güven sağlıyordu. Diğer yandan, yazmak para getirmiyordu. Artık İngiltere’den ayrılmış ilk Amerikan yazarlarının yayıncıları, izleyicileri ve yeterli hukuksal güvenceleri yoktu. Redaksiyon yardımı, dağıtım ve reklam gelişmemişti. 

1825’e kadar, bir çok Amerikalı yazar eserlerinin yayınlanması için yayıncılara para ödedi. Açıkçası, sadece Washington Irving ve New York’taki Knickerbocker grubu, ve Hartford Wits olarak tanınan bir grup Connecticut şairi gibi, boş zamanı olanlar ve kendi geliriyle geçinebilecek kadar zengin olanlar yazmaya olan ilgilerini sürdürebiliyordu. Bunun tek istisnası olan Benjamin Franklin, fakir bir aileden gelmesine karşın, iş olarak basımcı olduğundan kendi eserlerini basabiliyordu. 

Charles Brockden Brown daha tipikti. Bir kaç ilginç Gotik romansın yazarı olarak Brown yazdıklarından kazandıklarıyla yaşamaya çalışan ilk Amerikan yazarıydı. Ancak kısa yaşantısı fakirlik içinde son buldu.

İzleyici olmaması bir başka sorundu. Amerika’daki küçük ve okumuş izleyici grubu, biraz da daha önceki sömürgelerin yöneticilerine gösterdiği abartılmış saygıdan dolayı, tanınmış Avrupalı yazarlar istiyordu. Amerikan eserlerinin düşük seviyesi düşünüldüğünde, İngiliz eserlerinin tercih edilmesi tamamen anlaşılmaz değildi, ama bu durum Amerikan yazarlarının izleyicisiz kalmasına neden olarak durumun daha da kötüleşmesine neden oluyordu. Sadece gazetecilik parasal açıdan kazanç sağlıyordu, ama izleyicilerin çoğunluğu uzun ve deneyimsel eserler yerine hafif ve kolay şiirler ve kısa denemeler istiyordu.

Edebiyattaki durgunluğun en açık nedeni belki de yeterli telif hakkı yasalarının olmamasıydı. İngilizlerin en çok satan eserlerini korsan baskı yapan Amerikalı yayıncılar, bilinmeyen bir malzeme için Amerikalı yazarlara para ödemek istemiyordu. Yabancı kitapların yetki alınmadan yeniden basılması önceleri sömürgeler için bir hizmet olduğu kadar, klasik eserleri ve Avrupa’nın iyi kitaplarını Amerikan halkını eğitmek için basan Franklin gibi yayıncılar için kazanç kaynağı olarak görülüyordu.

Amerika'nın her yanındaki basımcılar onun izinden yürüdüler. Korsancılığın çok müthiş örnekleri vardı. Önemli bir Amerikan yayıncısı olan Matthew Carey, ciltlenmemiş sayfalar veya prova kopyalarını Amerika’ya bir ayda ulaşabilen hızlı gemilerle kendine yollaması için bir çeşit edebi casus olan Londra'lı bir aracıya para ödüyordu. Carey’in adamları denize açılarak limana gelen gemiyi karşılar ve kitabı bölümlere ayırarak 24 saat boyunca vardiyalı çalışan dizmenler kullanarak korsan kitapların basımını hızlandırırlardı. Böyle bir korsan İngiliz kitabı bir günde yeniden basılabilir, ve neredeyse İngiltere’deki kadar çabuk bir biçimde Amerikan kitapçılarındaki raflarda satışa sunulabilirdi.

İthal edilmiş ve yetkili baskılar daha pahalı olduğundan, korsan baskılarla rekabet edemez ve telif hakkı konusu Amerikalı yazarların yanı sıra Sir Walter Scott ve Charles Dickens gibi yabancı yazarlara da zarar verirdi. Hiç değilse yabancı yazarlara asıl yayıncıları tarafından ödeme yapılmıştı ve zaten tanınmışlardı. James Fenimore Cooper gibi Amerikalılar yeterli ödeme alamadıkları gibi eserlerinin burunlarının dibinde basılan korsan kopyalarına da katlanmak zorundaydılar. Cooper’ın ilk başarılı kitabı olan The Spy (Casus, 1821), piyasaya çıkmasını izleyen bir ay içinde dört ayrı basımcı tarafından korsan baskıları yapıldı.

1790’da yürürlüğe giren ve baslıcılığa izin veren telif hakları yasasının milliyetçi amaçlarla hazırlanmış olması ironikti. Daha sonra bir Amerikan sözlüğü hazırlayacak olan büyük sözlükçü Noah Webster tarafından kaleme alınan yasa, sadece Amerikan yazarlarının eserlerini koruyordu; İngilizlerin kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiği düşünülmüştü.

Yasanın kötü olmasına rağmen, ilk yayıncıların hiç biri değişmesini istemiyorlardı; çünkü bu yasa onlar için karlı olmuştu. Korsanlık devrimci Amerikan yazarlarının ilk kuşağını aç bıraktı; bir sonraki kuşağın değerli sayılabilecek çok daha az eser yarattığına şaşmamalıyız. Korsanlığın en yükseğe ulaştığı yıl olan 1815, Amerikan yazınının en alt noktasına karşılıktır. Yine de, yeni ülkenin ilk 50 yılındaki ucuz ve bol korsan kitaplar ve klasikler Amerikalıları eğitti. Onların arasından, 1825 dolaylarında ortaya çıkan ilk büyük yazarlar da vardı. 

AMERİKA'NIN AYDINLANMASI

18inci yüzyıl Amerikan Aydınlanması, geleneklerden çok akılcılığın, sorgulanamayan dinsel dogmalar yerine bilimsel araştırmanın ve monarşi yerine temsilci yönetimin vurgulandığı bir akımdır. Aydınlanma düşünürleri ve yazarları insanın doğal hakları olarak gördükleri adalet, özgürlük ve eşitlik ideallerine bağlıydılar.

Benjamin Franklin (1706-1790)

İskoç felsefeci David Hume’ın Amerikanın “ilk büyük edebiyat adamı” dediği Benjamin Franklin, insancıl akılcılık idealine bağlıydı. Pratik ama idealist, çok çalışkan ve çok başarılı olan Franklin, yaşantısının ilk dönemlerini tanınmış Autobiography’sinde (Otobiyografi) anlattı. Yazar, basımcı, yayıncı, bilim adamı, hayırsever ve diplomat olan Franklin, zamanının en tanınmış ve saygı gören kişisiydi. Örnek oluşturarak liberalleşmesine katkıda bulunduğu Amerika'nın, soylu bir dönemde doğmuş fakir bir demokrat olarak kendi kendini yaratmış ilk büyük insanıydı.

Franklin ikinci kuşak göçmendi. Püriten olan babası, mum yapımcısıydı ve 1683’te İngiltere’den Boston, Massachusetts’e gelmişti. Franklin’in yaşamı Aydınlanma akımının yetenekli bir bireyi nasıl etkilediği konusunda bir çok bakımdan iyi bir örnektir. Kendi kendini eğitmiş ama John Locke, Lord Shaftesbury, Joseph Addison ve diğer Aydınlanma yazarlarını iyi okumuş olan Franklin, onlardan kendi yaşamında aklını kullanmayı ve ideallerini bastırmaya başlayan geleneklerden, özellikle modası geçmiş Püriten geleneğinden kopmayı öğrendi.

Franklin, henüz gençken, kendi kendine yabancı diller öğrendi, bol bol okudu ve halk için yazmayı denedi. Franklin Boston’dan Philadelphia, Pennsylvania’ya taşındığı zaman genellikle üst sınıfta görülen bir eğitime sahipti. Aynı zamanda Püritenlikten gelen çok ve dikkatli çalışmak, sürekli olarak kendini eleştirmek ve kendini daha iyi yapmak arzusu da vardı. Bu özellikleri onu zenginliğe, saygınlığa ve şerefli bir yaşama götürdü.  Hiçbir zaman bencil olmayan Franklin, diğer basit insanların da başarılı olmalarına yardım amacıyla kendi görüşlerini paylaşmak için tipik bir Amerikan tarzı başlattı – kendi kendine yetme kitabı.

Franklin’in 1732 başlayarak uzun yıllar boyunca basılan Poor Richard’s Almanac (Zavallı Richard’ın Almanağı) onu zengin bir insan yaptı ve bütün sömürgelerde tanınmasını sağladı. Yararlı cesaretlendirmeler, öğütler ve gerçeklere ait bilgiler içeren bu yıllık kitapta, yaşlı Peder Abraham ve Zavallı Richard gibi eğlenceli karakterler okuyucuya özlü ve unutulmaz sözlerle akıl verirler. Önce almanakta çıkan  “Zenginliğe Giden Yol”da, “beyaz saçlı basit temiz yaşlı bir adam” olan Peder Abraham biraz da olsa Zavallı Richard’dan alıntılar yapar. “Akıllılara bir Kelime yeter” der, “Tanrı kendilerine yardım edenlere yardım eder.” “Erken yatan, erken kalkar, zengin, sağlıklı ve akıllı olur.” Zavallı Richard psikologdur (“Çalışkanlık Borç öder, Ümitsizlik arttırır.”) ve daima çok çalışmayı öğütler (“Özenli Çalışma İyi Şansı doğurur.”).  Tembel olmamayı öğütler, çünkü “Bugün bir, yarın iki olur.” Bazen düşüncesini açıklamak için anekdotlar kullanır: “Biraz İhmal çok büyük Kötülükleri yaratabilir. . .  Bir Çivi için Naldan oldu; Nal için Attan oldu; ve At için Süvariden oldu, çünkü Düşman onu ele geçirdi ve öldürdü, bunların hepsi Bir At Nalı Çivisine Önem vermemekten oldu.” Franklin ahlakla ilgili bir konuyu kısaca anlatmakta ustaydı: ”Bir kötü alışkanlığa verilen, iki Çocuk yetiştirirdi.” “ Küçük bir sızıntı büyük bir gemiyi batırır.” “Aptallar Ziyafetleri hazırlar, ve akıllı Adamlar onları yer.”

Franklin’in Autobiography’sinin bazı bölümleri yine bir kendi kendine yetme kitabıdır. Oğluna öğüt vermek amacıyla yazılan bu kitap sadece ilk yılları kapsar. En tanınmış bölüm kendini geliştirme konusundaki bilimsel planıdır. Franklin 13 tane erdem listeler: ölçülü olmak, sessizlik, düzen, kararlılık, tutumluluk, çalışkanlık, samimiyet, adalet, ılımlılık, temizlik, sükunet, iffet ve alçakgönüllülük. Her birinin ayrıntılarını bir özdeyişle açıklar; örneğin, ölçülü olmak için kullandığı özdeyiş: “Ağırlaşıncaya kadar yemeyin.  Uçuncaya kadar içmeyin.” Pragmatik bir bilim adamı olan Franklin, mükemmellik fikrini denek olarak kendini kullanarak denedi.

Franklin, iyi alışkanlıkları yerleştirmek için yeniden kullanılabilir takvimli bir kayıt defteri icat etti. Her hafta bir erdem üzerinde çalışarak, başarısız olduğu her sefer bunu deftere siyah bir noktayla kaydetti. Teorisi psikolojik davranışçılığı öncülerken, sistematik kayıt yöntemi ise zamanımızdaki davranış geliştirmesinin öncüsü oldu. Kendini geliştirme projesi Püritenlerin ahlaksal açıdan kendini-inceleme alışkanlığını Aydınlanma akımının olgunluk inancıyla kaynaştırmıştır. 

Franklin daha başında fikirlerini geliştirmenin en iyi yolunun yazmak olduğunu gördü ve bu nedenle akıcı ve hoş düzyazı üslubunu belli bir sona ulaşmak için değil de, bir araç olarak kullanmak için bilinçli olarak kusursuzlaştırdı. “Bilgili kimselerle yazın. Bayağı kimselerle söyleyin.” diye öğütledi. Bilim adamı olarak, 1667 yılında Royal Society’nin (Kraliyet Bilim Akademisi): “kapalı, çıplak, doğal konuşma biçimi; olumlu ifadeler, berrak bir akıl, doğal bir yumuşaklık, matematiksel sadeliğe olabildiğince yakın olmak” öğüdüne uydu.

Zenginliğine ve ününe karşın, Franklin demokratik duyarlığını hiç yitirmedi. A.B.D. Aayasası'nın taslağının hazırlandığı 1787 kongresinde önemli rol oynadı. Daha sonraki yıllarda kölelik karşıtı bir derneğin başkanı oldu. Son çabalarından biri genel halk eğitimini yaygınlaştırmaktı. 

Hector St. John de Crèveoeur (1735-1813)

Aydınlanma'nın bir diğer ismi Hector St. John de Crèvecoeur’dür. Onun Letters from an American Farmer (Bir Amerikan Çiftçisinden Mektuplar, 1782) adlı eseri Avrupalılara Amerika’daki barış, zenginlik ve gurur fırsatları hakkında çok parlak bir fikir vermiştir. Ne Amerikalı ne de çiftçi olan Crèvecoeur, bir Fransız soylusuydu ve Devrim'den önce New York şehrinin dışında bir plantasyonu vardı. Crèvecoeur yazdığı 12 mektupta Amerika’yı tarımsal bir cennet olarak anlatıyor ve sömürgeleri çalışmaları, hoşgörüleri ve artan zenginlikleri açısından heyecanla övüyordu. Bu görüşü günümüze kadar Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson ve bir çok diğer yazara ilham kaynağı olmuştur.

Crèvecoeur Amerika ve Amerikan kişiliği üzerine düşünülmüş fikirler üreten ilk Avrupalı ve  Amerika'nın “eritme potası” (“melting pot”) imgesini kullanan ilk yazardı.

POLİTİK BROŞÜRLER

Thomas Paine (1737-1809)

Devrim edebiyatının tutkusu o günün en sevilen politik edebiyat biçimi olan broşürlerde görülür. Devrim sırasında 2000’den fazla broşür basılmıştı. Bu broşürler yurtseverleri heyecanlandırıyor, kral taraftarlarını ise korkutuyordu.  Dinleyicileri heyecanlandırmak için halk arasında yüksek sesle okunduklarından, oyunların yerini tutuyordu. Amerikan askerleri karargahlarında bunları yüksek sesle okur; İngiliz Kral yanlıları ise halk arasında açık havada yakılan ateşlere atardı.

Thomas Paine’in Common Sense (Sağduyu) başlıklı broşürü basıldıktan sonraki ilk üç ay içinde 100,000 kopya sattı. Bu gün bile heyecan vericidir. Paine “Amerika'nın hedefi büyük ölçüde insanlığın hedefidir” derken Amerika Birleşik Devletleri'inde henüz güçlü olan Amerikan fevkaladeliği fikrini dile getiriyordu. Temelde Amerika demokratik bir deneyim olduğundan ve kuramsal olarak bütün göçmenlere açık olduğundan, Amerikanın kaderi genel anlamda insanlığın kaderini bastırıyordu.

Demokrasilerde politik yazılar seçmenlerin ilgisini çekebilmek için açık olmalıydılar. Bilgili seçmenler için ise bir çok kurucu tarafından genel eğitim öneriliyordu. Basit ama canlı edebiyat hayatının bir göstergesi de gazetelerin çoğalmasıydı.  Amerika’da Devrim sırasında dünyanın geri kalan yerlerinden daha fazla gazete okunuyordu. Göçler aynı zamanda basit bir üslubu zorunlu kılıyordu. Yeni gelenler için, İngilizcenin yabancı dil olduğu durumlarda ise basitlik ve açıklık şarttı. Thomas Jefferson’un Bağımsızlık Bildirgesi'nin orijinal taslağı açık ve mantıklıydı ama komitenin yaptığı değişiklikler onu daha da basitleştirdi. Anayasayı desteklemek için yazılan The Federalist Papers (Federalist Yazılar), demokratik bir ulusta tartışılabilecek kadar akıcı ve mantıksal fikirlerdi. 

NEOKLASİZM: DESTAN, ALAYCI DESTAN VE TAŞLAMA

Ne yazık ki, “edebi” yazı politik yazı kadar basit ve doğrudan değildi. Eğitimli birçok yazar şiir yazmaya çalışırken zarif neoklasizmin tuzağına düşüyordu. Özellikle destan ölümcül bir cazibe taşıyordu. Amerika'nın edebi yurtseverleri büyük Amerikan Devrimi'nin sonunda uzun, dramatik anlatımlı, ağır dili olan ve efsanevi kahramanların başarılarını anlatan destanda kendini ifade edeceğinden emindi. Hartford Wits olarak adlandıran bir grup yazardan biri olan Timothy Dwight (1752- 1817) buna bir örnektir. Sonunda Yale Üniversitesi rektörü olan Dwight, Conquest of Canaan (Canaan’ın Fethi, 1785), adlı destanını İncil’deki hikayelerden biri olan Joshua’nın Vaat Edilmiş Toprakları ele geçirmek için verdiği mücadeleden yola çıkarak yazmıştır. Dwight, yaptığı alegoride Joshua’nın yerine daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Başkanı olacak olan Amerikan ordusu komutanı General Washington’u koymuş, destanının biçimi için Alexander Pope’un Homer’in çevirisinde kullandığı çift mısra biçimini almıştır. Dwight’ın destanı iddialı olduğu kadar sıkıcıydı. İngiliz eleştirmen onu yerden yere vurdular; Dwight’ın John Trumbull (1750-1831) gibi dostları bile ilgisiz kaldılar. Aşırı duygusal savaş sahnelerinde o kadar çok gök gürültüsü ve şimşek vardı ki, Trumbull destanın yanında paratonerler verilmesini önerdi.

Taşlama özelliği taşıyan şiirlerin daha ciddi konulu şiirlere göre daha çok tutulması hiç de şaşırtıcı değildi. Alaycı destan tarzı Amerikan şairlerini kendi doğal seslerini kullanmak yönünde cesaretlendirdi. İngiliz şairler gibi Yunan şairi Homer ve Romalı şair Virgil gibi gösterişçi ve bilinen yurtsever duygular ve kişiliksiz alışılmış şiirsel sıfatların tuzağına düşmekten kurtuldular.

John Trumbull’un iyi huylu M'Fingal (1776-82) gibi alaycı destanlarda stilize edilmiş duygular ve alışılmış kelime oyunları iyi bir taşlamanın silahıdır ve devrimin şişirilmiş nutuklarıyla dalga geçilir. İngiliz şair Samuel Butler’ın Hudibras’ı örnek alarak yazılmış bu alaycı destanda Tory (muhafazakar) olan M’Fingal ile alay edilir. Asılmak üzere olan suçluların anlatımında görüldüğü gibi genellikle çok etkileyici bir dil kullanılmıştır.  

No man e'er felt the halter draw
With good opinion of the law.

M'Fingal 30 baskıyı geçmiş, yarım asır boyunca tekrar tekrar basılmış ve Amerika’da olduğu kadar İngiltere’de de beğenilmiştir. Politik konular ve sosyal sorunlar günün en önemli konuları olduğu için taşlamanın Devrimci izleyicilerin beğenisini kazanması biraz da sosyal yorumlar ve eleştiri içermesi nedeniyledir. Sahnelenen ilk Amerikan komedisi olan Royal Tyler’in (1757-1826) yazdığı The Contrast (Kontrast, yapım yılı 1787) bir Amerikan subayı olan Albay Manly ile İngiliz taklitçisi Dimple arasındaki kontrastı esprili bir biçimde sergiler. Elbette ki, Dimple gülünç duruma düşürülecektir. Oyundaki ilk Yanki karakteri olan Jonathan ile tanışırız.

Diğer bir taşlama eser olan Modern Chivalry (Çağdaş Şövalyelik) adlı roman, Hugh Henry Brackenridge tarafından parça parça 1792 ve 1815 yılları arasında yayınlanmış ve çağın aşırılıklarını hicvetmiştir. Amerika'nın batı sınırında (frontier) yetişmiş İskoçyalı bir Göçmen olan Brackenridge (1748- 1816), büyük romanını Don Kişot’u örnek alarak yazmıştır. Yüzbaşı Farrago ve aptal, kaba ama insancıl olan hizmetkarı Teague O'Regan’ın başına gelen talihsizlikleri anlatır.

AMERİKAN DEVRİMİNİN ŞAİRİ

Philip Freneau (1752-1832)

Philip Freneau adlı bir şair, Avrupa Romantizmi'nin yeni akımlarını alarak Hartford Wits’in taklitçiliği ve belirsiz evrenselliğinden kaçtı. Hem başarısının hem de başarısızlığının anahtarı, tutkulu demokratik ruhunun inatçı yapısıyla bir araya gelmesiydi. 

Yurtseverliklerinden kuşku duyulmayacak olan Hartford Wits üyeleri, eğitimli sınıfın genel anlamda kültürel tutuculuğunu yansıtıyorlardı. Freneau bu eskiden kalma Tory tutumlarının süregelmesine karşı çıkarak, “Hartford’daki monarşi ve unvana bağlı üstünlük yanlısı ve soylu, düşünen grubun yazıları”ndan yakınmıştır. Freneau her ne kadar iyi bir eğitim almış olsa da ve klasikleri en az Hartford Wit üyeleri kadar bilse de, liberal ve demokratik hedefleri vardı.

Huguenot (radikal Fransız Protestan) geçmişi ile Freneau, Devrimci Savaş sırasında milis olarak savaştı. 1780de yakalanarak ailesi salıverilmesini sağlayana kadar iki İngiliz gemisinde esir tutuldu ve neredeyse ölüyordu.  “İngiliz Hapishane Gemisi” başlıklı şiiri “dünyayı kanla lekelemek isteyen” İngilizlerin zalimliğini sert bir şekilde kınar. Bu şiir ve aralarında “Eutaw Pınarı”, “Amerikan Özgürlüğü”, “Politik bir Nakarat”, “Gece yarısı Konsültasyonu” ve “Üçüncü George’un Kendinle Konuşması” gibi diğer devrimci eserleri onu “Amerikan Devrimi'nin Şairi” olarak ünlendirdi.

Freneau yaşamı boyunca demokratik hedeflerine hep dikkat ederek birkaç günlüğün editörlüğünü yaptı. 1791de Thomas Jefferson ona militan, Federalist-karşıtı National Gazette’i (Ulusal Gazete) kurması için yardım edince, Freneau Amerikanın ilk güçlü, hararetli gazete editörü oldu ve William Cullen Bryant, William Lloyd Garrison, ve H. L.  Mencken’e öncülük yaptı.

Şair ve editör olarak Freneau demokratik ideallerine bağlı kaldı. Ortalama okuyucu için gazetelerde basılan sevilen şiirleri düzenli olarak Amerikan konularını ele aldı. “Tütünün Erdemi” güney ekonomisinin başlıca dayanağı olan bu yerli bitkiyi ele alırken, “Rom Testisi” erken Amerikan ticaretinin çok önemli bir satış ürününü ve Yeni Dünya için belli başlı bir ihraç ürününü anlatır. “Hatteras’ın Pilotu” adlı eserin yanı sıra şarlatan doktorlar ve abartılmış muhafazakar Protestanlar konusunda yazdığı şiirlerde de ortak Amerikan karakterleri vardı.

Freneau gerçek bir demokrasiye uygun doğal ve halktan bir biçim kullanıyordu. Ama aynı zamanda çoğunlukla antolojilere giren ve hoş kokulu bir yerel çalıyı anımsatan Vahşi Hanımeli  “The Wild Honeysuckle” (1786) gibi eserlerinde rafine bir neoklasik lirisizme de ulaşabiliyordu. 1820’lerde başlayan “Amerikan Rönesansı'na kadar Amerikan şiiri Freneau’nun 40 sene önce ulaştığı mertebeleri aşamadı.

Daha sonraki edebi başarılar için fazladan bir ön hazırlık ilk yıllarda yapılmıştı.  Milliyetçilik bir çok alanda yayınlara ilham kaynağı olarak Amerikan olan şeylerin takdir edilmesine yol açtı.  Noah Webster (1758-1843) Amerikan Dictionary’nin (Sözlük) yanı sıra  okullar için önemli bir okuma ve yazma kitabı hazırladı. Yıllar boyunca okuma yazma kitabı 100 milyon kopyadan fazla sattı. Yenilenmiş Webster sözlükleri bugün hala standart olarak kullanılmaktadır. Referans kitabı olarak bir dönüm noktası olan Jedidiah Morse’un yazdığı The American Geography (Amerikan Coğrafyası), engin ve büyüyen Amerikan toprakları hakkında bilgiyi yaygınlaştırıyordu. Dönemin edebi olmasa da en ilginç olan yazıları Meriwether Lewis (1774-1809) ve Zebulon Pike (1779-1813) gibi, batıya giden öncüler ve kaşiflerin günlükleridir. Thomas Jefferson’un 1803’te Napolyon’dan satın aldığı Kuzey Amerika kıtasının geniş bölümü olan Louisiana Bölgesi boyunca yapılan uzun yolculukları anlatırlar.

KURGUSAL EDEBİYAT (ROMAN VE HİKAYE) YAZARLARI

Charles Brockden Brown, Washington Irving, ve James Fenimore Cooper gibi günümüzde de oldukça tanınan ilk önemli kurgusal edebiyat yazarları Amerikan konuları, tarihsel perspektifler, değişim temaları, ve nostaljik tonlar kullandılar. Yazılarında bir çok düzyazı tarzını kullandılar, yeni biçimler başlattılar, ve edebiyattan para kazanarak yaşamanın yeni yollarını buldular. Onlar sayesinde Amerikan edebiyatı Amerika Birleşik Devletleri kadar dışarıda da okunmaya ve beğenilmeye başlandı.

Charles Brockden Brown (1771-1810)

İlk profesyonel Amerikan yazarı olan Charles Brockden Brown, İngiliz yazarlar olan Mrs. Radcliffe ve İngiliz  William Godwin’den esinlenmiştir. (Radcliffe korkunç Gotik romanlarıyla tanınmıştı; romancı ve sosyal reformcu olan Godwin, Frankenstein’ı yazan ve İngiliz şair Percy Bysshe Shelley ile evlenen Mary Shelley’in babasıydı.)

Fakirliğin itmesiyle Brown iki yılda dört korku romanını çabucak kaleme aldı: Wieland (1798), Arthur Mervyn (1799), Ormond (1799), ve Edgar Huntley (1799). Bu romanlarda Amerikan gotiği tarzını geliştirdi. O günlerin popüler tarzı olan Gotik romanda egzotik ve vahşi ortamlar, rahatsız edici psikolojik derinlik ve bol korku vardı. Romanın süslemeleri arasında ise yıkılmış şatolar veya manastırlar, hayaletler, gizemli sırlar, korkutucu biçimler, ve aklı ve ruhsal gücüyle hayatta kalabilen yalnız genç kızlar görülürdü. Bu romanların, olsa olsa, insan ruhunun uç noktalarının derin araştırmaları, çok büyük gerilim ve büyü belirtileri içerirdi. Eleştirmenler Brown’un Gotik duyarlığının yeni ulusun yetersiz sosyal kurumları için duyduğu büyük endişeyi ifade ettiğini söylerler. 

Brown fark edilebilen bir Amerikan ortamı kullandı. Fikir adamı olarak, bilimsel teorileri dramatize etti, kurgu konusunda kişisel bir teori geliştirdi ve kişisel fakirliğine rağmen yüksek edebi standartları savundu. Eserleri, kusurları da olsa, karanlık bir biçimde güçlüdür. Gittikçe artan bir biçimde Edgar Allan Poe, Herman Melville, ve Nathaniel Hawthorne gibi romantik yazarların habercisi olarak görülür. Dış görünüşüyle optimist olan Aydınlanma döneminin yeraltına ittiği bilinçaltı korkuları dile getirir. 

Washington Irving (1789-1859)

New York’ta ticaretle uğraşan varlıklı bir ailenin 11 çocuğunun en küçüğü olarak doğan Washington Irving, Benjamin Franklin ve Nathaniel Hawthorne gibi Avrupa’ya kültürel ve diplomatik elçi oldu. Yeteneğine rağmen, bir dizi rastlantısal olay yazarlığı meslek olarak önüne çıkarmasaydı, mali açıdan karşılığını alamamak yüzünden, belki de tam zamanlı profesyonel bir yazar olamayacaktı. Dostları aracılığıyla, Sketch Book (Skeçler Kitabı, 1819-1820) adlı eserini İngiltere ve Amerika’da aynı anda yayınlayarak, telif hakkı ve her iki ülkede ödemeler aldı.

Sketch Book Geoffrye Crayon (Geoffrye Crayon’un [Irving’in takma adı] Skeçler Kitabı) adlı eseri en iyi bilinen iki hikayesini içerir, “Rip Van Winkle” ve “The Legend of Sleepy Hollow” (Uykulu Kuytu Menkıbesi). “Skeç” uygun bir biçimde Irving’in zarif, kibar ama görünüşte rahat tarzını, ve “Crayon” onun boyacı ya da zengin, farklı tonların ve duygusal efektlerin yaratıcısı olarak yeteneğini gösterir. Skeçler kitabında, Irving New York şehrinin kuzeyinde Hudson Nehri boyunca uzanan Catskills dağlarını inanılmaz derecede güzel, sihirli bir bölgeye dönüştürür.

Amerikalı okurlar Irving’in hayal ürünü  olan Catskills “tarihini” minnetle kabul ederken onun bu hikayeleri bir Alman kaynağından adapte ettiğini bilmiyorlardı. Atılgan ve materyalist olan ilk yıllarında Irving Amerika’ya çok ihtiyacı olan bir şey sundu: yeni topraklarla ilişki kurabilmenin yaratıcı yolu.

Hiç bir yazar toprağı insanlaştırmak, onu bir isim ve yüzle ve bir dizi efsane ile süslemek konusunda Irving kadar başarılı olamadı. 20 yıl uyuyan, uyandığında bütün sömürgelerin bağımsız olduğunu gören “Rip Van Winkle”ın hikayesi sonunda halka maloldu. Sahneye uyarlandı, sözlü geleneklere girdi, ve yavaş yavaş kuşaklar boyu Amerikalılar tarafından  gerçek amerikan efsanesi olarak kabul edildi.

Henüz oturmamış yeni bir ulusun tarih duygusunu keşfeden Irving, bunun tatmin edilmesine yardımcı oldu. Çok sayıdaki eseri, tarihe, yaşayan, nefes alan, hayali bir yaşam vererek onu yeniden yaratmak için sürekli bir çaba olarak görülebilir. Konu olarak Amerikan tarihinin en dramatik yönlerini seçti: Yeni Dünya'nın keşfi, ilk başkan ve ulusal kahraman, batıya açılış. İlk eseri, görünüşte Diedrich Knickerbocker (bundan dolayı Irving’in dostları ve o zamanın New York'lu yazarları, “Knickerbocker Ekolü” olarak bilinir) tarafından yazılan Hollanda’nın yönetimindeki New York’un tarihini satirik bir dille anlatan History of New York (New York Tarihi, 1809)’dir. 

James Fenimore Cooper (1789-1851)

Irving gibi James Fenimore Cooper da geçmişe ait  duyuları canlandırarak onlara yerel bir yaşama alanı ve isim verdi. Ancak Cooper’da altın çağın güçlü mitini ve onun kaybından ötürü duyulan ıstırabı buluruz. Irving ve ondan önceki ve sonraki diğer Amerikalı yazarlar efsaneleri, şatoları ve büyük temaları bulmak için Avrupa’yı tararken, Cooper Amerikanın temel mitini yakaladı: el değmemiş toprakları gibi sonsuzluğu. Amerikan tarihi ölümsüzlüğün ihlaliydi; Amerika’daki Avrupa tarihi ise Cennet Bahçesi'ndeki düşüşün yeniden canlandırılmasıydı. Doğanın dönüşümlü yapısı sadece onu yok ederken çok kısa bir an görünmüştü: El değmemiş topraklar, yaklaşmakta olan öncülerin önünde bir serap gibi kaybolarak, Amerikalıların gözü önünde yok oldu. Bu, Cooper’ın el değmemiş topraklarının, yani sömürgecileri baştan itibaren cezbeden yeni cennetin ironik bir biçimde yok edilişinin temel ve trajik anlatımıdır. 

Kişisel deneyimi Cooper’a, el değmemiş toprakların değişimi ve deniz ve farklı kültürlerden insanlar gibi diğer konular hakkında canlı bir biçimde yazabilmesi için olanak sağladı. Quaker bir ailenin oğlu olarak, orta New York eyaletinin ortasında, her yerden uzak Otsego Gölündeki (şimdi Cooperstown) babasının topraklarında büyüdü. Cooper’ın çocukluğunda çok sakin olan bu bölge, bir zamanlar bir Kızılderili katliamına sahne olmuştu. Genç Fenimore Cooper feodal sayılabilecek bir ortamda büyüdü. Babası Yargıç Cooper, toprak sahibi ve liderdi. Cooper çocukken Otsego Gölü'nde batıya giden öncüleri ve Kızılderilileri gördü; daha sonraki yaşamında cesur beyaz yerleşimciler zorla topraklarına girdiler.

Cooper’ın tanınmış edebi karakteri Natty Bumppo, onun batıya giden öncülerin beyefendi, Jefferson’a özgü “doğal soylu” olması konusundaki hayalini temsil eder. Cooper 1823’te The Pioneers’de (Batıya Giden Öncüler) Bumppo’yu keşfetmeye başladı. Natty Amerikan edebiyatında tanınmış ilk batıya giden öncüdür ve sayısız kovboy ve ormanda yaşayan kahramanın edebi açıdan selefi olmuştur. Natty koruduğu toplumdan daha iyi olan, idealleştirilmiş ve dürüst bireyci bir karakterdir. Fakir ve tek başına ama saf biri olarak, ahlaka uygun değerler  için mihenk taşıdır ve Herman Melville’in Billy Budd ve Mark Twain’in Huck Finn’inin öncüsüdür. 

Cooper gibi Quaker olan Daniel Boone adlı Amerikan öncüsünün gerçek hayatına dayanan  ve Boone gibi önemli bir ormancı olan Natty Bumppo, bir Kızılderili kabile tarafından evlat edinilmiş sakin bir adamdı. Hem Boone, hem de kurgusal Bumppo doğaya ve özgürlüğe aşıktılar. Her ikisi de insan eli değmemiş topraklarda rehberlik ettikleri ve gittikçe yaklaşan yerleşimcilerden kaçabilmek için sürekli batıya hareket ettiler ve yaşamları sırasında efsaneleştiler. Natty aynı zamanda iffetli, yüce gönüllü ve dini duygulara çok derinden önem veren bir kişiydi; Amerikanın bakir ormanlarına ve kayalık toprağına  aktarılmış Ortaçağ aşklarındaki Hıristiyan şövalyeydi. 

Leather-Stocking Tales (Deri-Çorap Hikayeleri) olarak bilinen bu beş romanı birbirine bağlan unsur Natty Bumppo’nun yaşamıdır. Cooper’ın en önemli başarısı olan bu romanlar, Kuzey Amerika kıtasının ortamı, Kızılderili kabilelerinin karakterleri, ve büyük savaşların ve batıya göçün sosyal arka planı oluşturduğu büyük ve düzyazı tarzında bir destanı oluştururlar. Bu romanlar batı sınırı Amerika'sını 1740 yılından 1804 yılına kadar canlandırırlar.

Cooper’ın romanları birbirini izleyen dalgalar halindeki batı sınırı yerleşimlerini anlatır: El değmemiş topraklara önce Kızılderililerin yerleşmesi; ilk beyazların keşif kolu, asker, tüccar ve batıya giden öncüler olarak gelmesi; fakir ve kaba yerleşimci ailelerin gelmesi; ve son olarak orta sınıfın yargıç, doktor ve bankacıları içeren  ilk profesyonellerle gelmesi. Her yeni gelen dalga eskisini yerinden etti: Beyazlar Kızılderilileri yerinden edince Kızılderililer batıya doğru geri çekildiler; okullar, kiliseler ve hapishaneler kuran  “medeni” orta sınıf, aşağı-sınıftan bireyciler olan batıya gidenlerin öncüleri olan halkın yerini alınca, onlar daha da batıya çekilirken bu sefer onlardan önce gelmiş olan Kızılderilileri tekrar yerlerinden ettiler. Cooper sonu gelmeyen ve önlenemez yerleşimci dalgalarını anlatırken sadece kazançları değil kayıpları da görmektedir.

Cooper’ın romanları tek başına olan birey ve toplum, tabiat ve kültür, ruhsallık ve düzenlenmiş din arasındaki, derin gerilimi ortaya çıkartır. Cooper’ın eserlerinde en kültürlü karakterleriyle bağlantılı son derece medenileşmiş alem gibi doğal dünya ve Kızılderililer de özlerinde iyidir. Aradaki karakterler ise doğa veya kültürün değerini anlayamayacak kadar eğitimsiz veya inceliksiz olan, genellikle şüpheli, özellikle açgözlü, fakir, beyaz yerleşimcilerdi. Birbirleriyle etkileşim içinde olan çok farklı kültürleri inceleyen Rudyard Kipling, E. M.  Forster, Herman Melville, ve diğer duyarlı gözlemciler gibi Cooper da kültürel bir görecelikçiydi. Hiçbir kültürün erdem ve incelik konularında tekele sahip olamayacağını anladı.

Cooper Amerikan şartlarını kabul ederken, Irving reddetti. Irving Avrupa efsanelerini, kültürünü ve tarihini getirerek ve adapte ederek Amerikan ortamına bir Avrupalı gibi yaklaştı. Cooper bu süreci bir adım daha ilerletti. Amerikan ortamını yarattı ve yeni, belirgin biçimde Amerikan karakterleri ve temaları yarattı. Amerikan kurgu edebitatındaki tekrarlayan trajik sesi ilk o yarattı.

KADINLAR VE AZINLIKLAR

Sömürge döneminde hatırı sayılır birkaç kadın yazar olmasına karşın, Devrim döneminde  ortaya çıkan bir çok okul, dergi, gazete ve edebiyat kulübüne olması bile kadınların ve azınlıkların eserlerinin sayısını arttırmadı. İlkel şartlar ve tehlikelere karşın, Anne Bradstreet, Anne Hutchinson, Ann Cotton, ve Sarah Kemble Knight gibi sömürge dönemi kadınların oldukça sosyal ve edebi etkisi vardı. 1620’de Mayflower gemisiyle gelen 18 kadından sadece 4 tanesi ilk yılın sonunda hayatta kalabilmişti. Doğuştan gelen yetenekler, eli iş tutabilen herkes önemliyken ve şartlar akıcıyken bir anlam kazanabiliyordu. Ancak, yeni cumhuriyette kültürel kurumlar resmileştikçe, kadınlar ve azınlıklar yavaş yavaş bu kurumların dışında bırakıldılar.

Phillis Wheatley (c. 1753-1784)

Amerika'nın ilk yıllarında yaşamın zorlukları göz önüne alındığında, dönemin en iyi şiirlerinden bazılarının fevkalade bir köle kadın tarafından yazılmış olması ironiktir. Amerika Birleşik Devletleri'nde önem kazanmış ilk Afrikalı-Amerikalı yazar olan Phillis Wheatley Afrika’da doğdu ve yedi yaşlarındayken Boston, Massachusetts’e getirildi, burada dindar ve zengin terzi John Wheatley onu karısına arkadaşlık etmesi için satın aldı. Wheatley’ler Phillis’in şaşırtıcı zekasının farkına vardılar, ve kızları Mary’nin de yardımıyla, Phillis okuma yazma öğrendi. 

Wheatley’in şiirlerinin konusu dinsel olup, Philip Freneau gibi yazı biçimi neoklasiktir. En tanınmış şiirleri arasında diğer bir yetenekli siyahı övmek ve yüreklendirmek için yazılmış To S. M. , a Young African Painter, on Seeing His Works (S. M., Eserlerini Gördükten Sonra Genç bir Afrikalı Ressama) başlıklı şiir ve Hıristiyanlığı seçiş deneyiminden kaynaklanan güçlü dinsel duyarlılığını gösteren kısa bir şiir vardır. Bu şiir bazı günümüz eleştirmenlerini rahatsız etmektedir, şöyle ki, beyazlar bu şiiri geleneksel bulmakta, siyahlar ise şiirin köleliğin ahlaksızlığına karşı çıkmadığını öne sürmektedir. Yine de eserin samimi bir anlatımı vardır; beyazların ırkçılığına karşı durur ve ruhsal eşitliği vurgular. Gerçekten de şiirde benzeri konuları kendinden emin bir biçimde ilk defa  işleyen Wheatley olmuştur. “On Being Brought from africa to America” (Afrika’dan Amerika’ya Getirilmiş Olmak Üzerine) buna örnektir.

'Twas mercy brought me from my Pagan land
Taught my benighted soul to understand
That there's a God, that there's a Savior too;
Once I redemption neither sought nor knew. 
Some view our sable race with scornful eye,
"Their colour is a diabolic dye. "
Remember, Christians, negroes, black as Cain,
May be refin'd, and join th' angelic train.
 

Diğer Kadın Yazarlar

Bir kaç tane devrim dönemi başarılı kadın yazar, feminist araştırmacılar tarafından yeniden bulunmuştur. Susanna Rowson (c.1762- 1824) Amerikanın ilk profesyonel yazarlarından biriydi. En çok satan romanı baştan çıkarmayı konu alan Charlotte Temple (1791), yazdığı yedi romandan biriydi. Feminist konuları ve köleliğin kalkmasını ele alır ve Amerikan Kızılderilileri büyük bir saygıyla anlatırdı.

Uzun süre unutulmuş roman yazarlarından bir diğeri olan Hannah Foster’ın (1758- 1840), en çok satan romanı The Coquette (Koket, 1797), erdem ve baştan çıkarılma arasında parçalanan genç bir kadını anlatıyordu. Kilise mensubu soğuk bir adam olan sevgilisi tarafından terk edilen genç kadın, baştan çıkartılır, terk edilir, bir çocuk doğurur ve tek başına ölür.

Judith Sargent Murray (1751-1820) eserlerine ciddi bir ilgi sağlamak amacıyla erkek adıyla yazıyordu. Mercy Otis Warren (1728-1814) şair, tarihçi, oyun yazarı, taşlamacı ve yurtseverdi. Evinde Devrim öncesi toplantılar düzenledi, ırkçı oyunlarınde İngilizlere saldırdı ve Amerikan Devrimi'nin sadece çağdaş radikal tarihini yazdı.

Mercy Otis Warren ve Abigail Adams gibi kadınlar arasındaki mektuplar gibi genel olarak bütün mektuplar, dönemin önemli evraklarıdır. Örneğin, Abigail Adams kocası John Adams’a (Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci baştanı) yazdığı mektupta kadınların bağımsızlığının bir sonraki A.B.D. Anayasası tarafından garanti edilmesinin gerekliliğini savunuyordu.

3. BÖLÜM

Romantİk Dönem, 1820-1860: Denemecİler ve Şaİrler

Almanya’da ortaya çıkan, ama hızla İngiltere, Fransa ve ötesine yayılan Romantik akım, Amerika’ya 1820 yılı civarında, William Wordsworth ve Samuel Taylor Coleridge’in Lyrical Ballads (Lirik Baladlar)’ı yayınlayarak İngiliz şiirinde devrim yaratmalarından aşağı yukarı 20 yıl sonra, vardı.  Avrupa’daki gibi Amerika’da da taze, yeni bir bakış sanatçı ve aydın çevreleri heyecanlandırdı. Ancak arada önemli bir fark vardı: Amerika’da Romantizm milli yayılma dönemi ve özgün bir Amerikan sesinin keşfiyle çakıştı. Ulusal bir kimliğin sağlamlaşması ve Romantizm'in yeni ortaya çıkan idealizm ve tutkusu “Amerikan Rönesansı"'nın başyapıtlarını besledi. 

Romantik fikirler bir ilham kaynağı olarak sanat, doğanın ruhsal ve estetik boyutu ve organik büyüme mecazları gibi kavramları merkez aldı. Romantiklerin iddiası, bilimden ziyade sanatın evrensel gerçeği ifade edebileceği idi. Romantikler birey ve toplum için ifadeci sanatın öneminin altını çizdiler. Romantik dönemin belki de en etkili yazarı olan Ralph Waldo Emerson The Poet (Şair, 1844) isimli denemesinde diyor ki:

Çünkü bütün insanlar gerçekle yaşar, ve kendini ifade etmeye ihtiyaç duyar. Sevgide, sanatta, para hırsında, politikada, işte, oyunda, hep acı sırrımızı dile getirmek için çalışırız. İnsan kendinin sadece yarısıdır, diğer yarısı ise ifade ettiğidir. 

Benliğin geliştirilmesi hakim bir tema haline geldi; kendi benliğinin farkına varmak ise temel bir yöntem oldu. Eğer, Romantik teoriye göre, benlik ve doğa bir idiyse, kendi benliğinin farkına varmak bencilce bir çıkmaz değil, evrene açılan bir bilgi şeklidir. Eğer kişinin benliği tüm insanlıkla bir ise, o zaman toplumsal eşitsizlikleri iyileştirmek ve insanlık acılarını gidermek bireyin ahlaki bir görevidir. Daha önceki kuşaklara bencillik kavramını hatırlatan “benlik” fikri yeniden tanımlanmıştı. Olumlu anlamları olan yeni bileşik kelimeler türedi: “kendini gerçekleştirme,” “kendini dışa vurma”,”kendine dayanma”.

Benzersiz ve öznel benlik önemli hale geldikçe, psikoloji alanı da önem kazandı. Yükseltilmiş psikolojik durumları uyarmak için sıra dışı sanatsal efektler ve teknikler geliştirildi. Görkem içindeki güzelliğin bir etkisi olan “yücelik” (örneğin bir dağ zirvesinden görünen manzara) hayranlık, huşu, enginlik ve insan kavrayışını aşan bir güç gibi duygular yaratıyordu.

Romantizm olumlayıcıydı ve çoğu Amerikan şairi ve yaratıcı denemecisi için uygundu. Amerika’nın engin dağları, çölleri ve tropik yerleri bu yüceliği kapsıyordu. Romantik ruh Amerikan demokrasisine özellikle uygun gelmişti: bireyselliği vurguluyordu, sıradan insanın değerini onaylıyordu ve estetik ve etik değerleri için esinli bir hayal gücüne bakıyordu. Romantik akım elbette ki New England Transandantalistlerine - Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau ve onların çevresindekiler – yeni bir iyimserlik esinlemişti. New England’da Romantizm bereketli bir toprağa düştü.

TRANSANDANTALİZM

Transandantal akım 18. yüzyıl rasyonalizmine karşı bir tepki ve 19’uncu yüzyıl düşüncesinin genel insancıl eğiliminin bir göstergesiydi. Bu akım dünyanın ve Tanrının birliğine olan temel bir inanca dayanıyordu. Her bireyin ruhunun dünyayla aynı olduğu, dünyanın birebir bir mikrokozmozu olduğu düşünülüyordu. Kendine güven ve bireycilik doktrini, bireysel ruhun Tanrı ile kendini özdeşleştirmesine olan inançla gelişti. Transandantalizm Boston’un 32 km batısında küçük bir kasaba olan Concord’la özel olarak ilişkiliydi. Concord eski Massachusetts körfez sömürgesindeki ilk denizden uzak yerleşme idi. Ormanlarla çevrili olan bu huzurlu kasaba, o zaman da ve hala bugün de gayet kültürlü olacak kadar Boston’daki konferans, kitapçı ve kolejlere yakın, ama sakin olacak kadar da uzaktı. Concord Amerikan Devrimi'nin ilk muharebesinin olduğu yerdi, Concord Hymn (Concord İlahisi) Amerikan edebiyatının en meşhur açılış dizelerinden birine sahiptir:

By the rude bridge that arched the flood
Their flag to April's breeze unfurled,
Here once the embattled farmers stood
And fired the shot heard round the world.

Concord hem ilk kırsal sanatçı sömürgesiydi, hem de Amerikan materyalizmine manevi ve kültürel bir seçenek önerebilen ilk yerdi.  Burası entelektüel konuşmaların ve basit yaşantının yeriydi (burada Emerson ve Henry David Thoreau’nun ikisinin de sebze bahçeleri vardı). Concord denince en çok 1834’te buraya taşınan Emerson ve Thoreau akla geldi ama bu yer aynı zamanda romancı Nathaniel Hawthorne, feminist yazar Margaret Fuller, eğitimci (ve yazar Louisa May Alcott’un babası) Bronson Alcott ve şair William Ellery Channing’i de kendine çekti. Transandantal Kulübü 1836’da gevsek bir şekilde organize edildi ve değişik zamanlarda Emerson, Thoreau, Fuller, Channing, Bronson Alcott, önde gelen bir papaz olan Orestes Browson, Theodore Parker (kölelik karşıtı ve papaz) ve diğerleri buna dahildi.

Transandantalistler ve yayın hayatı kırk yıl süren ve ilk editörü Margaret Fuller ve daha sonra Emerson olan, üç ayda bir çıkan The Dial dergisini yayınladılar. Edebiyat kadar Reform çabaları da onları meşgul ediyordu. Transandantalistlerin önemli bir kısmı ayni zamanda kölelik karşıtı idi ve bazıları Brook Çiftliği (Hawthorn’un The Blithedale Romance adlı eserinde tarif edilir) ve Fruitlands gibi deneysel ütopyacı topluluklara dahil oldular.

Pek çok Avrupalı grubun tersine, Transandalistler hiçbir zaman bir Manifesto çıkarmadılar. Bireysel farkların, bireyin özgün bakış açısının üstünde durdular.  Amerikan Transandantal Romantikleri radikal bireyciliği en uç noktalarına kadar zorladılar. Amerikan yazarları çoğu kez kendilerini toplumun ve alışılmış kalıpların dışında yalnız kaşifler olarak gördüler. Amerikan kahramanı – Herman Melville’in Kaptan Ahab’ı, ya da Mark Twain’in Huck Finn’i, ya da Edgar Allen Poe’nun Arthur Gordon Pym’i gibi - metafizik bir kendini keşfediş peşinde tipik olarak riskle, hatta belli bir yıkımla yüz yüze geldi. Romantik Amerikan yazarı için hiçbir ön kabul yoktu. Edebi ve toplumsal kalıplar, yardımcı olmanın tersine, tehlikeliydiler. Özgün bir edebi biçem, içerik ve ses – ve bunların hepsini aynı anda- keşfetmek yönünde muazzam bir baskı vardı. Amerikan yazarlarının bu zorluğun üstesinden gelebildikleri, Amerikan İç Savaşı'ndan (1861-65) önceki otuz yıllık dönem boyunca üretilen başyapıtlardan açıkça bellidir.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Döneminin hakim figürü olan Ralph Waldo Emerson’ın adeta dinsel bir misyon duygusu vardır. Pek çokları onu Hıristiyanlığı çarpıtmakla suçlasa da, onun bu konudaki açıklamasına göre “ iyi bir papaz olmak için kiliseyi bırakmak gereklidir”. Mezunu olduğu Harvard İlahiyat Okulu'nda 1838 yılında yaptığı konuşma onu 30 yıl boyunca Harvard’da istenmeyen kişi yaptı. Bu konuşmada Emerson kiliseyi “adeta Tanrı ölmüş gibi” davranmakla ve ruhu boğarken dogmayı öne çıkarmakla suçladı. 

Emerson’ın felsefesine çelişik dendi ve onun mantıklı bir entelektüel sistem kurmaktan bilinçli olarak kaçındığı doğrudur çünkü böyle bir rasyonel sistem onun içgüdü ve esnekliğe olan Romantik inancına ters düşerdi. Kendine Güven (Self-reliance) adlı denemesinde Emerson der ki; “ Aptal bir tutarlılık küçük akılların gulyabanisidir. ”Oysa kendisi de doğadan esinlenen Amerikan bireyciliğinin doğuşu için yaptığı çağrıda çok tutarlıdır. Belli başlı fikirlerinin çoğu – yeni bir ulusal bakışa olan gereksinim, kişisel deneyimin kullanılması, kozmik bir üst-ruh fikri ve ikamecilik doktrini- ilk yayınladığı eseri olan Nature (Doğa, 1836) da öne sürülmüşlerdir. Bu deneme şöyle başlar:

Our age is retrospective.  It builds the sepulchers of the fathers.  It writes biographies, histories, criticism.  The foregoing generations beheld God and nature face to face; we, through their eyes.  Why should not we also enjoy an original relation to the universe? Why should not we have a poetry of insight and not of tradition, and a religion by revelation to us, and not the history of theirs.  Embosomed for a season in nature, whose floods of life stream around and through us, and invite us by the powers they supply, to action proportioned to nature, why should we grope among the dry bones of the past. . . ? The sun shines today also.  There is more wool and flax in the fields.  There are new lands, new men, new thoughts.  Let us demand our own works and laws and worship.

Emerson 16. yüzyılın vecize dahisi olan Fransız denemecisi Montaigne’i çok severdi ve bir keresinde Bronson Alcott’a Montaigne’inkiler gibi “eğlence, şiir, iş, ilahiyat, felsefe, anekdotlar, müstehcenlik dolu” bir kitap yazmak istediğini söyledi. Alcott’un soyut tarzının “bir adamın şapkasında, bir çocuğun kaşığında parlayan ışığı” atladığından şikayetçiydi.

Ruhsal imgelem ve pratik, vecizeli ifade Emerson’ı heyecan verici yapar; Concord transandantalistlerinden birisi onu dinlemeyi “bir salıncakla cennete gitmeye” benzetir. Ruhsal öngörüsünün büyük bir kısmı doğu dinlerine, özellikle de Hinduizm, Konfüçyüsizm ve İslam tasavvufuna dair okumalarından gelmektedir. Örneğin “Brahma” şiiri ölümlülerin sınırlı algılamalarının ötesinde bir kozmik düzeni öne sürmek için Hindu kaynaklarına dayanır.

If the red slayer think he slay
Or the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

Far or forgot to me is near
Shadow and sunlight are the same;
The vanished gods to me appear;
And one to me are shame and fame.

They reckon ill who leave me out;
When me they fly, I am the wings;
I am the doubter and the doubt,
And I the hymn the Brahmin sings

The strong gods pine for my abode,
And pine in vain the sacred Seven,
But thou, meek lover of the good!
Find me, and turn thy back on heaven.

Atlantic Monthly dergisinin ilk sayısında (1857) yayınlanan bu şiir en ulu Hindu tanrısı, evrenin ebedi ve sonsuz ruhu Brahma’ya yabancı olan okuyucuların kafasını karıştırdı. Emerson’ın okuyucularına tavsiyesi şuydu: “Onlara Brahma yerine Yehova demelerini söyleyin”.

Britanyalı eleştirmen Matthew Arnold, 19’uncu yüzyılda İngilizcede yazılmış eserlerin en önemlilerinin Wordsworth’ın şiirleri ve Emerson’ın denemeleri olduğunu söyledi. Çok büyük bir düz yazıcı-şair olan Emerson aralarında Walt Whitman, Emily Dickinson, Edwin Arlington Robinson, Wallace Stevens, Hart Crane ve Robert Frost’un bulunduğu uzun bir dizi Amerikan şairini etkiledi. Aynı zamanda John Dewey, George Santayana, Friedrich Nietzsche ve William James gibi filozofların felsefesini etkilediği de iddia edilir.

Henry David Thoreau (1817-1862)

Fransız ve İskoç kökenli Henry David Thoreau Concord’da doğdu ve burayı kalıcı evi yaptı. Emerson gibi, fakir bir aileden gelerek Harvard’da çalışarak okudu. Hayatı boyunca ihtiyaçlarını en basit düzeye indirerek çok az bir parayla geçinmeyi becerdi ve böylece bağımsızlığını korudu. Özünde, yaşamayı kariyeri yaptı. Asla taviz vermeyen birisi olarak hayatını her zaman katı ilkelerine göre yaşamayı denedi. Bu deneme pek çok yazısının konusuydu.

Thoreau’nun başyapıtı, Walden, or, Life in the Woods (Ormanda Yaşam, 1854) Emerson’a ait bir mülk içindeki Walden gölünde yaptığı bir barakada geçirdiği iki sene, iki ay ve iki günün sonucudur. Walden’da Thoreau bilinçli olarak bu zamanı bir yıl olarak biçimlendirir ve kitap mevsimleri sırasıyla usulca anımsatacak şekilde yapılandırılmıştır. Kitap aynı zamanda en basit dünyevi meseleleri önce ele alacak şekilde düzenlenmiştir (“Ekonomi” isimli bölümde bir barakayı inşa etmenin masraflarını anlatır). Sonuna gelindiğinde kitap yıldızlar üstüne meditasyon konularına ilerlemiştir.

Seyahat kitaplarını çok seven ve kendisi de birkaç tane yazan Thoreau, Walden’da bize daha önce hiçbir Amerikan kitabının yapmadığı kadar kendini keşfin iç sınırlarını açan bir “karşıt” seyahat kitabı verir. Thoreau’nun münzevi yaşamı kadar aldatıcı şekilde mütevazı olan bu kitap aslında iyi hayat klasik idealini yaşamak için bir rehber olmaktan aşağı kalmaz. Hem şiir hem felsefe olan bu uzun şiirsel deneme okuyucuya kendi hayatını gözden geçirmek ve onu dürüstçe yaşamak yönünde meydan okur. Çok ayrıntılı bir biçimde anlatılan barakanın yapımı ruhun dikkatlice inşası için somut bir mecazdır. 30 Ocak 1852 tarihli günlüğünde Thoreau tek bir yere kök salarak yaşamak konusundaki tercihini izah eder; “ Akli tamamen dağıtır diye çok seyahat etmekten veya meşhur yerlere gitmekten korkuyorum”.

Thoreau’nun inziva ve yoğunlaşma yöntemi Asya’daki meditasyon tekniklerine benzer. Bu benzerlik tesadüfi değildir; Emerson ve Whitman gibi, o da Hindu ve Budist felsefeden etkilenmişti. Emerson’la paylaştığı Asya klasikleri kütüphanesi sahip olduğu en değer verdiği şeydi. Eklektik tarzı Yunan ve Latin klasiklerinden de yararlanır ve berrak, cinaslı ve geç dönem Rönesans’ı İngiliz metafizik yazarları kadar zengin mecazlıdır. 

Walden’da Thoreau sadece Transandantalizmin teorilerini sınamakla kalmaz, ayrıca 19’uncu yüzyıl toplu Amerikan deneyimini de yeniden canlandırır; batı sınırında yaşamak. Thoreau, onun katkısının el değmemiş doğa duyusunu dilde yenilemek olacağını hissediyordu. Günlüğünde 1851’den kalma tarihsiz bir kayıt var:

English literature from the days of the minstrels to the Lake Poets, Chaucer and Spenser and Shakespeare and Milton included, breathes no quite fresh and in this sense, wild strain.  It is an essentially tame and civilized literature, reflecting Greece and Rome.  Her wilderness is a greenwood, her wildman a Robin Hood.  There is plenty of genial love of nature in her poets, but not so much of nature herself.  Her chronicles inform us when her wild animals, but not the wildman in her, became extinct.  There was need of America.

Walden ateşli bir İrlanda milliyetçisi olan William Butler Yeats’e The Lake Isle of Innisfree’yi (Innisfree Adası) yazmasında esin kaynağı oldu. Öte yandan Thoreau’nun Civil Disobedience (Sivil İtaatsizlik) adlı denemesi, hakkaniyetli bireyin hakkaniyetsiz kanunlara uymamasına olan ahlaki gereksinime dayanan pasif direnme teorisiyle, Mahatma Gandi’nin Hindistan bağımsızlık hareketine ve 20’inci yüzyılda Martin Luther King’in siyah Amerikalıların vatandaşlık hakları mücadelesine esin kaynağı oldu.

Ekolojik bilinci, her şeyi kendi yapma bağımsızlığı, kölelik karşıtlığına olan etik bağlılığı ve sivil itaatsizlik ve barışçı direniş politik teorisi yüzünden Transandantalistler içinde bugün en cazip olanı Thoreau’dur. Fikirleri hale yeniliğini korur ve keskin şiirsel stili ve yakın inceleme alışkanlığı hala moderndir.

Walt Whitman (1819-1892)

New York, Long Island’da doğan Walt Whitman parlak ve yenilikçi eserleri ülkesinin demokrat ruhunu ifade eden bir halk adamıydı ve boş zamanlarında da marangozluk yapardı. Whitman büyük ölçüde kendini yetiştirmişti. Whitman kendi kendini eğitmişti; 11 yaşında çalışmak için okulu bırakarak çoğu Amerikan yazarını İngilizlerin saygıdeğer taklitçileri yapan türden bir geleneksel eğitimden uzak kalmış oldu. Yaşamı boyunca yeniden yazıp gözden geçirdiği Leaves of Grass (Çimen Yaprakları, 1855) adlı eserinde bir Amerikalı tarafından yazılmış en özgün şiir olan Song of Myself (Kendimin Şarkısı) yer alır.  Kitap popülerlik açısından çok başarılı olamamışsa da, Emerson ve diğer bir kaç kişinin bu cesur kitaba yağdırdığı heyecan dolu övgüler, Whitman’ın şair olarak sanatını kanıtlamıştır.

Onun tüm yaradılışı kutlayan öngörülü bir kitap olan Leaves of Grass‘ı (Çimen Yaprakları) Emerson’ın yazılarından, özellikle de esrarengiz bir şekilde Whitman’a benzeyen canlı, açık yürekli, evrensel bir şairi kehanet eden The Poet (Şair) adlı denemesinden esinlendi. Şiirin yenilikçi, kafiyeli olmayan, serbest vezinli biçimi, cinselliği kutlaması, canlı demokratik duyarlılığı ve şairin benliğinin şiirle, evrenle ve okuyucuyla bir olduğu şeklindeki aşırı romantik iddiası Amerikan şiirinin çizgisini kalıcı olarak değiştirdi.

Leaves of Grass Amerikan kıtası kadar engin, enerjik ve doğaldır; farkına varmadıysalar bile pek çok kuşak Amerikan eleştirmeninin aradığı destandı. Hareket, bir sabırsız müzik gibi, Song of Myself içinde dalgalanır.

My ties and ballasts leave me. . .
I skirt sierras, my palms cover continents
I am afoot with my vision.

Şiir bir sürü somut görüntü ve sesle dolup taşar. Whitman’ın kuşları şiirin alışılmış “kanatlı ruhları” değildir. Onun “sarı taçlı balıkçılı geceleri bataklığın kenarına gelir ve küçük yengeçlerle beslenir”. Whitman gördüğü veya hayal ettiği her şeye kendini yansıtır gibidir. O kalabalıktan birisidir, “macera ve kıyasıya pazarlık etmek için her limana seyahat eden, / kimseden aşağı kalmayacak kadar istekli ve dönekçe modern kalabalıkla birlikte acele, acele hareket eden.” Ama aynı miktarda da acı çeken bireydir; “eskilerin annesi, bir cadı gibi lanetlenmiş, çocukları izlerken kuru odunlarla yakılmış. . . .  ben avlanan köleyim, köpeklerin ısırığından ürküyorum. . .  ben göğüs kafesi kırık ezilmiş itfaiyeciyim. . . ”

Her yazardan fazla, Whitman demokratik Amerika mitini icat etti. “Dünya üstünde herhangi bir zamanda bütün uluslar içinde herhalde Amerikalılar en yüksek şiirsel mizaca sahiptir. Amerika temelde en büyük şiirdir“. Whitman bunu yazdığı zaman, Amerika’nın şiirsel olmak için fazla küstah ve yeni olduğuna dair genel kanıyı cesaretle tersyüz etmiş oldu. Tüm ulusların öncü ruha sahip insanlarından oluşan nüfusu ile özgür hayal gücünün zamansız bir Amerika’sını yarattı. Britanyalı romancı ve şair D. H. Lawrence ona, doğru bir deyimle, “açık yol” şairi diyordu.

Whitman’ın büyüklüğü, aralarında Crossing Brooklyn Ferry (Brooklyn Feribotu), Out of the Cradle Endlessly Rocking (Sonsuz Sallanan Beşikten Çıkış) ve Abraham Lincoln’un ölümü üzerine dokunaklı bir ağıt olan When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d (Kapıdaki Leylaklar Son Kez Açtığında) olan şiirlerinden pek çoğunda görülür. Sanayileşmenin “altın çağı” döneminin zapt edilmemiş materyalizmi sırasında yazılan uzun denemesi Democratic Vistas (Demokratik Manzaralar, 1871) bir diğer önemli eseridir. Bu denemede Whitman haklı olarak Amerika’yı alttan alta süregelen bir ”kuru ve düz Sahra” ruhunu maskeleyen “güçlü, çok kaynaklı zenginliği ve sanayi”si yüzünden eleştirir. Amerikan halkını canlandırmak için yeni bir tür edebiyat çağrısı yapar (“Kitabın bütün bir şey olmaya ihtiyacı yoktur, ama okuyucunun öyledir.”).  Ancak nihayetinde, Whitman’ın ölümsüzlük için ana iddiası Song of Myself şiirinde yatar.  Burada Romantik benliği şiirin bilinçliliğinin merkezine koyar:

I celebrate myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.

Whitman’ın sesi, yaradılışın canlı gücü ve birliğini ilanıyla modern okuyucuları bile ateşler. Whitman muazzam yenilikçiydi.  Otobiyografi olarak şiir, ozan olarak sıradan Amerikalı, yaratıcı olarak okuyucu ve hala çağdaş bir keşif olan “deneysel” ya da organik biçim ondan çıktı.

BRAHMİN ŞAİRLER

Bostonlu Brahminler (Harvard eğitimli yüksek sınıftan kişiler) kendi dönemlerinde Amerika’nın en saygın ve gerçekten gelişmiş edebi bilirkişileriydi. Yaşantıları, güçlü New England çalışma etiğine ve öğrenmeye saygıyla yönlenen hoş bir varsıllık ve rahatlık döngüsüne uyuyordu.

Daha önceki bir Püriten dönemde Boston’lu Brahminler vaiz olurlardı; 19’uncu yüzyılda profesör oldular, çoğunlukla da Harvard’da.  Hayatlarının ileri dönemlerinde bazen büyükelçi oldular veya Avrupa’daki enstitülerden Fahri dereceler aldılar. Çoğu Avrupa’da seyahat ettiler veya eğitim gördüler. Britanya, Almanya ve Fransa, ve çoğunlukla İtalya ve İspanya’daki fikirlere ve kitaplara aşinaydılar. Üst sınıf kökenli ama demokratik düşünceye sıcak bakan Brahmin şairler kendi Avrupa kaynaklı ve aristokrat görüşlerini 3000 kamu eğitim merkezinde verdikleri konferanslar ve Boston’da çıkan iki adet etkili dergi olan North American Review ve Atlantic Monthly’nin sayfaları vasıtasıyla Amerika’nın her kesimine taşıdılar. 

Brahmin şairleri yazdıklarıyla Amerikan ve Avrupa geleneklerini birleştirdiler ve ortak bir Atlantik deneyimin devamlılığını yaratmaya çalıştılar.  Bu akademik şairler, Amerikan edebiyatına bir Avrupa boyutu getirerek genel nüfusu eğitmeyi ve yükseltmeyi denediler. İronik olarak, sonuçtaki etkileri muhafazakardı. Avrupalı şeylerde ve biçimlerde ısrar ederek farklı bir Amerikan bilincinin büyümesini geciktirdiler. İyi niyetli olmalarına rağmen, muhafazakar kökenleri onları Thoreau, Whitman (ki onunla sosyal olarak görüşmeyi reddediyorlardı) ve Edgar Allen Poe’nun (ki onu Emerson bile “tekerleme adamı” olarak görüyordu) cesurane yenilikçiliğine karşı körleştirmişti. Onlar üç kuşak Amerikan gerçekçilerinin savaşmak zorunda kaldıkları “soylu gelenek” denilen şeyin dayandıkları sütunlardı. Kısmen onların merhametli ama donuk etkileri yüzünden, Whitman, Melville, Thoreau ve Poe’nun belirgin Amerikan dehalarının Amerika’da genel olarak kabul görmesi için neredeyse 100 yıl geçmesi gerekti.

Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882)

En önemli Brahmin şairler Henry Wadsworth Longfellow, Oliver Wendell Holmes ve James Russell Lowell idi. Harvard’da modern diller profesörü olan Longfellow, zamanının en bilinen Amerikan şairiydi. Amerikan ve Avrupa geleneklerini birleştiren puslu, tarih dışı, efsanevi geçmiş duygusundan o sorumluydu. Avrupa vezinleriyle yerli efsaneleri halk arasında yaygınlaştıran üç uzun hikayemsi şiir yazdı. Bunlar Evangeline (1847), The Song of Hiawatha (Hiawatha Şarkısı, 1855) ve The Courtship of Miles Standish (Miles Standish’in Kur Yapması, 1858) idi.

Longfellow modern diller üzerine ders kitapları ve yabancı efsaneleri yeniden anlatan ve Washington Irving’in Sketch Book (Skeçler Kitabı) adlı eserini örnek alan Outre-Mer adlı bir seyahat kitabı da yazdı. Alışılagelmiş kalıplara uymak, aşırı duygusallık ve kolaycı ele alış uzun şiirlere zarar verse de, The Jewish Cemetery at Newport (Newport’taki Musevi Mezarlığı, 1854), My Lost Youth (Kayıp Gençliğim, 1855) ve The Tide Rises, The Tide Falls (Med ve Cezir, 1880) gibi akıldan çıkmayan kısa lirik şiirler günümüzde de zevk vermeye devam etmektedir.

James Russell Lowell (1819-1891)

Longfellow emekli olduktan sonra Harvard’da modern diller profesörü olan Lowell, Amerikan edebiyatının Matthew Arnold’udur. Bir sair olarak başladı ama zaman içinde yavaş, yavaş şiirsel yeteneğini kaybederek sonunda saygın bir eleştirmen ve eğitimci oldu. Atlantic dergisinin editörü ve North American Review dergisinin eş-editörü olarak Lowell muazzam bir etki kullanabiliyordu. Lowell’in içinde “İşte geliyor Poe, Barnaby Rudge gibi,  kuzgunuyla/ beşte üçü dahi ve beşte ikisi ise sırf boş lakırdı” gibi yorumlarının da yer aldığı A Fable for Critics (Eleştirmenler için bir Masal, 1848) adlı eseri Amerikan yazarlarının komik ve uygun bir değerlendirmesidir.

Karısının tesirinde kalan Lowell liberal bir reformcu, kölelik karşıtı, kadın hakları ve çocuk işçiliğini sona erdiren kanunların destekçisi haline geldi. Biglow Papers, First Series (Biglow Yazıları, Birinci Seri , 1847-48) adlı eseri yerel aksanlı şiirlerle reform lehine tartışan kurnaz ama cahil bir köy şairi olan Hosea Biglow karakterini yaratmıştır. Benjamin Franklin ve Phillip Freneau da toplumsal yorumları için araç olarak zeki köylüleri kullanmıştı. Lowell da sömürgeci “karakter” geleneğini, 1850’lerde zenginleşen ve Mark Twain’de ürün veren lehçeye dayanan yeni gerçekçilik ve bölgecilikle bağlayarak aynı kolda yazar.

Oliver Wendell Holmes (1809-1894)

Tanınan bir doktor ve Harvard’da anatomi ve fizyoloji profesörü olan Oliver Wendell Holmes en bilinen üç Brahmin arasında sınıflandırması en zor olandır çünkü onun eserleri tazeleyici bir çeşitliliğe sahiptir. Bunlar esprili denemeleri (örneğin, The Autocrat of the Breakfast-Table [Kahvaltı Sofrası Otokratı], 1858), romanları (Elsie Venner, 1861), biyografileri (Ralph Waldo Emerson, 1885), şen şakrak olabilen (“The Deacon's Masterpiece” [Diyakozun Başyapıtı], veya, “The Wonderful One-Hoss Shay” [Şahane Gezinti Arabası]), felsefi (“The Chambered Nautilus” [Odalı Nautilus]), veya ateşli vatansever (“Old Ironsides” [Yaşlı Ironsides]) dizeleri kapsar.

Harvard’ın bulunduğu bir Boston sayfiyesi olan Cambridge, Massachusetts’te doğan Holmes önde gelen bir yerel vaizin oğluydu. Annesi şair Anne Bradstreet’in soyundan geliyordu. Kendi zamanında ve hatta daha çok kendi zamanından  sonra, Holmes espri, zeka ve çekiciliği temsil etti. Bunu bir kaşif veya kuyruklu yıldız olarak değil, daha ziyade toplumdan ve dilden, tıp ve insan doğasına kadar her şeyin örnek bir yorumcusu olarak yaptı. 

İKİ REFORMCU

İç Savaş'tan önceki yıllarda New England entelektüel enerjiyle parlıyordu. Bugün meşhur Brahmin takımyıldızından daha çok parlayan bazı yıldızlar kendi zamanlarında fakirlik veya cins ya da ırk kazaları ile sönük kalmışlardı. Modern okuyucular köle karşıtı John Greenleaf Whittier ve feminist ve toplumsal reformcu Margaret Fuller’ın eserlerine giderek daha çok değer veriyorlar.

John Greenleaf Whittier (1807-1892)

Dönemin en aktif şairi olan John Greenleaf Whittier, Walt Whitman’ınkine çok benzeyen bir geçmişe sahipti. Massachusetts’te ufak bir Quaker çiftliğinde doğmuş ve büyütülmüştü. Çok az resmi eğitim aldı ve gazeteci olarak çalıştı. Genel kabul görmesinden çok önce sıkı bir kölelik karşıtı idi. Whittier “Ichabod” gibi kölelik karşıtı şiirleri sayesinde saygı görür ve şiiri bazen bölgesel gerçekçiliğin erken dönem örnekleri olarak görülür. 

Whittier’in keskin görüntüleri, basit yapıları ve balada benzeyen tetrametre ikili dizeleri Robert Burns’ün sade, kaba dokusuna sahiptir. En iyi eseri olan uzun Snow Bound (Kar Altında) başlıklı şiiri şairin ölmüş olan aile bireylerini ve arkadaşlarını çocukluğundan hatırladığı gibi, New England’ın şiddetli kar fırtınalarından biri sırasında cayır cayır yanan ateşin etrafında çok canlı bir şekilde yeniden canlandırır. Uzun İç Savaş kabusunun ardından gelen bu basit, dini, ve yoğun kişisellik içeren şiir,  ölenler için bir ağıt ve şifa veren bir ilahidir. Dışarıdaki acımasız politik fırtınalara karşın, ruhun sonsuzluğunu, sevginin anılardaki sonsuz gücünü, ve doğanın eksilmeyen güzelliğini ispatlar. 

Margaret Fuller (1810-1850)

Göze çarpan bir denemeci olan Margaret Fuller, Cambridge, Massachusetts’te doğmuş ve yetişmişti. Para açısından çok zengin olmayan bir aileden geldiğinden, evde babası tarafından eğitilmişti (kadınların Harvard’a devam etmesine izin verilmiyordu) ve klasikler ve modern edebiyatı konusunda harika çocuktu. Özel tutkusu Alman Romantik edebiyatı ve özellikle çevirdiği Goethe’ydi.

Amerika’da tanınan ilk kadın profesyonel gazeteci olan Fuller, etkili kitap eleştirileri, ve kadın mahpuslar ve akıl hastaları gibi sosyal konularla ilgili raporlar yazdı. Bunlardan bazıları Papers on Literature and Art (Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, 1846) adlı kitabında basıldı. O tarihten bir yıl önce, Woman in the Nineteenth Century (On Dokuzuncu Yüzyılda Kadın) başlıklı en önemli kitabını yazdı. İlk önce bu 1840 ve 1842 yılları arasında editörlüğünü yaptığı transandantal dergide, The Dial’da, çıkmıştı.

Fuller’in Woman in the Nineteenth Century ‘si toplumda kadın rolünün Amerika’daki ilk örneğidir. Cinsel ayırımcılığın birden fazla gizli nedenini ve kötü sonuçlarını incelikle analiz eder ve atılması gereken olumlu adımları önerir. Fikirlerinin çoğu şaşırtıcı bir şekilde moderndir. “Kendi ayakları üzerinde durma”nın önemini vurgular, bunun kadınlarda olmadığını şöyle açıklar: “kadınlara kurallarını kendi içinden bulup çıkarmak yerine kendi dışından öğrenmek öğretilmiştir. ”

Sonuç olarak Fuller, bir feminist olmaktan çok, kendini herkes için yaratıcı insan özgürlüğü ve gurur hedefine adamış bir eylemci ve reformcudur:

. . . Let us be wise and not impede the soul. . . . Let us have one creative energy. . . . Let it take what form it will, and let us not bind it by the past to man or woman, black or white. 

Emily Dickinson (1830-1886)

Emily Dickinson bir bakıma kendi dönemi ve yüzyılın başındaki edebi duyarlık arasında bir bağ olmuştur. Küçük bir Kalvinist köy olan Amherst, Massachusetts’te büyümüş radikal bir bireycidir. Hiçbir zaman evlenmedi, alışılmamış bir hayat sürdü. Yaşamı dışardan bakıldığında olaysızdı ama içerden son derece yoğundu. Doğaya aşıktı, kuşlar, bitkiler ve New England kırlarının değişen mevsimlerinden ilham aldı.

Dickinson yaşamının son kısmını aşırı hassas ruhu ve belki de yazmaya vakit ayırabilmek için (uzun bir süre günde bir şiir yazdı) inzivada geçirdi. Aynı zamanda avukat babasına da bakmak zorundaydı. Babası Amherst’de önemli biriydi ve Kongre üyesi oldu.

Dickinson’ın yazdıklarını çok kimse okumazdı ama o İncil'i bilirdi, William Shakespeare’in eserlerini, ve klasik mitolojinin eserlerini çok iyi bilirdi. Bunlar onun gerçek öğretmenleriydi çünkü Dickinson gerçekten zamanının en yalnız kişisiydi. Bu utangaç, içine kapalı, hemen hemen hiçbir eseri basılmamış ve bilinmemiş köylü kadının 19’uncu yüzyılın en iyi şiirlerini yazmış olması, onu 1950’lerde yeniden keşfeden insanlarda hayranlık uyandırmıştır.

Dickinson’ın kısa ve özlü, sık sık imgelerle süslü üslubu Whitman’ınkinden bile daha modern ve yenilikçidir. Bir tanesinin yettiği yerde hiçbir zaman iki kelime kullanmaz, somut şeyleri soyut fikirlerle atasözlerine özgü, kısaltılmış bir biçimde birleştirir. En iyi şiirlerinde hiçbir fazlalık yoktur; çoğu o zamanki duygusallıkla dalga geçer, ve hatta bazıları kabul edilmiş doktrinlere karşıdır. Bazen korkunç bir varoluşçu farkındalık gösterir. Poe gibi, aklın karanlık ve gizli kısımlarını araştırır, ölüm ve mezarı anlatır. Buna karşın, basit şeyleri, bir çiçeği, bir arıyı da anlatır. Şiirleri büyük bir zeka sergiler ve zaman içinde sıkışmış insan bilincinin sınırlarının acı veren paradoksunu çağrıştırır. Çok iyi bir espri anlayışı vardır. Konularının ve ele alış biçiminin çeşitliliği şaşırtıcı derecede geniştir. Şiirleri genellikle Thomas H. Johnson'ın standart baskısında verilen sayılarla tanınır. Garip büyük harfler ve tirelerle doludur.

Topluma ayak uydurmayan biri olarak, Thoreau gibi kelimelerin ve cümlenin anlamını ters çevirmiş, paradoksu çok etkili kullanmıştır. 435’ten:

Much Madness is divinest sense --
To a discerning Eye --
Much Sense -- the starkest Madness --
'Tis the Majority
In this, as All, prevail --
Assent -- and you are sane --
Demur -- you're straightway dangerous
And handled with a chain --

Hırs ve toplum hayatıyla dalga geçen şiirinde (288) espri anlayışı ortaya çıkar:

I'm Nobody! Who are you?
Are you -- Nobody -- Too?
Then there's a pair of us?
Don't tell! they'd advertise -- you
know!

How dreary -- to be -- Somebody!
How public -- like a Frog --
To tell one's name -- the livelong
June --
To an admiring Bog!

Dickinson’ın 1,775 şiiri eleştirmenlerin ilgisini çekmeye devam eder. Eleştirmenler bu şiirler hakkında tartışırlar. Bazıları onun mistik yanını, bazıları ise doğaya olan duyarlığını vurgular; çoğu onun garip, egzotik çekiciliğine dikkat çeker. Bir modern eleştirmen, R. P. Blackmur, Dickinson’ın şiirinin bazen ona:”bize doğru İngilizce konuşan bir kedi geldi” gibi etki yaptığını söyler. Onun temiz, açık, ince ince düşünülmüş şiirleri Amerikan edebiyatı içinde en harika ve zor olanlarındandır.

4. BÖLÜM

Romantİk Dönem, 1820-1860: Kurgu

Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson ve Transandantalistler Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ilk büyük edebi kuşağı temsil ederler. Romancılar söz konusu olduğunda, Romantik görüş kendini Hawthorne’un “Romans” (aşk ve macera romanı) adını verdiği, romanın abartılmış, duygusal ve sembolik biçimiyle ifade etti. “Romans”lar aşk hikayeleri olmayıp, karmaşık ve ince anlamları iletmek için özel teknikler kullanan ciddi romanlardı.

Bir çok İngiliz veya Avrupalı romancının yaptığı gibi gerçekçi karakterleri çok zengin ayrıntılarla dikkatli bir biçimde anlatmak yerine, Hawthorne, Melville, ve Poe kahramanlarını ve gerçek hayattan daha büyük olarak şekillendirdiler ve onlara efsanevi önem yüklediler. Amerikan “Romans”ının tipik baş kahramanları tekin olmayan, soğuk bireylerdir. Hawthorne’nun Arthur Dimmesdale veya The Scarlet Letter (Kızıl Damga)’daki Hester Prynne, Melville'in Moby-Dick’teki Ahab’ı, ve Poe’nun hikayelerindeki pek çok yalnız ve takınaklı karakter, anlaşılmaz bir biçimde, onların en derin bilinçdışı kişiliklerinden doğan bilinemez, karanlık kaderleriyle çarpışan yalnız baş kahramanlardır. Sembolik entrikalar kederli ruhların gizli hareketlerini ortaya çıkartır.  

Ruhun saklı köşelerinde yapılan bu kurgusal araştırmanın bir nedeni Amerika’da yerleşik, geleneksel toplum yaşantısının olmayışıdır. İngiliz romancılar -- Jane Austen, Charles Dickens (en sevilen), Anthony Trollope, George Eliot, William Thackeray – karmaşık, iyi ifade edilmiş, geleneksel toplumda yaşadılar ve okuyucularıyla gerçekçi kurguları açıklayan tutumlarını paylaştılar. Amerikan romancıları çatışma ve devrimden oluşan bir tarih, çok geniş boş topraklardan oluşan bir coğrafya, ve hareketli ve nispeten sınıfsız bir demokratik toplumla karşı karşıya kaldılar.  Amerikan romanları geleneğin devrimci yokluğunu sık sık gösterirler. Bir çok İngiliz romanı fakir olan ana karakterin belki iyi bir evlilik nedeniyle veya saklı kalmış bir soylu geçmişin bulunmasıyla ekonomik ve sosyal basamaklarda tırmanırlar. Ancak bu gizli entrika İngiltere’nin soylu sosyal yapısını tehlikeye sokmaz. Tam aksine, onu doğrular. Ana karakterin yükselişi çoğunluğu orta sınıfa ait olan okuyucuların isteklerini karşılar.

Buna karşın Amerikan romancısı kendi yöntemlerine güvenmek zorundaydı. Amerika, kısmen de olsa, tanımlanmamış, nüfusunu farklı diller konuşan ve yaşamlarını garip ve üstünkörü bir biçimde sürdüren göçmenlerin oluşturduğu sürekli hareket halinde bir batı sınırı bölgesiydi. Bu nedenle, Amerikan edebiyatındaki ana karakter Melville’in Typee’sindeki gibi yamyam kabilelerinin arasında, James Fenimore Cooper'ın Leatherstocking (Deri Çorap) adlı eserindeki gibi tabiatı keşfederken, veya Poe’nun yalnız bireyleri gibi mezarından yalnızlık dolu hayalleri izlerken, ya da Hawthorne’un Young Goodman Brown (Genç Brown Efendi) adlı öyküsündeki gibi ormanda yürürken şeytanla karşılaştığında tek başına kalabilirdi. Gerçekte bütün büyük Amerikan baş kahramanları “yalnız” kimselerdir. Demokratik Amerikan bireyi o zamanlar kendini yaratmak zorundaydı.

Ciddi Amerikan romancısı aynı zamanda yeni biçimlerde türetmek zorundaydı. Bu nedenle Melville’in Moby-Dick adlı romanının gelişigüzel, dağınık ve kişiye özgü biçimi, Poe’nun Narrative of Arthur Gordon Pym (Arthur Gordon Pym’in Hikayesi) adlı rüya gibi, başıboş hikayesi ortaya çıktı.  Bugün bile sadece az sayıda Amerikan romanı biçimsel mükemmelliğe ulaşmıştır. Amerikalılar denenmiş edebi yöntemleri kullanmak yerine yeni yaratıcı teknikler türetmeyi tercih etmektedir. Amerika’da geleneksel ve tanımlanabilir bir sosyal birim olmak yeterli değildir, çünkü eski ve geleneksel olanlar geride kalır; yeni, yenilik yanlısı güç dikkat çeker.

ROMANS

Romans biçim olarak karanlık ve ürkütücü olup, durağan bir toplum olmadan bir kimlik yaratmanın ne denli zor olduğunu gösterir.  Romantik kahramanların bir çoğu sonunda ölürler: Moby-Dick’te Ishmael dışında bütün denizciler boğulur. Duygulu ama günahkar rahip Arthur Dimmesdale The Scarlet Letter’ın sonunda ölür. 1860’larındaki İç Savaş kendiyle savaşan bir toplumun sosyal trajedisini açıkça göstermeden önce bile, Amerikan edebiyatında parçalanmış, trajik bir duygu hakimdi.

Nathaniel Hawthorne (1804-1864)

Beşinci kuşaktan İngiliz asıllı bir Amerikalı olan Nathaniel Hawthorne, Boston’un kuzeyinde Doğu Hindistan ticaretinde uzmanlaşmış zengin bir liman olan Salem, Massachusetts’te doğmuştu. Bir önceki yüzyılda atalarından biri, büyücü olmakla suçlanan kadınların Salem’de yargılanması sırasında yargıçtı. The House of the Seven Gables (Yedi Çatılı Ev) adlı romanında kötü kalpli bir yargıcın ailesi üzerindeki lanet fikrini işlemiştir.

Hawthorne'un öykülerinden çoğu Püriten New England’da geçer ve en önemli romanı olan The Scarlet Letter (Kızıl Damga, 1850) Püriten Amerikanın klasikleşmiş bir tanımlaması haline gelmiştir. Hassas, dindar bir genç papaz olan muhterem Arthur Dimmesdale ile duyumsal, güzel kasabalı Hester Prynne arasındaki ateşli ve yasak aşk ilişkisini anlatır. Erken dönem Püriten sömürgeleşme döneminde 1650’lerde Boston’da geçen bu roman, ahlak, cinsel baskı, suçluluk ve itiraf konularında Kalvinist takıntıları ve ruhsal kurtuluşu anlatır.

Kendi dönemi için, The Scarlet Letter cesur ve hatta yıkıcı bir kitaptı. Hawthorne’sun kibar stili, olayın geçtiği yerin uzak ve tarihsel olması, ve belirsizlik onun korkunç temasını yumuşatarak kitabın genel halk beğenisini kazanmasını sağlamıştır ama Ralph Waldo Emerson ve Herman Melville gibi kültürlü yazarlar kitabın “korkunç” gücünün farkına varmışlardır. Bu kitap, 19’uncu yüzyıl Amerikasında genellikle bastırılan konuları, özellikle cinsel ve dinsel özgürlük gibi bireysel davranışlar üzerinde etkili olan, yeni ve serbestlikten yana demokratik deneyimleri ele almıştı. 

Kitap mükemmel bir biçimde düzenlenmiş ve çok güzel yazılmıştır. Buna uygun olarak da, ilk Püriten sömürgelerin kullandığı bir teknik olan alegori kullanmıştır.

Hawthorne’un ünü diğer romanlarına ve öykülerine de dayanır. The House of the Seven Gables (Yedi Çatılı Ev, 1851)’da tekrar New England’ın tarihine döner. “Ev”in parçalanması hem yapının kendisine hem de Salem’de yaşayan bir aileye gönderme yapar. Tema aileden gelen bir laneti ve bunun sevgi aracılığıyla çözülmesini anlatır. Bir kritiğin belirttiği gibi idealist baş kahraman Holgrave Hawthorne’un eski soylu ailelere duyduğu kendi demokratik güvensizliğini dile getirir: “Gerçek şudur ki, her yarım yüzyılda bir, en az bir aile insanlığın büyük ve meçhul kitlesiyle kaynaşmalı ve atalarını unutmalıdır. ”

Hawthorne’sun son iki romanı daha az başarılıydı. Her ikisi de aşkın büyüsüne engel olan çağdaş ortamlarda geçer. The Blithedale Romance (Blithedale Aşk Hikayesi, 1852) sosyalist ve ütopik Brook Farm topluluğunu anlatımı açısından ilginçtir. Kitapta, Hawthorne en derin içgüdüleri gerçekten demokratik olmayan egoist ve güç-düşünü sosyal reformcuları eleştirir. The Marble Faun (Mermer Faun, 1860), Roma’da geçer ama günah, yalnızlık, günahların cezasını ödemek, ve kurtuluş gibi Püriten konuları işler.

Bu temalar, ve olayların karakteristik bir biçimde Püriten New England sömürgesinde geçmesi “The Minister's Black Veil” (Rahibin Kara Peçesi), “Young Goodman Brown” (Genç Brown Efendi), ve “My Kinsman, Major Molineux” (Akrabam Binbaşı Molineux) gibi Hawthorne'un en tanınmış daha kısa öykülerinin belirgin özelliğidir. Bunlardan sonuncusunda nahif bir genç adam daha önce hiç karşılaşmadığı güçlü bir akrabasından yardım istemek için – şehirleşen 19’uncu yüzyıl Amerika’sında sık görüldüğü gibi -- taşradan şehre gelir. Robin binbaşıyı bulmakta büyük güçlük çeker ve sonunda aşağılık bir suçlunun gülünç ve acımasız bir biçimde şehir dışına atıldığı bir gece ayaklanmasına katılır.  Robin, İngilizleri temsil ettiği için az önce Amerikalı devrimci kalabalık tarafından yerinden edilen bu “suçlu”nun aradığı adam olduğunu anlayana kadar herkesten daha yüksek sesle güler. Öykü bütün insanlığın paylaştığı günah ve acı çekme arasındaki bağı bir kez daha gösterir. Öykü, aynı zamanda kendini yetiştirmiş insanı da vurgulamaktadır: Robin, her demokratik Amerikalı gibi,  zengin akrabaların kayırması ile değil de kendi çabalarıyla zenginleşeceğini öğrenmelidir.

My Kinsman, Major Molineux, Hawthorne'un kurgularındaki en önemli öğeye ışık tutar: eserlerinde doğru işleyen aileler yoktur. Her ne kadar Cooper’ın Leather-Stocking Tales öyküleri en olmayacak ve el değmemiş yerlere aileler sokmayı başarsa da, Hawthorne’un öykülerinde ardı ardına, parçalanmış, lanetli ya da yapay ailelere ve yalnız kalmış bireylerin acılarına yer verilir.

Devrim ideolojisi de gururlu ama dışlanmış bir özgürlük duygusunu yüceltmekte rol oynamış olabilir. Amerikan Devrimi, psiko-tarihsel açıdan ele alındığında, İngiltere’nin anne-baba figürü ve İngiliz İmparatorluğunun büyük ailesine karşı yeniyetme bir  başkaldırıyla kıyaslanabilir. Amerikalılar bağımsızlıklarını kazandıktan sonra eski otoritelerden ayrı olarak kendi kimliklerini bulmak konusunda şaşırtıcı bir ikilem yaşadılar. Batı sınırında bu senaryo o kadar çok tekrarlandı ki, romanlarda yalnızlık Amerikanın temel yaşam şartı gibi görünür. Püritanizm ve ondan kaynaklanan Protestanlık bireyin ilk sorumluluğunun kendi ruhunu kurtarmak olduğunu öğütleyerek belki de aileyi daha da zayıflatmış olabilir.

Herman Melville (1819-1891)

Herman Melville de, Nathaniel Hawthorne gibi, babanın ölümünden sonra birden bire fakirleşen eski ve zengin bir aileden geliyordu. Soylu yetişme tarzı, gurur verici aile gelenekleri ve çok çalışmaya karşın Melville kendini üniversite eğitimi yapamadan fakirlik içinde buldu. 19 yaşında denize açıldı. Denizcilerin hayatına duyduğu ilgi kendi deneyimlerinden, ilk romanlarının çoğu da kendi seyahatlerinden kaynaklandı. Bunlarda genç Melville’in geniş, demokratik deneyimlerini ve zorbalık ve haksızlığa duyduğu nefreti görürüz. İlk kitabı olan Typee, Güney Pasifik’teki Marquesas Adaları'ndaki Taipilerin sözüm ona yamyam ama misafirperver kabilesiyle beraber yaşadıklarını anlatır. Kitap adada yaşayanları ve onların doğal ve uyum içindeki yaşamlarını överken, değiştirmeye çalıştıkları insanlardan gerçekte daha az medeni olduklarını düşündüğü Hıristiyan misyonerleri eleştirir. 

Melville’in başyapıtı olan Moby-Dick, or, The Whale (Moby-Dick, ya da Balina), balina avcılığı gemisi Pequod ve onun  beyaz balina Moby-Dick’i yakalamak konusundaki takıntılı arzusu nedeniyle gemisinin ve adamlarının yok olmasına neden olan “dinsiz, tanrısal” Kaptan Ahab’ı anlatan epik hikayedir. Gerçekçi bir macera romanı olan bu eser, insanın durumu üzerine bir dizi düşünceler içerir. Balina avcılığı kitabın başından sonuna kadar bilgiyi aramak içi kullanılan büyük bir metafordur. Balinalar ve balina avcılığı endüstrisi konusunda gerçekçi sınıflandırmalar ve anlatımlar kitabı noktalar ama bunlar sembolik çağrışımlar taşırlar. Doğru Balina başlıklı 15inci bölümde, sunucu Doğru Balina'nın stoik ve Sperm Balina'nın platonik olduğunu söylerken felsefenin iki klasik ekolüne gönderme yapar. 

Melville’in romanı felsefi olmakla beraber aynı zamanda trajiktir. Kahramanlığına karşın, Ahab lanetlenmiştir ve sonunda belki de belasını bulacaktır. Tabiat ne kadar güzel olursa olsun, daima yabancıdır ve öldürücü olması mümkündür. Moby-Dick’te Melville Emerson’un insanların tabiatı anladığı şeklindeki iyimser düşüncesini sorgular. Moby-Dick, büyük beyaz balina, Ahab’ın aklına takıldığı gibi romana da hükmeden gizemli kozmik bir varlıktır. Balina ve balina avcılığı konusundaki bilgiler Moby-Dick’i açıklayamaz, tam tersine, bu bilgiler sembollere dönüşür ve her bilgi parçası karanlık bir biçimde kozmik ağdaki diğer bir bilgi parçasıyla ilişkilidir. Ancak, Emerson’un tersine, bu iletişim fikri (Melville “Sfenks” bölümünde bu terimi kullanmıştır) tabiattaki gerçeği insanların “okuyabileceği” anlamına gelmez. Melville’in bilgi birikimi ardında mistik bir görüş vardır – ama bu görüşün kötü mü yoksa iyi mi, insanca mı yoksa insanlık dışı mı olduğu hiçbir zaman açıklanmaz.

Bu roman kendine gönderme yapması ya da yansıtmalı oluşu açısından çağdaştır. Bir başka deyişle, roman genellikle kendi hakkındadır. Melville sık sık yazmak, okumak ya da anlamak gibi zihinsel süreçlerden söz eder. Örneğin, bir bölüm yorucu bir araştırmaya ayrılmıştır. Sunucu bir sınıflandırma yapmaya çalışır ama sonunda büyük olan hiçbir şeyin tamamlanamayacağını söyleyerek vazgeçer (“Tanrı beni bir şeyi tamamlamaktan korusun. Bu kitap sadece bir taslak – hayır, taslağın taslağı. Zaman, Kuvvet, Para ve Sabır”). Melville’in edebi metnin bitmemiş bir versiyon ya da terkedilmiş bir taslak olduğu fikri oldukça çağdaştır.

Ahab adamlarına yukarıdan bakabileceği kesinliklerden oluşan görkemli ve sonsuz bir dünya şekillendirmekte ısrar eder.  Akılsızca, bitmiş bir metin, bir yanıt ister. Ancak, roman tamamlanmış metinlerin olmadığını, belki de ölüm dışında kesin yanıtların olmadığını gösteriyor. 

Romanın başından sonuna kadar bazı edebi göndermeler yankılanıyor. Adını Eski Ahit'teki bir kraldan alan Ahab, mutlak, Faust’a özgü, tanrısal bilgi istiyor. Sofokles’in oyununda yanlış bilginin hesabını çok trajik bir biçimde veren Oedipus gibi, Ahab da önce bir darbeyle kör oluyor, sonra bacağından yaralanıyor ve en sonunda ölüyor. Moby-Dick “öksüz” kelimesiyle sona eriyor. Sunucu olan Ishmael, öksüz gibi bir gezgindir. Ishmael adı Eski Ahit'in başlangıç kitabından alınmıştır. Ishmael Abraham ve Hagar’ın (Abraham’ın karısı Sarah'ın hizmetçisi) oğluydu. Ishmael ve Hagar Abraham tarafından ıssız bir yere bırakılmıştı.

Başka örnekler de vardır. Rachel (patrik Jacob’un eşlerinden biri) kitabın sonunda Ishmael’i kurtaran teknenin adıdır. En sonunda, metafizik balina Musevi ve Hıristiyan okuyuculara İncil’de geçen ve uğursuz olduğuna inandıkları için diğer denizciler tarafından denize atılan Jonah’ın hikayesini anımsatır. İncil’e göre “büyük bir balık” tarafından yutulan Jonah, bir müddet onun karnında yaşadıktan sonra Tanrı’nın müdahalesiyle karaya geri gönderilmişti. Cezalandırılmaktan kaçmaya çalışırken, kendine daha fazla acılar getirdi.

Tarihsel göndermeler de romanı zenginleştirmektedir. Gemi Pequod ismini yok olmuş bir New England Kızılderili kabilesinden alır; böylece bu isim geminin yok olmaya mahkum olduğunu anlatır. Gerçekten de balina avcılığı özellikle New England’da çok önemli bir sanayi idi, özellikle lambalar için enerji kaynağı olan yağ kaynağıydı. Böylece balina gerçekten de evrene “ışık saçıyordu”. Balina avcılığı aynı zamanda doğası gereği yayılmacıydı ve Pasifik kıyısı ve ötesine doğru açılmasının ABD’nin kaderi ve görevi olduğu doktrini ile de bağlantılıydı çünkü Amerikalıların balinaları ararken dünyanın etrafında yelken açmaları gerekiyordu (gerçekte, günümüz Hawaii eyaleti Amerikan balina avcılığı gemileri için büyük bir yakıt takviyesi limanı olarak kullanıldığından Amerika’ya katıldı). Pequod’ın mürettebatı her renk ve farklı dinleri temsil ediyordu ve bu Amerika'nın evrensel bir düşünce şekli olmasının yanı sıra bir eritme potası olduğu fikrini de akla getiriyordu. Son olarak, Ahab demokratik Amerikan bireyciliğinin trajik versiyonunu temsil ediyordu. Birey olarak gururunu ileri sürerken, evrenin acımasız dış güçlerine de karşı çıkmaya cesaret eder. 

Romanın sonsözünde geminin trajik bir biçimde yok olması anlatılır. Romanın her anında, Melville dostluk ve çok kültürlü insan topluluklarının önemini vurgular. Gemi battıktan sonra Ishmael yakın arkadaş olan kahraman ve dövmeli bir zıpkıncı olan Polonezya Prensi Queequeg’in yaptığı işlemeli tabutla kurtulur. Tabutun ilkel ve mitolojik desenleri kozmosun tarihini içerir. Ishmael Ölümden yine ölümle ilgili bir nesne  tarafından kurtarılır. Sonunda, ölümün içinden hayat çıkar.

Moby-Dick’e avcı miti, başlangıç teması, Cennet gibi ada sembolizmi, teknoloji-öncesi insanlara takındığı olumlu tavır ve yeniden doğuş peşinde koştuğu için, ilkel tabiat içinde insan ruhunun muhteşem dramatizasyonu olarak “doğal epik” denmiştir. İnsanlığı tabiat içinde yalnız olarak ele aldığından bariz bir biçimde Amerikalıdır. Fransız yazar Alexis de Tocqueville 1835te yazdığı Democracy in America (Amerika’da Demokrasi) adlı eserinde bu temanın Amerika’da demokrasinin sonucu olarak yükseleceğini öngörmüştü:

The destinies of mankind, man himself taken aloof from his country and his age and standing in the presence of Nature and God, with his passions, his doubts, his rare propensities and inconceivable wretchedness, will become the chief, if not the sole, theme of (American) poetry. 

Tocqueville’in düşüncesine göre, demokrasi olan bir yerde edebiyat sadece dış görünüş veya sınıf ve statü gibi yapay farklar yerine “insanın maddi olmayan tabiatının saklı derinlikleri” üzerinde düşünür. Hiç şüphesiz, hem Moby-Dick ve Typee, hem de Huckleberry Finn’in Serüvenleri ve Walden bu tanıma uyar. Bunlar tabiatın kutlamaları olup, sınıfa yönelik şehir medeniyetinin kırsal bozulmalarıdır. 

Edgar Allan Poe (1809-1849)

Güneyli olan Edgar Allan Poe, Melville ile gerçekçilik, parodi ve taşlama öğeleriyle karışmış karanlık bir metafizik görüşü paylaşır. Kısa öykü tarzını iyileştirmiş ve dedektif hikayelerini türetmiştir. Öykülerinin bir çoğu bugün çok tutulan bilim kurgu, korku ve fantezi  tarzının öncüsü olmuştur.

Poe’nun kısa ve trajik yaşamı güvensizlikle zehir olmuştu. Diğer bir çok büyük 19’uncu yüzyıl Amerikan yazarları gibi Poe’da küçük yaşta öksüz kalmıştı.  Poe’nun 1835’te birinci dereceden kardeş çocuğu olan henüz 14 yaşına girmemiş Virginia Clemm ile yaptığı garip evliliği eksikliğini duyduğu düzenli aile yaşantısına kavuşmak amacı olarak yorumlanmıştı.

Poe garipliğin güzelliğin gerekli malzemelerinden biri olduğuna inanırdı ve yazıları genellikle egzotikti. Öyküleri ve şiirleri sonları kötü olan, içe dönük soylularla doludur (Poe diğer bir çok güneyli gibi soylu ideallere değer verirdi). Bu korkunç karakterler hiçbir zaman çalışmazlar veya dostluklar kurmazlar; aksine kendilerini güneşin, pencerelerin, duvarların ve döşemelerin gerçek dünyasını gizleyen, garip halılar ve perdelerle sembolik olarak süslenmiş karanlık, çürüyen şatolara kapatırlardı. Saklı odalarda eski kitaplıklar, garip sanat eserleri ve eklektik oryantal nesneler bulunurdu. Soylular müzik aletleri çalarlar ya da trajediler, genellikle sevdiklerinin ölümü üzerine kara kara düşünürlerdi. Hayatta ölüm temaları, özellikle canlı gömülmek ya da mezardan vampir gibi çıkıp gelmek gibi hayatın içindeki ölüm teması The Premature Burial (Diri Diri Gömülüş), Ligeia, The Cask of Amontillado (Amontillado’nun Fıçısı) ve The Fall of the House of Usher (Usher Evinin Çöküşü) gibi eserlerinin çoğunda görülür. Poe’nun yaşam ve ölüm arasındaki alacakaranlık kuşağı ve aşırı süslü Gotik ortamı sadece dekoratif değildir. Bunlar karakterlerinin hastalıklı ruhlarının aşırı medeni ancak ölümcül içlerini yansıtırlar. Bilinçdışının sembolik anlatımlarıdır ve sanatının merkezini temsil eder.

Bir çok Güneyli gibi Poe’nun şiiri son derece müzikal ve kesinlikle ölçülüydü. Hem yaşadığı dönemde, hem de günümüzde en tanınmış şiiri “The Raven”dır. (Kuzgun, 1845) Bu ürkütücü şiirde, gece yarısı bir yandan okurken diğer yandan “kayıp Lenore”sinin ölümünün yasını tutan korkunç ve uykusuz sunucu, kapısına konan ve sürekli şiirin tanınmış nakaratı “asla”yı tekrarlayan bir kuzgun (ölü eti yiyen bir kuş, bu nedenle ölümü simgelemekte) tarafından ziyaret edilir. Şiir yaşamın içinde ölüm sahnesiyle son bulur:

And the Raven, never flitting, still
is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just
above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of
a demon's that is dreaming,
And the lamp-light o'er him
streaming throws his shadow on the
floor;
And my soul from out that shadow
that lies floating on the floor
Shall be lifted -- nevermore!

Poe’nun yukarıda adı geçenler gibi öyküleri korku hikayeleri olarak tanımlanmıştır.  The Gold Bug (Altın Böcek) ve The Purloined Letter (Çalınmış Mektup) daha çok muhakeme veya fikir yürütme öyküleridir. Korku hikayeleri H. P. Lovecraft ve Stephen King gibi Amerikalı fantezi korku yazarlarına öncülük ederken, muhakeme hikayeleri ise Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ross Macdonald, ve John D. MacDonald gibi yazarların dedektif hikayelerine öncülük etmiştir. Bilimkurgu gibi arkadan neyin geleceği konusunda da ipuçları vardır. Bu öykülerin tamamı Poe’nun akla duyduğu hayranlığı ve 19’uncu yüzyıl dünya görüşünü kökten bir biçimde laikleştiren ürkütücü bilimsel bilgiyi gösterir.

Poe her tarzda ruhu araştırır. Öykülerin tamamında derin psikolojik içebakışlar parıldar. The Black Cat (Siyah Kedi)’de “Hangimiz, kendimizi yüzlerce defa sırf yapmamamız gerekli olduğundan aşağılık ya da aptalca bir şey yaparken bulmadık ki” der. Psikolojik süreçlerin egzotik ve garip yanlarını araştırmak için Poe delilik hikayelerine ve aşırı duygulara dalmıştır. Bu öykülerdeki acı verecek kadar bilinçli stil ve zengin açıklamalar olayları daha da canlı ve inanılacak hale getirdiğinden korkunçluk duygusunu daha da arttırır.

Poe’nun çöküş ve romantik ilkeliği bir arada ele alması Avrupalılar, özellikle Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire, Paul Valéry, ve Arthur Rimbaud gibi Fransız şairler tarafından çok beğenildi. Ancak Poe’nun demokrasiye duyduğu soylu nefreti, egzotik olanı tercih etmesi ve insanlıktan uzaklaşmakla ilgili konularına rağmen Amerika karşıtı olduğunu söyleyemeyiz. Tam tersine, Amerikan demokrasisinin ruhun en derin ve gizli yanlarını ortaya döken eserler yaratacağı konusundaki öngörüsü için çok iyi bir örnektir. Derin endişeler ve ruhsal güvensizlik Amerika’da Avrupa’dakinden çok daha önce ortaya çıkmıştı çünkü Avrupalıların en azından onlara psikolojik güven sağlayan sağlam ve karmaşık bir sosyal yapısı vardı. Amerika’da bunun yerine geçecek bir güven duygusu yoktu; herkes kendi için yaşamaktaydı. Poe kendini geliştirmiş insanı anlatan Amerikan rüyasının görünmeyen kısmını doğru bir biçimde anlatmış ve maddeciliğin ve aşırı rekabetin nelere – yalnızlık, yabancılaşma, ve yaşam içinde ölüm şekilleri -- mal olacağını göstermişti.

Poe’nun “çöküşü” 19’uncu yüzyılda simgelerin değer kaybedişini de yansıtır – bir çok yerden ve dönemden gelen sanat objelerini karıştırmak eğilimini gerçekleştirirken onları kişiliklerinden uzaklaştırmak ve bir koleksiyondaki salt süs eşyalarına indirgemek. Bunun sonucu olarak görülen biçim kaosu özellikle kendi geleneksel tarzı olmayan Amerka Birleşik Devletleri'nde fark ediliyordu. Göç, şehirleşme ve sanayileşme aileleri ve geleneksel olanı kökünden söküp attığından, bu allak bullak olma, düşüncenin iç içe geçmiş sistemlerinin kaybını yansıtır. Sanatta sembollerin bu karışıklığı groteski canlandırmış, Poe bu fikri klasik öykü koleksiyonu olan Tales of the Grotesque and Arabesque’de (Grotesk ve Arabesk Hikayeler, 1840) açıkça tema olarak ele almıştır.

KADIN YAZARLAR VE REFORMCULAR

19’uncu yüzyılda Amerikan kadını bir çok eşitsizliğe katlanmak zorunda kaldı: Oy verme hakları yoktu, profesyonel okullara girmeleri ve çoğu konuda yüksek eğitim almaları yasaklanmıştı, toplum karşısında konuşmaları  ve hatta halk toplantılarına katılmaları bile yasaktı ve mal mülk edinemezlerdi. Bütün bu engellere karşın, güçlü bir kadın ağ yapısı oluştu. Mektuplar, kişisel dostluklar, resmi toplantılar, kadın gazeteleri ve kitapları aracılığıyla kadınlar sosyal değişimi daha da ileri götürdü. Aydın kadınlar kendileri ve köleler arasında paralellikler kurdular. Korkmadan ve sosyal olarak dışlanma ve bazen maddi açıdan yok olma pahasına köleliğin kaldırılması ve kadının oy kullanma hakkı gibi temel reformlar talep ettiler. Eserleri duygusal romanı da içeren daha geniş bir edebi geleneğin entelektüel açıdan anlatımı için öncüydü. Harriet Beecher Stowe'un Uncle Tom’s Cabin (Tom Amcanın Kulübesi) gibi kadınların yazdığı duygusal romanlar çok tutuldu. Duygulara hitap ettiler ve başta aile ve kadının rolü ve sorumlulukları olmak üzere tartışmalı sosyal konuları ele aldılar.

Margaret Fuller’ı büyük ölçüde etkileyen, kölelik karşıtı Lydia Child (1802-1880), bu ağın lideriydi. 1824 yılında yazdığı başarılı romanı Hobomok ırksal ve dinsel hoşgörüye duyulan gereksinimi gösterir. Romanın geçtiği yer -- Püriten Salem, Massachusetts -- Nathaniel Hawthorne’u bekliyordu. Eylemci olan Child özel bir kız okulu kurdu, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa bir çocuk gazetesi çıkardı ve editörlüğünü yaptı, ve 1833 yılında köleliğe karşı ilk broşür olan An Appeal in Favor of that Class of Americans Called Africans’ı (Afrikalı Denen O Amerikan Sınıfı İçin Bir yardım Çağrısı) yayımladı. Bu cesur eser onu dile düşürdü ve maddi açıdan mahvetti. History of the Condition of Women in Various Ages and Nations (Değişik Çağlarda ve Uluslarda Kadının Durumunun Tarihçesi, 1855) adlı eseri kadınların tarihsel başarılarına dikkat çekerek kadınların eşitliğini savunur.

Angelina Grimké (1805-1879) ve Sarah Grimké (1792-1873) Güney Carolina, Charleston’da büyük, zengin ve köleleri olan bir aileden gelmişlerdi. Bu kız kardeşler siyahların ve kadınların haklarını savunmak için kuzeye gittiler. New York Kölelik Karşıtı Derneği’nin (Anti-Slavery Society) sözcüleri olarak halk arasında, içinde erkeklerin de bulunduğu dinleyicilere hitap eden ilk kadınlardı. Mektuplarda, deneme yazılarında ve araştırmalarında ırkçılık ve cinsiyet ayırımcılığı arasında paralellikler kurdular.

Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), kölelik karşıtı ve kadın hakları savunucusu olarak bir süre Boston’da yaşadı ve orada Lydia Child ile arkadaş oldu. 1848 yılında Lucretia Mott ile beraber Kadın Hakları için Seneca Falls Kongresi'ni düzenledi; kongre için Declaration of Sentiments’in (Düşüncelerin Bildirisi) taslağını hazırladı. Onun “Woman's Declaration of Independence” (Kadınların Özgürlük Bildirisi) adlı yapıtı “erkek ve kadın eşit yaratılmıştır” diye başlar ve kadına oy hakkını vermek üzere alınan kararla biter.  Susan B. Anthony ve Elizabeth Cady Stanton ile birlikte 1860’larda ve 1870’lerde oy hakkı için kampanyalar düzenledi, kölelik karşıtı Sadık Ulusal Kadın Ligini (Women’s Loyal National League) ve Ulusal Kadınlara Oy Hakkı Derneği'ni (National Woman Suffrage Association) kurdu ve haftalık gazete Revolution’ın (Devrim) eş-editörlüğünü yaptı.  21 yıl boyunca Kadınlara Oy Hakkı Derneği'nin başkanlığını yaptı. Birkaç eyalette, biraz da yedi çocuğunun  eğitimine katkıda bulunmak için, halka konuşmalar yaptı.

Kocası öldükten sonra Cady Stanton cinsler arasındaki eşitsizliği konusundaki incelemelerini derinleştirdi. Onun kitabı olan The Woman's Bible (Kadının İncil'i, 1895) Musevi-Hıristiyan geleneklerinde iyice yerleşmiş bir kadın karşıtı ikilem ortaya çıkarmıştır. 86 yaşında, Başkan Theodore Roosevelt’e kadınların oy hakkını destekleyen bir mektup yazdıktan sonra ölümüne kadar boşanma, kadın hakları ve din gibi konular üzerine konuşmalar yaptı. Önce takma ad kullanarak, sonra kendi adıyla yayınlanan çeşitli eserleri arasında üç ciltlik başkalarıyla ortak yazdığı History of Woman Suffrage (Kadınların Oy Hakkının Tarihçesi, 1881-1886) ile içten ve nükteli bir otobiyografi vardır.

Sojourner Truth (c.1797-1883) bu olağandışı kadınların yer aldığı grubun direnişine ve karizmasına örnek oluşturdu. New York’ta köle olarak doğdu ve Hollandaca konuşarak büyüdü. 1827’de kölelikten kaçtı ve oğlu ve kızıyla onu destekleyen Hollandalı-Amerikan bir aile olan Van Wagener’lerin yanına yerleşerek hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Aile oğlunun özgürlüğü için sürdürdüğü yasal savaşı kazanması için ona yardımcı oldu ve onların adını aldı. Kendi başına yola koyularak, fahişeleri Hıristiyan yapmak için bir rahiple çalıştı ve halka ait ilerici bir evde yaşadı. Duymaya ve görmeye başladığı esrarlı sesler ve görüntüler nedeniyle ona “konuk gerçek” anlamına gelen “Sojourner Truth” adını verdiler. Bu düşsel öğretilerin gerçeğini yaymak için tek başına gezmeye başladı ve konuşmalar yaparak, dinsel şarkılar söyleyerek ve köleliğin kaldırılmasını öğütleyerek 30 yılı aşkın bir süre bir çok eyaleti gezdi.  Elizabeth Cady Stanton’ın da desteğiyle kadınların oy hakkını savundu. Yaşamı Oliver Gilbert tarafından çoğaltılan ve düzeltilen otobiyografik bir hikaye olan Narrative of Sojourner Truth (Sojourner Truth’un Hikayesi, 1850) anlatılmıştır. 

Yaşamı boyunca eğitim almamış, Hollanda aksanıyla İngilizce konuşmuştur. Aslında erkek olduğu şeklinde suçlandığı bir kadın hakları toplantısında göğüslerini açtığı söylenir. Kadınların zayıf cins olduğunu söyleyen bir erkeğe verdiği yanıt efsaneleşmiştir:

Ben tarla sürdüm ve ektim, topladım ve hiçbir erkek beni geçemedi! Ve ben kadın değil miyim? Bir erkek kadar çalışıp bir erkek kadar yiyebiliyordum – yemek bulduğumda – ve kırbaca da dayanabiliyordum! Ve ben kadın değil miyim? On üç çocuk doğurdum, ve çoğunun köle olarak satıldığını gördüğüm, ve bir annenin acısıyla bağırdığımda, İsa dışında hiç kimse beni duymadı! Ve ben kadın değil miyim?

Bu nükteli ve saygısız hatip büyük “blues” şarkıcılarıyla kıyaslanmıştır. Harriet Beecher Stowe ve bir çok diğerleri, görüş sahibi ve “Tanrım, Tanrım, beyazları bile sevebilirim!” diyen bu siyah kadından akıl almışlardır. 

Harriet Beecher Stowe (1811-1896)

Harriet Beecher Stowe'un Uncle Tom’s Cabin, or, Life Among the Lowly (Tom Amcanın Kulübesi ya da Aşağı Tabaka Arasında Yaşam) adlı romanı 19’uncu yüzyılda en beğenilen Amerikan kitabıydı. Önce National Era dergisinde (1851-1852) dizi olarak yayımlandı ve hemen başarı kazandı. Sadece İngiltere’de kırk farklı yayınevi tarafından yayımlandı ve kısa bir sürede 20 dile çevrildi. Fransa’da Georges Sand, Almanya’da Heinrich Heine ve Rusya’da Ivan Turgenev gibi yazarların beğenisini kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğe son verilmesi için yaptığı duygu yüklü çağrı tartışmayı alevlendirdi ve on yıl geçmeden Amerikan İç Savaşı'na (1861-1865) yol açtı.

Tom Amca'nın Kulübesi'nin başarılı olmasının nedenleri ortadadır. Demokrasiyi ve herkes için eşitliği savunan Amerika Birleşik Devletleri'nde, köleliğin dev gibi bir adaletsizlik olduğunu ortaya koyuyordu.

Stowe’un kendisi eski New England Püritenlerinin kusursuz bir temsilcisiydi. Babası, erkek kardeşi ve kocası, hepsi birer tanınmış, eğitimli Protestan din adamı ve reformcuydu. Stowe romanın fikrini bir kilisedeki ayin esnasında yaşlı, üstü başı yırtılmış ve dayak yiyen bir köle görüntüsü olarak oluşturdu. Daha sonra romanın ilham kaynağı ve “yazarının” Tanrı olduğunu söyledi. Onu harekete geçiren güç, yaşamı daha Tanrısal kılarak iyileştirmek için varolan dinsel tutkusuydu. Romantik dönem duygularla dolu bir dönem başlatmıştı: Ailenin erdemi ve sevgi en önemli şeylerdi. Stowe’un romanının köleliğe saldırmasının gerçek nedeni köleliğin eve ait değerlere aykırı olmasıydı.

Tom Amca, köle ve baş kahraman, St.Clare adlı iyi kalpli efendisini gerçek bir Hıristiyan yapmaya çalışır, ölürken St.Clare’in ruhu için dua eder ve köle kadınları korurken ölür. Kölelik sadece politik veya felsefi nedenlerden ötürü kötü ilan edilmemiştir, esas, aileleri parçaladığı, normal anne baba sevgisini yok ettiği ve yapısı gereği Hıristiyan olmadığı için kötüdür. En acıklı sahne acı içinde bir köle annenin ailesinden ayrılıp satılan çocuğu ve baba için hiçbir şey yapamadığı sahnedir. Bunlar ev içi sevginin kutsallığına karşı işlenmiş suçlardı.

Stowe’un romanı başlangıçta güneye bir saldırı olarak düşünülmemişti; aslında Stowe güneyi ziyaret etmişti, güneylileri severdi ve onları sevgiyle tanımlamıştı. Güneyli köle sahipleri iyi efendilerdir ve Tom’a iyi davranırlar. St.Clare kişi olarak kölelikten nefret eder ve kölelerinin tamamını serbest bırakmaya niyetlidir. Diğer yanda kötü kalpli efendi Simon Legree kuzeyli olup romanın kötü adamıdır. Aslında roman on yıl uzakta olan İç Savaş'a sürüklenen Kuzey ve Güney'i barıştırmak için yazılmıştı.  Ancak sonuçta bu kitap kölelik karşıtları ve diğerleri tarafından güneye karşı bir polemik olarak kullanıldı. 

Harriet Jacobs (1818-1896)

Kuzey Carolina’da köle olarak doğan Harriet Jacobs’a hanımı okuma yazma öğretmişti. Hanımı öldüğünde, Jacobs onu cinsel ilişkiye zorlayan beyaz bir efendiye satıldı. Jacobs ona karşı koydu, başka bir beyaz sevgili buldu ve ondan iki çocuk sahibi oldu. Çocukları büyükannesinin yanına gitti. “Zorla sahip olunmak yerine kendi  arzusuyla baş eğmek daha az aşağılayıcı geliyor,” diye dürüstçe yazdı. Sahibinin yanından kaçtı ve Kuzeye kaçtığı yolunda bir dedikodu çıkarttı.

Yakalanmaktan ve tekrar köleliğe yollanmaktan ve cezalandırılmaktan çok korktuğu için neredeyse yedi sene boyunca efendisinin şehrinde, büyükannesinin karanlık çatı arasında saklandı. Tavanda açtığı delilerden izlediği çok sevdiği çocuklarının görüntüleri ile yaşadı. En sonunda kuzeye kaçtı ve New York’ta Rochester’a yerleşti. Burada Frederick Douglass North Star adlı kölelik karşıtı bir gazete yayımlıyordu ve yakın bir yerde (Seneca Falls) kadın hakları kongresi toplanmıştı. Jacobs orada onu otobiyografisini yazması için yüreklendiren ve Quaker olan kölelik karşıtı Amy Post ile dost oldu. 1861’de takma adı olan “Linda Brent” adıyla yayınlanan Incidents in the Life of a Slave Girl  (Bir Köle Kızın Yaşamındaki Olaylar) adlı eserinin editörü Lydia Child idi. Çok açık bir dille siyah köle kadınların cinsel açıdan sömürüsünü kınıyordu. Douglass’ın kitabı gibi Jacobs’ın kitabı da köle hikayeleri tarzının sömürgeler zamanında Olauda Equiano’ya kadar geri giden kısmıdır. 

Harriet Wilson (c.  1807-1870)

Harriet Wilson Amerika Birleşik Devletleri'nde roman yayımlayan ilk Afrikalı-Amerikalıdır. — Our Nig: or, Sketches from the life of a Free Black, in a two-storey white house, North.  showing that Slavery's Shadows Fall Even There (Bizim Nig: veya Özgür bir Siyahın Yaşamından Skeçler, Kuzeyde, İki Katlı beyaz bir Evde, Orada Bile Köleliğin Gölgesinin Düştüğünü Gösterir, 1859). Roman gerçek bir biçimde beyaz bir kadınla siyah bir adam arasındaki evliliği anlatır ve Hıristiyan ev halkının arasında siyah bir hizmetkarın yaşadığı zor hayatı anlatır. Eskiden otobiyografi olduğu düşünülse de şimdi kurgu olduğu anlaşılmıştır. 

Jacobs gibi Wilson da kendi adıyla yayımlamadı (Our Nig ironikti) ve eseleri yakın zamana kadar fark edilmedi. Aynı şeyi o dönemin kadın yazarlarının çoğu için söyleyebiliriz. Tanınmış Afrikalı-Amerikalı  edebiyatçısı Henry Louis Gates, Jr. siyah kurgusal edebiyat projesini yürütürken 1983 yılında Our Nig’i yeniden yayınladı.

Frederick Douglass (1817-1895)

Dönemin en meşhur siyah Amerikalı kölelik karşıtı lideri olan Frederick Douglass, Maryland’deki büyük bir çiftlikte köle olarak doğdu. Genç bir adamken şansı sayesinde daha liberal olan Baltimore’a yollandı. Orada okuma yazma öğrendi. 1838’de, 21 yaşında Massachusetts’e kaçtı ve ona köleliğe karşı olan William Lloyd Garrison yardım etti. Kölelik karşıtı topluluklarda ders vermeye başladı.

1845’te, “köle hikayeleri” içinde en tutulan ve en iyisi olan Narrative of the Life of Frederick Douglass, An American Slave)’ i (Frederick Douglas’ın Yaşam Hikayesi, bir Amerikan Kölesi, 1855,  ikinci versiyon, 1892, gözden geçirme) yayımladı. Genellikle okuma yazması olmayan siyahlarca beyaz kölelik karşıtlarına nakledilen ve propaganda olarak kullanılan bu köle hikayeleri İç Savaştan hemen önceki yıllarda çok tanınmıştı. Douglass’ın hikayesi canlı ve oldukça edebidir. Köleliğin zihinsel yapısına ve bu kurumun siyahlar arasında yarattığı acıya ışık tutar.

Kölelerin hikayeleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk siyah edebiyatı şiir şekliydi. Beyaz Amerika’da Afrikalı-Amerikalı kimliğini yerleştirmek gibi zor bir görevde siyahlara yardımcı oldu ve 20’nci yüzyıl boyunca siyahların hikaye teknikleri üzerinde önemli bir etki yapmayı sürdürdü. Kimlik arayışı, ayırımcılık karşısında öfke ve beyaz çoğunluk tarafından kabul edilmemiş, görünmez, kovalanan yeraltı yaşamı Richard Wright, James Baldwin, Ralph Ellison, ve Toni Morrison gibi 20’nci yüzyıl siyah Amerikan yazarlarının eserlerinde sıkça rastlanır.

5. BÖLÜM

Gerçekçİlİğİn Yükselİşİ: 1860-1914

Sanayileşmiş Kuzey ile tarımsal, esir-sahibi Güney arasındaki Amerikan İç Savaşı (1861-1865) Amerikan tarihinde bir boşalma noktasıydı. Genç demokratik ulusun saf iyimserliği savaştan sonra yerini bir tükenme dönemine bıraktı. Amerikan idealizmi yön değiştirerek devam etti. Savaştan önce idealistler insan haklarını ve özellikle köleliğin kaldırılmasını savunuyorlardı; savaştan sonra, Amerikalılar gelişmeyi ve kendi kendini yetiştirmiş adamı idealleştirdiler. Bu, Darwinci evrim ve “en iyinin hayatta kalması” uğruna başarılı, çok zengin ve nüfuzlu iş adamlarının bazen etik olmaktan uzaklaşan yöntemlerinin bile onaylanabildiği, milyoner imalatçıların ve spekülatörlerin dönemiydi. 

Savaştan sonra iş yaşamı patlama gösterdi. Savaş için yapılan üretim Kuzey'deki sanayii arttırmış, ona itibar ve politik güç vermişti. Savaş aynı zamanda sanayinin liderlerine insan ve makinenin yönetimi konusunda değerli bir deneyimler sağlamıştı. Amerikan topraklarının müthiş doğal kaynakları – demir, kömür, petrol, altın ve gümüş – iş hayatına çok yararlı oldu. 1869’da hizmet vermeye başlayan yeni kıtalararası, ve 1861’de çalışmaya başlayan ve kıtayı boydan boya kat eden telgraf sanayinin malzemeye, pazarlara ulaşmasını ve iletişim kurmasını sağladı.

Göçmenlerin devamlı akımı da ayrıca hiç tükenmeyecek gibi ucuz işgücü sağladı. İlk zamanlarda Alman, İskandinav ve İrlandalı, ondan sonra ise gittikçe artan sayılarda Orta ve Güney Avrupalılardan oluşan 23 milyondan fazla yabancı 1860 ve 1910 arasında A.B.D.'ye akın ettiler.  Çinli, Japon ve Filipinli olan kontratlı işçiler ise Hawaiili plantasyon sahipleri, demiryolu şirketleri ve Batı sahilindeki diğer Amerikalı iş adamlarınca getirildiler.

1860 yılında Amerikalıların çoğu çiftliklerde veya küçük köylerde yaşıyordu ama 1919 yılında nüfusun yarısı aşağı yukarı 12 şehirde toplanmıştı. Fakir ve aşırı kalabalık evler, sağlıksız koşullar, düşük ücret (“ücret köleliği” deniyordu), zor çalışma şartları, ve iş hayatında yetersiz sınırlamalar gibi kentleşme ve sanayileşemeden kaynaklanan sorunlar ortaya çıktı. İşçi sendikaları büyüdü, grevler ulusun çalışanların kötü durumunun farkına varmasını sağladı. Çiftçiler de, kendilerini hırsız baron da denen J. P. Morgan ve John D. Rockefeller gibi Doğu'nun “parasal çıkarlar”ına karşı mücadele ederken buldular. Bunların doğudaki bankaları batıdaki gelişme ve tarımcılık için hayati önem taşıyan ipotek ve kredileri çok sıkı kontrol altında tutuyorlardı. Demiryolu şirketleri ise çiftlik ürünlerinin şehirlere taşımak için çok yüksek ücret talep ediyorlardı. Çiftçi yavaş yavaş alay konusu oluyor, dünyadan pek haberi olmayan “kıro” veya “taşralı” biri olarak yeriliyordu. İç Savaş sonrasında ideal Amerikalı tipi milyonerlerdi. 1860larda 100den az olan milyonerlerin sayısı 1875’e gelindiğinde 1000'den fazlaydı.

1860’dan 1914’e kadar Amerika Birleşik Devletleri küçük, genç, tarımla uğraşan eski bir eski sömürgeden kocaman, modern, sanayi toplumuna dönüşmüştü. 1860’da borçlu bir ulusken 1914’e gelindiğinde dünyanın en zengin devleti olmuş, 1860’da 31 milyon olan nüfusu 1900’de gelindiğinden ikiye katlanarak 76 milyona çıkmıştı. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki büyük güçlerden biri olmuştu. 

Sanayileşme arttıkça yabancılaşma da arttı. Devrin tipik Amerikan romanlarından olan Stephen Crane’den Maggie: A Girl of the Streets (Sokak Kızı Maggie), Jack London'dan Martin Eden, ve daha sonra Theodore Dreiser'den An American Tragedy (Bir Amerikan Macerası) ekonomik güçlerin ve yabancılaşmanın zayıf veya saldırıya açık kimselere verdiği zararı anlatır. Twain'in Huck Finn’i, London’un The Sea-Wolf’undaki (Deniz Kurdu) Humphrey Vanderveyden, ve Dreiser'in fırsatçı Sister Carrie (Kızkardeşim Carrie)’si gibi ayakta kalabilenler, şefkat, esneklik ve hepsinden önemlisi kişilik içeren ruhsal güçleri sayesinde dayanabilmişlerdir.

SAMUEL CLEMENS (MARK TWAIN) (1835-1910)

Edebiyat alanında Mark Twain takma adıyla tanınan Samuel Clemens, Mississippi Nehri yakınındaki batı sınırı şehirlerinden olan Hannibal’de yetişti. Ernest Hemingway'in Amerikan Edebiyatının tamamının bir büyük kitaptan, Twain’in Adventures of Huckleberry Finn (Huckleberry Finn’in Maceraları)’den geldiği şeklindeki sözü bu yazarın gelenek içindeki anıtsal yerini gösterir. Erken 19’uncu yüzyıl Amerikalı yazarları, bir parça da İngilizler kadar zarif yazabildiklerini kanıtlamak istercesine aşırı süslü, duygusal veya şatafatlı olmak eğilimindeydiler. Twain’in canlı, gerçekçi ve konuşma diline özgü Amerikan konuşma tarzına dayalı üslubu, Amerikalı yazarların kendi ulusal seslerinin önemini yeniden anlamalarını sağladı. Twain memleketin içinden gelen ilk büyük yazardı ve yörenin belirgin, esprili argo dilini ve tabuları yıkışını yakalamıştı.

Twain ve 19’uncu yüzyılın son dönemlerindeki diğer Amerikalı yazarlar için gerçekçilik sadece edebi bir teknik değildi. Gerçekçilik doğruyu söylemek ve eskimiş adetleri çürütmekti. Böylece son derece büyük bir serbestlik sağlıyordu ve toplumla ters düşme olasılığı vardı. En tanınmış örnek, kanunları çiğnediği için cehenneme gideceğini düşünse de, vicdanının sesini dinlemeye karar vererek zenci bir kölenin özgürlüğe kaçışına yardım eden fakir bir çocuk olan Huck Finn’dir. 

Twain’in 1884’te yayınlanan baş yapıtı Mississippi Nehri köylerinden biri olan St.  Petersburg’da geçer. Alkolik bir serserinin oğlu olan Huck, babası sarhoş bir haldeyken onu öldürmek isteyince saygın bir aile tarafından evlat edinilir. Huck öldürülmekten korktuğu için ölmüş numarası yaparak kaçar. Kaçarken, ona bir başka toplum dışına itilmiş kimse olan köle Jim katılır. Jim’in sahibesi Miss Watson onu nehir boyunda Güneyin daha sert kölelik şartları olan bölgelerinden birisine satmayı düşünmektedir. Huck ve Jim görkemli  Mississippi nehri üzerinde bir salla yol alırlarken sal buharlı bir gemi tarafından batırılır, ayrı düşerler ve sonra yeniden buluşurlar. Toplumun çeşitliliğini, cömertliğini, ve bazen de acımasız mantıksızlığını sergileyen bir yığın komik ve tehlikeli kıyı macerası yaşarlar. Sonunda anlaşılır ki, Miss Watson zaten Jim’e özgürlüğünü vermiştir. Saygın bir aile de serseri oğlan Huck’ı bakmaktadır. Lakin Huck medeni toplumdan bıkar ve Kızılderililer'e ait topraklara kaçmak için planlar yapar. Romanın sonu klasik Amerikan başarısı efsanesinin tam tersi bir versiyondur: "Medeniyet”in ahlaksal açıdan yıkıcı etkilerinden uzak saf kırlara giden açık yol.  Açık yola ait James Fenimore Cooper'ın romanları, Walt Whitman'ın ilahileri, William Faulkner'dan The Bear (Ayı), ve Jack Kerouac'dan On the Road (Yalnız Gezgin) başlıklı eserleri diğer edebi örneklerdir.

Huckleberry Finn sayısız edebi yorumlara esin kaynağı olmuştur. Romanın bir ölümün, yeniden doğuşun ve başlangıcın hikayesi olduğu açıktır. Kaçak köle Jim, Huck için bir baba figürüne dönüşür. Jim’i kurtarmaya karar vererek, Huck, ahlaksal açıdan kendi köle-sahibi toplumunun sınırlarını aşar. Huck’a insan doğasının karmaşıklıklarına doğru harekete geçiren ve ona manevi açıdan cesaret veren Jim’in maceralarıdır.

Roman aynı zamanda Twain’in ahenkli bir toplum idealini anlatır. ” Bir salda her şeyden çok arzulanan şey herkesin tatmin olması ve diğerlerine karşı doğru ve iyi davranmasıdır.” Melville’in gemisi Pequod gibi sal da batar. Salla birlikte o özel toplum da batar. Salın sade ve saf dünyası, sonunda gelişmeye, yani buharlı gemiye, yenik düşer ama hayat kadar engin ve değişken olan nehrin efsanevi imgesi sürer. 

Gerçek ve hayal arasındaki dengesiz ilişki Twain’in karakteristik temasıdır ve espri anlayışının çoğunun temelini oluşturur. Görkemli ancak aldatıcı olan, sürekli değişen nehir aynı zamanda hayali peyzajının temel unsurudur. Life on the Mississippi (Mississippi Üzerinde Hayat) adlı eserinde Twain genç bir buharlı gemi dümencisi olduğu zaman aldığı eğitimi hatırlayarak şöyle yazar: “Ben şimdi nehrin şeklini öğrenmek için çalışmağa başladım; ve nehrin, yakalamak veya düşünmek istediğim ama anlaşılmaz veya yakalanamaz şeylerin başında geldiğini anladım. ”

Twain’in yazar olarak ahlaksal fikirleri, dümenciyken gemiyi güvenli yerlere doğru yönlendirmek konusundaki sorumluluğunu aksettirir. Samuel Clemens'in takma adı olan “Mark Twain”,  Mississippi gemicilerinin, geminin geçiş emniyeti için gerekli olan iki kulaçlık (3. 6 metre) su derinliğini belirtmek için kullandıkları bir terimdi. Twain’in ciddi amacı, espri ve üslup konusunda ender bir deha ile birleşince yazılarını güncel ve çekici kılar.

BATI SINIRI (“FRONTIER”) ESPRİSİ VE GERÇEKÇİLİĞİ

19’uncu yüzyılın iki büyük edebi akımı olan popüler batı sınırı mizahı ve yerel renkler, ya da  “bölgeselcilik” Mark Twain’de birleşti. Bu birbiriyle ilişkili edebi yaklaşımlar 1830’larda başladı ve daha bile erken dönemlerdeki yerel sözlü geleneklerine dayanıyordu. Kent eğlencelerinden çok uzaklardaki pejmürde batı sınırı köylerinde, nehir gemilerinde, madencilerin kamplarında, ve kovboyların kamp ateşlerinin etrafında hikaye anlatımı gelişti. Abartı, uzun hikayeler, inanılmaz böbürlenmeler ve komik işçi kahramanlar bu batı sınırı edebiyatına can kattılar. Bu esprili biçimlere “eski Güneybatı” (günümüzdeki Güney'in iç tarafları ve aşağı Ortabatı), madenler sınırı, ve Pasifik Sahilleri gibi bir çok batı sınırı bölgesinde rastlanmaktaydı. Her bölgede hikayelerin merkezinde yer alan renkli karakterler vardı. Örneğin Mississippi nehir gemilerinin kavgacısı Mike Fink; kahraman demiryolu mühendisi Casey Jones; Afrikalı-Amerikalı çelik işçisi John Henry; reklamlar sayesinde ünü daha da artan ağaç kesici dev Paul Bunyan; batılıların Kızılderili savaşçısı Kit Carson, ve izci Davy Crockett. Aşırılıkları baladlarda, gazetelerde, ve dergilerde abartıldı ve zenginleştirildi. Bazen, Kit Carson ve Davy Crockett’te olduğu gibi bu hikayeler kitaplarda toplandı.

Twain, Faulkner, ve bir çok diğer yazarlar ve özellikle güneyliler, Johnson Hooper, George Washington Harris, Augustus Longstreet, Thomas Bangs Thorpe, ve Joseph Baldwin gibi İç Savaş öncesi batı sınırı mizahçılarına çok şey borçludurlar. Onlardan ve batı sınırı Amerikan halkından yeni ve gülünç Amerikan kelimeleri acımasızca çoğaldı. Örneğin "absquatulate" (terk etmek), "flabbergasted" (şaşkın), "rampagious" (dağınık, düzensiz). Yerel palavracılar, veya “karışık renkli kuyruklu kükreyenler” (ring-tailed roarers), kendilerinin yarı at, yarı timsah olduklarını iddia ederken aynı zamanda batı sınırının sonsuz enerjisinin altını çiziyorlardı. Daha küçük adamları dehşete düşürecek doğal afetlerden kuvvet alıyorlardı. Biri “Ben tam bir tornadoyum,” diye şişiniyordu, “bir ceviz ağacı kadar sert ve kuzeybatılı kadar sözü-bitmezim. Düşen bir ağaç gibi yumruk atarım, ve her tokadım içine bir dönüm güneş ışığı alan her kalabalıkta bir boşluk açar. ”

YEREL RENKLER

Batı Sınırı mizahi gibi, yerel renk yazılarının da kökleri çok eskidir ama en iyi eserlerini İç Savaş'tan çok sonra üretmiştir. Kuşkusuz ki, Henry David Thoreau ve Nathaniel Hawthorne’dan John Greenleaf  Whittier ve James Russell Lowell’a kadar bir çok savaş öncesi yazar belirli Amerikan bölgelerinin çarpıcı portrelerini çizerler. Renkçileri ayıran özellikleri ise belli bir yerin anlatımı için bilinçli ve oraya has ilgileri ve titizlikle gerçeklere dayanan, gerçekçi teknikleridir. 

Bret Harte (1836-1902) batı sınırındaki madencilerin öncü sınır bölgesinde kurgulanmış, The Luck of Roaring Camp (Gürültülü Kampın Talihi) ve The Outcasts of Poker Flat (Poker Evinin Dışlanmışları) gibi macera hikayelerinin yazarı olarak hatırlanır. Yerel renkçi ekolün ilk büyük başarısını kazanan Harte çok kısa bir süre için belki de Amerika’nın en tanınmış yazarı oldu. Silahların konuştuğu Batının romantik versiyonunun çekiciliği bu denli güçlüydü. Görünüşte gerçekçi olan Harte, bir dizi edebi esere kurnaz kumarbazlar, aşırı süslü zevksiz fahişeler, ve kaba hırsızlar gibi yoksul tiplemeleri ciddi edebi eserlerde ilk defa tanıtan yazardı. Bunu yapabilmesinin tek nedeni (Harte’ın çalışmalarına çok hayran olan Charles Dickens’ın İngiltere’de yaptığı gibi) eserin sonunda bu zavallı görünüşlü kişilerin aslında altın kalpleri olduğunu göstermesidir.

Mary Wilkins Freeman (1852-1930), Harriet Beecher Stowe (1811-1896), ve özellikle Sarah Orne Jewett (1849-1909) gibi bir kaç kadın yazar, New England’ı ayrıntılı anlatımlarıyla hatırlanırlar. Jewett’in özgünlüğü olan Maine karakterlerinin ve ortamın tam bir gözlemi, ve duygusal üslubu en iyi Country of the Pointed Firs (Sivri Çamlar Ülkesi, 1896) başlıklı kitabındaki The White Heron (Beyaz Balıkçıl Kuşu) adlı ayrıntılı hikayesinde görünür. Harriet Beecher Stowe'un yerel renk çalışmaları, özellikle Maine’deki basit balıkçı topluluklarını anlatan The Pearl of Orr's Island (Orr’un Adasının İncisi, 1862) Jewett’i çok etkilemiştir. 19’uncu yüzyıl kadın yazarları mektuplarından anlaşıldığı gibi aralarında manevi destek ve etkileşim ağı kurmuşlardı. Kadınlar kurgu dünyasının en büyük izleyici grubunu oluşturuyorlardı ve bir çok kadın sevilen romanlar, şiirler ve gülünç yazılar yazdılar.

Ülkenin bütün bölgeleri yerel renklerin etkisinde kalan yazılarla anlatıldı. Bunların bazıları, bilhassa yüzyılın sonuna doğru sosyal eşitsizlik ve ekonomik zorluklar özellikle acil konularken, sosyal protestolar içeriyordu. Irk ayırımı ve cinsler arası eşitsizlikler George Washington Cable (1844-1925) ve Kate Chopin (1851-1904) gibi güneylilerin kitaplarında görülür ve Fransız Louisianası’ndaki Cajun’da geçen etkili romanları yerel renk etiketini aşar. Cable’ın The Grandissimes (Grandissimeler, 1880) adlı eserinde ırk ayrımı çok sanatkarane bir şekilde ele alınır; Kate Chopin’in bir kadının benliğini bulma konusundaki lanetli çabasını anlatan korkusuz romanı The Awakening (Uyanış, 1899) sevimi çocukları, ilgili ve başarılı kocası olan evli genç bir kadının kendini bulmak uğruna ailesini, parayı, saygınlığı, ve sonunda hayatını feda edişini anlatır. Şiirsel çağrışımlarla okyanusun, kuşların (kafeste ve serbest bırakılan) ve müzik bu kısa romana olağanüstü bir derinlik ve karmaşıklık kazandırır. 

Charlotte Perkins Gilman’ın (1860-1935) The Yellow Wallpaper (Sarı Duvar Kağıdı, 1892) adlı güzel hikayesi sık sık The Awakening birlikte anılır. Her iki eserde bir süre için unutulmuş, ancak 20’nci yüzyılın sonlarında feminist edebi eleştirmenler tarafından yeniden keşfedilmiştir. Gilman’ın hikayesinde, sinirsel tükenme çeken karısını “iyileştirmek” için bir odaya kapatarak karısının delirmesine neden olan bir doktoru anlatmaktadır. Hapsedilmiş karısı kapana kısılma duygusunu duvar kağıdına yansıtır ve kağıdın desenlerinde demir parmaklıklar arkasında sürünen hapsedilmiş kadınlar görür.

ORTABATI GERÇEKÇİLİĞİ

Önemli bir dergi olan Atlantic Monthly’nin yayıncısı Dean Howells (1837-1920) senelerce Bret Harte, Mark Twain, George Washington Cable ve diğerleri gibi gerçekçi yerel renk yazılarını yayınladı. O gerçekçiliğin savunucusuydu ve örneğin A Modern Instance (Modern bir An, 1882), The Rise of Silas Lapham (Silas Lapham’ın Yükselişi, 1885), ve A Hazard of New Fortunes (Yeni Servetlerin Tehlikeleri, 1890) gibi romanları toplum şartları ile sıradan orta sınıf Amerikalıların duygularını dikkatle birbirine karıştırır. 

Howells’in karakterlerini aşk, hırs, idealizm ve çekicilik motive eder; Howells 1870’lerin Altın Çağı esnasında büyük iş adamlarının ahlaksal çöküntüsünün gerçekten farkındaydı. Howells Silas Lapham’ın Yükselişi’nde bu noktayı göstermek için ironik bir başlık kullanmıştı. Silas Lapham eski bir iş arkadaşını dolandırarak zengin olmuştu; bu ahlaksız davranışı ailesini çok rahatsız etmişti, ancak Lapham uzun yıllar hatalı  davranmış olduğunu görememişti. Romanın sonunda Lapham ahlakdışı başarı yerine iflası seçerek manen kurtulmuştu. Silas Lapham, Huckleberry Finn gibi bir başarısızlık öyküsüdür: Lapham’ın iş hayatındaki düşüşü manen yükselişidir. Hayatının sonlarına doğru Howells’ın, Twain gibi politik olaylara karşı ilgisi gittikçe artmış ve işçi sendikası organizatörlerinin haklarını savunmuş, Amerikanının Filipinlerdeki sömürgeciliğinden nefret etmiştir.

KOZMOPOLİT ROMANCILAR

Henry James (1843-1916)

Henry James bir zamanlar sanat, özellikle edebi sanat için “hayatı yaratır, ilgiyi yaratır, önemi yaratır. ” diye yazmıştı. James’in kurgusu ve eleştirileri, devrinin en çok son derece bilinçli, ince zevkli ve zor olanıdır. James, Twain’le birlikte genellikle 19’uncu yüzyılın ikinci yarısının en büyük Amerikan romancısı olarak sıralanmıştır. 

James “uluslararası teması”, yani, toy Amerikalılarla kozmopolit Avrupalılar arasındaki karmaşık ilişki açısından tanınmıştır. Biyografisini yazan Leon Edel’in James’in ilk veya “uluslararası” olarak adlandırdığı dönemi Transatlantic Sketches (Transatlantik Skeçleri, 1875) (gezi parçaları), The American (Amerikalı, 1877), Daisy Miller (1879), ve bir başyapıt olan The Portrait of a Lady (Bir Kadının Portresi, 1881) adlı eserlerini kapsar. Örneğin, Amerikalı’da saf fakat akıllı ve idealist, kendi kendini yetiştirmiş milyoner sanayici Christopher Newman Avrupa’ya bir gelin bulmak için gider. Soylu bir geçmişi olmadığı için kız tarafı onu reddedince intikam almak fırsatı doğar;  bundan vazgeçerek manevi üstünlüğünü gösterir.

James’in ikinci dönemi deneyseldi. Yeni konulardan yararlandı: The Bostonians’da (Bostonlular, 1886) feminizm ve toplumsal reform, The Princess Casamassima’da (Prenses Casamassima, 1885) politik entrikalar. Tiyatro eserleri de yazmayı denedi ama Guy Domville (1895) adlı oyunu ilk gece yuhalanınca utandırıcı bir başarısızlığa uğradı.

Üçüncü veya “büyük” döneminde James tekrar uluslararası konulara döndü. Bunları artan bir incelik ve psikolojik derinlikle ele aldı. Karmaşık ve neredeyse efsanevi The Wings of the Dove (Kumrunun Kanatları, 1902), The Ambassadors (Sefirler, 1903) (James bunun en iyi romanı olduğunu düşünürdü) ve The Golden Bowl (Altın Çanak, 1904) hep bu büyük döneme ait eserlerdir. Şayet Twain’in çalışmalarının ana teması görünüş ve gerçek ise, James’i sürekli  ilgilendiren şey sezgidir. James’de sadece benliğinin farkında olmak ve başkalarının berrak algılanması, insana bilgelik ve kendini feda edebilen bir sevgi kazandırır. James geliştikçe romanları daha psikolojik olur ve dış olaylara ilgisi azalır. James daha sonraki eserlerinde en önemli olaylar hep psikolojiktir. Genelde roman karakterlerine eski körlüklerini gösteren yoğun aydınlanma dakikalarıdır. Örneğin, The Ambassadors’da idealistik, yaşlı Lambert Strether gizli bir aşk ilişkisini açığa çıkartır ve bunu yaparken iç dünyasındaki yeni bir karmaşıklığı keşfeder. Günah işleyenleri kabullenebilme kapasitesini keşfedince katı ve dürüst ahlaksal zihniyeti insanileşir ve gelişir.

Edith Wharton (1862-1937)

James gibi, Edith Wharton da kısmen Avrupa’da büyüdü ve sonuçta oraya yerleşti. New York sosyetesinden zengin ve esaslı bir aileden gelmekteydi ve bu kültürlü grubun çöküşünü ve iş hayatındaki ona göre görgüsüz, yeni-zengin ailelerin yükselişini ilk elden izledi. Bu toplumsal değişim onun bir çok romanına sahne olmuştur.

James gibi Wharton da Amerikalılarla Avrupalılar arasındaki farkı gösterir. İlgisinin ana damarı toplumsal gerçekle iç benlik arasındaki bu derin ayrılıktır. Genellikle hassas bir karakter duygusuz karakterler veya toplumsal güçler arasında kendini kapana kısılmış hisseder. Edith Wharton da genç bir yazar olarak bu tuzağa düşmüş duygusunu bizzat yaşamış ve biraz da yazar ve eş rolleri arasındaki çelişkiden ötürü uzun süren bir sinir krizi geçirmişti.

Wharton’un en iyi romanları arasında The House of Mirth (Neşe Evi, 1905), The Custom of the Country (Ülke Adetleri, 1913), Summer (Yaz, 1917), The Age of Innocence (Masumiyet Çağı, 1920), ve çok güzel kurgulanmış kısa romanı Ethan Frome (1911) vardır.

DOĞACILIK VE “HAKSIZLIKLARIN PEŞİNE DÜŞMEK” (MUCKRAKING)

Wharton ve James’in toplumda etkin olan gizli cinsel ve parasal motivasyonların inceden inceye araştırması, onları aslında tamamen farklı görünen Stephen Crane, Jack London, Frank Norris, Theodore Dreiser, ve Upton Sinclair gibi yazarlarla bağlamaktadır. Bu doğacılar, kozmopolit yazarlar gibi fakat çok daha açıkça, gerçekçiliği bireyin toplum ile bağlantısını kurmakta kullandılar. Genelde sosyal sorunları açıkladılar. Bireyleri, sosyal ve ekonomik güçlerin kendi kontrollerinin dışındaki zavallı maşaları gibi gören Darwin görüşünden ve ilgili felsefi bir düşünce tarzı olan determinizmden (gerekircilik) etkilenmişlerdi.

Doğacılık aslında determinizmin edebi ifadesidir. Aşağı tabaka yaşamının soğuk ve gerçekçi betimlemeleriyle bağlantılı olarak, determinizm, dinin dünyada itici bir güç olduğunu inkar eder ve evreni bir makine olarak algılar. On sekizinci yüzyılın Aydınlanma düşünürleri de dünyayı bir makine olarak hayal etmişlerdi, ama o makine mükemmeldi, Allah tarafından yaratılmıştı, ve ilerleme ve insanların daha iyi olmasına doğru yönlendirilmişti. Doğacılar ise toplumu Allahsız ve kontrol edilmez kör bir makine olarak düşündüler.

19’uncu yüzyıl Amerikan tarihçisi Henry Adams bir dinamo, veya makine gücü, ve entropi, yani kuvvetlerin bozulması kavramına dayalı ayrıntılı bir biçimde düşünülmüş bir tarih teorisi kurmuştu. Adams ilerleme yerine insan toplumunda kaçınılmaz bir iniş görmektedir.

Bir din adamının oğlu olan Stephen Crane Allah’ın yitirilmesini veciz bir şekilde açıklar:

A man said to the universe:
"Sir, I exist!"
"However," replied the universe,
"The fact has not created in me
A sense of obligation. "

Romantizm gibi doğacılık da ilk önce Avrupa’da ortaya çıktı. Genelde bu akım Honore de Balzac’ın 1840’lardaki çalışmalarına dayandırılır ve Gustave Flaubert, Edmond ve Jules Goncourt, Èmile Zola, ve  Guy de Maupassant ile ilişkili bir Fransız edebi hareketi olarak görülür. Toplumun oldukça alt tabakalarını cesaretle ele alıp boşanma, cinsellik, zina, fakirlik ve cinayet gibi konuları irdeler.

Doğacılık Amerikalılar şehirleşip büyük ekonomik ve sosyal güçlerin öneminin farkına vardıkça gelişti. 1890’a gelince batı sınırı resmen kapanmış oldu. Amerikalıların çoğu şehirlerde oturuyorlardı ve iş hayatı en ücra köşelerdeki çiftlik yaşamında bile kendini gösteriyordu.

Stephen Crane (1871-1900)

New Jersey’de doğan Stephen Crane’in kökleri bir yüzyıl önce yaşamış olan Devrimci Savaş'taki askerlere, din adamlarına, şeriflere, hakimlere, ve çiftçilere kadar gidiyordu. Öncelikle gazeteci olmakla beraber, kurgu, denemeler, şiir ve oyunlar da yazmış olan Crane, hayatı en doğal haliyle kenar mahallelerde ve savaş meydanlarında görmüştür. Kısa öyküleri, özellikle The Open Boat (Açık Gemi), The Blue Hotel (Mavi Otel), ve The Bride Comes to Yellow Sky (Sarı Gök Yüzüne Gelin Geliyor) bu edebi biçimi örneklendirmiştir.  The Red Badge of Courage (Kanlı Madalya) başlıklı unutulmaz İç Savaş romanı 1895te basılmış ve büyük coşkuyla karşılanmıştır. Ancak, sağlığını ihmal ettiğinden 29 yaşında, bu ilginin tadını çıkarmağa zamanı olamadan ölmüştür. 20’nci yüzyılın ilk yirmi yılında hemen hemen unutulmuş, lakin 1923’te  Thomas Beer’in yazdığı övgü dolu biyografi sayesinde yeniden hatırlanmıştır. Sıradan adamın savunucusu, bir gerçekçi ve bir sembolist olarak o zamandan beri süregelen bir başarı yakalamıştır.

Crane’in Maggie: A Girl of the Streets (Sokak Kızı Maggie, 1893) en erken olmasa bile en iyi doğalcı Amerikan romanlarından birisidir. Eğitimsiz, alkolik anne babanın kesinlikle ihmal ettiği, fakir, duygusal bir genç kızın üzücü öyküsüdür. Aşık ve şiddet dolu ev yaşantısından kaçmak isteyen bu kız, genç bir adam tarafından baştan çıkartılmaya ve onunla yaşamaya razı olurla ama adam onu kısa bir süre sonra terk eder. Kendini üstün gören annesi onu reddedince, Maggie yaşayabilmek için fahişeliğe başlar ama kısa bir süre sonra çaresizlikten yaşamına son verir. Crane’in ayakları yere basan konu içeriği, ve tarafsız, ahlaksal yorumlardan arınmış bilimsel biçimi, Maggie’yi doğalcı bir eser olarak damgalar.

Jack London (1876-1916)

Kaliforniyalı fakir, kendini yetiştirmiş bir işçi olan doğalcı Jack London, ilk toplu hikayeleri olan The Son of the Wolf (Kurt Dölü, 1900) ile fakirlikten şöhrete fırladı. Bu hikayelerin çoğu Alaska’daki Klondike bölgesiyle Kanada’daki Yukon’da geçer. Aralarında The Call of the Wild (Vahşi Dünyanın Çağrısı, 1903), ve The Sea-Wolf’un da (Deniz Kurdu, 1904) bulunduğu diğer çoksatarları, onu, zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok kazanan yazarı yapmıştır.

Otobiyografik bir roman olan Martin Eden (1909), Amerikan rüyasının iç dünyasındaki gerginlikleri anlatır. London belirsiz fakirlikten zenginliğe ve şöhrete bir meteor gibi yükselirken bunu yaşamıştır. Fakir ama akıllı ve çok çalışkan bir gemici ve işçi olan Eden yazar olmaya kararlıdır. Sonuçta yazarlığı onu zengin ve şöhretli yapar, ama Eden sevdiği kadının sadece parası ve şöhretiyle ilgilendiğini anlar. Kadının sevme yeteneksizliği konusundaki ümitsizliği onun insan doğasına olan inancını yitirmesine yol açar. Aynı zamanda sınıf uzaklaşmasından da çekmektedir, zira artık işçi sınıfına ait değildir, ama aralarına katılmak için o kadar çabaladığı zenginlerin de maddi değerlerini reddetmektedir. Güney Pasifik'e yelken açar ve denize atlayarak intihar eder. Zamanın bir çok en iyi romanı gibi, Martin Eden de bir başarısızlık öyküsüdür.  Böylece F. Scott Fitzgerald'ın The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby) adlı kitabında ortaya konan zenginlikler içinde çaresizliğe doğru ileri bakar.

Theodore Dreiser (1871-1945)

Theodore Dreiser’in 1925’te basılan An American Tragedy (Bir Amerikan Macerası), London’un Martin Eden’i gibi Amerikan rüyasının tehlikelerini araştırır. Roman ayrıntılı bir biçimde zayıf iradeli ve kendi benliğini tanımayan bir oğlan olan Clyde Griffiths’in hayatını anlatır. Gezici Protestan olan bir ailenin çocuğu olarak berbat bir fakirlik içinde büyürken zenginlik ve güzel kadınların aşkını hayal eder. Zengin bir amca onu fabrikasında işe alır. Kız arkadaşı Roberta hamile kalınca onunla evlenmesini ister. Bu arada Clyde onun için başarı, para ve toplum tarafından kabul edilmeyi temsil eden zengin bir sosyete güzeline aşık olmuştur. Clyde Roberta’yı bir gemi gezisinde öldürmek için ayrıntılı bir plan yapar ama son anda fikir değiştirmeye başlar; ancak Roberta kazayla gemiden düşer. İyi bir yüzücü olan Clyde kızı kurtarmaz ve kız boğulur. Clyde hakim önüne çıkarılınca Dreiser öyküsünü tersten alır ve savcıyla savunma avukatlarının en avantajlı noktalarını kullanarak Clyde gibi yumuşak tavırlı birisini, bütün dini geçmişine ve iyi aile bağlarına rağmen cinayete götüren bütün adımları ve itkileri inceler. 

Garip biçimine rağmen, Dreiser An American Tragedy’de ezici bir hakimiyet gösterir. Titizlikle yazılmış ayrıntıları  ezici bir trajik çaresizlik duygusu yaratır. Roman bozulan bir Amerikan başarı mitinin sert bir portresidir, ama aynı zamanda kentleşmenin, modernleşmenin ve uzaklaşmanın yarattığı streslerin evrensel bir öyküsüdür. İçinde maldan ve mülkten yoksun bırakılmışların romantik ve tehlikeli fantezileri dolaşır.

An American Tragedy rekabete dayanan, başarı hedefli Amerikan toplumunda yer alan bir çok fakir ve çalışan insanı etkileyen tatminsizlik, imrenme ve ümitsizliğin yansımasıdır. Amerika’daki sanayi gücü tepelere çıktıkça, gazetelerdeki ve fotoğraflardaki zenginlerin parıltılı hayatları sıradan çiftçilerin ve kentlerdeki işçilerin sönük hayatlarıyla keskin bir tezat içindeydi. Medya yükselen beklentileri ve saçma istekleri körüklüyordu. Bu gibi çağdaşlaşan uluslarda görülen sorunlar haksızlıkların peşine düşen gazeteciliği yükseltti. Sosyal sorunları belgeleyen derinlemesine araştırmalar ve habercilikler sosyal reformların hızını önemli bir şekilde arttırdı.

Araştırıcı Amerikan gazeteciliğinin büyük geleneği bu dönemde başladı ve McClures and Collier's gibi ulusal dergiler Ida M. Tarbell'in History of the Standard Oil Company (Standart Petrol Şirketinin Tarihi, 1904), Lincoln Steffens'in The Shame of the Cities (Kentlerin Utancı, 1904), ve diğer çarpıcı ve gizli işleri açığa vuran makaleleri yayınladılar. Haksızlıkların peşine düşen romanlar zor çalışma şartlarını ve baskıları açığa çıkarmak için göz kamaştırıcı gazetecilik teknikleri kullandılar. Popülist Frank Norris'in The Octopus (Ahtapot, 1901) büyük demiryolu şirketlerini teşhir etti. Sosyalist Upton Sinclair'in The Jungle (Cangıl, 1906) adlı eseri Chıcago’daki et paketleme işinin pisliklerini anlattı. Jack London'ın distopyası The Iron Heel (Demir Ökçe, 1908) George Orwell'in 1984 başlıklı eserini sınıf savaşları ve hükümete el konulmasını anlatarak adeta önceden tahmin etmiştir. 

Bir başka sanatsal yanıt sıradan karakterlerin ve onların tatmin olmamış iç dünyalarının gerçekçi portresi veya bir grup portreleridir. William Dean Howells'ın protejesi Hamlin Garland’ın (1860-1940) Main-Travelled Roads (Ana İşlek Yollar, 1891) başlıklı toplu öyküleri sıradan insanların portre galerisidir. Tarım reformları isteyen orta batı çiftçilerinin fakirliğini çarpıcı bir biçimde anlatır. Başlık öncülerin takip ettiği batıya açılan çeşitli yollarla yerleştikleri köylerin tozlu yollarını hatırlatır. 

Sherwood Anderson’ın (1876-1941) 1916’da yazmaya başladığı eseri Winesburg, Ohio Garland’ın Main-Travelled Roads’ına yakındır. Bu, kurgulanmış bir şehir olan Winesburg’da yaşayanları, saf bir gazete muhabiri olan ve sonunda zengin olmak için şehre giden George Willard’ın gözüyle anlatan birbirinden kopuk öykülerin derlemesidir. Main-Travelled Roads ve o zamanın diğer doğacı eserlerinde olduğu gibi Winesburg, Ohio da küçük kasabaların Amerika’sında sessiz fakirliği, yalnızlığı ve ümitsizliği vurgular.

ŞİİRDE “ŞİKAGO EKOLܔ

Illinois’de büyüyen ve sıradan insanlarla Ortabatı fikrini paylaşan üç Ortabatı şairi Carl Sandburg, Vachel Lindsay, ve Edgar Lee Masters’dır. Şiirleri çoğunlukla anlaşılması güç kişilerle ilgilidir; gerçekçilik, dramatik gösterimler gibi daha geniş bir okur kitlesine ulaşan teknikler geliştirdiler. Bu şairler Birinci dünya Savaşı'ndan önce Doğu sahilindeki edebi kurumlara meydan okumak için ortaya çıkmış Ortabatı veya Chıcago ekolünün bir parçasıdır. “Chıcago Rönesansı” Amerikan kültüründe bir boşaltma havzası gibidir.  Amerika'nın iç kısımlarının da olgunlaştığını gösterir.

Edgar Lee Masters (1868-1950)

Yirminci yüzyıla girerken Chıcago artık yenilikçi mimari eserler ve kozmopolit sanat koleksiyonları olan büyük bir kentti. Chıcago ayrıca Harriet Monroe’nun Poetry (Şiir)  adlı günün en önemli edebi dergisine de ev sahipliği yapıyordu.

Bu dergide eserleri yayımlanan o günün en ilginç şairleri arasında yeni “şiirsel olmayan” konuşma dili biçimi, cinselliğin açık yüreklilikle sunuluşu, köy hayatına eleştirel bakışı, ve sıradan insanların yoğun bir biçimde hayal edilmiş iç dünyalarıyla cüretkar Spoon River Anthology’nin (Kaşık Nehri Antolojisi, 1915) yazarı Edgar Lee Masters vardı.

Spoon River Anthology konuşma diliyle yazılmış mezar kitabeleriyle (mezar taşlarına yazılmış yazılar) anlatılan ve köylülerin her birinin yaşamı sanki kendi ağızlarından özetleyen bir dizi portredir. Bir taşra köyünün panoramasını mezarlıktan sunar, orada gömülü olan 250 kişi konuşarak en özel sırlarını açığa çıkartır. Mezarlıktakilerin çoğu akrabadır; aşağı yukarı 20 ailenin üyeleri şaşırtıcı derecede modern olan serbest nazım monologları kullanarak başarısızlıklarını ve rüyalarını anlatır.

Carl Sandburg (1878-1967)

Bir dost bir zamanlar, “Carl Sandburg’u kısaca anlatmağa çalışmak Grand Canyon’u tek bir siyah-beyaz kareye sığdırmaya çalışmak gibidir. ” demişti. Bir demiryolu demircisinin oğlu olan Sandburg, şair, tarihçi, biyografi yazarı, romancı, müzisyen, denemeci ve bunların hepsi ve daha da fazlasıydı. Meslek olarak gazeteci olan Sandburg’un Abraham Lincoln hakkında yazdığı biyografi 20’nci yüzyılın klasiklerindendir.

Bir çokları için Sandburg gününün Walter Whitman’ıydı. Samimi, bir takı çağrışımlar yapan, kentsel ve vatansever şiirler ve çocuksu kafiyeler ve baladlar yazardı. Her yeri gezer ve bir çeşit şarkıya benzeyen hoş bir inişi çıkışı olan tatlı sesiyle şiirlerini okur ve kaydederdi. İçyüzünde ulusal ününe rağmen son derece mütevazıydı. Hayattan ne beklediğini anlatırken şöyle demişti: “hapse girmemek... düzgün yemek yemek...  yazdıklarımın yayınlanması... evde biraz sevgi ve Amerikanın çeşitli yerlerinde orada burada birazcık muhabbet...(ve) her gün şarkı söylemek.

Sandburg’un temaları ve tarzı için Chicago (Chıcago, 1914) adlı şiiri iyi bir örnektir:

Hog Butcher for the World,
Tool Maker, Stacker of Wheat,
Player with Railroads and the
Nation's Freight Handler;
Stormy, husky, brawling,
City of the Big Shoulders. .

Vachel Lindsay (1879-1931)

Vachel Lindsay küçük bir orta batı kasabasının şöhretlerinden olup, yüksek sesle okunmak üzere yazılmış güçlü ve ritmik şiirin yaratıcısıydı. Eserleri bir yandan  Hıristiyan gospel şarkıları ve vodvil (popüler tiyatro) gibi popüler, veya halk şiir biçimleriyle öbür yandan gelişmiş modernist şiir arasında garip bir bağ oluşturur. Gününün en çok sevilen şiir okuyucusu olan Lindsay’in okuma tarzı İkinci Dünya Savaş'ından sonraki günlerdeki cazla birlikte okunan “beat” şiir okumalarının öncüsü olur.

Şiiri sevdirmek için Lindsay “daha ileri vodvil” dediği ve müzik ve kuvvetli ritim kullandığı bir tarz geliştirdi. Günümüz standartlarına göre ırkçı sayılabilecek tanınmış şiiri The Congo (Kongo, 1914), caz, şiir, müzik ve tilavet karışımıyla Afrika tarihini anlatır. Aynı zamanda, Amerikan sahnesindeki, Abraham Lincoln (Abraham Lincoln Walks at Midnight [Abraham Lincoln Gece yarısı Yürür]) ve John Chapman (Johnny Appleseed) gibi, bazı kişileri, çoğunlukla gerçekleri mitlerle kaynaştırarak ölümsüzleştirmiştir.

Edwin Arlington Robinson (1869-1935)

Edwin Arlington Robinson 19’uncu yüzyılın sonlarının en iyi Amerikan şairidir. Edgar Lee Masters gibi, o da, sıradan insanları konu alan kısa, ironik karakter incelemeleriyle tanınır. Master’dan farklı olarak Robinson geleneksel ölçüleri kullanır. Robinson’un hayali Tilbury kasabası, Masters’ın Kaşık Nehri gibi, sessiz ümitsizlikler yaşayanları barındırır.

Robinson’un en tanınmış dramatik monologları arasında Luke Havergal (1896) terkedilmiş sevgiliyi; Miniver Cheevy (1910) romantik bir hayalperesti; ve Richard Cory (1896), intihar eden zengin bir adamın karanlık portresini anlatır:

Whenever Richard Cory went down town,
We people on the pavement looked at him:
He was a gentleman from sole to crown,
Clean favored, and imperially slim,

And he was always quietly arrayed,
And he was always human when he talked;
But still he fluttered pulses when he said,
"Good-morning," and he glittered when he walked. 

And he was rich -- yes, richer than a king --
And admirably schooled in every grace:
In fine, we thought that he was everything
To make us wish that we were in his place. 

So on we worked, and waited for the light,
And went without the meat, and cursed the bread;
And Richard Cory, one calm summer night,
Went home and put a bullet through his head. 

Richard Cory, Martin Eden, An American Tragedy ve The Great Gatsby’nin yanında yer alarak Amerikalıların milyonerler döneminde hastalık haline gelen şişirilmiş başarı mitleri karşısında güçlü bir uyarıdır.

İKİ KADIN BÖLGESEL ROMANCI

Roman yazarları Ellen Glasgow (1873-1945) ve Willa Cather (1873-1947) kadın yaşamlarını parlak bir biçimde çağrıştırılmış bölgesel dekorlar içinde araştırdılar. Bu iki romancının hiç biri kadın sorunlarını özel olarak ele almak için işe başlamadı; ilk eserleri genellikle erkek baş kahramanları ele alır. Ancak sanatsal güven ve olgunluk kazandıktan sonra kadın yaşamlarını anlatmaya başladılar. Glasgow ve Cather’ı tanıtırken, onları sadece “kadın yazarlar” olarak düşünebiliriz çünkü eserleri belirli bir sınıflandırmaya sokulamaz. 

Glasgow Güney Konfederasyonu'nun eski başşehri Richmond, Virginia’dandı. Gerçekçi romanları güneyin tarımsal bir ekonomiden sanayi ekonomisine dönüşümünü inceler. Virginia (1912) gibi olgunluk eserleri güney deneyimine odaklanırken daha sonraki eserlerinden olan ve eserlerinin en iyisi olarak kabul edilen Barren Ground (Çıplak Topraklar [1925]), güneyin evcimenlik, dindarlık, ve bağlılık gibi boğucu ve geleneksel davranış yasalarını aşmaya çalışan yetenekli kadınları anlatır.

Bir diğer Virginia’lı olan Cather, Nebraska’da ovalarında göçmenler arasında büyümüştür. Daha sonraları O Pioneers! (Oh! Öncüler, 1913), My Antonia (Benim Antonia’m, 1918), ve tanınmış hikayesi “Neighbour Rosicky” de (Komşu Rosicky, 1928), göçmenleri ölümsüzleştirmiştir. Yaşamı boyunca modern hayatın maddeciliğinden gittikçe uzaklaşmış ve Amerikan Güneybatısı ve geçmişine ait alternatif görüşler hakkında yazmıştır.  Death Comes for the Archbishop (Ölüm Arşibişop için Geldi, 1927) New Mexican çölünde Katolik kilisesini kuran 16’ncı yüzyıldaki iki rahibin idealizmini anlatır. Cather’in eserleri öncü göçmenler, dinin yerleşmesi, ve kadınların bağımsız yaşamları gibi edebi açıdan genel görüşün dışında kalan Amerikan deneyiminin önemli konularını ele alır.

SİYAH AMERİKALI EDEBİYATININ YÜKSELİŞİ

İç Savaş sonrası dönemin en çarpıcı edebi gelişmeleri Afrikalı-Amerikalıların edebi başarılarıydı. Booker T. Washington, W.E.B. Du Bois, James Weldon Johnson, Charles Waddell Chesnutt, Paul Laurence Dunbar, ve diğerlerinin eserleriyle siyah Amerikalı yazıların kökleri özellikle otobiyografi, başkaldırı edebiyatı, vaazlar, şiir ve şarkı biçimlerinde tuttu.

Booker T. Washington (1856-1915)

Eğitimci ve zamanının en önemli siyah lideri olan Booker T. Washington, köle sahibi bir beyaz babayla köle bir annenin çocuğu olarak doğmuş ve Franklin County, Virginia’da büyümüştür. Up From Slavery (Kölelikten Kurtuluşa, 1901), adlı mükemmel, basit otobiyografisinde kendini daha iyi duruma getirebilmek için sürdürdüğü başarılı mücadeleyi anlatır.  Afrikalı-Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmek yönündeki çabalarıyla tanınmıştır; yeni azad edilmiş siyah Amerikalıları Amerikan toplumunun genel akışı içine katabilmek için yürüttüğü beyazlarla birlikte oturma politikasını Atlanta Sergisi'nde yaptığı tanınmış konuşmasında (1895) özetlemiştir.

W.E.B. Du Bois (1868-1963)

New England’da doğan ve Harvard Üniversitesi ve Almanya’daki Berlin Üniversitesi'nde öğrenim gören W.E.B. Du Bois, sonradan The Souls of Black Folk (Siyah Halkın Ruhları [1903]) adlı dönüm noktası olan kitapta toplayacağı Of Mr. Booker T. Washington and Others (Bay Booker T.  Washington ve Diğerleri Hakkında) adlı denemenin yazarıdır. Du Bois bir çok  başarılarına rağmen Washington’un sonuçta siyah Amerikalılara eşit olmayan ve ayrı bir davranışa yol açan ayırımı kabul ettiğini ve ayrımın kaçınılmaz bir biçimde, özellikle eğitimde, siyahların daha düşük niteliklere sahip olmalarına yol açacağını dikkatle gözler önüne sermektedir. Du Bois National Association for the Advancement of Colored People (Zencilerin İlerlemesi için Ulusal Birlik [NAACP]) kurucularından olup, Afrikalı-Amerikalı gelenek ve kültürünün duyarlı bir biçimde değerlendirilmesi için yazılar yazmıştır; çalışmaları siyah fikir adamlarının kendi zengin halk edebiyatlarını ve halk müziklerini yeniden bulmalarına yardımcı olmuştur.

James Weldon Johnson (1871-1938)

Du Bois gibi şair James Weldon Johnson da, Afrikalı-Amerikalı ilahilerinden esinlenmiştir.  O Black and Unknown Bards (Ey Siyah ve Tanınmayan Ozanlar, 1917) adlı şiirinde sorar:

Heart of what slave poured out such melody
As "Steal Away to Jesus?" On its strains
His spirit must have nightly floated free,
Though still about his hands he felt his chains. 

Karışık beyaz ve siyah atalardan gelen Johnson, Autobiography of an Ex-Colored Man (Eski-Zencinin Otobiyografisi, 1912) başlıklı kurgusal otobiyografisinde karmaşık ırk konusunu araştırmıştır. Bu kitap beyaz “diye geçinen” bir melezi anlatır. Kitap siyah Amerikalıların Amerika’daki kimlik konularındaki kaygılarını etkili bir biçimde anlatır.

Charles Waddell Chesnutt (1858-1932)

The Conjure Woman (Büyücü Kadın, 1899) ve The Wife of His Youth (Gençliğindeki Karısı, 1899) adlı iki öykü koleksiyonun, aralarında The Marrow of Tradition (Geleneğin Özü, 1901), ve Frederick Douglass’ın biyografisi de olan birkaç romanın yazarı olan Charles Waddell Chesnutt, gününün çok ilerisindeydi. Öyküleri ırkçı temalarla ilgilenir ama önceden tahmin edilebilen sonlardan ve genelleştirilmiş duygulardan kaçınır; karakterleri belirgin bireylerdir ve ırk dahil birçok konuda karmaşık tavırları vardır. Chesnutt çoğunlukla siyah toplumun gücünü gösterir ve etik değerleri ve ırkçı dayanışmayı doğrular.

6. BÖLÜM

Modernİzm ve Deneyselcİlİk: 1914-1945

Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa birebir müdahilliğinin oldukça kısa olmasına (1917-1918) ve kayıplarının sayısının Avrupalı müttefiklerine ve düşmanlarına kıyasla çok düşük olmasına rağmen birçok tarihçi iki dünya savaşı arasındaki dönemi Amerika Birleşik Devletleri'nin travmatik "reşit olma " dönemi olarak tanımlar. John Dos Passos Amerika'nın savaş sonrası hayal kırıklığını Three Soldiers (Üç Savaşçı, 1921) adlı romanında anlatmıştı. Uygarlığın "bariz bir utanç yapılanması olduğunu, savaşın da onun tökezlemesi değil, tersine en eksiksiz ve dolgun ifadesi olduğunu" belirtmişti. Şaşkın, sonsuza dek değişmiş Amerikalılar, memleketlerine döndüler ama masumiyetlerine asla eskisi gibi inanamadılar. 

Taşralı Amerikan askerleri de kökenlerine pek kolay dönemedi. Artık dünyayı görmüşlerdi, çoğu modern, kentsel bir yaşam tarzını arzuluyordu. Yeni tarım aletleri, tohum serpme makineleri, biçerdöverler, ve biçerbağlarlar işçi ihtiyacını fazlasıyla düşürmüştü. Yine de, üretimdeki artışa karşın çiftçiler yoksullaşıyordu. Ekin fiyatları, tıpkı kentli işçilerin maaşları gibi, borsadaki oynamalara bakan belirsiz piyasa çalkalanmalarına maruzdu. Ortada henüz çiftçiler için hükümet yardımları ya da etkin işçi sendikaları yoktu. 1925'de  Başkan Calvin Coolidge şöyle diyordu: “Amerikan halkının başlıca meselesi iştir". Çoğu kişi aynı fikirdeydi. 

Savaş sonrası “Big Boom”un (Büyük Patlama'nın) ardından, işler canlandı ve başarıya ulaşanlar hayal dahi edemedikleri bir zenginliğe kavuştular. İlk kez, birçok Amerikalı yüksek öğrenim görmeye başladı, 1920'lerde üniversite öğrenimi görenlerin sayısı ikiye katlandı. Orta sınıf zenginleşti, bu dönemde Amerikanlar dünyanın en yüksek kişi başına düşen gelir ortalamasına ulaşmanın mutluluğunu tattılar ve çoğunluk başlıca statü simgesini satın aldı: Otomobil. Şehirdeki tipik bir Amerikan evi elektrik lambalarıyla pırıl pırıldı,  dış dünyadan haberdar olmayı sağlayan bir radyo ile övünüyordu, kimi zaman bir telefon, fotoğraf makinesi, daktilo ya da dikiş makinesi mevcuttu. Tıpkı Sinclair Lewis'in romanı Babbit'in (1922) baş kahramanı olan iş adamı gibi çoğu insan bu aletlerden memnundu çünkü modern olmalarının yanı sıra çoğu Amerikan icadı ve Amerikan yapımıydı. 

"Kükreyen Yirmiler"de yaşayan Amerikalılar diğer modern eğlence türlerine de bayıldı. Çoğunluk haftada bir sinemaya gidiyordu. 1919'dan beri Anayasanın 18’inci maddesinden kaynaklanan ve alkollü içkilerin üretilmesini, taşınmasını ve satılmasını yasaklayan içki yasağına rağmen kaçak çalışan barlar ve gece kulüpleri türedi. Bu yerlerde caz, kokteyller ve cüretkar giyim ve dans tarzları vardı. Dans, sinema, araba turları ve radyo ulusal birer çılgınlık halini almıştı. Amerikan kadınları ise özgürleşiyordu. Çoğu, Birinci Dünya Savaşı sırasında cephe gerisi görevler için köy ve çiftliklerden kente göç etmiş ve kararlılıkla modernleşmişlerdi. Saçlarını kısa kesiyorlardı ("bobbed”), kısa "flapper" elbiseler giyiyorlardı ve 1920'den beri oy kullanma haklarını, Anayasanın 19'uncu maddesine dayanarak, kazanmışlardı. Fikirlerini çekinmeden açıklıyor ve kamusal alanda toplumsal işlevler yükleniyorlardı.          

Batılı gençler isyan ediyorlardı, acımasız savaşa karşı öfkeliydiler, hayal kırıklığı yaşıyorlardı, kendilerinden yaşlı olan kuşağı savaşın sorumlusu olarak görüyorlardı, ve savaş sonrası zor ekonomik şartların, ironik olarak, yazarlardan F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, ve Ezra Pound gibi, dolar sahibi Amerikalıların denizaşırı ülkelerde çok az parayla rahat bir hayat sürmesine olanak sağlamasına içerliyorlardı. Entelektüel akımlar, özellikle Freud psikolojisi ve daha az oranda Marksizm (daha önceki Darwin evrim teorisinde olduğu gibi) “Allahsız” bir dünya görüşünü çağrıştırıyor ve geleneksel değerlerin çözülmesine yol açıyordu. Amerika dışında yaşayan Amerikalılar bu görüşleri benimsediler ve Amerika’ya geri getirdiler. Bu fikirler Amerika’da kök saldı ve genç yazarların ve sanatçıların hayal gücünü tetikledi. Örneğin, 20’nci yüzyıl yazarlarından olan William Faulkner, diğer bütün ciddi Amerikan kurgu yazarlarının Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaptığı gibi, Freud’un fikirlerini bütün eserlerinde kullandı. 

Görünüşte var olan eğlence, modernlik ve görülmemiş maddi refaha karşın, 1920’lerin genç Amerikalıları edebi portreci Gertrude Stein onlara taktığı isme göre “kayıp kuşak” idi. Sağlam, geleneksel bir değer yapısı olmadan birey kimlik duygusunu kaybetti. Güvenceli, koruyucu aile hayatı, alışıldık, yerine oturmuş topluluk; bir çiftlikte ekme ve biçme zamanını yöneten doğanın doğal ve ezeli ritmi; ayakta tutan vatan sevgisi; dini inançlar ve gözlemlerle aklına sokulan ahlaksal değerler ... hepsi sanki Birinci dünya Savaşı ve sonuçlarıyla birlikte kökünden sarsılmıştı.

Bir çok roman, özellikle Hemingway’in The Sun Also Rises (Güneş de Doğar, 1926) ve Fitzgerald's This Side of Paradise (Cennetin Bu Yanı, 1920), kayıp kuşağın aşırılıklarını ve hayal kırıklığını anlatır. T. S. Eliot'un etkili uzun şiiri The Waste Land’de (Çorak Ülke, 1922) Batı medeniyeti yağmura (ruhsal yenilenme) şiddetle ihtiyacı olan korunmasız bir çölle  simgelenir.

1930’lardaki dünya çapındaki ekonomik kriz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nüfusun çoğunu etkiledi. İşçiler işlerini kaybetti ve fabrikalar kapandı;şirketler ve bankalar battı; ürünlerini hasat yapamayan, nakledemeyen ve satamayan çiftçiler borçlarını ödeyemediler ve çiftliklerini kaybettiler. Orta batıdaki kuraklık Amerikanın “ekmek sepetini” bir toz kasesine çevirdi. John Steinbeck'in The Grapes of Wrath (Gazap Üzümleri, 1939) adlı romanında canlı bir biçimde anlatıldığı gibi, bir çok çiftçi iş bulmak ümidiyle orta batıdan ayrılıp Kaliforniya’ya gitti. Ekonomik krizin en üst noktasında bütün Amerikalıların üçte biri işsizdi. Çorba mutfakları, baraka kentler, ve ordular halinde “hobo” (yük trenlerinde kaçak olarak seyahat eden aylaklar) ulusal yaşamın bir parçası haline geldiler. Bir çokları ekonomik krizi aşırı materyalizm ve gevşek yaşamak gibi günahların cezalandırılması olarak gördü. Onların inancına göre, orta doğunun gökyüzünü karartan toz fırtınaları Eski Ahit'teki bir hükmü yerine getiriyordu.  “Gündüz çevrinti ve öğlende karanlık. ”

Ekonomik kriz dünyayı altüst etti. 1920’lerde Amerika Birleşik Devletleri iş konusunda vaaz vermişti; şimdi ise bir çok Amerikalı Başkan Franklin D.  Roosevelt’in New Deal (Yeni Anlaşma) programında hükümetin daha aktif olması fikrini destekliyordu. Federal para bayındırlık işlerinde, koruma alanında, ve kırsalın elektriklendirilmesinde iş olanakları sağladı. Sanatçılara ve aydınlara duvar resimleri ve devlet broşürleri yaratmaları için para ödendi. Bu yardımlar yararlı oldu ama refah ancak İkinci dünya Savaşının sanayi desteklemesiyle yenilendi. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 Aralık 1941’de Pearl Harbour’da saldırdıktan sonra kullanılmayan tersaneler ve fabrikalar birden bire canlandılar ve toplu olarak gemiler, uçaklar, cipler ve malzeme üreterek patlama yarattılar. Savaş üretimi ve deneyler atom bombasını da içeren yeni teknolojilere yol açtı. Uluslararası bir nükleer bilim adamları takımının lideri olan Robert Oppenheimer, ilk deneysel nükleer patlamanın ardından bir Hindu şiirinden kehanet gibi bir alıntı yaptı: “Ben Ölüm oldum, dünyaları parçalayan.”

MODERNİZM

Yirminci yüzyılın ilk yıllarında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yavaş yavaş beliren geniş bir kültürel dalga olan Modernizm sanat yoluyla gerçekleştirdi geçmişten ve Batı medeniyetinin klasik geleneklerinden keskin bir biçimde uzaklaştı. Modern yaşam geleneksel yaşam tarzından temelde farklıydı – daha bilimsel, daha hızlı, daha teknik ve daha makineleşmiş. Modernizm  bu değişimleri kapsıyordu.

Gertrude Stein (1874-1946) edebiyatta modern sanat için bir analog geliştirdi. Paris’te yaşayan ve sanat koleksiyoncusu  olan Gertrude Stein (o ve erkek kardeşi Leo Paul Cézanne, Paul Gauguin, Pierre Auguste Renoir, Pablo Picasso, ve bir çok diğerlerinin eserlerini satın aldılar) bir konuşmasında Picasso’nun sanatta, kendisinin ise yazıda olmak üzere onun ve Picasso’nun aynı işi yaptığını söyledi. Hakiki basit kelimeleri kullanarak soyut ve nesir şiir deneyimini yarattı. Stein’ın basit kelime haznesinin çocuksu kalitesi modern sanatın parlak, temel renklerini hatırlatır ve tekrarları da soyut görsel kompozisyonların tekrarlanan şekillerinin yansımasıdır. Grameri ve noktalama işaretlerini yerlerinden oynatarak yeni “soyut” anlamlar elde etti. Örneğin, çok etkileyici derlemesi olan Tender Buttons (Hassas Düğmeler, 1914) adlı eserinde kübik bir resimdeki gibi nesneleri değişik açılardan ele alır:

A Table.

A Table means does it not my
dear it means a whole steadiness.
Is it likely that a change.  A table
means more than a glass even a
looking glass is tall.

Stein’ın eserlerinde konu soyut görsel sanatta şekilden daha önemsiz olduğu gibi anlam da tekniğin altında yer almaktaydı. Konu ve teknik, dönemin hem görsel hem de edebi sanatı içinde ayrılmaz oldular. İkinci Dünya Savaş sonrasında sanat ve edebiyat için bir dönüm noktası olan biçimin içerikle eşdeğer olması fikri bu dönemde kristalize oldu.

Fabrika ve makine dünyasındaki teknolojik yenilikler, sanat alanında da tekniğe dikkat etmeyi özendirdi. Bir örnek verecek olursak, ışık, özellikle elektrik ışığı, modern sanatçıları ve yazarları çok çekiyordu. Dönemin posterleri ve reklamlarında bolca aydınlatılmış gökdelenler, otomobil farlarından çıkan ışık huzmeleri, sinemalar, gözetleme kulelerinin imajları, sanki cehaleti ve eski gelenekleri temsil eden bir dış karanlığı aydınlatmak ister.

Fotoğrafçılık en son bilimsel gelişmelerle birlikte güzel sanat statüsünü kazanmağa başladı. Fotoğrafçı Alfred Stieglitz New York City’de bir salon açtı ve 1908’e gelindiğinde burada en son Avrupa eserlerini sergiliyordu. Bunların arasında Gertrude Stein’ın diğer Avrupalı dostları ve Picasso’dan parçalar da vardı. Stieglitz'in salonu birçok sanatçı ve yazarı etkilemişti. Bunlardan William Carlos Williams, yirminci yüzyılın en önde gelen Amerikan şairlerindendi. Williams adeta fotografik açıklıkta imgeler geliştirdi. Onun estetik özdeyişi “fikirler değil ama nesnelerde. ” idi. 

Görüş ve bakış açısı modernist romanın da gerekli bir parçası oldu. Artık dümdüz bir üçüncü şahıs hikayesi  yazmak veya (daha da kötüsü) amaçsızca araya giren bir anlatan yeterli değildi. Hikayenin nasıl anlatıldığı hikayenin kendisi kadar önem kazandı.

Henry James, William Faulkner, ve diğer Amerikalı romancılar kurgusal görüş açılarıyla deneyler yaptılar (bazıları hala yapıyor). James genellikle romandaki bilgiyi tek bir karakterin bilebileceği kadarıyla sınırlıyordu. Faulkner’in romanı The Sound and the Fury (Ses ve Öfke, 1929) hikayeyi dört bölüme ayırır ve her biri (geri zekalı bir çocuk dahil) ayrı bir karakterin görüş açısını verir.

Bu gibi modernist roman ve şiirleri incelemek için A.B.D.'de yeni bir eleştiri sözlüğü kullanan “Yeni Eleştiri” ekolü oluştu.  Yeni eleştirmenler “Epiphany” denen dinsel bir yortudan esinlenerek (ilahi bir azizin canlılara görünmesini anlatan kelimeden kaynaklanan, bir karakterin bir durumun transandantal gerçeğini kavradığı an) anlatan kelimeyi keşfettiler;  ve bir eseri “incelediler” ve “açıkladılar” ve böylece kendi “anlayış”larını kullanarak esere “ışık tutmayı” ümit ettiler.

ŞİİR 1914-1945: BİÇİM KONUSUNDA DENEMELER

Ezra Pound (1885-1972)

Ezra Pound bu yüzyılın en etkili şairlerinden birisidir. 1908’den 1920’ye kadar Londra’da yaşamış, ve hatta sekreterliğini yaptığı William Butler Yeats ve Waste Land (Çorak Ülke) adlı eserinin editörlüğünü yaparak geliştirdiği T.S. Eliot dahil  bir çok yazarla ilişki kurmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya arasında bir bağ oluşturuyor, Harriet Monroe'nun önemli Chıcago dergisi olan Poetry’de yardımcı editörlük yapıyor ve imgecilik adı verilmiş yeni şiir ekolünü yayınlıyordu. Bu akım açık ve oldukça görsel bir sunuşu savunuyordu. İmgecilikten sonra çeşitli şiirsel yorumları da yaydı. En sonunda İtalya’ya taşındı ve orada kendini İtalyan Faşizmi'nin içinde buldu.

Pound imgeciliği mektuplarla, denemelerle ve bir antolojiyle daha da ilerletti. 1915’te Monroe’ya yazdığı bir mektupta “klişeler ve belli cümleler”den kaçınan, modern ses veren görsel bir şiiri tartışır. 1913’te yayınladığı A Few Don'ts of an Imagiste (Bir İmgecinin Yapmaması Gereken Birkaç Şey, 1913)'de “imge”yi “bir zaman biriminde zihinsel ve duygusal bir karışım sunan” şey olarak tanımlar. Pound’un 1914’te yayınladığı 10 şairi kapsayan Des Imagistes (İmgeciler) adlı antolojisi William Carlos Williams, H.D. (Hilda Doolittle), ve Amy Lowell gibi  önde gelen imgecilerin şiirlerinden örnekler içerir.

Pound’un ilgisi ve okudukları evrenseldi. Uyarlamaları ve bazen biraz kusurlu ama çok iyi çevirileri modern yazarlara çeşitli kültürlerden yeni edebi olanaklar tanıttı. The Cantos adlı hayatının eserini ölünceye kadar yazdı ve yayınladı. Bunlar çok iyi bölümler içerir ama çeşitli devir ve kültürlerden olan edebi eserlerden üstü kapalı bahsetmesi bu yazıları çok zorlaştırır. Pound’un şiirleri en çok açık, görsel imgeleri, taze uyakları ve erkeksi, zeki, alışılmamış dizeleriyle tanınır.  Örneğin, Canto LXXXI’deki “Karınca kendi ejderha dünyasında bir insan başlı attır,” veya Japon haikudan esinlenen şiirlerinde,  örneğin In a Station of the Metro (Metronun Bir İstasyonunda, 1916) adlı şiirinde:

The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough.

T.S. Eliot (1888-1965)

Thomas Stearns Eliot kökleri kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan iyi durumda bir ailenin çocuğu olarak St. Louis, Missouri’de doğdu. O devirde başlıca Amerikan yazarlarından her hangi birisi gibi iyi bir eğitim görmüş, Harvard Koleji'nde, Sorbonne’da ve Oxford Üniversitesi'nin Merton Kolejinde okumuştur. Sanskritçe ve Doğu felsefelerini incelemiş ve bunlar şiirini etkilemiştir. Arkadaşı Pound gibi erkenden İngiltere’ye gitmiş ve oradaki edebiyat dünyasında büyük bir güç olmuştur. Döneminin en saygın şairlerinden biri olan Eliot’un modernist görünüşte mantık dışı veya soyut aykırı şiirlerinin devrimci etkisi olmuştur. Ayrıca etkili deneme ve dramalar yazmış, ve modern bir şair için toplumsal ve edebi geleneklerin önemini savunmuştur.

Bir eleştirmen olarak Eliot, The Sacred Wood (Kutsal Orman) adlı kitabında belirttiği “nesnel karşılıklı uyum” ile hatırlanmaktadır. Bunu “bir dizi nesne, bir durum, olaylar zinciri” aracılığıyla duyguları ifade etme biçimlerinden biri olarak tanımlar. The Love Song of J. Alfred Prufrock (J. Alfred Prufrock ‘un Aşk Şarkısı, 1915) gibi şiirler, bu yaklaşımı benimserler. Yeteneksiz, yaşlı Prufrock kendi kendine “hayatını kahve kaşıklarıyla ölçer,” can sıkıcı bir varlık ve Eliot’un şiiri Prufrock boşa harcanmış bir hayatı aksettirmek için kahve kaşıkları kullanır. 

Eliot’un şiiri “Prufrock”ın ilk dizeleri okuyucuyu cafcaflı ara sokaklara davet eder ve aynen modern hayat gibi, bunlar da hayatla ilgili soruları yanıtlayamazlar:

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherized upon a table;
Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels
And sawdust restaurants with oyster-shells:
Streets that follow like a tedious argument
Of insidious intent
To lead you to an overwhelming question. . .
Oh, do not ask, "What is it?"
Let us go and make our visit.

Benzer imgeler The Waste Land (Çorak Ülke, 1922)'de de sürer, ve Dante'nin Inferno’sunu tekrarlar gibi Birinci Dünya Savaşı esnasında Londra sokaklarının keşmekeşli halini çağrıştırır:

Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many
I had not thought death had undone so many. . .  (I, 60-63)

The Waste Land' in görüşü sonuçta apokaliptik ve dünya çapındadır. 

Cracks and reforms and bursts in the violet air
Falling towers
Jerusalem, Athens, Alexandria
Vienna London
Unreal (V, 373-377)

Eliot’un tanınmış diğer şiirleri arasına Batı toplumunun yıpranmışlığını simgelemek için yaşlı bir adamdan yararlanan Gerontion (1920);çağdaş insanlığın ruhunun ölümü hakkında acıklı bir mersiye olan The Hollow Men (Kof Adamlar, 1925); insan hayatında anlam yakalamak için açıkça İngiliz kilisesine dönen Ash-Wednesday (Paskalya Arifesindeki Perhiz, 1930), ve  zaman, benliğin doğası, ve ruhsal farkındalık gibi transandantal konularda karmaşık, oldukça nesnel, deneyimsel bir meditasyon olan Four Quartets (Dört Kuartet, 1943) girer. Şiiri, özellikle ilk dönem yazdığı cüretkar, yenilikçi eserleri kuşakları etkilemiştir.

Robert Frost (1874-1963)

Robert Lee Frost Kaliforniya’da doğmuş, ancak 10 yaşına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda bir çiftlikte büyümüştür. Eliot ve Pound gibi oradaki yeni şiir akımlarının çekiciliğine kapılarak İngiltere’ye gitmiştir. Karizmatik bir halk okuyucusu olarak çıktığı turnelerle ünlenmiştir. 1961’de Başkan John F. Kennedy’nin Başkanlık yemin töreninde okuduğu özgün bir eserle şiire konusunda ulusal bir ilgi uyandırmıştır. Popüler olması kolay açıklanabilir çünkü geleneksel çiftlik hayatından söz eder ve eski usullere bir özlemle seslenir. Konuları evrenseldir: elma toplamak, taş duvarlar, tel örgüler, köy yolları. Frost’un ele alış şekli berrak ve anlaşılabilirdi. Çok ender olarak bilgiçlik taşıyan imalar veya eksiltiler görülürdü. Sık sık uyaklardan yararlanması genel izleyici kitlesine çekici geliyordu. 

Frost'un eserlerinde çoğu kez aldatıcı bir basitlik vardır. Bir çok şiir daha derin bir anlam taşır. Örneğin, sakin ve karlı bir gece neredeyse hipnotik bir ritim düzeniyle ölümün pek de hoş karşılanmayacak gibi olmayan gelişini çağrıştırabilir. Stopping by Woods on a Snowy Evening (Karlı Bir Akşam Ormanda Duruyorum, 1923)'den :

Whose woods these are I think I know. 
His house is in the village, though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow. 

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year. 

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake. 
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake. 

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep. 

Wallace Stevens (1879-1955)

Pennsylvania’da doğan Wallace Stevens, Harvard Koleji ve New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmişti.  1904’ten 1916’ya kadar New York City’de hukuk alanında çalıştı. New York’ta bu dönemde büyük bir sanatsal ve şiirsel hareketlilik vardı. 1916’da sigorta yöneticisi olarak Hartford, Connecticut’a taşınınca, şiir yazmaya da devam etti. Hayatı kompartımanlara ayrılmış olması dikkat çekicidir: Sigorta şirketinde birlikte çalıştığı insanlar onun en büyük şairlerden birisi olduğunu bilmiyordu. Özel hayatında estetik ölçüler konusunda son derece karmaşık fikirler geliştirmeyi hayatı boyunca sürdürdü. Bunları Harmonium (Harmonyum, genişletilmiş baskı, 1931), Ideas of Order (Düzen Üzerine Düşünceler, 1935), ve Parts of a World (Bir Dünyanın Parçalar, 1942) gibi uygun başlıklarla kitaplarda topladı. En tanınmış şiirleri arasında Sunday Morning (Pazar Sabahı), Peter Quince at the Clavier (Klavyede Peter Quince), The Emperor of Ice-Cream (Dondurma İmparatoru), Thirteen Ways of Looking at a Blackbird (Siyah Kuşa Bakmanın 13 Yolu),ve The Idea of Order at Key West (Key West’de Düzen Düşüncesi) sayılabilir.

Stevens’ın şiirleri hayal gücü, estetik biçimin gerekliliği, ve sanatsal düzenin doğadaki düzenle benzeştiği temalarına dayanır. Kelime haznesi zengin ve çeşitlidir. Gayet canlı, tropik sahneler resmettiği gibi kuru, esprili ve ironik nükteli kısa hikayeler de yazar.

Stevens’ın bazı şiirleri popüler kültürden yararlanırken, diğerleri de kendini beğenmiş sosyete ile alay eder veya aydın bir cennete doğru kanat açar. Coşkulu kelime oyunlarıyla tanınır: “Yakında tamburin sesine benzeyen bir gürültüyle/onun Bizanslı refakatçileri geldi. ”

Stevens’ın eserleri şaşırtıcı özünü kavramalarla doludur. Bazen Disillusionment of Ten O'Clock (Saat Ondaki Hayal Kırıklığı, 1931)'da olduğu gibi okuyucu üzerinde oyunlar oynar:

The houses are haunted
By white night-gowns. 
None are green,
Or purple with green rings,
Or green with yellow rings,
Or yellow with blue rings. 
None of them are strange,
With socks of lace
And beaded ceintures. 
People are not going
To dream of baboons and periwinkles. 
Only, here and there, an old sailor,
Drunk and asleep in his boots,
Catches tigers
In red weather. 

Bu şiir sanki hayal gücü olmayan hayatlardan (sade beyaz gecelikler) şikayet eder ama aslında okuyucunun kafasında canlı imgeler yaratır. Sonunda sarhoş bir gemici,  görgü kurallarına aldırmaksızın, en azından rüyasında, “kaplanlar yakalar”. Şiir gösterir ki, ister okuyucu olsun ister gemici, insanın hayal gücü daima yaratıcı bir çıkış yolu bulur.  

William Carlos Williams (1883-1963)

William Carlos Williams hayatı boyunca çocuk doktoruydu; 2000den fazla bebeğin doğurtmuş ve reçetelerine şiirler yazmıştır. Williams, Ezra Pound ve Hilda Doolittle gibi şairlerin sınıf arkadaşıydı ve ilk şiirlerinde imgeciliğin etkisi görülüyordu.  Daha sonra konuşma dilinin kullanılmasını savundu; Amerikan İngilizcesinin doğal ritmine duyarlı olan kulağı Amerikan şiirini rönesansdan beri İngiliz şiirine hükmeden iambic (birincisi kısa ikincisi uzun) ölçüsünden kurtardı. Sıradan çalışan insana, çocuklara ve modern kent ortamındaki günlük olaylara duyduğu ilgi şiirini çekici ve anlaşılır kılar. The Red Wheelbarrow (Kırmızı El arabası, 1923), bir Hollanda natürmortu gibi günlük hayattan nesnelerde ilgi ve güzellik bulur.

Williams rahat ve doğal bir şiir geliştirdi. Onun ellerinde şiir Stevens’da olduğu gibi mükemmel bir sanat nesnesi veya Frost’da olduğu gibi dikkatle yeniden yaratılmış Wordsworth’a özgü bir olay olmayacaktı. Bunun yerine, şiir, poz verilmemiş bir fotoğraf gibi zaman içinde tek bir anı yakalayacaktı. Bu kavramı, New York City’deki Stieglitz’inki gibi galerilerde rastladığı fotoğrafçılar ve sanatçılardan edinmişti. Fotoğrafları gibi şiirleri de The Young Housewife (Genç Ev kadını, 1917)'da olduğu gibi gizli olanakları veya çekicilikleri ima edecekti.

Çalışmalarına “nesnelci” diyor ve böylece somut, görsel nesnelerin önemini hatırlatmak istiyordu. Çalışmaları genellikle deneyimin anlık, duygusal düzenini yakalıyor ve erken 1950’lerin “Beat” yazılarını etkiliyordu.

Eliot ve Pound gibi, Williams da epik biçimi denedi, ama onların epikleri çok az sayıda çok eğitimli okuyucuya hitap eden edebi imalar içerirken, Williams daha genel bir okuyucu kitlesi için yazdı. Her ne kadar yurtdışında eğitim almış olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayı seçti. Epik eseri Paterson (beş cilt, 1946-58) doğduğu yer olan Paterson, New Jersey’i otobiyografik Dr. Paterson”un gözünden anlatır. Bu eserde lirik bölümler, düz yazı, mektuplar, otobiyografi, gazete haberleri, ve tarihsel gerçekleri ustaca bir arada kullanmıştır. Arka plandaki geniş beyaz alan Amerikan edebiyatındaki açık yollar temasını hatırlatır ve Pazar günleri halka açık parklarda piknik yapan fakir insanların bile ufkunu genişletip yeni bir manzara duygusu verir. Whitman’ın Leaves of Grass’taki kişileri gibi Dr. Paterson da işçi sınıfının arasında özgürce dolaşır. 

-Late spring,

a Sunday afternoon!

- and goes by the footpath to the cliff (counting:
the proof)

himself among others

- treads there the same stones
on which their feet slip as they climb,
paced by their dogs!

laughing, calling to each other -

Wait for me!

(II, i, 14-23)

 İKİ SAVAŞ ARASINDA

Robinson Jeffers (1887-1962)

İki Dünya Savaşı arasındaki yıllarda hatırı sayılır ve gerçek görüş sahibi bir çok Amerikan şairi yetişti. Bunların arasında Batı kıyısından şairler, kadınlar ve Afrikalı-Amerikalılar vardı. Romancı John Steinbeck gibi, Robinson Jeffers da California’da yaşadı ve İspanyol “ranchero”larla Kızılderililer ve onların karışmış gelenekleri, ve ülkenin korkutan güzelliğini yazdı. Klasiklerle eğitilmiş, Freud’u çok okumuştu. Girintili çıkıntılı deniz kıyısı manzaraları içine yerleştirilmiş Yunan trajedisi temalarını yeniden yarattı. Tamar (1924), Roan Stallion (Demir Kırı Aygır, 1925), Aşilyusun Agamemnon'unun yeniden yaradılışı olan The Tower Beyond Tragedy (Trajedinin Ötesindeki Kule, 1924), ve Euripides’in trajedisinin yeniden yaradılışı olan Medea (1946) gibi trajik eserleriyle tanınmıştır.

Edward Estlin Cummings (1894-1962)

Edward Estlin Cummings, genelde E. E. Cummings olarak tanınır. Esprisi, zarafeti, aşk ve erotizmi anlatması, ve noktalama işaretleri ve sayfanın görsel biçiminde yaptığı denemelerle diğerlerinden ayrılan çekici ve yenilikçi bir şiir yazmıştır. Ressam olduğundan şiirin sözel değil de öncelikle görsel bir sanata dönüştüğünü anlayan ilk Amerikan şairiydi. Şiirlerinde çok sayıda alışılmamış boşluklar, paragraf girintileri kullanmış, büyük harfleri ise kullanmaktan tamamen vazgeçmiştir.

Williams gibi Cummings de konuşma dili, keskin imgeler, ve popüler kültürden alınmış kelimeler kullandı. Wiliams gibi şiirini yerleştirirken yaratıcı özgürlüğünü kullandı.  In Just (1920) adlı şiiri okuyucuyu eksik fikirleri doldurmaya çağırır:

in Just --

Spring when the world is mud-
luscious the little
lame balloonman

whistles far and wee

and eddieandbill come
running from marbles and
piracies and it's
spring. . . 

Hart Crane (1899-1932)

Hart Crane denize atlayarak 33 yaşında yaşamına son veren eziyet çeken genç bir şairdi. Arkasında çarpıcı şiirler bıraktı. Bunlardan The Bridge (Köprü, 1930) adlı epik şiiri Brooklyn köprüsünden esinlenmiş, ve bu şiirinde büyük bir hırsla Amerikan kültür deneyimini gözden geçirmek ve onu daha olumlu bir biçimde yeniden yapılandırmak istemiştir. Çok tatlı ve hararetli üslubu en iyi Voyages (1923, 1926) ve At Melville's Tomb (Melville’in Mezarında, 1926) adlı kısa şiirlerinde görülür.  İkincisinin sonunda Crane için uygun bir mezar taşı yazısı yer alır:

Monody shall not wake the mariner.
This fabulous shadow only the sea keeps. 

Marianne Moore (1887-1972)

Marianne Moore bir zamanlar şiirlerin “içlerinde gerçek kurbağaların olduğu hayal eseri bahçelerdir” diye yazmıştı. Şiirleri konuşur gibi olmasına rağmen son derece doğru tanımlar ve tarihsel ve bilimsel gerçeklerden yola çıkar, hece vezninin kullanımı açısından karmaşık ve  ustalıklıdır. “Şairlerin şairi” olarak kendinden sonra gelen Elizabeth Bishop gibi genç dostlarını etkilemiştir. 

Langston Hughes (1902-1967)

James Langston Hughes, 1920’lerde, Weldon Johnson, Claude McKay, Countee Cullen ve diğerlerinin yanı sıra Harlem Rönesansı grubunda yer alır. Afrikalı-Amerikalı caz ritimlerini kullanan, yazılarıyla para kazanacağı bir kariyer yapmayı deneyen ilk siyah yazarlardan birisidir. Hughes şiirlerinde blues, ilahiler, günlük konuşma dili, ve halka özgü adetleri bir arada kullanmıştır. 

Etkili bir kültürel organizatör olan Hughes, bir çok siyah antoloji yayınlamış, Los Angeles ve Chıcago’nun yanı sıra, New York City’de de siyahlardan oluşan tiyatro grupları başlatmıştır. Etkileyici gazete makaleleri de yazmış, sosyal yorumları ifade etmek için Jesse B. Semple ("simple" [basit]) karakterini yaratmıştır. En sevilen şiirlerinden The Negro Speaks of Rivers (Zenci Nehirlerden Söz Ediyor, 1921, 1925), onun Afrikalı ve evrensel atalarını görkemli bir epik katalogda toplar. Bu şiir dünyadaki büyük nehirler gibi Afrika kültürünün de süreceğini ve derinleşeceğini anlatır:

I've known rivers

I've known rivers ancient as the world and older than the

flow of human blood in human veins. 

My soul has grown deep like the rivers. 

I bathed in the Euphrates when dawns were young.
I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep.
I looked upon the Nile and raised the pyramids above it.
I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln

went down to New Orleans, and I've seen its muddy
bosom turn all golden in the sunset

I've known rivers
Ancient, dusky rivers.

My soul has grown deep like the rivers. 

DÜZ YAZILAR, 1914-1945: AMERİKAN GERÇEKÇİLİĞİ

Her ne kadar Amerikan düz yazıları iki savaş arasındaki yıllarda görüş açısı ve biçim konusunda denemeler yaptıysa da, genelde, Amerikalılar Avrupalılara kıyasla daha gerçekçi yazdılar. Romancı Ernest Hemingway savaş, avlanma ve diğer erkeksi meraklar konusunda yalın ve sade yazılar yazdı; William Faulkner kuşakları ve kültürleri kapsayan güçlü güney romanlarını Mississippi’nin sıcağı ve tozu içine yerleştirdi; ve Sinclair Lewis burjuva yaşantısını ironik bir berraklıkla tanımladı. 

1920’lerde ve 1930’larda gerçekle yüzleşmek hakim tema haline geldi. Yazarlardan F. Scott Fitzgerald ve oyun yazarı Eugene O'Neill tekrar tekrar kırılgan rüyalar içinde yaşayanları bekleyen trajedileri tanımladılar.

F. Scott Fitzgerald (1896-1940)

Francis Scott Key Fitzgerald'ın yaşamı bir peri masalını andırır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fitzgerald Amerikan ordusuna yazıldı ve bulunduğu karargaha yakın Montgomery, Alabama’da yaşayan Zelda Sayre adlı zengin ve çok güzel bir kıza aşık oldu. Zelda, Fitzgerald  göreceli olarak fakir olduğu için nişanı bozdu. Savaş bittiğinde ordudan terhis olunca onunla evlenebilmek amacıyla edebi servetini oluşturmak için New York City’e gitti.

İlk romanı olan This Side of Paradise (Cennetin Bu Yanı, 1920), çoksatar oldu ve 24 yaşındayken evlendiler. Her ikisi de başarı ve şöhretin stresini kaldıramadı ve paralarını çarçur ettiler. Para biriktirebilmek için 1924’te Fransaya taşındılar ve yedi yıl sonra geri döndüler. Zelda akli dengesini yitirdi ve hastaneye yatırıldı. Fitzgerald ise alkolik oldu ve genç yaşında sinema için senaryo yazarı olarak öldü.

Fitzgerald’ın Amerikan edebiyatındaki sağlam yerini öncelikle son derece başarılı yazılmış, yalın yapısıyla kendi kendini yaratanlar hakkındaki Amerikan rüyasını anlatan romanı The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby, 1925) ile edinmiştir. Baş kahraman olan gizemli Jay Gatsby, kişisel doyum ve aşk açısından başarının yıkıcı bedelini keşfeder. Diğer güzel eserleri arasında dengesiz bir kadınla evlenince hayatı kararan genç bir psikiyatristi anlatan Tender Is the Night (Geceler Güzeldir, 1934) vardır. Diğer öyküleri Flappers and Philosophers (Çarpıcı Kızlar ve Filozoflar, 1920), Tales of the Jazz Age (Caz Çağı Öyküleri, 1922), and All the Sad Young Men (Bütün Üzgün Genç Adamlar, 1926) başlıkları altında toplanmıştır. Fitzgerald 1920’lerin parıltılı, çaresiz yaşantılarını diğer bütün yazarlardan daha çok yakalamıştır. This Side of Paradise modern Amerikan gençliğinin sesi olarak karşılanmıştır. The Beautiful and the Damned (Güzel ve Lanetli, 1922) adlı ikinci romanında dönemin kendini yokeden aşırılıklarını araştırmaya devam etmiştir.

Fitzgerald’ın özellikleri arasında kışkırtıcı bir şatafat temasına tam olarak uyan göz kamaştırıcı üslubu vardır. The Great Gatsby’deki ünlü bir bölüm, uzun bir zaman dilimini ustaca özetler: “Yaz geceleri boyunca komşumun evinden müzik sesi geliyordu. Mavi bahçelerinde yıldızların altında fısıltı ve şampanya sesleri arasında pervaneler gibi gidip gelen erkekler ve kızlar vardı.”

Ernest Hemingway (1899-1961)

Kariyeri kendi macera romanlarının birisinden çıkmış gibi olan Ernest Hemingway kadar renkli yaşamış pek az yazar vardır. 20’nci yüzyılın Fitzgerald, Dreiser ve diğer iyi romancıları gibi Hemingway de Amerika Birleşik Devletleri'nin  ortabatısından gelmiştir. Illinois’de doğan Hemingway, çocukluk yıllarında tatillerini Michigan’da avlanarak ve balık tutarak geçirmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’daki bir ambulans birliğine gönüllü olarak katılmış ancak yaralanarak altı ay hastanede yatmıştır. Savaştan sonra, Paris’e atanmış bir savaş muhabiri olarak çalışırken, ülke dışında yaşayan Amerikalı yazarlar Sherwood Anderson, Ezra Pound, F.  Scott Fitzgerald, ve Gertrude Stein ile karşılaşmıştır. Özellikle Stein onun serbest tarzını etkilemiştir.

The Sun Also Rises (Güneş de Doğar, 1926) adlı romanıyla ünlendikten sonra İspanyol İç Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı ve 1940’larda Çin’deki savaşı da muhabir olarak yazmıştır. Afrikada bir safari sırasında ufak uçağı düşünce fena halde yaralanmıştır; yine de, en iyi eserlerine esin kaynağı olan avlanmak ve balık tutmak gibi uğraşların tadını çıkarmağa devam etmiştir. Fakir, yaşlı bir balıkçının köpek balıklarının yediği kocaman bir balığı nasıl kahramnaca yakaladığını anlatan kısa, şiirsel bir roman olan The Old Man and the Sea (İhtiyar Balıkçı, 1952), 1953’te ona Pülitzer Ödülü'nü kazandırmıştır. Ertesi yıl ise Nobel Ödülü'nü almıştır. Sorunlu aile ortamı, hastalıklar ve artık yazma yeteneğini kaybetmeye başladığına inanması onu ümitsizliğe sevketmiş, 1961’de kendini silahla vurarak intihar etmiştir.

Hemingway, tartışmaya açık olsa da, bu yüzyılın en popüler Amerikan romancısıdır. Taraftarı olduğu görüşler aslında politika dışı ve insancıl olup, bu bağlamda evrenseldir. Basit üslubu sayesinde romanlarını kolay anlaşılır ve çoğunlukla çok egzotik çevrelerde geçerler. “Deneyim kültü”ne inandığından, Hemingway, iç dünyalarını açığa çıkartabilmek için karakterlerini sık sık tehlikeli ortamlara yerleştirirdi; daha geç dönem  eserlerinde tehlikeyi bazen erkek üstünlüğünü göstermek için bir fırsat olarak değerlendirilir. 

Fitzgerald gibi Hemingway de kendi kuşağının sözcüsü oldu. Ancak, Birinci Dünya Savaşı'nda hiç çarpışmamış olan Fitzgerald gibi öldürücü ve sahte parlaklığını betimlemek yerine, Hemingway savaşı, ölümü, ve hayatta kalmayı başaranların oluşturduğu çıkarcı “kayıp kuşak” konularında yazmıştır. Karakterleri hayalperestler değil, sert boğa güreşçileri, askerler ve atletlerdir. Aydın olanlar ise derinden yaralı ve hayal kırıklığına uğramış kişilerdir.

Hemingway’in kalite işareti gereksiz kelimelerden arınmış, temiz bir üsluptur. Sık sık bir şeyi olduğundan daha hafif gösteren ifadeler kullanır: A Farewell to Arms (Silahlara Veda, 1929) adlı romanında kadın kahraman doğumda ölürken, “ Hiç korkmuyorum.  Bu sadece pis bir şaka,” der. Bir seferinde yazılarını buzdağına benzetmiştir: “Görünen her bölümün sekizde yedisi suyun altındadır. ”

Hemingway’in çok iyi olan diyalog ve doğru tanımlama kulağı, The Snows of Kilimanjaro (Kilimanjaro’nun Karları) ve The Short Happy Life of Francis Macomber (Francis Macomber’in Kısa ve Mutlu Yaşamı) gibi mükemmel kısa hikayelerinde kendini gösterir.  Hatta eleştirmenlere göre kısa hikayeleri romanlarıyla eşdeğer ve belki de daha iyidir. En iyi romanları arasına ülke dışındaki Amerikalıların demoralize yaşamlarını anlatan The Sun Also Rises (Güneş de Doğar); savaş sırasında Amerikalı bir askerle İngiliz bir hastabakıcının trajik aşkını anlatan A Farewell to Arms (Silahlara Veda); İspanyol İç Savaşını anlatan For Whom the Bell Tolls (Çanlar Kimin İçin Çalıyor, 1940); ve The Old Man and the Sea (İhtiyar Balıkçı) sayılabilir.

William Faulkner (1897-1962)

Eski bir güneyli ailenin oğlu olan William Harrison Faulkner, Oxford, Mississippi’de yetişmiş ve hayatının büyük bir bölümünü orada geçirmiştir. Faulkner çeşitli romanlarında sözünü ettiği, aralarındaki ilişki kuşaklar öncesine dayanan hayal ürünü birkaç aile ve tamamen hayal ürünü bir peyzajdan oluşan Yoknapatawpha County’i yarattı. Merkezi “Jefferson” olan Yoknapatawpha County, Oxford, Mississippi ve yakın çevresini örnek almıştır. Faulkner yörenin tarihini ve Kızılderililer, Afrikalı-Amerikalılar, Avrupalı-Amerikalılar ve çeşitli karışımlar gibi orada yaşamış olan çeşitli ırkları yeniden canlandırır. Yenilikçi bir yazar olan Faulkner, öykü biçiminde kronoloji, farklı bakış açıları ve değişik sesler (dışlananlar, çocuklar, ve cahiller de dahil), ve zengin ve zor karmaşık alt parçalarla dolu aşırı uzun cümlelerden oluşan barok bir üslupla denemeler yaptı.

Faulkner’in en iyi romanları arasında The Sound and the Fury (Ses ve Öfke, 1929) ve As I Lay Dying (Ben Uzanmış Ölmek Üzereyken, 1930) gibi aileden birini kaybetmeninin stresini yaşayan güneyli aileleri incelerken bakış açısı ve sesle denemeler yapan iki modernist eser; beyaz bir kadınla siyah bir adamın arasındaki karmaşık ve şiddet dolu ilişkiyi anlatan Light in August (Ağustos Işığı, 1932); belki de en iyi eseri olan, kendi kendini yetiştirmiş plantasyon sahibi adamın yükselişi ve ırkçı önyargılar ve sevgideki başarısızlığı nedeniyle trajik düşüşünü anlatan Absalom, Absalom! (Abşalom! Abşalom!, 1936) vardır. 

Bu romanların bir çoğu hikayenin bölümlerini anlatmak için farklı karakterler kullanır ve anlamın eldeki konu kadar, hikayeyi anlatma biçimiyle de bağlantılı olduğunu gösterir. Çeşitli bakış açılarını kullanmak, Faulkner’ı Hemingway veya Fitzgerald’dan daha kendine dönük veya “dönüşlü” kılar; her roman kendi üzerinde düşünürken aynı anda evrensel ilgi kaynağı olan bir hikayeyi de açığa çıkartır. Faulkner’ın temaları güneyli gelenekler, aile, toplum, toprak, tarih ve geçmiş, ırk, ve hırs ile aşk tutkularını içerir. Faulkner aynı zamanda yozlaşmış Snopes ailesinin yükselişi üzerinde odaklanan üç roman yazmıştır. Bunlar The Hamlet (Köy, 1940), The Town (Kasaba, 1957), ve The Mansion’dır. (Malikane, 1959)

SOSYAL FARKINDALIK ÜZERİNE ROMANLAR

1890'lardan itibaren, Amerikan edebiyatı içinde toplumsal bir başkaldırı akımı süregelmiş ve sonunda Stephen Crane ve Theodore Dreiser’in doğacılığında ve “haksızlığın peşine düşen” yazarların berrak mesajlarında su üstüne çıkmıştır.  Daha sonraki sosyal konulara eğilen yazarlar arasında, Sinclair Lewis, John Steinbeck, John Dos Passos, Richard Wright, ve dramatist Clifford Odets’i sayabiliriz.  Bunlar, 1930’lara sıradan vatandaşın refahına olan ilgileri ve insan grupları üzerine odaklanmalarıyla bağlantılıdırlar.  Bu insan grupları Sinclair Lewis'in arketip olan Arrowsmith’i (doktor) veya Babbitt’i (yerel işadamı) gibi meslekleri, Steinbeck’in The Grapes of Wrath’teki gibi aileleri; ya da Dos Passos’un U.S.A. (A.B.D.)  üçlemesinde yer alan 11 ana karakteriyle başardığı kentsel kitleleri içerir.

Sinclair Lewis (1885-1951)

Harry Sinclair Lewis, Sauk Centre, Minnesota’da doğdu ve Yale Üniversitesi'nden mezun oldu. Okuldan bir süre ayrılarak Helicon Home Colony adlı sosyalist bir toplulukta çalıştı. Bu topluluk, “haksızlıkları ortaya çıkarma” romancısı Upton Sinclair tarafından finanse ediliyordu. Lewis’in Main Street (Ana Sokak - 1920) adlı eseri Gopher Prairie, Minnesota’daki monoton, ikiyüzlü küçük-kasaba yaşantısı ile alay eder. Keskin bir dille anlattığı Amerikan hayatı ve Amerikan materyalizmi, dar görüşlülük, ve ikiyüzlülüğüne eleştirileri ona ulusal ve uluslar arası bir ün sağladı. 1926’da ona verilen Pulitzer Ödülü'nü geri çevirdi. Bu ödülü ona kazandıran Arrowsmith (1925), hırs ve ahlaksal çöküş arasında tıbbi etik kurallarını korumaya çalışan bir doktorun gayretlerini işler. 1930’da edebiyat dalında Nobel Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı oldu.

Lewis’in diğer büyük romanları arasında Babbitt (1922) vardır. George Babbitt, sıradan bir Amerikan şehri olan Zenith’de yaşayan ve çalışan sıradan bir işadamıdır. Babbitt, ahlaklı ve müteşebbistir. İş hayatının modern yaşama bilimsel bir yaklaşım olduğuna inanır. Huzursuzlaşarak, mutluluk arayışına girer ama bohem bir kadınla girdiği ilişkisinde hayal kırıklığına uğrayarak karısına geri döner ve talihine razı olur. Bu roman Amerikan diline yeni bir kelime eklemiştir: “babbittry”, yani dar kafalı, kendinden hoşnut, kentsoylu.  Elmer Gantry (1927) Amerika Birleşik Devletleri'de yeniden diriliş dinini açığa çıkartırken, Cass Timberlane (1945) yaşlı bir hakim ile genç karısı arasındaki evlilikte gelişen gerginlikleri inceler.

John Dos Passos (1896-1970)

Sinclair Lewis gibi John Dos Passos’da sol eğilimli bir radikal olarak başladı ama yaşlandıkça sağa kaydı. Sosyalist gerçekçilik doktrinine uygun olarak gerçekçi yazılar yazdı. En iyi eseri bilimsel bir nesnellik ve neredeyse dokümanter bir etki yansıtır. Başyapıtı olan ve The 42nd Parallel (42. Enlem, 1930), 1919 (1932), ve The Big Money’den (Büyük Para, 1936) oluşan U.S.A. için deneyimsel bir kolaj tekniği geliştirdi. Bu çok geniş alana yayılan derleme Amerika Birleşik Devletleri'nin 1900-1930 arasındaki sosyal tarihini kapsar ve karakterleri aracılığıyla materyalistik Amerikan toplumunun ahlaksal çöküşünü ortaya koyar.

Dos Passos’un yeni teknikleri arasında “ haber filmleri” bölümünde çağdaş gazete başlıkları, popüler şarkılar, ve ilanların yanı sıra dönemin Thomas Edison, işçi sendikacısı Eugene Debs, film artisti Rudolph Valentino, finans adamı J.P. Morgan ve sosyolog Thorstein Veblen gibi önemli Amerikalılarının  hayatlarını kısaca öne çıkaran “biyografiler” vardır. Hem haber filmleri hem de biyografiler Dos Passos’un romanlarına dokümanter değeri katar; üçüncü bir teknik olan “kameranın gözü” ise kitaplarda anlatılan olaylara öznel bir yanıt sunan bir dizi bilinçli düzyazı şiirleridir. 

John Steinbeck (1902-1968)

Sinclair Lewis gibi John Steinbeck de bugün Amerika’nın dışında içinde olduğundan daha büyük bir eleştirel saygı ile karşılanmaktadır. Bunun başlıca nedeni  1963 yılında aldığı Nobel Edebiyat Ödülü ve bunun yarattığı uluslararası ündür.  Her iki durumda da Nobel Komitesi sosyal eleştirileriyle dikkat çeken liberal Amerikan yazarları seçmiştir.

California'lı olan Steinbeck’in yazılarının çoğu San Francisco yakınlarındaki Salinas Valley’de geçer. En tanınmış eseri Pulitzer Ödüllü romanı The Grapes of Wrath’dır (Gazap Üzümleri, 1939). Ekonomik krizde çiftliğini kaybeden Oklahoma’lı fakir bir ailenin iş aramak için California’ya giderken gösterdikleri gayretlerin hikayesidir. Aile bireyleri zengin mal sahiplerinin feodal baskıları altında çok çekerler. California’da geçen diğer eserleri arasında Tortilla Flat (Yukarı Mahalle, 1935), Of Mice and Men (Fareler ve İnsanlar, 1937), Cannery Row (Sardalye Sokağı, 1945), ve East of Eden (Cennetin Doğusu, 1952) vardır. 

Steinbeck gerçekçiliği toprağa yakın yaşayan fakir çiftçilerde erdem bulan ilkel bir romantizmle birleştirir. Kurguları öyle insanların kırılganlığını gösterir. Bu insanlar kıtlık etkisiyle yerlerinden olabilir ve politik huzursuzluk ve ekonomik kriz dönemlerinde ilk etkilenen onlar olur.

HARLEM RÖNESANSI

Canlı 1920’lerde New York City’de kent merkezinin dışında yaşayan siyah topluluk tutku ve yaratıcılıkla parlıyordu. Onların siyah Amerikalı caz müziğinin sesleri Amerika Birleşik Devletleri'nde fırtına gibi esti. Duke Ellington gibi caz müzisyenleri ve besteciler Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde ve denizaşırı ülkelerde çok sevilen yıldızlar oldular. Bessie Smith ve diğer blues şarkıcıları açık yürekli, tensel, çarpık,ama duygu dolu lirikler sundular. Zenci ilahileri geniş kitleler tarafından eşsiz güzellikte dini müzik olarak beğenildi. Ethel Waters adlı siyah aktris sahnede zafere ulaştı ve siyah Amerikalı dansı ve sanatı müzik ve dramayla gelişti. 

Harlem’deki zengin çeşitlilikteki yetenekler arasında bir çok görüş birlikte yaşadı. Carl Van Vechten’in Harlem hakkındaki durumu kavrayan 19267 adlı romanı ekonomik ve sosyal eşitsizlik içindeki siyah Amerikalıların karmaşık ve acı tatlı hayatı hakkında biraz fikir verir.

Harlem’in yerlilerinden olan şair Countee Cullen (1903-1946) kısa bir süre W.E.B. Du Bois’in kızı ile evli kalmış, beyazlar tarafından çok beğenilen, alışılmış biçimlerde, başarılı kafiyeli şiirler yazmıştır. O, bir şairin ırk kavramının bir şiirin konusunu ve üslubunu belirlemesine izin vermemesi gerektiğine inanıyordu. Spektrumun diğer ucunda Marcus Garvey'in Back to Africa (Afrika’ya Geri Dönüş) akımının taraftarı olan ve Amerika Birleşik Devletleri'ni reddeden Afrikalı-Amerikalılar vardı.  Bunların arasında bir yerde ise Jean Toomer’ın eserleri yer alır.

Jean Toomer (1894-1967)

Cullen gibi Afrikalı-Amerikalı hikaye ve roman yazarı ve şair olan Jean Toomer ırkı aşan bir Amerikan kimliği düşlüyordu. Belki de bu nedenle, kafiye ve ölçülerden oluşan şiirsel gelenekleri çok iyi kullandı ve şiiri için yeni “siyah” biçimler aramadı. Ancak, en önemli eseri, Cane (1923), hırslı ve yenilikçidir. Williams’ın Paterson’u gibi, Cane şiir, düz yazı formunda nükteli kısa hikayeler, öyküler, ve otobiyografik notları bir arada kullanır. Bu eserde, bir Afrikalı-Amerikalı Georgia, Washington, D.C., ve Chıcago, Illinois bölgelerindeki taşralı siyah topluluklarda ve ötesinde ve Güneyde siyah bir öğretmen olarak kendi benliğini bulmak için mücadele eder. Cane’de, Toomer’ın Georgia’lı taşralı siyah halkı doğal olarak sanatçıdır:

Their voices rise. . . the pine trees are guitars,
Strumming, pine-needles fall like sheets of rain. . .
Their voices rise. . . the chorus of the cane
Is caroling a vesper to the stars. . . (I, 21-24)

Cane Washington şehrindeki Afrikalı-Amerikalıların hızlı hayatlarına zıttır:

Money burns the pocket, pocket hurts,
Bootleggers in silken shirts,
Ballooned, zooming Cadillacs,
Whizzing, whizzing down the street-car tracks.  (II, 1-4)

Richard Wright (1908-1960)

Richard Wright Mississippi’li fakir bir ortakçı ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Beş yaşındayken babası evi terk etti.  Sadece dokuzuncu sınıfa kadar az bir eğitim gördüğü halde geniş bir okur kitlesine erişebilen ilk Afrikalı-Amerikalı romancıydı. En iyi kitaplarından biri, zor çocukluğunun betimlendiği otobiyografisi Black Boy’dur (Siyah Çocuk, 1945). Daha sonraları dediğine göre, ırkçılık nedeniyle duyduğu yoksunluk duygusu o kadar kuvvetliydi ki, ancak okuyarak hayatta kalabilmişti.

Sherwood Anderson, Theodore Dreiser ve Sinclair Lewis’in sosyal eleştirileri Wright’in esin kaynağı olmuştur. 1930’larda Komünist Partisi'ne girdi; 1940’larda Fransa’ya taşındı ve orada Gertrude Stein ve Jean-Paul Sartre ile tanıştıktan sonra anti-komünist oldu. Açık sözlü yazıları daha sonraki Afrikalı-Amerikalı romancılara ışık tuttu. 

Eserleri arasında Uncle Tom's Children (Tom Amca'nın Çocukları, 1938) adlı kısa hikayelerden oluşan kitabı, Native Son (Yerli Çocuk, 1940) adlı güçlü ve acımasız romanı vardır. Bu romanda Bigger Thomas adında eğitimsiz siyah bir genç, işverenin kızını öldürür, korkunç bir şekilde cesedi yakar, ve ona ihanet edeceğinden korktuğu siyah kız arkadaşını da öldürür. Her ne kadar bazı Afrikalı-Amerikalılar Wright’ı siyah bir karakteri bir katil olarak yazdığı için eleştirdilerse de, Wright’ın romanı Amerika Birleşik Devletleri'nde o kadar çok tartışılan bir konu olan ırkçı eşitsizliğin gecikmiş ve zorunlu bir anlatımıydı.

Zora Neale Hurston (1903-1960)

Florida’da küçük bir kasaba olan Eatonville’de doğan Zora Neale Hurston, Harlem Rönesansı'nın ışıklarından biri olarak kabul edilir. New York City’e ilk defa (gezici bir tiyatro grubunun üyesi olarak) 16 yaşındayken geldi. Dinleyenleri avucunun içine alan, çok çarpıcı ve yetenekli bir hikaye okuyucusu olan Hurston, Barnard Koleji'ne kaydoldu ve antropolojist Franz Boaz ile çalışarak etnik konusunu bilimsel açıdan kavramış oldu. Boaz onu kendi yöresi olan Florida’daki folklor malzemesi toplamaya ikna etti, o da bunu yaptı. Tanınmış folklorist Alan Lomax onun Mules and Men (Katırlar ve Adamlar, 1935) adlı eseri için “folklor alanında yazılmış olan en cazip, gerçek ve ustaca yazılmış kitap” olarak tanımlar. 

Hurston Haiti'de kalarak vodu’yu (voodoo) inceledi ve Karayip folkloruna ait parçalar toplayarak bunları Tell My Horse (Atıma Söyle, 1938) adı altında antoloji haline getirdi. Günlük konuşma dili İngilizcesindeki doğal hakimiyeti onu büyük Mark Twain geleneği çerçevesine oturtur. Yazıları renkli bir dil ve bazen komik, bazen trajik Afrikalı-Amerikalı sözlü geleneklerinde yer alan hikayelerle ışıldar. 

Hurston çok etkileyici bir yazardı. En önemli eseri olan Their Eyes Were Watching God (Tanrıya Bakıyorlardı, 1937) üç tane evlilik geçirirken olgunlaşan ve yeniden mutluluğu bulan beyaz ve siyah melezi çok güzel bir kadının canlı bir anlatımıdır. Roman güneyde taşrada toprağı işleyen Afrikalı-Amerikalıların hayatını canlı bir şekilde betimler. Kadın hareketinin bir öncüsü olan Hurston, otobiyografisi Dust Tracks on a Road (Yolda Toz İzleri - 1942) ve diğer kitaplarıyla Alice Walker ve Toni Morrison gibi çağdaş yazarlara esin kaynağı oldu ve onları etkiledi.

EDEBİ AKIMLAR: FİRARİLER VE YENİ ELEŞTİRİ

İç Savaş'tan 20’nci yüzyıla kadar ırkçılık ve batıl inançlarla yoğrulan ve siyasal ve ekonomik açıdan tersine kürek çeken güney Birleşik Devletler, aynı zamanda zengin halka özgü adetler, kuvvetli bir gurur ve gelenek duygusu ile donatılmıştı. Taşralılık ve cehaletin hüküm sürdüğü kültürel bir çöl olarak biraz da haksız bir üne sahipti.

İronik olarak 20’nci yüzyılın en anlamlı bölgesel edebi akımı kritik ve kuramcı olan John Crowe Ransom, şair Allen Tate, ve romancı-şair-denemeci olan Robert Penn Warren liderliğindeki Firariler'di. Bu güneyli edebi ekol, Amerika’yı ele geçirdiğini düşündükleri “kuzey”li kentsel ve ticari değerleri reddediyorlardı. Firariler toprağa ve güneyde bulunabilen geleneklere dönülmesini istiyorlardı. Bu akım ismini Nashville, Tennessee’deki Vanderbilt Üniversitesi'nde 1922-1925 yılları arasında yayınlanmış The Fugitive (Firari) adlı Ransom, Tate, ve Warren’ın da ilişkili oldukları edebi dergiden almıştı.

Bu Firariler'in her üçü de aynı zamanda edebiyatı anlamak için dikkatli okumak, biçimsel modellere (betimlemeler, metaforlar, ölçüler, sesler ve simgeler) ve onlara yüklenen anlamlara dikkat etmek biçimindeki bir yaklaşım olan Yeni Eleştiri ile bağlantılıydılar. İki savaş arasında güneydeki rönesansın önde gelen kuramcılarından olan Ransom, daha önce tarih ve biyografiye dayanan edebiyat-dışı eleştiri yöntemlerine bir alternatif olarak önerilen bu yöntemi anlatan The New Criticism (Yeni Eleştiri, 1941) adlı bir kitap yayınladı. Yeni Eleştiri 1940 ve 1950’lerde en baskın Amerikan eleştiri yaklaşımı haline geldi çünkü Eliot gibi modernist yazarlara çok uydu ve Freud’un teorisini (özellikle id, ego ve süper ego gibi sınıflandırmalar) ve efsanevi modellerden kaynaklanan yaklaşımları anlayabildi.

20’NCİ YÜZYIL AMERİKAN DRAMASI (TİYATRO EDEBİYATI)

20’nci yüzyıla kadar Amerikan draması İngiliz ve Avrupa tiyatrolarını taklit etti. Tiyatro sezonlarına genellikle İngiltere’den gelen veya Avrupa dillerinden çevrilen oyunlar hakimdi. Amerikan dramacılarını koruyamayan ve öne çıkartamayan yetersiz bir telif hakkı kanunu gerçekten özgün dramaların aleyhinde olmuştur. Esas alkışı oyunların kendisi yerine aktör ve aktrislerin topladığı “star sistemi”'de aleyhte olmuştur. Amerikalılar Amerikan tiyatrolarında turneye çıkan Avrupalı aktörleri görmek için kapılara yığılmışlardır. Buna ek olarak, ithal şarap gibi ithal drama da yerli prodüksiyonlardan daha değerli sayılıyordu.

19’uncu yüzyılda örnek demokratik karakterler ve iyi ile kötü arasında açık fark olan melodramlar popülerdi. Kölelik gibi sosyal sorunlar hakkındaki oyunlar da büyük bir seyirci kitlesi topluyordu. Bazen bu oyunlar Tom Amca'nın Kulübesi gibi romanların uyarlamalarıydı. 20’nci yüzyıla gelinceye kadar ciddi oyunlar estetik bir yenilik gösteremediler. Ancak, popüler kültür özellikle vodvilde (skeçler, palyaçolar, müzik ve benzeri şeyler içeren popüler varyete tiyatroları) hayati gelişmeler gösterdi. Afrikalı-Amerikalı müziğine ve halka özgü adetlere dayalı, yüzünü siyahlaştıran beyazlar tarafından sunulan, halk şairi gösterileri özgün biçim ve ifade geliştirdiler.

Eugene O'Neill (1888-1953)

Eugene O'Neill Amerikan tiyatrosunun büyük adamıdır. Çeşitli oyunları olağanüstü teknik özgünlükle görüşün tazeliğini ve duygusal derinliği birleştirirler. O’Neill’in ilk oyunları işçi sınıfı ve fakirler hakkındadır; daha sonraki eserleri tutkular ve cinsellik gibi kişisel alanları araştırır; Freud’dan okuduklarını vurgular ve ölen annesini, babasını ve kardeşini kabullenmek yönünde acı dolu bir denemedir. Desire Under the Elms (Karaağacın Altında Arzu, 1924) bir ailede gizlenmiş ihtirasları, The Great God Brown (Büyük Tanrı Brown, 1926), zengin bir işadamının bilinçsizliğini ortaya koyar. Strange Interlude (Garip Aranağme, 1928) Pulitzer Ödülü'nü almıştır. Bir kadının birbirine karışmış aşklarını anlatır. Bu güçlü oyunlar yoğun baskı altında kalınca karışıklığa ve ilkel duygulara geri dönen değişik karakterleri anlatır.

O’Neill tamamına Mourning Becomes Electra (Matem Elektra’ya Yakışır, 1931), adını verdiği Sofokles'in klasik Oedipus’a dayanan trilojisinde aşk ve aile içindeki egemenlikler gibi Freud’un baskılarını incelemeye devam etti. Sonraki oyunları arasında herkesçe kabul edildiği gibi birer başyapıt olan, ölüm temasını inceleyen çok gerçekçi bir eser, The Iceman Cometh (Buz Adamı Geliyor, 1946), ve Long Day's Journey Into Night (Uzun Bir Günden Geceye Seyahat, 1956), güçlü ve kapsamlı bir otobiyografi olup kendi ailesi üzerine odaklanır ve onların bir gece boyunca şahit olduğumuz fiziksel ve ruhsal çöküşlerini anlatır. Bu, öldüğü sırada üzerinde çalıştığı, birbirini tamamlayan oyunlar halkasının bir parçasıdır. 

O’Neill geleneksel perde ve sahne gibi bölümlerden vazgeçerek (Strange Interlude’da 9 perde vardır, Mourning Becomes Electra’nın sahnelenişi 9 saat sürer), Asya ve Antik Yunanda kullanılan maskelerden kullanarak; Shakeaspeare’a özgü monologlar ve Yunan koroları kullanarak; ve ışık ve sesle özel efektler yaratarak tiyatroyu yeniden tanımladı. Genelde Amerika'nın en önde gelen dramatisti olarak kabul edilir. 1936’da Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı ve bu onura erişen ilk Amerikalı oyun yazarı oldu.

Thornton Wilder (1897-1975)

Thornton Wilder Our Town (Kasabamız, 1938) ve The Skin of Our Teeth (Dişlerimizin Derisi, 1942) isimli oyunlari ve The Bridge of San Luis Rey (San Luis Rey Köprüsü, 1927) adlı eserleriyle tanınır.

Our Town olumlu Amerikan değerlerini aktarır. Arketip geleneksel bir taşra kasabası, sevecen anne baba, afacan çocuklar, genç sevgililer gibi her türlü duygusallık ve nostalji unsurunu içerir. Yine de, hayaletler, seyircilerden gelen sesler, ve  cüretkar zaman değişimleri gibi yenilikçi unsurlar oyunu ilginç kılar. Sonuçta bir an için de olsa ölülerin yeniden dirildikleri, hayat ve ölüm hakkında bir oyundur.

Clifford Odets (1906-1963)

Toplumsal dramın ustası olan Clifford Odets, Doğu Avrupalı, Yahudi bir göçmen ailesindendir. New York City’de yetişmiş, Harold Clurman, Lee Strasberg, ve Cheryl Crawford’un yönettiği Grup Tiyatrosunun özgün oyuncularından birisi oldu ve bu grup sadece yerli Amerikan dramaları göstermeğe kararlıydı. 

Odets’in en tanınmış oyunu, Waiting for Lefty’dir (Lefty’i Beklerken, 1935). İşçi sendikalarını kuvvetle savunan bir perdelik deneyimsel bir dramaydı. Odets’in nostaljik aile dramı olan ve popüler başarı kazanan bir diğer oyunu olan Awake and Sing! (Uyan ve Şarkı Söyle!) adlı eserini Golden Boy (Altın Çocuk) izlemiştir. Bu para kazanmanın çekiciliğine kapılıp boksör olan ve ellerini zedelediği için müzik yeteneğini (kemancıdır) yok eden genç bir İtalyan göçmeninin hikayesidir. Fitzgerald’ın The Great Gatsby ve Dreiser’in An American Tragedy adlı eserlerinde olduğu gibi bu oyun aşırı hırs ve materyalizme karşı bir uyarıdır.

7. BÖLÜM

1945’ten Bugüne Amerİkan Şİİrİ: Geleneksel-KarşItlIğI

Çağdaş edebi hayal gücünde, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın bir çok yerinde geleneksel biçimler, fikirler ve tarihin insan yaşamına anlam ve süreklilik katacağı varsayımından uzaklaşıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri olan olaylar tarihin devamsızlığı duygusunu yarattı. Artık her davranış, duygu, ve anın benzersiz olduğu düşünülür. Biçim ve form artık geçici, eğreti, ve kompozisyon süreci ve yazarın kendi benliğini tanımasının yansıması gibi görünür. Bilinen ifade tarzları kuşku uyandırır; özgünlük yeni bir gelenek haline gelir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu birbirinden kopuk duyarlılık için tarihsel nedenler bulmak zor değildir. İkinci  Dünya Savaşı'nın kendisi, kentsel toplumda ortak kimlik ve tüketiciliğin yükselmesi, 1960’ların protesto akımları, on yıl süren Vietnam anlaşmazlığı, Soğuk Savaş, çevresel tehditler gibi Amerikan kültürüne şok tesiri yapan şeylerin listesi uzun ve çeşitlidir. Ancak, Amerikan toplumunu en çok dönüştüren değişiklik kitle iletişimi ve kitle kültürüdür. Önce radyo, sonra filmler ve şimdi çok güçlü, aynı anda her yerde bulunan televizyonun varlığı Amerikan yaşamını kökünden değiştirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kitaba, göze ve okumaya bağlı özel, okumuş ve seçkin bir kültürden çıkarak radyodaki sese, disklerdeki ve kasetlerdeki müziğe, televizyon ekranındaki filime ve şekillere alıştırılmış bir medya kültürüne dönüşmüştür. 

Amerikan şiiri kitle iletişimi ve elektronik teknolojisinden doğrudan etkilenmiştir. Filimler, video bantları, ve banda kaydedilmiş şiir okumaları ve şairlerle yapılan röportajlar bulunabilmekte ve yeni ve ucuz fotoğraf baskı yöntemleri genç şairleri kendi eserlerini basmaya ve genç editörleri şu anda sayıları rahatlıkla 2000’i aşan edebi dergileri başlatmaya teşvik etmiştir. 1950’lerin sonlarından günümüze kadar Amerikalılar kendi içinde son derece yararlı olan teknolojinin yanlış çarpıcı görüntülerle tehlike oluşturduğunun artarak farkına varmaktadırlar. Alternatifler arayan Amerikalılara şiir eskisinden daha uygun gelmektedir çünkü şiir insanlara öznel yaşamı anlatmak ve bireyin üzerinde teknoloji ve kitle toplumunun etkisini açıkça gösterebilmek için bir yol sunar.

Bazıları bölgesel, bazılarıysa tanınmış ekoller veya şairlerle ilişkilendirilen bir sürü biçim dikkat çekmek için birbirleriyle yarışırlar; çağdaş Amerikan şiiri merkezden uzaklaşmıştır, zengin çeşidi vardır, ve özetlenmesi olanaksızdır. Ancak, sırf tartışmak uğruna, Amerikan şiirini bir spektrum üzerine yerleştirirsek, birbiri üstüne düşen üç kamp ortaya çıkar. Bunun bir ucunda geleneksel, ortada özellikli, ve diğer uçta deneysel Amerikan şiiri vardır. Geleneksel şairler şiirin geleneklerini sürdürmüşler veya yeniden canlandırmışlardır. Özellikli şairler özgün sesler yaratmak için hem geleneksel hem de yenilikçi teknikler kullanmışlardır. Deneysel şairler yeni kültürel stilleri denemişlerdir. 

GELENEKÇİLİK

Geleneksel yazarlar arasında, genellikle kafiye veya belirli bir metrik biçim düzeni kullanarak, kolayca fark edilebilen bir zanaatla yazan, geleneksel formların ve konuşma tarzının kabul görmüş ustaları vardır. Bunlar genellikle Birleşik Devletler'in  Doğu kıyısından veya ülkenin güney bölgesinden olup kolejlerde veya üniversitelerde hocalık yaparlar. Richard Eberhart ve Richard Wilbur; daha yaşlı “Firari” şairlerden John Crowe Ransom, Allen Tate, ve Robert Penn Warren; daha genç başarılı şairlerden John Hollander ve Richard Howard; ilk dönemlerden Robert Lowell örnekler arasındadır. Bu şairler tanınmış olup sık sık antolojilerde yer alırlar.

Bir önceki bölüm Firariler'in inceliğini, doğaya saygılarını, ve çok tutucu değerlerini ele aldı. Bu özellikler geleneksel üsluplara yönelmiş bir çok şiire değer katar. Gelenekçi şairler, Richard Wilbur (1921- ) gibi genellikle kesin, gerçekçi, ve esprili olup; sıklıkla  T.S. Eliot’un sevdirdiği 15’inci ve 16’ıncı yüzyıl Britanyalı metafiziksel şairlerden bu yönde etkilenmişlerdir. Wilbur’un en ünlü şiiri olan A World Without Objects Is a Sensible Emptiness (Nesnelerin Olmadığı bir Dünya Mantıklı bir Boşluktur, 1950), başlığını doğaötesi bir şair olan Thomas Traherne’den alır. Canlı başlangıcı bazı şairlerin kafiyeli ve düzenli bulduğu bir açıklık taşır:

The tall camels of the spirit

Steer for their deserts, passing the last groves loud

With the sawmill shrill of the locust, to the whole honey

of the arid

Sun.  They are slow, proud. . .

“Fazla şiirsel” sözcük seçimlerine güvenmeyen bir çok deneysel şairin tersine, geleneksel şairler yankılanan şiirsel mısralardan hoşlanırlar. Robert Penn Warren (1905-1989) şiirlerinden birini şu sözlerle bitirdi: ”Dünyayı sonunda Tanrıya inanacak kadar çok sevmek”. Allen Tate (1899-1979) bir şiirini şöyle bitirdi: ”Hepimizi sayan mezarlık bekçisine!”. Bazen geleneksel şairler de abartılı sözcük seçimlerinde kullanılmayan veya garip kelimeler ile, çok sayıda sıfat kullanmışlar (örneğin, “mezara ait baykuş”)  ve cümledeki kelime sırasını değiştirerek doğal ve konuşulan İngilizcedeki kelime sırasını doğal olmayan bir biçimde değiştirmişlerdir. Bazen bunun etkisi Warren’ın mısrasındaki gibi soylu olur, bazen de şiir Tate’in mısralarındaki gibi debdebeli ve gerçek duygulardan kopuk olur: “Ahmakça kahinlerin eteklerini tuttu. ”

Ara sıra, Hollander, Howard, ve James Merrill’deki (1926- ) gibi çekingen sözcük seçimleri espri, kelime oyunları ve edebi imalarla birleşir. Kentsel temaları, kafiyesiz mısraları, kişisel konuları ve hafif konuşma tonuyla yenilikçi olan Merrill, The Broken Heart (Kırık Kalp, 1966)'da evliliği bir kokteyl gibi yazarken gelenekçilerle esprili bir alışkanlığı paylaşır.

Always that same old story -
Father Time and Mother Earth,
A marriage on the rocks.

Merrill ve John Ashbery gibi bazı şairlerin şiirleri, her ne kadar şiiri kökten yenilikçi bir biçimde yeniden tanımlarsa da, kullandıkları belirgin akıcılık ve sözlü piroteknikler onları geleneksel anlamda başarılı kılar. Stilistik zarafet Randall Jarrell (1914-1965) ve A.R. Ammons (1926- ) gibi bazı şairlerin olduklarından daha da geleneksel gözükmesine neden olur. Ammons insanlık ve doğa arasında yoğun diyaloglar yaratır; Jarrell, kadınlar, çocuklar, kaderi kötü askerler gibi mahrum edilmişlerin tuzağa düşürülmüş bilinçlerine el atar. 

From my mother's sleep I fell into the State,
And I hunched in its belly till my wet fur froze.
Six miles from earth, loosed from its dream of life,
I woke to black flak and the nightmare fighters.
When I died they washed me out of the turret with a hose.

Bir çok geleneksel şair kafiye kullansa da, kafiyeli şiirlerin tümü konu veya ton olarak geleneksel değildir. Şair Gwendolyn Brooks (1917- ) kentsel gecekondularda bırakın yazı yazmayı, yaşamanın bile ne zor olduğunu anlatır.  Kitchenette Building (Mutfak Binası, 1945) adlı şiirinde şöyle sorar:

Could a dream send up through onion fumes
Its white and violet, fight with fried potatoes
And yesterday's garbage ripening in the halk

Brooks, Adrienne Rich, Richard Wilbur, Robert Lowell, ve Robert Penn Warren gibi birçok şair, geleneksel biçimde kafiye ve ölçü kullanarak geleneksel biçimde yazmaya başlayıp, 1960’lardaki genel olayların baskısı altında ve açık formlara yöneliş sonunda bundan vazgeçtiler.

Robert Lowell (1917-1977)

Yakın zamanların en etkili şairi olan Robert Lowell, geleneksel olarak başladı ama deneysel akımlarla etkilendi. Yaşamı ve eserleri Ezra Pound gibi daha eski modernist ustalarla çağdaş yazarlar arasındaki dönemi kapsadığından, kariyeri daha sonraki deneysel şairleri daha geniş bir bağlama yerleştirir. 

Lowell , beyaz, erkek, doğuştan Protestan, iyi eğitimli, ve politik ve sosyal açıdan kurulu düzenle bağlantılı olan akademik yazar kalıbına uyar. Tanınmış 19’uncu yüzyıl şairi James Russell Lowell ve Harvard Üniversitesi'nin yakın zamandaki rektörlerinden birinin de mensup olduğu saygıdeğer bir Bostonlu Brahmin aileden gelmekteydi. Ancak, Robert Lowell seçkin kökeninin dışında bir kimlik buldu. Harvard yerine Püriten atalarını reddedip Katolikliğe döndüğü Ohio’daki Kenyon Koleji'nde okudu.  İkinci Dünya Savaşı'nda vicdani ve dini inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmetini yerine getirmeyi reddettiği için bir yıl boyunca hapiste kaldı. Daha sonra Vietnam anlaşmazlığını açıktan açığa protesto etti.

Lowell’in ilk kitapları, Land of Unlikeness (Benzemeyiş Ülkesi, 1944) ve Pulitzer Ödülü'nü kazanan Lord Weary's Castle (Lord Weary'nin Şatosu, 1946), geleneksel biçim ve stiller, güçlü duygular, ve son derece kişisel ama tarihsel görüş üzerindeki büyük kontrolü ortaya çıkardı. İlk eserlerdeki şiddet ve kesinlik Children of Light (Işığın Çocukları, 1946) adlı şiirinde çok güçlüdür. Bu şiirde Kızılderilileri öldüren Püritenleri ve onların fazla tahılı açlara yollamak yerine yakan torunlarını sert bir dille kınar. Lowell şöyle der: “Atalarımız ekmeğini ağaçtan ve taştan çıkardı. Bahçelerini Kızıladam’ın kemikleriyle çevirdi.”

Lowell bir sonraki kitabı olan The Mills of the Kavanaughs (Kavanaughs’ların Değirmenleri, 1951), içerdiği duygulu dramatik monologlarda ailesinin şefkatini ve zaaflarını dile getirir. Her zamanki gibi tarzı insan olanla heybetli olanı karıştırır. Genellikle geleneksel kafiye kullanır ama konuşma dili üslubu bunu arka planda bir melodi sanılacak kadar gizler. Ancak Lowell’in yaratıcı bireysel üslubu yönünde büyük bir hamle yapmasını deneysel şiir sağlamıştır.

1950’lilerin ortalarında bir okuma gezisi sırasında Lowell ilk defa bazı yeni deneysel şiirleri dinledi.  Allen Ginsberg’in Howl (Feryat) ve Gary Snyder’in Myths and Texts (Mitler ve Metinler) adlı yayınlanmamış şiirleri San Francisco’nun bir bölgesi olan North Beach’deki kahvehanelerde, bazen caz eşliğinde, okunup söyleniyordu. Lowell bunların yanında kendi başarılı şiirlerinin çok fazla tantanalı, belagatlı (retorik) ve geleneklerin içinde hapsolmuş olduğunu düşündü; bunları yüksek sesle okurken, daha konuşma diline yönelik söz seçimleri için o anda düzeltmeler yaptı. “Kendi şiirlerim bana can sıkıcı zırhları tarafından bataklığın içine çekilerek ölen tarihöncesi canavarları hatırlattı. Artık hissetmediğim şeyleri söylüyordum. ”

Bu noktada Lowell kendinden sonraki bir çok şairler gibi Amerika’daki rakip geleneklerden olan William Carlos Williams ekolünden öğrenme mücadelesine girmeyi kabul etti. 1962’de: “Sanki Williams’ın dışında hiçbir şair gerçekten Amerika’yı görmemiş ve dilini duymamış gibiydi,” diye yazacaktı. O günden sonra, Lowell yazı tarzını kesin bir biçimde değiştirerek, Williams’ta en çok beğendiği şeyler olan “tonlamalardaki, atmosferdeki ve süratteki çabuk değişiklikler”i kullanmaya başladı. 

Lowell anlaşılması güç imlemelerden vazgeçti; kafiyelerini şiirin üstüne oturtmak yerine şiirdeki deneyimin bir parçası haline getirdi. Kıtalardan oluşan yapı da çöktü ve yerini yeni ve irticalen ortaya çıkan biçimler aldı. Life Studies (Yaşam Çalışmaları, 1959) adlı şirinde yeni bir tarz olan kendine eziyet veren kişisel sorunlarını büyük bir dürüstlük ve yoğunlukla ortaya koyduğu itiraf şiirlerini yazmaya başladı. Özünde, sadece kişiliğini bulmakla kalmadı, aynı zamanda onu en zor ve özel biçimde ortaya koyarak kutladı. Kendini, benliğinle, eksik kalmış kısımlarıyla ve biçimiyle barışık, çağdaş bir kişiye dönüştürdü.

Lowell’in dönüşümü, savaş sonrası şiir için bir dönüm noktası oldu ve bir çok genç yazarın önünü açtı. For the Union Dead (Birlik Şehitleri İçin, 1964), Notebook 1967-69 (Defter 1967-69, 1970) ve sonraki kitaplarında otobiyografik incelemelerine ve teknik yeniliklere devam ederken psikanaliz deneyiminden de yararlandı. Lowell’in itiraf şiirleri özellikle etkili oldu. John Berryman, Anne Sexton, ve Sylvia Plath’ın (son ikisi öğrencileridir) ve daha nicelerinin eserleri Lowell olmadan düşünülemez.

ÖZELLİKLİ ŞAİRLER

Plath ve Sexton’un yanı sıra, kendilerine özgü tarzlarını geleneklerden yola çıkarak ama gelenekleri yeni ufuklara belirgin bir çağdaş tatla taşıyarak geliştiren diğer yazarlar arasında John Berryman, Theodore Roethke, Richard Hugo, Philip Levine, James Dickey, Elizabeth Bishop, ve Adrienne Rich de vardır.

Sylvia Plath (1932-1963)

Sylvia Plath dışardan bakıldığında örnek bir yaşam sürdü. Burslu olarak Smith Koleji'nde okudu, sınıfını birincilikle bitirdi, Fulbright bursuyla İngiltere’de Cambridge Üniversitesi'ne gitti. Orada sonradan evleneceği karizmatik şair Ted Hughes ile tanıştı. Onunla evlenerek iki çocuk sahibi oldu ve İngiltere’de bir kır evine yerleşti. Peri masalı gibi duran başarısının arkasında çözülmemiş psikolojik sorunlar vardı. The Bell Jar (Çan Kavanozu, 1963) başlıklı çok rahat okunabilen romanı bunları çağrıştırır. Bu sorunların bazıları kişiseldi, diğerleri ise 1950’lerde kadınlara karşı sergilenen baskıcı tutumlardan  kaynaklanıyordu. Bunların arasında bir çok kadının da paylaştığı, kadınların kızgınlıklarını göstermemeleri veya kariyer için hırsla çalışmamaları, bunların yerine eşlerine ve çocuklarına bakarak tatmin olmaları gerektiği gibi bazı inanışlar vardı. Plath gibi başarılı kadınlar bir çelişki yaşıyordu.

Plath’ın masal kitabı yaşantısı, o ve Hughes’ın ayrılması ve Plath’ın aşırı soğuk bir kış mevsiminde Londra’da bir apartman dairesinde iki küçük çocuğuna bakmasıyla son buldu. Hasta, yalnız ve çaresizlik içinde olan Plath, mutfağında gazla intihar etmeden önce, bir dizi şaşırtıcı şiiri yazmak için zamana karşı yarıştı. Ölümünden iki yıl sonra bu şiirler Ariel (1965) başlığı altında toplandı. Giriş sözünü yazan Robert Lowell, 1958’de öğrencisi olan Plath ve Anne Sexton ikilisinden Plath’ın şiirde gösterdiği hızlı gelişimden söz etti. Plath’ın ilk şiirleri ustalıkla yazılmış ve gelenekseldi, ancak son şiirlerinde müthiş bir hüner ve öncü-feministlerin acılı çığlığı sergilenir. The Applicant’da (Aday, 1966) Plath zevce rolünün (cansız bir “şey”e indirgenmiş) o zamanki boşluğunu ortaya koyar.

A living doll, everywhere you look.
It can sew, it can cook.
It can talk, talk, talk.

It works, there is nothing wrong with it.
You have a hole, it's a poultice.
You have an eye, it's an image.
My boy, it's your last resort.
Will you marry it, marry it, marry it.

Plath ninni dili ve acımasız dolaysızlığı kullanmaya cesaret eder. Popüler kültürün çarpıcı görüntülerini kullanmak konusunda ustalığı vardır. Bir bebekten, “Sevgi seni şişman altın bir saat gibi kurdu. ” diye söz eder. Baba'da, kendi babasını sinemadaki Drakula olarak hayal eder: “Senin şişko siyah yüreğinde bir kazık vardı / Ve köylüler seni hiç sevmedi. ”

Anne Sexton (1928-1974)

Plath gibi Anne Sexton da Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın hareketinin hemen arifesinde bir eş, anne, ve şair olmaya çalışan tutkulu bir kadındı. Plath gibi akıl hastalığından muzdaripti ve sonunda intihar etti. Sexton’un itirafçı şiirleri Plath’a göre daha otobiyografikti ve Plath’ın ilk şiirlerinde görülen ustalık onda yoktu. Ancak, Sexton’un şiirleri duygulara hitap eder. Seks, suç ve intihar gibi tabu konuları gözümüze sokar. Şiirleri sık sık çocuk doğurma, kadın vücudu, veya evlilik gibi kadın konularını kadın bakış açısından cesaretle işler.  Her Kind (Onun Cinsi, 1960) başlıklı şiirinde Sexton kendini kazıkta yanan bir cadıyla özdeşleştirir. 

I have ridden in your cart, driver,
waved my nude arms at villages going by,
learning the last bright routes, survivor
where your flames still bite my thigh
and my ribs crack where your wheels wind.
A woman like that is not ashamed to die.
I have been her kind.

Eserlerinin başlıkları delilik ve ölümle olan ilişkilerini gösterir. Bunların arasında To Bedlam and Part Way Back (Tımarhaneye Gidiş ve Anca Yarı Yarıya Dönüş, 1960), Live or Die (Yaşa veya Öl, 1966) ve öldükten sonra çıkan kitabı The Awful Rowing Toward God (Tanrıya Doğru Korkunç Kürek Çekiş, 1975) vardır.

John Berryman (1914-1972)

John Berryman’ın hayatı bazı yönleriyle Robert Lowell'inkine paraleldir. Oklahoma’da doğmuş, kuzeydoğuda  hazırlık okulunda ve Columbia  Üniversitesi'nde eğitim almış, ve daha sonra Princeton Üniversitesi'nde öğretim üyesi olmuştur. Geleneksel biçimler ve ölçüler üzerinde uzmanlaşmış, erken dönem Amerikan tarihinden etkilenmiştir. Kendini irdeleyen, itirafçı şiirler yazmıştır. Dream Songs’da (Rüya Şarkıları, 1969), grotesk otobiyografik karakter Henry ve kendi öğretim yöntemi, kronik alkolizmi ve hırsı üzerine düşünceleri ön plana çıkar.

Çağdaşı Theodore Roethke gibi, Berryman da folklordan, çocuk şiirlerinden, basmakalıp sözlerden, ve argodan aldığı cümlelerle canlandırılmış, yumuşak, şakacı ama derinliği olan bir tarz geliştirdi. Berryman Henry ile ilgili olarak: “O yıkıntıya baktı.  Yıkıntı ona baktı. ” der. Başka bir yerde esprili bir biçimde: “Oh Eyvah Eyvah / Aldırmazlık ne zaman gelecek, inliyorum ve bağırıyorum. ”

Theodore Roethke (1908-1963)

Sera sahibi bir adamın oğlu olan Theodore Roethke, minik böcekler ve görünmeyen köklerden oluşan “sera dünyası”nı çağrıştıran özel bir dil geliştirdi: "Worm, be with me.  / This is my hard time. " Words for the Wind’deki (Rüzgar için Sözler, 1958) aşk şiirleri güzellik ve arzuyu saf bir tutkuyla kutlar: Bir şiirinin başında: "I knew a woman, lovely in her bones, / When small birds sighed, she would sigh back at them. " der. Bazen şiirleri doğanın kısaltılmış biçimi veya eski tekerlemeler gibidir.  "Who stunned the dirt into noise? / Ask the mole, he knows. "

Richard Hugo (1923-1982)

Seattle, Washington’da doğup büyüyen Richard Hugo, Theodore Roethke’nin öğrencisiydi. Kasvetli kentsel çevrelerde fakirlik içinde büyüdü ve Birleşik Devletler'in kuzeybatısı karşısında çalışan insanların umutları, korkuları, ve hayal kırıklıklarını iletmekte mükemmelleşti. Hugo Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi bölümünde eski püskü, unutulmuş küçük kasabalar hakkında çarpıcı iki heceli vezin kullanarak nostaljik, itirafçı şiirler yazdı; insan ilişkileri aracılığıyla utanç, başarısızlık, ve kabul etme konularını yazdı. Daha önemli noktalara dikkat çekmek için okuyucunun dikkatini çok küçük, görünüşte bağlantısız ayrıntılara çekti.  What Thou Lovest Well, Remains American (Çok Sevdiğin Şeyler, Amerikalı Kalır, 1975)'ın sonunda bir kişi eski yaşadığı yerle ilgili anılarını yiyecek gibi taşır:

In case you're stranded in some odd
empty town
and need hungry lovers for friends,
and need feel
you are welcome in the street club
they have formed.

Philip Levine (1928- )

Detroit, Michigan’da doğan Philip Levine, dikkatli gözlem, kızgınlık ve acılı ironi aracılığıyla işçilerin ekonomik sıkıntılarıyla doğrudan ilgilenir. Hugo gibi, onun da geçmişi kentsel ve parasızdır. Sanayileşmiş Amerika’da kapılıp giden yalnız bireyin sesi olmuştur. Şiirlerinin bir çoğu karanlık ve hükümet sistemlerinin süreceğinin farkına varmasına rağmen anarşik bir eğilim yansıtır. 

Bir şiirinde Levine kendini cesareti ve kurnazlığı sayesinde avcıların tehlikeli dünyasında yaşamayı beceren bir tilkiye benzetir. Ritmik düzen söz konusu olduğunda, Levine, çağdaş dünyanın kötülükleri karşısında yalnız protestosunu dile getirirken, ilk eserlerinde kullandığı geleneksel ölçülerden, sonraki eserlerinde daha serbest, açık bir çizgiye yol alır.

James Dickey (1923- )

Şair, romancı ve denemeci olan James Dickey, Georgia’lıdır. Kendi düşüncesine göre, eserlerindeki ana tema benlik ve dünya arasında var olan veya var olması gereken sürekliliktir. Yazılarının çoğu doğadan – nehirler ve dağlar, iklim düzeni, ve içinde gizlenen tehlikelerden kaynaklanır.

1960’ların sonunda, Dickey,  Deliverance (Verme) başlıklı erkek dayanışmasının olumsuz yanlarını konu alan bir roman üzerinde çalışmaya başladı. Bu yayınlanıp sonradan filme çekilince onun ününü arttırdı. Son zaman şiirleri güneyin peyzajı (Jericho: The South Beheld [Jericho: İşte Güney], 1974) ve İncil'in onun yaşantısı üzerindeki etkisi (God's Images [Tanrının İmgeleri], 1977) gibi çok farklı temaları ele alır. Dickey genellikle çabalarla ilgilenir: “Aşmak, çaresiz / Gerekli olanı aşmak. ”

Elizabeth Bishop (1911-1979) ve Adrienne Rich (1929- )

Özellikli gruptaki kadın şairler arasında, yakın zamanda en çok saygı görenler Elizabeth Bishop ve Adrienne Rich’dir. Bishop’ın kristal gibi parlak zekası ve uzak peyzajlara duyduğu ilgi ve gezi metaforları okuyuculara kusursuzlukları ve ince zekaları açısından ilgi çekici gelmektedir. Hiç evlenmemiş olan Bishop, akıl hocası ve yol göstericisi olan Marianne Moore gibi gizli felsefi derinlikleri olan serinkanlı, tanımlayıcı bir üslupla çok ustaca şiirler yazdı.  At the Fishhouses (Balık Evlerinde) adlı eserinde Kuzey Atlantik Denizi'nin buz gibi soğuğunun tanımı Bishop’ın kendi şiirine uygulanabilir:

 “It is like what we imagine knowledge to be: / dark, salt, clear, moving, utterly free. "

Moore ile birlikte, Bishop, Plath, Sexton, ve Adrienne Rich’in “sıcak” şiirleriyle karşılaştırıldığında,  Emily Dickinson’a geri giden “soğuk” dişi şiirsel gelenek içine yerleştirilebilir. Her ne kadar Rich şiir yazmaya geleneksel biçimde ve ölçüde başladıysa da, eserleri, özellikle 1960’larda ateşli bir feminist olduktan sonra yazdıkları, çok güçlü duyguları içerir. Bir kadının gemi enkazına dalarak kişiliğini aramasını anlatan Diving Into the Wreck (Gemi Enkazına Dalış, 1973) başlıklı olağanüstü eserinde olduğu gibi, özel dehası metaforlardır. Sunucu enkazın kadının benliğinin enkazı gibi olduğunu ima eder; kadınlar yollarını erkek-egemen dünyalarda bulmalıdır. Rich’in Denise Levertov’a adadığı şiiri The Roofwalker (Çatıdayürüyen, 1961) şiir yazmayı kadınlar için tehlikeli bir zanaat olarak imgeler. Çatı yapan adamlar gibi, “açık, gerçek hayattan daha büyük / boynumu kırmak üzere” olduğunu hisseder.

DENEYSEL ŞİİR

Lowell’in olgun başarılarının ve çağdaş şiirin bir çoğunun arkasında birkaç şair tarafından 1950’lilerde başlayan deneyler yatar. Daha önce eleştirmen ve akademik topluluklar tarafından ihmal edilen şairlerin eserlerini sunan ilk antoloji olan The New American Poetry’de (Yeni Amerikan Şiiri, 1960) Donald Allen tarafından tanımlanan beş ekole ayrılırlar.

Caz ve soyut dışavurumcu resimden ilham alan birçok deneysel şair Lowell’dan bir kuşak daha gençtir. Bunlar bohem ve kültür karşıtı olma eğiliminde olan üniversitelerle ilişkilerini koparmış ve “burjuva” Amerikan toplumunu açıkça eleştiren aydınlardır. Şiirleri cesur, özgün, ve bazen şok edicidir. Yeni değerler ararken, arkaik mit ve efsane dünyasıyla ve Amerikan Kızılderilileri gibi geleneksel toplumlarla ilgili olduğunu iddia eder. Biçimler daha esnek, daha spontane, organiktir; şiir yazılırken konudan ve şairin duygusundan, ve konuşma dilinin doğal duraklamalarından kaynaklanır. Allen Ginsberg’in Improvised Poetics (İrticalen Şiirler)de dikkat çektiği gibi, “ilk fikir, en iyi fikir”dir.

Black Mountain Ekolü

Black Mountain Ekolü Asheville, North Carolina’daki deneysel liberal sanat koleji olan Black Mountain Koleji çevresinde oluşmuştur. Burada 1950’lilerin ilk yıllarında Charles Olson, Robert Duncan, ve Robert Creeley gibi şairler ders vermiştir. Ed Dorn, Joel Oppenheimer, ve Jonathan Williams burada  eğitim almış, ve Paul Blackburn, Larry Eigner, ve Denise Levertov okulun Origin ve Black Mountain Review adlı dergilerinde şiirlerini yayınlamıştır. Black Mountain Ekolü Charles Olson'un konuşmadaki nefes duraklamalarının kendiliğinden olması ve yazıdaki daktilo satırını esas alan bir açık biçim üzerinde ısrar eden “izdüşel şiir” teorisi ile ilişkilidir.

Kısa ve özlü, minimalist bir biçimde yazan Robert Creeley (1926- ), Black Mountain şairlerindendi. The Warning (Uyarı, 1955)'de Creeley şiddetli, seven hayal gücünü hayal eder:

For love -- I would
split open your head and put
a candle in
behind the eyes.

Love is dead in us
if we forget
the virtues of an amulet
and quick surprise

San Francisco Ekolü

Genel anlamda Batı Sahili şiirinin çoğunu kapsayan San Francisco Ekolü'nün eserleri Japon ve Çin şiirinin yanı sıra Doğu felsefesine ve dinine çok şey borçludur. Bu şaşırtıcı değildir çünkü, Doğu'nun Birleşik Devletlerin Batısı üzerinde etkisi her zaman güçlü olmuştur. San Francisco çevresindeki topraklar -- Sierra Nevada Dağları ve girintili çıkıntılı sahil çok güzel ve görkemlidir ve bu bölgeden çıkan şairler doğaya karşı derin duygular besleme eğilimindedir. Şiirlerinden çoğu dağlarda veya sırt çantalı gezilerde geçer. Şiir edebi gelenekler yerine ilham almak için doğaya bakar.

San Francisco şairleri arasında Jack Spicer, Lawrence Ferlinghetti, Robert Duncan, Phil Whalen, Lew Welch, Gary Snyder, Kenneth Rexroth, Joanne Kyger, ve Diane diPrima vardır.  Bu şairlerin çoğu çalışan insanla özdeşleşir. Şiirleri çoğunlukla basit, ulaşılabilir ve iyimserdir.

En iyi örnek olan Gary Snyder’in (1930- ) eserlerinde, San Francisco şiiri birey ve kozmosun hassas dengesini çağrıştırır.  Snyder’in Above Pate Valley (Pate Vadisinin Yukarısında, 1955) adlı eserinde, şair, dağlarda yol ekibinde çalışırken yok olmuş Kızılderililere ait obsidyen ok başlarının bulunmasını anlatır:

On a hill snowed all but summer
A land of fat summer deer,
They came to camp.  On their
Own trails.  I followed my own
Trail here.  Picked up the cold-drill,
Pick, singlejack, and sack
Of dynamite.
Ten thousand years.

Beatnik Şairler

San Francisco ekolü bir sonraki grup olan 1950’lerde ortaya çıkan “Beat” şairlerine karışır.  Bilinen “Beat”lerin çoğu San Francisco’ya Doğu Sahili'nden göç etti ve ulusça tanınmaları California’da gerçekleşti. Belli başlı Beat yazarları arasında Allen Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac, ve William Burroughs sayılabilir. Beat şiiri sözlüdür, tekrarlamalıdır ve okumalarda çok etkilidir çünkü çıkış noktası bodrum klüplerindeki şiir okuma seanslarıdır. Bazıları bunu1990’larda yaygınlaşan rap müziğin büyük-büyükbabası olarak görürler ve yanılmış sayılmazlar.

Beat şiiri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en çok düzen karşıtı edebiyat biçimiydi ama şok edici kelimelerinin altında memleket sevgisi yatar. Şiir, Amerikanın masumiyeti ve insan ve malzeme kaynaklarının acı bir ziyanı olarak gördükleri şeye karşı acı ve öfke çığlığıdır.

Allen Ginsberg'den Howl (Çığlık, 1956) gibi şiirler geleneksel şiirde bir devrim yarattı:

I saw the best minds of my generation destroyed by madness,

starving hysterical naked,

dragging themselves through the negro streets at dawn looking

for an angry fix,

angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection

to the starry dynamo in the machinery of night. . .

New York Ekolü

Beat ve San Francisco şairlerinin tersine, New York Ekolü'nün şairleri açık şekilde ahlaksal sorularla ilgilenmezler ve genellikle politik konulardan uzak dururlar. Bütün gruplar içinde en iyi eğitimli olandır.

New York Ekolü'nün belli başlı kişileri -- John Ashbery, Frank O'Hara, ve Kenneth Koch – Harvard Üniversitesinde öğrenciyken tanıştılar. Özünde kentli, serinkanlı, dinsiz, esprili olup dokunaklı, pastel bir incelikleri vardır. Şiirleri hızlı hareket eder, kentsel ayrıntılar, uyumsuzluk, ve neredeyse elle hissedilebilecek bir askıya alınmış inanç duygusuyla doludur.

New York şehri Amerika'nın güzel sanatlar merkezidir ve bu şiirin temel ilham kaynağı olan Soyut Dışavurumculuk burada doğmuştur. Şairlerin bir çoğu sanat eleştirmeni veya müze müdürü olarak veya ressamlarla birlikte çalışmıştır. Belki de figüratif biçimlere ve bariz anlamlara güvenmeyen soyut sanat için hissettikleri yüzünden eserleri genelde anlaşılması zordur. Belki günümüzde yazan en etkili şair olan John Ashbery’nin (1927- ), daha sonraki eserlerinde bunu izleyebiliriz.

Ashbery’nin akıcı şiirleri doğrudan telaffuz için fazla süratli akan düşünceleri ve duyguları kaydeder. Çok derin ve uzun şiiri Self-Portrait in a Convex Mirror (Dışbükey Aynada Kendi Portresi, 1975) üç büyük ödül almıştır. Bu şiir fikirden fikre kayarken, geri dönüp kendi üzerinde düşünür:

A ship

Flying unknown colors has entered the harbor.
You are allowing extraneous matters
To break up your day. . .

Gerçeküstücülük ve Varoluşçuluk

Yeni ekolleri tanımlayan antolojisinde Donald Allen kesin coğrafi temelleri olmadığı için tanımlayamadığı beşinci bir gruptan söz eder. Bu kesin olmayan grup yakın zamandaki akımları ve deneyleri içerir. Bunlardan başta gelenler arasında bilinçaltını canlı düşsel imgelerle ifade eden gerçeküstücülük, ve kadınlar ve etnik gruplar tarafından yakın yıllarda ortaya konan bir çok şiir vardır. Yüzeysel bir biçimde belirgin olmalarına karşın, gerçeküstücüler, feministler, ve azınlıklar, beyaz, erkek, düzene uyan edebiyattan uzaklaşma duygusunu paylaşırlar.

Her ne kadar T.S. Eliot, Wallace Stevens, ve Ezra Pound Amerikan şiirinde 1920’lerde simgeci teknikleri başlattılarsa da, Avrupa şiirindeki ve İkinci  Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında Avrupa düşüncesindeki esas güç olan gerçeküstücülük,  A.B.D.'de kök salamadı. Gerçeküstücülük (varoluşçulukla birlikte) Amerika’da Vietnam anlaşmazlığının baskısı altında 1960’larda yerleşti.

1960’larda bir çok Amerikan yazarı -- W.S. Merwin, Robert Bly, Charles Simic, Charles Wright, Mark Strand, ve diğerleri – saf duyguları, arketipsel imgeleri, ve mantık-karşıtı modelleri, varoluşçu huzursuzluğu ile Fransız ve özellikle İspanyol gerçeküstücülüğüne döndüler.

Merwin gibi gerçeküstücüler vecizeli olma eğilimindedir: “Tanrılar bizim olamadığımızdır / Artık inanmadığını görürsen tapınağı genişlet. ”

Bly’ın politik gerçeküstücülüğü Amerikan değerlerini ve Vietnam dönemindeki dış politikasını sert bir dille eleştirdi.  The Teeth Mother Naked at Last (Diş Perisi Sonunda Çıplak) adlı şiirde:

It's because we have new packaging
for smoked oysters
that bomb holes appear in the rice
paddies

Daha yaygın olan gerçeküstü etki daha sessiz ve düşünceye dalmış gibidir.  Örneğini The New Poem (Yeni Şiir, 1973) adlı şiirinde Charles Wright’ın tanımladığı şiirde görebiliriz.

It will not attend our sorrow.
It will not console our children.
It will not be able to help us.

Mark Strand'in gerçeküstücülüğü, Merwin’inki gibi genellikle iç açıcı değildir. Aşırı yokluktan söz eder.  Gelenekler, değerler, ve inançlar onu yarı yolda bıraktığına göre, artık şairin kendi mağara gibi ruhundan başka bir şeyi yoktur:

I have a key
So I open the door and walk in.
It is dark and I walk in.
It is darker and I walk in.

KADIN ŞİİRİ VE  ÇEŞİTLİ ETNİK GRUPLARIN ŞİİRLERİ

Kadın edebiyatı, azınlık edebiyatı ve gerçeküstücülük gibi ilk defa Amerikan yaşantısında itici bir güç olarak kendinin farkına 1960’ların son yıllarında vardı. O dönemde başlatılan feminist harekette gelişti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki edebiyat, diğer ülkelerin çoğunda olduğu gibi, çok uzun süredir kadınların katılımını göz ardı eden erkek standartlarına dayanıyordu. Yine de Amerikan yazısında tanınmış bir çok kadın yazar vardır. Hepsi feminist değildir, konuları da sadece kadınların ilgilendiği konular değildir. Çoğu hümanisttir. Aynı zamanda, bölgesel, politik, ve ırksal farklılıklar eserlerine biçim vermiş ve fikirlerini beslemiştir. Sivrilmiş kadın şairler arasında Amy Clampitt, Rita Dove, Louise Glück, Jorie Graham, Carolyn Kizer, Maxine Kumin, Denise Levertov, Audre Lorde, Gjertrud Schnackenberg, May Swenson, ve Mona Van Duyn vardır.

20’nci yüzyılın ikinci yarısı çok-etnik edebiyatta bir Rönesans’a şahit olmuştur. 1960’lardan başlayarak, Afrikalı-Amerikalıların liderliğinde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etnik yazarlar halkın ilgisini çekmeye başlamıştı. 1970’lerde, etnik araştırma programları başlamıştı. 1980’lerde, etnik gruplara vakfedilmiş akademik dergiler, profesyonel kuruluşlar, ve edebi dergiler ortaya çıkmıştı.  1990’lara gelindiğinde, özgün etnik edebiyatı araştırmak üzere konferanslar başlamıştı, kabul edilmiş “klasikler”in etnik yazarları antolojilere ve kurs listelerine dahil etmek üzere genişletildi. Önemli konular arasında etnikliğe karşısında ırk, çok-merkezcilik karşısında kendi ırkının üstünlüğüne inanmak (ethnocentrism), iki dillilik karşısında tek-dilcilik, ve marjinalizm karşısında birlikte uyum (coaptation) vardı. Edebi olduğu kadar politik metinler de uygulanan yapıyı bozmak işlemi, statükoyu sürekli olarak yalancı çıkarıyordu.

Azınlık şiiri kadın yazısının çeşitliliğini ve ara sıra kızgınlığını da paylaştı. Yakın zamanda Gary Soto, Alberto Rios, ve Lorna Dee Cervantes gibi İspanyol-Amerikalılarda, Leslie Marmon Silko, Simon Ortiz, ve Louise Erdrich gibi Yerli-Amerikalılar'da, Amiri Baraka (LeRoi Jones), Michael Harper, Rita Dove, Maya Angelou, ve Nikki Giovanni gibi Afrikalı-Amerikalılar'da, Cathy Song, Lawson Inada, ve Janice Mirikitani gibi Asyalı-Amerikalı şairlerde gelişme gösterdi

Chicano (Meksikalı-Amerikalı)/Hispanik (İspanyol Kökenli)/Latino (Latin Kökenli) Şiir

İspanyolca’dan etkilenmiş şiir, çok farklı grupların eserlerini kapsar. Bunların arasında 1950’lerden beri Chicano olarak bilinen ve nesillerdir 1848’de sona eren Meksika-Amerika savaşında Meksika’dan ele geçirilen güneybatı eyaletlerde yaşayan Meksikalı-Amerikalılar vardır. İspanyol Karayipleri nüfusu arasında, Kübalı-Amerikalılar ve Porto Rikolular önemli ve belirgin edebi gelenekleri koruyarak sürdürürler. Örneğin, Kübalı-Amerikalıların komedi konusunda üstün yetenekleri, onları Rudolfo Anaya gibi Chicano yazarların mersiye tarzındaki lirisizminden ayırır. Bu edebi alemi yakın zamandaki Meksikalı, Orta ve Güney Amerikalı, ve İspanyol göçmenler, sürekli olarak besler ve genişletirler. 

Chicano veya Meksikalı-Amerikalı şiir, “corrido” veya baladda zengin bir sözlü geleneğe sahiptir. Yakın tarihteki eserler Meksika toplumunun geleneksek kuvvetini ve beyazlar arasında zaman zaman yaşadığı ayırımcılığı vurgular. Bazen şairler İspanyolca ve İngilizce kelimeleri şiirsel bir füzyonla  kaynaştırırlar. Bunun örneğini Alurista ve Gloria Anzaldúa’da görürüz. Şiirleri sözlü geleneklerden çok etkilenmiştir. Yüksek sesle okunduğunda çok etkileyicidir.

Günümüz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski yazılı destanına, Acoma, New Mexico’daki Pueblo Kızılderilileri ve işgalci İspanyollar arasındaki 1598 savaşının anısına yazılmış Gaspar Pérez de Villagrá'nın Historia de la Nueva México adlı eserine kadar uzanan bir geleneğe uygun olarak bazı şairler daha çok İspanyolca yazarlar. Yakın zamandaki bir Chicano şiirindeki bir merkezi metin olan Rodolfo Gonzales'in (1928- ) I Am Joaquin (Ben Joaquin’im, 1972)  Chicano’ların kötü durumu için kederlenir:

Lost in a world of confusion
Caught up in a whirl of a gringo society,
Confused by the rules,
Scorned by attitudes,
Suppressed by manipulations,
And destroyed by modern society.

Yine de, bir çok Chicano yazarı eski Meksikalı köklerinde yaşam gücü bulmaktadır. Eski Meksika’nın büyüklüğünü düşünen Lorna Dee Cervantes (1954- ) damarlarında “epik bir corrido”nun şarkı söylediğini yazar. Luis Omar Salinas (1937- ) kendini “bir Aztek meleği” olarak görür. Chicano şiirinin çoğu çok kişiseldir, duygular ve aile veya toplumun üyeleri hakkında yazar. Gary Soto (1952- ) eski geleneklere uyarak ölmüş ataları hakkında yazar ama 1981’de yazdıkları günümüzde bütün Amerikalıların çok kültürlü durumunu tanımlar:

A candle is lit for the dead
Two worlds ahead of us all

Son yıllarda, Chicano şiiri yeni bir önem kazanmıştır ve Cervantes, Soto, ve Alberto Rios’un eserlerinden antolojiler hazırlanmıştır.

Yerli Amerikalı Şiiri

Yerli Amerikalıların güzel şiir yazmalarının nedeni belki de onların kültürel mirasında şamanistik şarkıların önemli rol oynamasıdır. Eserleri doğal dünyanın bazen neredeyse gizemli sayılabilecek, hareketli, yaşayan  çağrışımlarında kusursuzlaşır. Kızılderili şairler zengin miraslarının geri döndürülemez acı kaybını da dile getirirler.

Bir Acoma Pueblo’su olan Simon Ortiz (1941- ), sarsıcı şiirlerinin bir çoğunu tarihe dayandırır ve günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde yerli Amerikalı olmanın ikilemini araştırır. Şiiri Anglo okuyucuları zora sokar çünkü onlara sık sık bir zamanlar Yerli Amerikalılara yapılan haksızlık ve şiddeti hatırlatır. Şiirleri derinleşmiş bir anlayışa dayandırılmış ırksal uyumu düşler. 

Oneida kabilesinden olan Roberta Hill Whiteman (1947 - ), Star Quilt (Yıldızlı Yorgan)’de çok kültürlü bir gelecek düşler ve bunu “gün ağarırkenki ışıktan yapılmış bir yıldızlı yorgan”'a benzetir. Yarı Laguna Pueblo’su olan Leslie Marmon Silko (1948 - ) korkunç ve lirik şiirleri biçimlendirmek için konuşma dili ve geleneksel masallar kullanır.  In Cold Storm Light (Soğuk Fırtına Işığı)’da, Silko haiku benzeri bir rezonans yakalar:

out of the thick ice sky

running swiftly
pounding
swirling above the treetops

The snow elk come,
Moving, moving

white song
storm wind in the branches.

Silko gibi romancı olan Louise Erdrich (1954- ), yoğunlaştırılmış oyunlar gibi çalışan güçlü dramatik monologlar yaratır. Chippewa rezervasyonunda alkolizm, işsizlik, ve fakirlikle mücadele eden aileleri acımasızca tanımlarlar.

Family Reunion (Aile Buluşması, 1984)’da, sarhoş, fırsatçı amca uzun yıllar sonra şehirden döner. Bir kalp hastalığından çekerken, konuşmacı olan tecavüze uğramış yeğen yıllar önce amcasının büyük bir kaplumbağayı nasıl fişekle doldurarak öldürdüğünü hatırlar. Şiirin sonu Ray Amca'yı kurbanı olan kaplumbağaya bağlar:

Somehow we find our way back, Uncle Ray
sings an old song to the body that pulls him
toward home.  The gray fins that his hands have become
screw their bones in the dashboard.  His face
has the odd, calm patience of a child who has always
let bad wounds alone, or a creature that has lived
for a long time underwater.  And the angels come
lowering their slings and litters.

Afrikalı-Amerikalı Şiiri

Siyah Amerikalılar çok güzel ve hatırı sayılır tema ve ton çeşitliliği gösteren şiirler yazmıştır.  Amerika’daki en gelişmiş etnik yazıdır ve çok çeşitlidir.  En tanınmış Afrikalı-Amerikalı şair olan Amiri Baraka (1934 - ), oyunlar da yazmış ve politikada aktif rol almıştır.  Maya Angelou (1928- ) şiirlerini topladığı Just Give Me a Cool Drink of Water 'fore I Diiie (Ölmeden Bana Soğuk Bir Su Ver, 1971) adlı kitabının yanı sıra, drama ve I Know Why the Caged Bird Sings (Kafeslenmiş Kuşun Niye Şarkı Söylediğini Biliyorum, 1970) başlıklı tanınmış hatıraları dahil çeşitli edebi biçimlerde yazmıştır.  Angelou 1993’te Başkan Bill Clinton’un göreve başlaması şerefine bir şiir yazmak üzere seçilmiştir.

Yakın zamanda şereflendirilmiş bir başka Afrikalı-Amerikalı şair ise 1993’te A.B.D.'in baş şairi seçilen Rita Dove’dur (1952 - ). Aynı zamanda kurgu ve drama da yazan Dove, 1987’de Thomas ve Beulah ile Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştır. Bu eserinde bir dizi lirik şiir aracılığı ile büyükanne ve büyükbabasını yansıtır. Bu eseri fakir insanların zengin iç dünyalarını yansıtmak için yazdığını söylemiştir.

Michael Harper (1938- ) da benzer şekilde ayırım ve şiddete maruz kalan Afrikalı-Amerikalıların karmaşık yaşamlarını ortaya koyan şiirler yazmıştır. Yoğun, imlemeli şiirleri çoğu zaman kalabalık ve dramatik savaş sahnelerini veya kentsel yaşamı anlatır. İyileştirmek amacıyla ameliyat imgeleri kullanırlar. Onun Clan Meeting: Births and Nations: A Blood Song (Klan Toplantısı: Doğumlar ve Uluslar: Bir Kan Şarkısı, 1971) adlı eseri yemek pişirmeyi ameliyata benzetir (“etleri sıvıyla dilimlemek”), ve “biz hayatları yeniden inşa ederiz yoğun / bakım ünitesi, büfede bir araya getirilmiş . . . ” diye başlar.  Şiir, hastane, Birth of a Nation (Bir Ulusun Doğuşu) adlı erken dönem Amerikan filmindeki ırkçılık, Ku Klux Klan, film editörlüğü, ve X-ray teknolojisinin imgelerini birbirine yapıştırarak sona erer:

We reload our brains as the cameras,
the film overexposed
in the x-ray light,
locked with our double door
light meters: race and sex
spooled and rung in a hobby;
we take our bundle and go home.

Tarih, caz, ve popüler kültür, Harper’dan (bir kolej profesörü) Batı Yakası yayımcısı ve şair Ishmael Reed’e kadar (1938- ) bir çok Afrikalı-Amerikalıya ilham kaynağı olur. Ishmael Reed Before Columbus Vakfı ve Yardbird, Quilt ve Konch gibi bir dizi dergi aracılığıyla çok kültürlü yazının öncülüğünü yapar. Audre Lorde (1934-1992) gibi bir çok Afrikalı-Amerikalı şair Afrika’yı eski çağlardan beri bir uygarlık merkezi olarak gören Afrikalı-merkezcilikten beslenmiştir. The Women of Dan Dance with Swords in Their Hands to Mark the Time When They Were Warriors (Savaşçı Oldukları Zamanları Hatırlatmak İçin Ellerinde Kılıçlarla Dan Dansı Kadınları) gibi duyumsal şiirlerde eski Dahomey’in kadın savaşçısı olarak konuşur, “dokunduğum her şeyi ısıtarak” ve “tüketmek” sadece “zaten ölü olanı” der.

Asyalı-Amerikalı Şiiri

Chicano ve Hispanik yazarların şiiri gibi Asyalı-Amerikalı şiiri de çok çeşitlidir. Japon, Çinli ve Filipinli ataları olan Amerikalılar yedi kuşaktan beri Amerika’da yaşıyor olabilirler. Kore, Tayland ve Vietnam asıllı olanların ise yakın zaman göçmenleri olması mümkündür. Her grup belirgin bir dil, tarih ve kültürel gelenekten yetişir. Asyalı-Amerikalı edebiyatında yakın zamandaki gelişmeler, Pasifik Kıyısı araştırmalarının vurgulanmasını ve kadın yazılarını içerir.  Asyalı-Amerikalılar “egzotik” ve “iyi” azınlık olarak ırksal basmakalıp doğululaştırmalara genellikle karşı koymaktadır. Estetikçiler Asyalı ve Batı edebi geleneklerini örneğin tao ve logos kavramlarını karşılaştırmaya başlamaktadırlar.

Asyalı-Amerikalı şairler Çin operasından zene kadar bir çok kaynaktan yararlanmıştır. Asyalı edebi gelenekler , özellikle zen, çok sayıda Asyalı olmayan şaire ilham vermiştir. Bunu Beneath a Single Moon: Buddhism in Contemporary American Poetry (Tek Bir Ay Altında: Çağdaş Amerikan Şiirinde Budizm) başlıklı 1991’de yayınlanan antolojide görebiliriz. Asyalı-Amerikalı şairler, Aiiieeeee!’nin (Asyalı-Amerikan edebiyatının ilk dönem antolojisi) editörlerinden olan Frank Chin tarafından ortaya konan ikonaklastik (yerleşmiş geleneklere karşı çıkan) duruştan,  roman yazarı Maxine Hong Kingston (1940- ) gibi yazarlar tarafından geleneklerin bolca kullanılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılırlar.  Sansei (üçüncü kuşak Japon-Amerikalı) olan Janice Mirikitani, Japon-Amerikan tarihini çağrıştırır ve Third World Women (Üçüncü Dünya Kadınları), Time to Greez (Greez için Zaman), ve Ayumi: Four Generations of Japanese in America (Ayumi:Amerika’da Dört Kuşak Japon) gibi bazı antolojilerin redaksiyonunu yapmıştır.

Çinli-Amerikalı Cathy Song’un (1955- ) lirik Picture Bride (Fotoğraf Gelini, 1983) adlı eseri ailesinin yaşamlarını kullanarak aynı zamanda tarihi de dramatize eder. Bir çok Asyalı- Amerikan şairi kültürel farklılığı araştırır.  Song’un The Vegetable Air (Sebze Havası, 1988) başlıklı eserinde meydanında inekler olan döküntü bir kasaba, bir Çin lokantası, ve çarpık duran bir Coca-Cola reklamı sanat sayesinde katlanılabilen, köksüz çok kültürlü çağdaş yaşamın amblemi haline gelir. Bu örnek kasede kaydedilmiş bir aryadır:

then the familiar aria,
rising like the moon,
lifts you out of yourself,
transporting you to another country
where, for a moment, you travel light.

YENİ YÖNLER

Amerikan şiirindeki yeni yönler arasında Temblor dergisiyle sınırlı bir bağlantısı olan “dil şairleri” vardır. Aralarında Bruce Andrews, Lyn Hejinian, Douglas Messerli (“Language" Poetries: An Anthology [“Dil” Şiirleri: Bir Antoloji], 1987) adlı eserin editörü), Bob Perelman, ve Total Syntax (Toplam Sentaks, 1985) adlı denemeler derlemesinin yazarı olan Barret Watten vardır. Dilin belirsizlik, parça parça olma ve kaos içinde kendini kabul ettirme potansiyelini ortaya çıkarmak için dili zorlarlar.  İronik ve post-modernistler, “meta-öyküler”i, ideolojileri, dogmaları, kalıpları reddettiler ve transandantal bir gerçekliğin varlığından kuşku duydular. Michale Palmer:

This is Paradise, a mildewed book
left too long in the house

Bob Perelman'ın Chronic Meanings (Kronik Anlamlar)'i şöyle başlar:

The single fact is matter.
Five words can say only.
Black sky at night, reasonably.
I am, the irrational residue. .
.

Sanat ve edebi eleştiriyi başlangıçtan itibaren ideolojik olarak gördüklerinden, modernizmin kapalı biçimlerine, hiyerarşilere, tezahür ve transandantal fikirlere, tarz sınıflandırmalarına ve dini esaslara dayalı metinlere (kabul edilmiş edebi eserler) karşı çıkarlar. Onun yerine açık biçimler ve çok kültürlü metinleri önerirler. Popüler kültür, medya imgelerini alır ve onları tekrar tekrar şekillendirirler. Performans şiiri gibi, dil şiirleri yoruma karşı koyar ve katılımı özendirirler.

Performansa yönelik şiirler (besteci John Cage’inkiler gibi tesadüfi çalışmalarla ilişkili), caz emprovizasyonu, karışık medya çalışmaları ve Avrupa’nın gerçeküstü akımı bir çok Amerikalı şairi etkilemiştir. Tanınmış kişiler arasında uluslararası başarı kazanmış olan film, video, akustik ve müzik, koreografi ve uzay-çağı teknolojisini kullanan United States’in (Birleşik Devletler'in, 1984) yazarı olan Laurie Anderson da vardır. Sesi ve çalgıları vurgulayan kusursuz şiir yazan şairler arasında David Antin (performanslarını irticalen gerçekleştirir) ve New York'lu şairler George Quasha (Station Hill Press yayıncısı), Armand Schwerner, ve Jackson MacLow sayılabilir. MacLow aynı zamanda yerleştirme ve tipografya kullanılarak görsel bir iddiada bulunulan görsel veya somut şiir de yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ucundan bir ucuna “şiir yarışları” denen alternatif sanat galerileri ve edebi kitapçılarda yapılan açık şiir okuma yarışmaları ucuz, canlı ve katılımcı eğlencelere dönüşürken etnik performans şiiri rap müzik ile genel kabul gördü.

Kuramsal spektrumun karşı ucunda, biçime, kafiyeye ve ölçüye dönüşü savunan kendi biçimlerini oluşturmuş “Yeni Formalistler” vardır. Bütün gruplar statüko ile algılanan ve görgüsüz bir uyuşma, şiir atölyelerinin ürünü olan dikkatli ve fazla zarif bir ses, halk hareketi yerine kişisel liriğin aşırı vurgulanmasından oluşan aynı soruna tepki vermektedirler. Biçimsel ekol Story Line Press; Dana Gioia (işadamı-şair); Philip Dacey ve David Jauss, Strong Measures: Contemporary American Poetry in Traditional Forms’un (Güçlü Önlemler: Geleneksel Biçimlerde Çağdaş Amerikan Şiiri, 1986) şairleri ve editörleri; Brad Leithauser; ve Gjertrud Schnakenburg ile bağlantılıdır. Robert Richman’ın antolojisi The Direction of Poetry: Rhymed and Metered Verse Written in English Since 1977 (Şiirin Yönü: 1977’den beri İngilizce Yazılmış Kafiyeli ve Ölçülü Nazım) yakın geçmişe ait bir antolojidir. Bu şairler 19’uncu yüzyıl temalarına geri dönmekle suçlansalar da genellikle müzik dili ve geleneksel, kapalı biçimlerin yanı sıra çağdaş tutum ve imgelerden yola çıkarlar.

8. BÖLÜM

Amerİka’da 1945’ten  Günümüze  DüzyazI: Gerçekçİlİk ve Deneme

Hikayeler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana genelleştirilmeye direnmektedir: Fazlasıyla çeşitli ve çok yönlüdür. Elektronik çağın küresel köyü getirmesiyle birlikte Avrupa varoluşçuluğu  ve Latin Amerikalı sihirli gerçekçilik gibi uluslararası akımlar tarafından canlandırılmıştır. Televizyonun konuşma dili sözlü geleneğe yeni bir hayat vermiştir. Sözlü tarzlar, medya ve popüler kültür, hikayeleri gittikçe artan bir biçimde etkilemiştir.  

Geçmişte seçkin kültür, statüleri ve örnekleri ile popüler kültürü etkilerken, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde tam tersinin söz konusu olduğunu görmekteyiz. Thomas Pynchon, Joyce Carol Oates, Kurt Vonnegut, Jr. , Alice Walker ve E.L. Doctorow gibi ciddi romancılar çizgi romanlardan, filmlerden, modadan, şarkılardan ve sözlü tarihten alıntılar ve yorumlar yapmıştır. 

Bunları yeni edebiyatı sıradan göstermek için söylemiyoruz: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yazarlar, pek çoğu metafiziksel yapıda olan ciddi sorular soruyorlar. Yazarlar son derece yenilikçi, kendi benliğinin farkında, ya da “dönüşlü” (reflexive) hale gelmişlerdir. Sıklıkla, geleneksel usulleri verimsiz bulmakta ve canlılığı daha yaygın biçimde popüler malzemenin içinde  aramaktadırlar. Başka bir deyişle, Amerikan yazarları son on yıllarda post-modern bir duyarlılık geliştirmişlerdir. Bakış açısının modernist yeniden yapılandırılması onlara yeterli gelmemektedir; bunun yerine, görüşün bağlamı yenilenmelidir. 

GERÇEKÇİ MİRAS VE 1940’LARIN SON YILLARI

20’nci yüzyılın ilk yarısında olduğu gibi, ikinci yarıdaki kurgu da her bir on yılın karakterini yansıtır. 1940’ların sonu İkinci Dünya Savaşı sonrasını ve Soğuk Savaş'ın başlangıcını görmüştür. 

İkinci Dünya Savaşı başlıca malzemeyi sunmuştur: Norman Mailer The Naked and the Dead (Çıplak ve Ölü, 1948) ve James Jones From Here to Eternity (Buradan Sonsuza Kadar, 1951) ile bu malzemeyi en iyi kullanan iki yazar olmuştur. Her ikisi de sert doğacılığın eşiğindeki bir gerçekçiliği kullanmışlar ve savaşı yüceltmemek için acı çekmişlerdir. Aynı şey Irwin Shaw'un The Young Lions (Genç Aslanlar, 1948) adlı romanı için de geçerlidir. Herman Wouk, The Caine Mutiny (Caine’nin Başkaldırısı, 1951) adlı eserinde insanın zayıflıklarının sivil hayatta olduğu kadar savaşta da geçerli olduğunu göstermiştir. Daha sonraları, Joseph Heller İkinci Dünya Savaşı'nı, savaşın deliliklerle dantel gibi örülmüş olduğunu öne sürerek hicivli ve gülünç koşullarla (Catch-22, 1961) anlatmıştır.  Thomas Pynchon, karışık, parlak bir çerçeve içinde gülünç taklitlerle ve gerçeğin farklı versiyonlarını kullanarak sunmuştur, (Gravity's Rainbow [Gravity’nin Gökkuşağı], 1973); ve Kurt Vonnegut, Jr., İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Dresden kentinin düşman güçleri tarafından bombalanmasını (ki yazar savaş mahkumu olarak olaya yerinde şahit olmuştu) anlatan olan Slaughterhouse-Five, or  The Children's Crusade (Mezbaha-Beş, veya, Çocukların Savaşı, 1969) savaş karşıtı romanının yayımlanmasının ardından, 1970’lerin başlarında karşıt-kültürün parlayan ışıklarından olmuştur. 

1940’lar, şair-romancı-öykücü Robert Penn Warren, oyun yazarları Arthur Miller ve Tennessee Williams, ve kısa öykü yazarları Katherine Anne Porter and Eudora Welty de dahil olmak üzere yeni bir yazar grubunun yetişmesine tanık oldu. Miller dışındakilerin hepsi Güneydendi. Hepsi bireyin aile ya da toplum içindeki kaderini araştırdılar ve kişisel gelişim ile gruba olan sorumluluk arasındaki dengeye odaklandılar. 

Robert Penn Warren (1905-1989)

Güneyli Firariler’den biri olan Robert Penn Warren’ın, 20’nci yüzyılın çoğuna yayılan çok verimli bir kariyeri oldu. Demokratik değerlere tarihi bağlamdaki yerleriyle yaşam boyu süren bir ilgi gösterdi. Romanlarının en devamlı olanı, Amerikan rüyasının daha karanlık çağrışımlarına odaklanan ve frapan ve kötü güneyli senatör Huey Long’un kariyerinin hafifçe üstü örtülü olarak anlatıldığı bir hikaye olan All the King's Men (Kralın Bütün Adamları, 1946)’dır

Arthur Miller (1915- 2005)

New York doğumlu oyun yazarı-romancı-öykücü-biyografi yazarı Arthur Miller, kişisel zirvesine 1949’da insanın yaşamında hak etme ve değeri aramasını ve başarısızlığın değişmez biçimde olduğundan daha önemli göründüğünü fark etmesini anlatan Death of a Salesman (Satıcının Ölümü) ile ulaştı. Loman ailesinde geçen olay, baba ve oğulların ve karı-kocanın pürüzlü ilişkilerine dayanır. Eser, 1940’ların edebi yaklaşımının bir aynasıdır: gerçekçiliğin doğacılık ile iç içe giren zengin birleşimi, dikkatle işlenmiş, yuvarlatılmış karakterler, ve başarısızlığa ve hataya rağmen bireyin değerinde ısrar etme.  Death of a Salesman, Willy Loman’ın dul eşinin övdüğü gibi “dikkat edilmesi gereken” sokaktaki adam için etkileyici bir zafer şarkısıdır. Dokunaklı ve ağırbaşlı olan öykü, aynı zamanda düşlerin öyküsüdür. Bir karakterin ironik biçimde dile getirdiği gibi, “bir satıcının hayal kurması şarttır, evlat. Bu işin gereğidir. "

Bir dönüm noktası eseri olan Death of a Salesman, yine de Miller’ın bir kaç on yıl süresince yazdığı bir çok oyundan sadece birisidir. Diğerleri arasında All My Sons (Bütün Oğullarım, 1947) ve The Crucible (Pota, 1953) vardır. Her ikisi de politiktir, birisi bu devirde, diğeri ise sömürgeler zamanında geçer. All My Sons, İkinci Dünya Savaşında hatalı parçaları bilerek uçak firmalarına yollayan ve sonunda hem kendi oğlunun hem de başkalarının ölümüne yol açan bir imalatçıyı anlatır. The Crucible 17’nci yüzyılda Salem (Massachusetts) deki büyücü mahkemelerini ve büyücü olduklarına inanılarak haksız yere öldürülen Püriten yerleşimcileri anlatır. Ancak kitabın ana fikri olan masum insanlara karşı yürütülen “büyücü avları”nın demokrasilerde lanetlenmesi fikri, oyunun sahnelendiği döneme çok uygundu. Bu dönemde, yani erken 1950’lerde Amerikan Senatörü Joseph McCarthy ve diğerleri yürüttükleri komünist-karşıtı hareketle masum insanların yaşamlarını mahvediyordu

Tennessee Williams (1911-1983)

Mississippi’nin yerlisi olan Tennessee Williams, 20’nci yüzyıl ortalarında Amerikan edebiyat sahnesindeki daha karmaşık bireylerden biriydi. Çalışmaları hastalıklı duygular ve aile içi çözümlenmemiş cinsellik – çoğu güneyli – üzerine odaklanmıştır. Büyülü tekrarları, şiirsel bir güneyli diksiyonu, tuhaf gotik dekorları, ve cinsel isteğin Freud’a özgü arayışı ile tanınmıştı. Eşcinselliğini açıkça yaşayan ilk Amerikan yazarlarından biri olan Williams, eziyet çeken karakterlerinin cinselliklerinin yalnızlıklarını ifade ettiğini anlatmıştır. Karakterleri yoğun biçimde yaşar ve acı çekerler. 

Williams, çoğu otobiyografi olan 20’den fazla tam uzunlukta drama yazdı. Kariyerinin zirvesine The Glass Menagerie (Sırça Hayvan Koleksiyonu, 1944) ve A Streetcar Named Desire (Arzu Tramvayı, 1947) ile - 1940’larda - göreceli olarak erken ulaştı. Daha sonraki çalışmalarının hiçbirisi bu iki eserin başarı ve zenginlik seviyesine ulaşamadılar. 

Katherine Anne Porter (1890-1980)

Katherine Anne Porter'ın uzun yaşam ve kariyeri birkaç çağ geçirdi. İlk başarısı, Flowering Judas (Çiçek Açan Erguvan, 1929) Meksika’da devrim sırasında geçiyordu. Ona ün getiren güzel işlenmiş kısa öyküleri kişisel yaşamları gözler önüne serer. Örneğin, The Jilting of Granny Weatherall (Büyükanne Weatherall’un Terk Edilmesi), büyük duyguları incelikle taşır. Sıkça, kadınların içsel deneyimlerini ve onların erkeklere olan bağımlılığını açığa çıkarır. Porter, nüanslarını Yeni Zelanda doğumlu öykü yazarı Katherine Mansfield’in hikayelerine borçludur. 

Porter’ın öykü koleksiyonu Flowering Judas (Çiçek Açan Erguvan, 1930), Noon Wine (Öğle Şarabı, 1937), Pale Horse, Pale Rider (Solgun At, Solgun Binici, 1939), The Leaning Tower (Eğik Kule, 1944), ve Collected Stories (Toplu Hikayeler, 1965) adlı yapıtlarını içerir. Porter, 1960’ların başlarında insanların birbirlerine olan sorumluluklarını anlatan uzun, alegorik ve zamansız bir teması olan bir roman yazdı. Ship of Fools (Aptalların Gemisi, 1962) adındaki eser, 1930’ların sonlarında Alman üst sınıfına ait bireylerle Nazi ulusundan kaçan Alman sığınmacıları taşıyan bir yolcu gemisinde geçiyordu. 

Üretken olmayan yazar, yine de içlerinde güneyli meslektaşları Eudora Welty ve Flannery O'Connor’ın da olduğu pek çok yazarı nesiller boyu etkilemiştir. 

Eudora Welty (1909- )

Kuzeyden gelmiş iyi bir ailede Mississippi’de doğan Eudora Welty, Warren ve Porter tarafından yönlendirildi. Porter, aslında, Welty’nin ilk kısa öyküler koleksiyonu olan A Curtain of Green (Yeşil Bir Perde, 1941) için bir önsöz yazdı. Welty farklılıkları olan çalışmalarında Porter’ı örnek aldı ama daha genç olan kadın gülünç ve grotesk ile ilgileniyordu. Flannery O'Connor’ın geç dönemlerindeki gibi, Welty de sık sık normal altı, eksantrik ya da olağanüstü karakterleri konu alır. 

Çalışmalarındaki şiddete rağmen, sıkça anılan ve inatçı ve bağımsız bir kız çocuğunun küçük bir postanede yaşamak üzere evden ayrılışını anlatan Why I Work at the P.O. (Postanede Çalışmamın Nedeni), adlı öyküsünde olduğu gibi,  Welty'nin esprisi esas olarak insancıl ve olumludur. Toplu öyküleri arasında The Wide Net (Geniş Ağ, 1943), The Golden Apples (Altın Elmalar, 1949), The Bride of the Innisfallen (Innisfallen Gelini, 1955), ve Moon Lake (Ay Gölü, 1980) vardır. Welty, modern zamanlarda plantasyonda yaşayan bir aileye odaklanan Delta Wedding (Delta Düğünü, 1946) ve The Optimist's Daughter (İyimserin Kızı, 1972) adlı romanları da yazmıştır. 

ZENGİN AMA UZAKLAŞTIRILMIŞ 1950’LER

1950’ler, 1920’lerden kalan – ekonomik buhrandan önce - günlük hayatta modernizasyon ve teknolojinin ertelenmiş etkisini gördü. İkinci Dünya Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'ni buhrandan çıkardı ve 1950’ler Amerikalıların çoğuna uzun süre beklenmiş olan maddi zenginliğin tadını çıkarmaları için zaman sağladı. İş, özellikle şirketler dünyası, başarının gerçek ve simgesel işaretleriyle birlikte – ev, araba, televizyon, ve ev aletleri – iyi yaşamı (genellikle uydu kentlerde) sunuyor görünüyordu. 

Yine de zirvede yalnızlık baskın bir temaydı. Yüzü bilinmeyen şirket çalışanı, Sloan Wilson’ın en iyi satanlar arasında olan The Man in the Gray Flannel Suit (Gri Flanel Takım Elbiseli Adam, 1955) adlı romanında kültürel bir stereotip oldu. Genelleştirilen Amerikan uzaklaşması, sosyolojist David Riesman tarafından The Lonely Crowd (Yalnız Kalabalık, 1950) adlı yapıtında incelendi. Bunu, Vance Packard'ın The Hidden Persuaders (Gizliden İkna Edenler, 1957) ve The Status Seekers (Statü Peşinde Koşanlar, 1959) adlı eserlerinden William Whyte'ın The Organization Man (Organizasyon Adamı, 1956) ve C. Wright Mills'ın daha aydın oluşumları olan White Collar (Beyaz Yaka, 1951) ve The Power Elite (İktidar Seçkinleri, 1956) adlı eserlerine kadar diğer popüler ve bilimsel sayılabilecek çalışmalar izledi. Ekonomist ve akademisyen John Kenneth Galbraith The Affluent Society ‘ye (1958) katkıda bulundu. Bu eserlerin çoğu, 1950’lerin,  tüm Amerikalıların ortak bir yaşam biçimi olduğuna dair varsayımını destekledi. Eserler genel ifadeler içeriyor ve vatandaşları batı sınırı bireyselliğini kaybetmekle ve fazla konformist olmakla eleştiriyor, ya da insanlara teknoloji ve boş zamanların yarattığı “Yeni Sınıf”ın üyeleri olmayı öneriyorlardı (Galbraith’in çalışmalarında görüldüğü gibi). 

1950’ler aslında gizli ve yayılan stresin on yılıydı. John O'Hara, John Cheever, ve John Updike’ın romanları görünürdeki tatminin gölgelerinde pusuya yatmış stresi araştırdılar. Arthur Miller’dan Death of a Salesman ve Saul Bellow'dan kısa roman olan Seize the Day (Günü Yakala, 1956) gibi en iyi eserlerden bazıları başarı için yapılan mücadelede yenik düşen insanı resmeder. – J.D.  Salinger’ın The Catcher in the Rye (Çavdar Tarlasında Çocuklar, 1951), Ralph Ellison’ın Invisible Man (Görünmez Adam, 1952), ve Jack Kerouac’ın On the Road (Yalnız Gezgin, 1957) adlı romanlarında yaptığı gibi bazı yazarlar daha da ileri giderek düşenleri izlemişlerdir. Ve on yılın tükenmekte olan günlerinde, Philip Roth, kendisinin Yahudi mirasına yabancılaşmasını yansıtan kısa öyküler serisi olan Goodbye, Columbus (Hoşça kal, Columbus, 1959) ile boy gösterdi. 1990’lara doğru onun psikolojik derin düşünmeleri önce kurgu, sonra otobiyografi için besin kaynağı olmuştur. 

1950’lerin ve takip eden yılların diğer önemlileri arasında yer alan Yahudi yazarlardan Bellow, Bernard Malamud, ve Isaac Bashevis Singer’ın kurguları da, Amerikan edebiyatının derlemeleri için değerli ve zorunludur. Her üç yazarın da eserleri en çok esprileri, etik fikirleri ve Eski ve Yeni Dünyalar'daki Yahudi topluluklarının portrelerini çizmeleri ile bilinirler.

John O'Hara (1905-1970)

Bir gazeteci olarak eğitim görmüş olan John O’hara, verimli bir oyun, öykü ve roman yazarıydı. Dikkatli bir detay anlatma ustasıydı, ve en çok 1950’lerde yazılmış, içsel hataları ve tatminsizlikleri yüzünden kırılgan olup, dışarıdan başarılı duran insanlar hakkındaki birkaç gerçekçi romanı ile hatırlanmaktadır. Bu romanlarından bazıları, Appointment in Samarra (Samarra’da Randevu, 1934), Ten North Frederick (On Kuzey Frederick, 1955), ve From the Terrace (Terastan, 1958)’dır. 

James Baldwin (1924-1987)

James Baldwin ve Ralph Ellison, 1950’lerin Afrikalı-Amerikalı deneyimini yansıtırlar. Onların karakterleri aşırı hırslı olmaktan ziyade, kimlik yoksunluğundan muzdariptirler. Dokuz çocuklu bir New York-Harlem'li ailenin en büyük çocuğu olan Baldwin, bir bakan tarafından evlat edinilmişti. Gençliğinde, zaman zaman kilisede vaaz verirdi. Bu deneyimi onun, en açık biçimde içinde göründüğü, The Fire Next Time (Bir Dahaki Seferki Yangın, 1963) koleksiyonundan Letter from a Region Of My Mind (Aklımın Bir Bölgesinden Mektup) gibi mükemmel denemelerini şekillendirmesine yardımcı oldu. Burada, Baldwin ırk ayrımının sonlandırılmasını dokunaklı bir biçimde savundu. 

Baldwin’in ilk romanı olan otobiyografik Go Tell It On the Mountain (Git Onu Dağda Söyle, 1953), muhtemelen onun en ünlü romanıdır. Bu roman, 14 yaşında, kilisede Hıristiyanlığa dönmek ile boğuşurken, kendi benliğini tanıma ve dinsel inanç arayan bir gencin öyküsüdür. Baldwin’in diğer önemli çalışmaları arasında ırkçı meseleler ve eşcinsellik hakkında bir roman olan Another Country (Bir Başka Ülke, 1962) ile ırkçılık, sanatçının rolü ve edebiyat hakkında ihtiraslı kişisel denemelerin bir koleksiyonu olan Nobody Knows My Name (Adımı Hiç Kimse Bilmez, 1961) vardır. 

Ralph Waldo Ellison (1914-1994)

Ralph Ellison, güney Birleşik Devletler - Tuskegee Institute’da okumuş, Oklahoma doğumlu bir ortabatılıydı. Sadece bir adet çok tanınmış kitabıyla Amerikan edebiyatının en tuhaf kariyerlerinden birinin sahibiydi. Bu roman, bir hizmet şirketinden çalınan elektrik ile parlak bir şekilde aydınlatılmış bir delikte yeraltında varolarak yaşayan siyah bir adamın öyküsü olan Invisible Man idi (Görünmez Adam, 1952). Kitap, adamın grotesk, göz açan deneyimlerini anlatır. Bir siyahlar koleji için burs kazanınca, beyazlar tarafında aşağılanır; koleje gittiğinde, siyah rektörün siyah Amerikalı düşüncelerini nefretle reddettiğine şahit olur. Yaşam kolej dışında da çürümüştür. Örneğin, din bile bir teselli olmamaktadır: Bir vaizin suçlu olduğu anlaşılır. Roman, toplumu, bireyleri için -- siyah ve beyaz --  geçerli idealler ve bunları gerçekleştirecek kurumlar sağlama konusunda başarısız olmakla suçlar. Güçlü bir ırkçı tema içermektedir, zira “görünmez adam”, aslında görünmez değildir ama önyargı ile körleşmiş olan diğerleri onu olduğu gibi göremedikleri için görünmezdir. 

Flannery O'Connor (1925-1964)

Georgia’nın yerlisi olan Flannery O'Connor, ölümcül bir kan hastalığı olan deri veremi ile son bulan kısa bir ömür yaşadı. Yine de, son derece komik ama sıkıcı ve uzlaşmaz hikayelerinde görüldüğü gibi, duygusallığı reddetti. Porter, Welty, ve Hurston’ın tersine, O'Connor, yetersizliklerini ve aptallıklarını açığa çıkararak genellikle karakterlerini uzak tutar. Romanlarındaki eğitimsiz güneyli karakterler, kendi kilisesini kuran dinsel bir fanatiği anlatan Wise Blood (Bilge Kan, 1952) adlı romanında gördüğümüz gibi, sık sık batıl inançlar veya din yüzünden şiddeti yaratırlar. 

Bazen, şiddet, çok çalışması ve tuhaf davranışları yüzünden kendilerini tehdit edilmiş hisseden cahil kırsal kesim insanları tarafından öldürülen bir göçmen hakkındaki The Displaced Person (Yersiz Kişi)'da olduğu gibi, önyargıdan kaynaklanır. Bazen, yapay bacağını çalan bir adam tarafından cinsel dürtüleri uyandırılan bir kızın hikayesi olan Good Country People (İyi Taşralılar)'daki gibi, zalim olaylar karakterlerin başına öylesine geliverir. 

O’Connor’un kara mizahı, onu Nathanael West ve Joseph Heller ile bağlar. Kısa hikaye koleksiyonları olan A Good Man Is Hard to Find (İyi Bir Adam Zor Bulunur, 1955) ve Everything That Rises Must Converge (Yükselen Herşey Bir Noktada Birleşmeli, 1965); The Violent Bear It Away (Zorlular Dayanır, 1960) adlı roman; ve mektuplardan oluşan The Habit of Being (Olma Alışkanlığı, 1979) eserlerinden bazılarıdır. Complete Stories (Toplu Öyküler) adlı eseri 1971’de yayımlanmıştır. 

Saul Bellow (1915- )

Kanada’da doğan ve Chıcago’da büyüyen Saul Bellow, Rus-Yahudi asıllıdır. Kolejde antropoloji ve sosyoloji eğitimi alan Bellow’un bugün bile yazılarında bu eğitimin etkileri görülmektedir. Theodore Dreiser’a engin deneyimlere açıklığı ve bununla olan duygusal bağından dolayı derin şükranlarını ifade etmiştir. 1976’da çok saygın olan Nobel Edebiyat Ödülü'nü almıştır. 

Bellow’un erken dönem biraz sert varoluşçu romanları içinde orduya çağrılmayı bekleyen bir adam hakkındaki Kafka’ya özgü bir çalışma olan Dangling Man (Sallanan Adam, 1944) ile Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasındaki ilişkileri konu alan The Victim (Kurban, 1947) vardır. 1950’lerde vizyonu daha komik bir şekil aldı: Avrupa’da karaborsacı olan Huck Finn benzeri bir şehirli girişimci hakkında bir çalışma olan The Adventures of Augie March (Augie March’ın Maceraları, 1953); ve tatmin olmayan hırslarının peşinden Afrika’ya giden orta yaşlı bir milyoner hakkındaki parlak canlı ciddi-komik bir roman olan Henderson the Rain King (Yağmur Kralı, 1959)  adlı eserlerinde, bir dizi enerjik ve maceraperest birinci şahıs ağzından anlatım kullandı. Bellow’un daha sonraki çalışmaları içinde, Romantik benlik fikri üzerinde uzmanlaşmış nevrotik bir İngiliz profesörün sıkıntılı hayatı hakkındaki Herzog (1964); Mr.  Sammler's Planet (Bay Sammler’in Gezegeni, 1970); Humboldt's Gift (Humboldt’ın Armağanı, 1975); ve bir otobiyografik çalışma The Dean's December (Dekanın Aralık Ayı, 1982) yer almaktadır. 

Bellow’un Seize the Day (Günü Yakala, 1956)’i mükemmelliği ve kısalığı dolayısıyla lise veya üniversite müfredatlarında yer alan parlak bir kısa romandır. Dış görünüşünde iyi görünerek yetersizlik duygularını saklamaya çalışan başarısız işadamı Tommy Wilhelm’i anlatır. Kısa roman ironik bir biçimde başlar:”Sıkıntılarını gizlemeye gelince Tommy Wilhelm diğerlerinden daha az yetenekli değildi. O, en azından öyle düşünüyordu.” Bu enerji harcaması ironik olarak onun aşağı düşmesine yol açmaya yardımcı olur. Wilhelm yetersizlik duygularıyla o kadar tükenmiştir ki, tamamıyla yetersiz hale gelir -- kadınlar, işler, makineler, ve tüm parasını yitirdiği eşya pazarı konularında başarısızlık. Yahudi folklorunun schlemiel’ine -- önlenemez biçimde başına şanssızlıklar gelen birisi -- bir örnektir. Seize the Day pek çok Amerikalıyı ele geçirmiş olan başarısızlık korkusunu özetler. 

Bernard Malamud (1914-1986)

Rus-Yahudi göçmeni bir ana babanın çocuğu olan Bernard Malamud New York City’de doğmuştur. Malamud, ikinci romanı olan The Assistant’da (Yardımcı, 1957) karakteristik temalarını buldu: bütün tersliklere karşı insanın mücadelesi, ve yeni Yahudi göçmenlerinin etik açıdan temel oluşturmaları. 

Malamud’un ilk yayımlanmış çalışması profesyonel beyzbolun efsanevi dünyasında geçen gerçeklik ve fantazinin bir birleşimi olan The Natural’dır (Doğuştan, 1952). Diğer romanları arasında A New Life (Yeni Bir Hayat, 1961), The Fixer (İş Bitirici, 1966), Pictures of Fidelman (Fidelman’ın Resimleri, 1969), ve The Tenants (Kiracılar, 1971) vardır. Malamud aynı zamanda kısa kurgu edebiyatının verimli bir ustasıydı. The Magic Barrel (Sihirli Fıçı, 1958), Idiots First (Önce Aptallar, 1963), and Rembrandt's Hat (Rembrandt'ın Şapkası, 1973) gibi koleksiyonlarda yer alan hikayelerinde, Amerika doğumlu herhangi diğer bir yazardan daha fazla Yahudi bugünü ve dününü, gerçek olanla gerçeküstünü, gerçeklerle efsane duygularını iletmiştir. 

Malamud’un Pulitzer Ödülü ve Ulusal Kitap Ödülü'nü (National Book Award) kazanan anıtsal yapıtı The Fixer’dır.  20’nci yüzyılın dönemecinde Rusya’da geçen hikaye, gerçek bir iftira olayı olan modern tarih için Yahudi karşıtı kara bir leke sayılan Mendel Beiliss’in 1913’teki rezil duruşmasına ince bir tülün ardından bir göz atıştır. Yazılarının pek çoğunda olduğu gibi, Malamud, kahramanı Yakov Bok’un çektiklerini ve dayanabilmek için bütün tersliklere karşı verilen mücadeleyi vurgular.  

Isaac Bashevis Singer (1904-1991)

1935’te Amerika Birleşik Devletlere'e göç etmiş olan Polonyalı Nobel ödüllü romancı ve kısa hikayeler ustası Isaac Bashevis Singer, Varşova’da saygın bir haham mahkemesi başının oğluydu. Hayatı boyunca Yiddish (geçmiş birkaç yüzyılda Avrupa Yahudiliğinin ortak dili olan, Almanca ve İbranice karışımı dil) dilinde yazan Singer, özellikle iki Yahudi grubuyla efsanevi ve gerçekçi anlamlarda ilgilenmiştir: Eski Dünya'nın “shtetl”lerinde (küçük köyler) yaşayanlar ve İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında okyanusun ötesine fırlatılmış 20’nci yüzyıl siyasi göçmenleri. 

Singer’ın yazıları Avrupa Yahudilerinin çoğunun Naziler ve işbirlikçilerinin elinde yok edilmesi olan Holocaust’a kitap destekleri gibi iki taraftan destek olmuştur. Bir tarafta, 19’uncu yüzyıl Rusyasında geçen The Manor (Ev, 1967) ile The Estate (Malikane, 1969),  ve dünya savaşları arasında Polonyalı-Yahudi bir aileye odaklanan The Family Moskat (Moskat Ailesi, 1950) gibi romanlarında artık var olmayan Avrupa Yahudi dünyasını betimlemiştir. Diğer tarafta ise, bunu tamamlayan  Enemies, A Love Story (Düşmanlar, Bir Aşk Hikayesi, 1972), gibi savaştan sonraki zamanda geçen, baş kahramanları Holocaust’ta sağ kalmayı başarabilmiş, kendileri için yeni bir yaşam kurmaya çalışan insanları anlatan yazıları vardır. 

Vladimir Nabokov (1889-1977)

Singer gibi, Vladimir Nabokov da bir Doğu Avrupa göçmeniydi. Çarlık Rusyasında zengin bir ailede doğan Nabakov, 1940’ta Amerika Birleşik Devletleri’ne geldi ve beş yıl sonra vatandaşlık hakkı kazandı. 1948’den 1959’a kadar New York kentindeki Cornell Üniversitesinde edebiyat dersleri verdi; 1960’da sürekli olarak yaşamak üzere İsviçre’ye taşındı. En çok tanınan romanları yeteneksiz bir göçmen Rus profesorünün otobiyografisi olan Pnin (1957) ile 12 yaşındaki cahil bir Amerikan kıza deli gibi aşık olmuş olan eğitimli, orta yaşlı bir Avrupalıyı anlatan Lolita’dır (A.B.D. baskısı, 1958). Nabokov'un bir başka başarılı girişimi olan hiciv romanı Pale Fire (Soluk Ateş, 1962), hayal ürünü ölü bir şairin uzun bir şiiri ve ona yapılan yorumların yazarı olan eleştirmenin şiiri bastıran ve beklenmedik bir biçimde kendi yaşamını sürdürmeye başlayan yazıları üzerinde odaklanır.

Nabokov, üsluba ait inceliği, becerikli taşlamaları, ve John Barth gibi romancılara ilham vermiş olan biçimdeki hünerli yenilikleri ile önemli bir yazardır. Nabokov Rus ve Amerikan edebiyat dünyaları arasındaki arabulucu rolünün farkındaydı; Gogol hakkında bir kitap yazdı ve Pushkin’in Eugene Onegin adlı eserini çevirdi. Onun cesur ve biraz da dışavurumcu konuları, Lolita’daki tuhaf aşk gibi, dışavurumcu 20’nci yüzyıl akımlarının aslında gerçekçi olan Amerikan kurgusal geleneği içinde tanınmasına yardımcı oldu. Biraz hicivli ve biraz da nostaljik olan tonu, aynı zamanda espri ve korku gibi karşıt iki sesi birleştiren Pynchon gibi yazarlar tarafından kullanılan, yeni bir ciddi-komik duygusal kayıt çağrıştırdı. 

John Cheever (1912-1982)

John Cheever sık sık “üslup romancısı” olarak tanımlanır. New York iş dünyasını, işadamları, eşleri , çocukları ve arkadaşları üzerinde yaptığı etki aracılığıyla dikkatle incelediği zarif, açık saçık kısa hikayeleriyle ün yapmıştır. Cheever’ın çok güzel çizilmiş, Çehov’a özgü hikayelerinin gölgesinde, çarpık bir melankoli ve hiç bir zaman yok edilemeyen ama görünüşte ümitsiz bir aşk arzusu ve metafiziksel bir kesinlik pusuda beklemektedir. Bu hikayeleri The Way Some People Live (Bazı İnsanların Yaşadığı Gibi, 1943), The Housebreaker of Shady Hill (Shady Hill’in Ev Hırsızı, 1958), Some People, Places and Things That Will Not Appear in My Next Novel (Bir Sonraki Romanımda Olmayacak Bazı İnsanlar, Yerler ve Şeyler, 1961), The Brigadier and the Golf Widow (Binbaşı ve Golf Oynayan Dul, 1964), The World of Apples (Elmaların Alemi, 1973) gibi kitaplarda toplanmıştır. Başlıklar karakteristik aldırmazlığını, neşesini ve konuya karşı saygısızlığını ve imayı ortaya çıkartır. Cheever aynı zamanda The Wapshot Scandal (Wapshot Skandalı, 1964), Bullet Park (Kurşun Parkı, 1969),  ve büyük ölçüde otobiyografik olan Falconer (1977) gibi birkaç roman da yayımladı.

John Updike (1932- )

Cheever gibi John Updike da, banliyö ortamı, evcimen temaları, can sıkıntısı ve özlemle dolu olmanın yansımaları, ve özellikle, olayları için seçtiği Massachusetts ve Pennsylvania’da doğu kıyısına yakın kurgusal yerlerle üslup yazarı olarak kabul edilir. Updike en çok Harry "Rabbit" Angstrom adlı bir adamın hayatını, ve onun hayatındaki iniş çıkışlarla Amerikanın on yıllık dönemlerle kırk  yıldaki toplumsal ve siyasi tarihini betimleyen dört tane Rabbit kitabı ile tanınır.  Rabbit, Run (Koş Rabbit, 1960) 1950’lerin aynasıdır ve Angstrom burada gayesiz ve sevgisiz genç bir kocadır.  Rabbit Redux (1971), 1960’ların karşıt-kültürüne ışık tutar ve burada Angstrom henüz açık bir hedef veya bir amaç, ya da sıradanlıktan kaçış için uygulanabilir bir yol bulamamıştır. Rabbit Is Rich (Rabbit Zengindir, 1981) adlı kitapta Harry, Vietnam dönemi yavaş yavaş kaybolurken, 1970’lerin zengin ve kendine dönük manzarası önünde miras yoluyla refaha kavuşmuştur. Rabbit at Rest (Rabbit Dinleniyor, 1990) başlıklı son ciltte1980’lerin ışığında Angstrom’un hayatla ve elde olmayan ölümle barıştığını görürüz. 

Updike’nin diğer romanları arasında The Centaur (1963), Couples (Çiftler, 1968) ve Bech: A Book (Bech: Bir Kitap, 1970) vardır. Bugünkü yazarların arasında üslubu en parlak olanıdır ve kısa hikayeleri bu üslubun çeşitliliğini ve yenilikçiliğini göstermek için ışıldayan örneklerdir. Toplu hikayeleri arasında The Same Door (Aynı Kapı, 1959), The Music School (Müzik Okulu, 1966), Museums and Women (Müzeler ve Kadınlar, 1972), Too Far To Go (Gitmek İçin Çok Uzak, 1979) vardır. Birkaç cilt şiir ve deneme de yazmıştır. 

J. D. Salinger (1919- )

1960’larda olacakların habercisi olan J. D. Salinger, toplumdan uzaklaşma gayretlerinin portrelerini çizer. New York City’de doğdu ve The Catcher in the Rye (Çavdar Tarlasında Çocuklar / Gönülçelen, 1951) adlı romanının basılması ile büyük bir edebi başarıya ulaştı. Bu romanın kahramanı olan 16 yaşındaki duygusal Holden Caulfield, dışarıdaki yetişkinler dünyasına karışmak için seçkin yatılı okulundan kaçar fakat bu dünyanın maddeciliği ve sahteciliğinden ötürü hayal kırıklığına uğrar. 

Ne olacağı sorulduğunda Robert Burns’un bir şiirinden bir alıntı yaparken hata yapar ve "the catcher in the rye" (çavdardaki tutucu) der. Hayalinde, o masumiyetin tek koruyucusu olan beyaz şövalyenin çağdaş versiyonudur. Kocaman bir çavdar tarlası hayal eder ve çavdarlar o kadar uzundur ki oyun oynayan bir ufak çocuklar koşarken nereye gittiklerini göremezler. O tarladaki tek büyüktür. “Saçma sapan bir uçurumun kenarında duruyorum. Yapmam gereken, uçurumdan aşağı düşmemeleri için kenara yaklaşanları yakalamak.”Uçurumdan düşmek çocukluğun ve özellikle cinsel  masumiyetin kaybı ile eştir, bu da o devrin ısrarla tekrarlanan temasıdır. Bu içine kapanık, iyi yazarın diğer eserleri arasında Nine Stories (Dokuz Öykü, 1953), Franny and Zooey (Franny ve Zooey, 1961), ve The New Yorker’dan toplanmış hikayeleri içeren Raise High the Roof-Beam, Carpenters (Yükseltin Tavan Kirişini Ustalar, 1963) vardır. New Hampshire’da yaşayan Salinger, 1965’te yayımlanan tek bir hikayeden beri Amerikan edebiyat sahnesinde görünmemiştir. 

Jack Kerouac (1922-1969)

Fakir düşen bir Fransız-Kanadalı ailenin oğlu olan Jack Kerouac da orta sınıf yaşantısının değerlerini sorgulamıştır. New York City’deki Columbia Üniversitesi öğrenciyken “Beat” edebiyatının yeraltı dünyası üyeleriyle tanıştı. Güneyli romancı Thomas Wolfe’un aslından uzak otobiyografik eserlerinden çok etkilenmişti. 

Kerouac’ın en tanınmış eseri olan On the Road (Yalnız Gezgin, 1957), Amerikanın her tarafında dolaşarak komün hayatı ve güzellikleri içeren idealist bir rüya peşindeki "beatnik"leri anlatır. The Dharma Bums  (Dharma Serserileri, 1958) gezginci karşıt-kültür aydınları ve onların Zen Budizimine olan büyük tutkuları üzerinde odaklanır. Kerouac aynı zamanda Mexico City Blues (1959) adlı bir şiir kitabı ve yaşamının deneyimsel romancı William Burroughs ve şair Allen Ginsberg gibi beatniklerle birlikte geçen dönemini de kaleme aldı.

ÇALKANTILI AMA YARATICI 1960’LAR

1950’lerin temelinde yatan uzaklaşma ve stres 1960’larda Amerika Birleşik Devletleri'nde Vatandaşlık Hakları Hareketi, feminizm, savaş karşıtı gösteriler, azınlık eylemciliği, ve Amerikan toplumunda hala etkileri görülmekte olan bir karşıt kültür ile su yüzüne çıktı. Dönemin dikkat çekici politik ve toplumsal çalışmaları arasında vatandaşlık hakları lideri Dr. Martin Luther King’in söylevlerini, feminist lider Betty Friedan’ın ilk yazılarını (The Feminine Mystique, 1963) ve Norman Mailer'ın The Armies of the Night (Gece Orduları, 1968) adlı 1967’de gerçekleştirilen savaş karşıtı bir yürüyüşü anlatan yazısını sayabiliriz.

Kurgu ve gerçek, roman ve gazete röportajları arasında bugüne kadar süregelen çizginin netliğini kaybetmesi 1960’lara damgasını vurmuştur. Breakfast at Tiffany's (Tiffany’de Kahvaltı, 1958) gibi eserlerle okuyucuları büyüleyen 1940’ların ve 1950’lerin sonlarının yaramaz çocuğu romancı Truman Capote, In Cold Blood (Soğukkanlılıkla, 1966) adlı, Amerikanın ortalarında korkunç bir toplu cinayetin insanın kanını donduran analizini yapan ve detektif kurgu romanı gibi okunan bir eserle okuyucularını şoke etmiştir. Aynı zamanda “Yeni Gazetecilik” ortaya çıktı. Bu teknik, ciltler dolusu kurgu olmayan, gazetecilikle kurgu tekniklerini birleştiren, veya çoğu kez gerçeklerle oynayarak ve yeniden kurarak verilen haberin dramasını ve güncelliğini arttıran bir üsluptur. Tom Wolfe’un The Electric Kool-Aid Acid Test (Elektrikli Kool-Aid Asit Testi, 1968) romancı Ken Kesey’nin karşıt kültür yolculuk tutkusunun maskaralıklarını anlattı, Radical Chic and Mau-Mauing the Flak Catchers (Radikal Şıklık ve Karşıtları Yakalayanları Mau-Maulamak, 1970) solcu eylemciliğinin bir çok yönüyle dalga geçmiştir. Wolfe daha sonra Birleşik Devletler uzay programının ilk dönemi hakkında çok canlı ve derinlemesine bir tarihçesi olan The Right Stuff (Apollo 13, 1979), ve 1980’lerdeki Amerikan toplumunun panoramik bir portresi olan The Bonfire of the Vanities (Boş Şeylerin için Yakılan Şenlik Ateşi, 1987) adlı eserleri yazmıştır. 

Edebiyat, 1960’lar ilerledikçe devrin çalkantılarıyla doldu. Birkaç yazarda kendini fabulizm (hayal unsuruna dayanan hikayeler yazmak) olarak gösteren, ironik, gülünç bir görüş ortaya çıktı. Ken Kesey’in kasvetli ama gülünç One Flew Over the Cuckoo's Nest (Guguk Kuşu, 1962) romanı koğuş görevlilerinin hastalardan daha sorunlu olduğu bir akıl hastanesinde geçer. Richard Brautigan'ın garip, fantastik eseri Trout Fishing in America (Amerika’da Alabalık Avı, 1967) bu görüşün örnekleri arasında sayılabilir. Gülünç ve fantastik, Thomas Pynchon'un paranoyak, göz alıcı V (1963) ve The Crying of Lot 49 (Lot 49’un Ağlaması, 1966), John Barth'ın Giles Goat-Boy (Keçi Güden Giles, 1966), ve Donald Barthelme’in grotesk kısa öykülerinin toplandığı 1964’te yayımlanan Come Back, Dr.  Caligari (Dr.  Caligari, Geri Gel,1964) gibi eserlerde yarı gülünç, yarı metafiziksel yeni bir tarza yol açtı. 

Edward Albee, farklı bir yönde, dramada, Who's Afraid of Virginia Woolf? (Kim Korkar Hain Kurttan?, 1962), A Delicate Balance (Nazik Bir Denge, 1966), ve Seascape (Deniz Manzarası, 1975) gibi kendi ruhunu arayışını ve paradoksal yaklaşımını yansıtan, geleneksel olmayan bir dizi psikolojik eser üretti.

Aynı zamanda, bu on yıl, kırk yaşlarında edebi bir yetenek olan, doktorluk eğitimi almış ve güneyin efendiliğinin örneği Walker Percy’nin geç kalmış ününe tanık oldu. Percy, kendi bölgesini, bir dizi romanda üstünde ilginç psikolojik dramaların oynatılacağı bir duvar halısı gibi kullandı. The Moviegoer (Sinema İzleyicisi, 1962) and The Last Gentleman (Son Beyefendi, 1966) en beğenilen kitaplarındandır.

Thomas Pynchon (1937- )

Ortada görülmekten kaçan, gizemli bir insan olan Thomas Pynchon, New York’ta doğdu ve 1958’de Cornell Üniversitesinden mezun oldu. Belki de orada Vladimir Nabokov’un etkisi altına girdi. Hiç kuşkusuz yenilikçi fantezileri Nabokov’dan gelebilecek çeviri için ipuçları, oyunlar ve kodlardan oluşan temaları kullanır. Pynchon'un esnek tonu paranoyayı şiire dönüştürebilir.

Pynchon'un bütün hikaye ve romanları benzer biçimde yapılandırılmıştır. Büyük bir gizli plan karakterlerin en az birisi tarafından bilinmez ve sonra ona kaosu düzene sokmak ve dünyayı deşifre etmek görevi verilir. Tam olarak geleneksel sanatçının işi olan bu proje, okuyucuya da aksettirilir ve okuyucu, izleyip ipuçlarını ve anlamları bulmaya çalışmalıdır. Bu paranoit görüş kıtalar boyunca ve zaman içine de yayılır, çünkü Pynchon entropi (herhangi bir sistemin evrenle birlikte düzensizlik ve etkisizliğe doğru olan eğilimi) metaforunu, yani evrenin giderek yavaşlamasını kullanır. Popüler kültürden, özellikle bilimkurgu ve dedektif kurgudan ustaca faydalanmış olduğu eserlerinde çok açık görülür.

Pynchon'un eseri V, Benny Profane adlı boş boş gezen ve çeşitli garip işerle uğraşan başarısız bir karakterin ve onun tam karşıtı olan, V (değişerek Venus, Virgin [bakire], Void [boş]) adlı gizemli bir  kadın casusu arayan eğitimli Herbert Stencil’in etrafında gevşek bir biçimde yapılandırılmıştır. Kısa bir eser olan The Crying of Lot 49, Birleşik Devletler Posta Hizmetleri ile bağlantılı gizli bir sistemi anlatır. Gravity's Rainbow (Yerçekiminin Gökkuşağı, 1973) İkinci Dünya Savaşı'nda Londra’da geçer ve şehrin üzerine bombalar düşerken, Nazileri ve diğer gizlenmiş tiplerin aranmasını gülünç ama simgesel bir biçimde anlatır. Eserlerindeki şiddet, mizah, ve yenilik yeteneği, Pynchon’u  karşı konulamaz bir biçimde 1960’lara bağlar.

John Barth (1930- )

Maryland’li olan John Barth, hikayeden çok hikayenin anlatımıyla ilgilidir. Ancak Pynchon okuyucuyu yanlış yollar ve dedektif romanlarından çıkma olası ipuçları ile yanıltırken, Barth izleyicisini bir lunaparktaki şaka evinde bir yığın yanıltıcı ayna arasında, bazı özellikleri abartıp, diğerlerini azaltarak baştan çıkartır. Sürekli olarak yazma ve okuma sürecine göndermeler yapan 14 öyküden oluşan Lost in the Funhouse (Şaka Evinde Kayboldu, 1968) adlı eserin yazarı olan Barth için, gerçekçilik düşmandır. Barth’ın niyeti okuyucuyu okuma ve yazma eyleminin yapay doğasına karşı uyarmak, ve okuyucunun sanki gerçekmiş gibi hikayeye kendini kaptırmasını önlemektir. Gerçekçilik yanılsamasını yok etmek için Barth bir dönüşlü düzen zırhı kullanarak izleyicisine okuduğunu hatırlatır. 

Barth ilk eserleri Bellow gibi sorgulayıcı ve varoluşçuydu ve 1950’nin kaçış, gezinme gibi temalarını kullanmaktaydı. The Floating Opera (Yüzen Opera, 1956) adlı eserde bir adam intihar eder. The End of the Road (Yolun Sonu, 1958) karmaşık bir aşk ilişkisini anlatır. 1960’lardaki eserleri daha çok gülünç ve daha az gerçekçi oldu. The Sot-Weed Factor (Ayyaş Otu Unsuru, 1960) 18’inci yüzyılın “picaresque” (külhanbeyleri veya sabıkalılar arasında geçen) tarzını gülünç bir biçimde taklit eder. Giles Goat-Boy (Keçi Güden Giles, 1966) ise dünyayı bir üniversite gibi gören bir parodidir. Chimera (1972) Yunan mitolojisine ait hikayeleri yeniden anlatır, ve Letters (Mektuplar, 1979) Norman Mailer’ın The Armies of the Night’da yaptığı gibi Barth’ı karakterlerden birisi olarak kullanır. Sabbatical: A Romance (Ücretli İzin: Bir Aşk Hikayesi, 1982), adlı eserinde Barth kurguda popüler olan casus motifini kullanır. Bu, kolejde profesör olan bir kadın ve emekli bir gizli ajanken sonradan romancı olan kocasının hikayesidir.

Norman Mailer (1923- )

Üslubunu ve konularını bir çok defa değiştirebilen Norman Mailer, genellikle son on yılları temsil eden bir yazar sayılır. Deneyim arzusu, enerjik üslubu, ve halkın önündeki dramatik kişiliğiyle Ernest Hemingway’in yolunda yürümektedir. Fikirleri cesur ve yenilikçidir. Barth gibi bir yazarın tam tersidir çünkü Barth için konu, onu ele alış biçimi kadar önem taşımaz. Görünmez Pynchon’un tersine Mailer sürekli olarak dikkat çekmeye çalışır ve bekler. Romancı, denemeci, bazen politikacı, edebi eylemci, ve ara sıra sinema oyuncusu olarak hep sahnededir. 1968 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi'nin incelemesi olan Miami and the Siege of Chicago (Miami ve Chıcago’nun Kuşatılması, 1968), ve ölüme mahkum edilen bir katilin zorlayıcı araştırması olan The Executioner's Song (Celladın Şarkısı, 1979) gibi “Yeni Gazetecilik” eserlerinden sonra roman yazmaya dönmüştür. Bu hırslı, ağır romanlarının arasında Mısır’ın antik çağlarında geçen Ancient Evenings (Antik Geceler, 1983), ve Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) etrafında dönen Harlot's Ghost (Harlot’un Hayaleti, 1992) vardır.

1970’LER VE 1980’LER: YENİ YÖNLER

1970’lerin ortasına gelindiğinde bir birleştirme dönemi başladı. Vietnam anlaşmazlığı sona ermişti, bunu hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıması ve Amerika'nın İki Yüzüncü Yıldönümü kutlamaları izledi. Hemen ardından, 1980’ler ve “Ben On Yılı” çıkageldi ve insanlar daha geniş sosyal konular yerine daha kişisel kaygılar üzerinde odaklanma eğilimi içine girdiler.

Edebiyatta eski akımlar devam etti ama salt deneyim arkasındaki itici güç azaldı. Yeni romancılardan John Gardner, John Irving (The World According to Garp [Garp’ın Dünyası], 1978), Paul Theroux (The Mosquito Coast [Sivrisinek Sahili], 1982), William Kennedy (Ironweed, 1983), ve Alice Walker (The Color Purple [Mor Renk], 1982) acıklı insan dramalarını betimleyen, üslup açısından çok parlak romanlarla ortaya çıktılar. Gerçekçilikle bağlantılı olarak eserin geçtiği zaman ve çevre, karakter, ve tema kaygısı geri geldi. 1960’larda deneyimci yazarlar tarafından terk edilen gerçekçilik çoğu kez John Gardner'ın October Light (Ekim Işığı, 1976) adlı romanında olduğu gibi roman içinde roman diyebileceğimiz cüretkar bir yapılanma veya Alice Walker'ın The Color Purple adlı romanındaki gibi siyah Amerikalı diyalekti ile yavaş yavaş geri geldi. Azınlık edebiyatı gelişmeye başladı. Drama gerçekçilikten daha sinematik, kinetik tekniklere döndü. Bir yandan da “Ben On Yılı” Jay McInerny (Bright Lights, Big City, [Parlak Işıklar, Büyük Şehir] 1984), Bret Easton Ellis (Less Than Zero, [Sıfırdan Az], 1985), ve Tama Janowitz (Slaves of New York [New York Köleleri], 1986)) gibi fazla atılgan yeni yeteneklerde kendini gösterdi.

John Gardner (1933-1982)

New York eyaletinde yaşayan çiftçi bir aileden gelen John Gardner, bir motosiklet kazasında ölene kadar edebiyat alanında etik değerlerin en önemli sözcüsü olmuştur. Orta Çağ üzerinde uzmanlaşmış bir İngilizce profesörüydü. En sevilen romanı olan Grendel (1971), Beowulf adlı eski İngiliz efsanesini, canavarın varoluşçuluk bakış açısından, yeniden anlatır. Kısa, canlı, ve çoğu zaman gülünç olan roman, baş kahramanı kendi kendini yok eden ümitsizlik ve kinizm (ahlakı hor görme) ile dolduran varoluşçuluğa karşı ince bir zeka ürünü bir görüştür.

Verimli ve sevilen bir romancı olan Gardner gerçekçi bir yaklaşım kullanmış ama insanca bir durumdaki gerçeği ortaya çıkarmak için zaman içinde geri dönüşler, hikaye içinde hikayeler, eski mitleri yeniden anlatmak, ve karşıt hikayeler gibi yenilikçi teknikler de uygulamıştır. Kuvvetli yönleri nitelendirme (özellikle sıradan insanlar hakkında çizdiği sıcakkanlı portreler) ve renkli üslubudur. Başlıca eserleri arasında The Resurrection (Yeniden Doğuş, 1966), The Sunlight Dialogues (Güneş Işığı Diyalogları, 1972), Nickel Mountain (Nikel Dağı, 1973), October Light (Ekim Işığı, 1976), and Mickelson's Ghosts (Mickelson’un Hayaletleri, 1982) vardır.

Gardner’in kurgusal düzenleri arkadaşlık, görev ve aile yükümlülüklerinin iyileştirici kuvvetini hatırlatır ve bu bağlamda Gardner tamamen geleneksel ve tutucu bir yazardı. Bazı değerler ve davranışların yaşamı doyurduğunu göstermek için çabaladı. On Moral Fiction (Ahlaksal Roman Üzerine, 1978) adlı kitabı, boş teknik yeniliklerle göz kamaştıran romanlar yerine, etik değerler taşıyan romanların gerekli olduğunu anlatır. Gardner, önemli ve hayatta olan yazarları lafını sakınmadan etik kaygılar yansıtmadıkları için eleştirdiğinden bu kitap kızgınlık yarattı.

Toni Morrison (1931- )

Afrikalı-Amerikalı romancı Toni Morrison dindar bir ailenin çocuğu olarak Ohio’da doğdu. Washington, D.C.’deki Howard Üniversitesi'ne devam etti ve Washington’un büyük yayınevlerinden birinde baş editör ve değişik üniversitelerde tanınmış bir profesör olarak çalıştı.

Morrison’un zengin dokulu romanları ona uluslararası şöhreti getirmiştir. Zorlayıcı, çok canlı romanlarında siyahların karmaşık kimliklerini evrensel bir üslupla ele alır. İlk dönem eserlerinden The Bluest Eye (En Mavi Göz, 1970) adlı romanında iradesi kuvvetli, siyah bir kız olan, ağzı bozuk babasına rağmen ayakta kalabilen, Pecola Breedlove’ın hikayesini anlatır. Pecola koyu renk gözlerinin büyülü bir şekilde bir şekilde mavileştiğine ve bunun kendisini sevilebilir kılacağına inanır. Morrison bu roman aracılığıyla yazar olarak kendi kimliğini yarattığını söylemişti: “Ben Pecola idim, Claudia idim, herkestim. ”

Sula (1973), iki kadının sağlam dostluğunu anlatır. Morrison Afrikalı-Amerikalı kadınları basmakalıp sınıflandırmak yerine, benzersiz, tamamen kendilerine özgü  karakterler olarak betimler. Morrison’un yazdığı Song of Solomon (Solomon’un Şarkısı, 1977) birkaç ödül almıştır. Siyah bir adam olan Milkman Dead ile onun ailesiyle ve toplumla olan karmaşık ilişkilerini anlatır. Tar Baby (Katran Bebek, 1981) siyahlarla beyazların ilişkisini ele alır. Beloved (Sevilen, 1987) köle olarak yaşamalarına izin vermektense çocuklarını öldüren bir kadının yürek ezici hikayesidir. Boğazını kesen annesi ile yaşamak için tekrar dünyaya dönen Beloved adında esrarlı bir kişiyi anlatmak için sihirli gerçekçiliğin rüyamsı tekniklerini kullanır.

Morrison eserlerinin her ne kadar özümsenmiş sanat eserleri olsalar da politik anlamlar da taşıdıklarını hatırlatır ve: “Ben hayal gücümün bir takım özel çalışmalarıyla ilgilenmiyorum. . . evet, eser politik olmalıdır.” Morrison 1993 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

Alice Walker (1944- )

Georgia’nın kırsal bölgesinde ortakçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Afrikalı-Amerikalı Alice Walker, Sarah Lawrence Koleji'nden mezun oldu. Oradaki öğretmenlerinden birisi kendini politikaya adamış olan kadın şair Muriel Rukeyser’di. Çalışmaları üzerinde etkili olan diğer yazarlar ise Flannery O'Connor ve Zora Neale Hurston’dur. 

Kendisini “kadıncı” bir yazar olarak tanımlayan Walker, uzun zamandan beri feminizmle bağlantılıdır ve siyahların varlığını kadın bakış açısıyla sunar. Toni Morrison, Jamaica Kincaid, Toni Cade Bambara ve diğer çağdaş başarılı siyah romancılar gibi Walker arttırılmış ve lirik bir gerçekçilik kullanarak erişilebilen ve inandırıcı insanların düşerine ve başarısızlıklarına odaklanır. Eserleri, insan hayatında saygınlık arayışı üstünde durur. Çok iyi bir üslupçu olarak, eserleri, özellikle mektup ağzıyla yazılmış romanı olan The Color Purple (Mor Renk), eğitmek amacındadır. Bu noktada, taşlamaları toplumsal sorunları ve ırkçı konuları açığa çıkartmak isteyen siyah Amerikalı yazar, Ishmael Reed’e benzer.

Walker’ın The Color Purple’ı fakir ve siyah iki kız kardeşin, yıllarca ayrı kalmalarına karşın süren sevgilerinin hikayesiyle birlikte, bu hikayeyle iç içe geçmiş ve aynı dönemde, utangaç, çirkin ve eğitimsiz kardeşin bir kadın arkadaşının desteğiyle kendi iç gücünü keşfetmesinin hikayesini anlatır. Kadınların birbirlerine verdiği destek teması Maya Angelou'nun I Know Why the Caged Bird Sings (Kafesteki Kuşun Neden Şarkı Söylediğini Biliyorum, 1970) başlıklı, ana-kız arasındaki bağı ve Adrienne Rich gibi beyaz feministlerin eserlerini anlatan otobiyografisini hatırlatır. The Color Purple erkeklerin aslında kadınların gereksinimlerinin ve kadın gerçeğinin farkında olmadığını betimler. 

1980’lerin sonu ve 1990’ların başı azınlık eserlerinin Amerikan edebi peyzajının başlıca parçalarından biri haline gelmesine tanıklık etti. Bu dramada olduğu kadar düz yazıda da geçerlidir. Yazmağa ve 20’nci yüzyılın siyah deneyimini konu alan (Pulitzer ödülü kazanmış olan Fences [Çitler], 1986 ve The Piano Lesson [Piyano Dersi], 1989 dahil),  bir dizi oyununu sahnede görmeye devam eden August Wilson, romancılar Alice Walker, John Edgar Wideman, ve Toni Morrison’un yanında yer alır. 

Asyalı-Amerikalılar da sahnede yerlerini almaya başladılar. Maxine Hong Kingston (The Woman Warrior [Kadın Savaşçı], 1976), aralarında Amy Tan da olan diğer Asyalı-Amerikalı hemcinslerine de bir yer hazırlamıştır. Amy Tan’ın İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika’ya aktarılan Çin yaşantısını anlatan parlak ışıltılı romanları (The Joy Luck Club [Neşe Talih Kulübü], 1989, ve The Kitchen God's Wife [Mutfak Tanrısının Karısı], 1991) okuyucuları tarafından çok tutulmuştur. Çinli göçmenlerin California doğumlu oğlu olan David Henry Hwang, F.O.B.  (1981) ve M.  Butterfly (1986) gibi oyunlarıyla drama alanında isim yapmıştır. 

Edebi ufukta görünen diğerlerine göre yeni bir grup, aralarında The Mambo Kings Play Songs of Love (Mambo Kralı Aşk Şarkıları Çalar, 1989) adlı eserin yazarı olan Pulitzer Ödüllü romancı, Küba doğumlu Oscar Hijuelos; kısa hikaye yazarı Sandra Cisneros (Women Hollering Creek and Other Stories, [Kadınların Bağrıştığı Dere ve Diğer Hikayeler], 1991); ve, çoğu Birleşik Devletler'in batısında olmak üzere, 300,000 kopya satan Bless Me, Ultima (Beni Kutsa, Ultima, 1972) adlı eserin yazarı olan Rudolfo Anaya’nın bulunduğu İspanyol-Amerikalılardır.

YENİ BÖLGESELCİLİK

Amerikan edebiyatında bölgesel gelenek konusunda yeni olan hiçbir şey yoktur. Yerli Amerikalı efsaneleri kadar eski, James Fenimore Cooper ve Bret Harte’ın eserleri kadar çağrışımcı, William Faulkner’ın romanları ve Tennessee Williams’ın oyunları kadar gür seslidir.  Kentsel kurgunun bölgeselciliğin bir biçimi olduğunu düşünmediğimiz sürece, ki belki de doğrusu budur, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde bir süre için, gelenek sanki gölgeler arasında kayboldu. Bununla birlikte, aşağı yukarı son on yıldır bölgeselcilik Amerikan edebiyatında zafer dolu bir geri dönüş yapmakta ve okuyucunun zaman ve insanlık duygusu kadar bir yer duygusu da kazanmasını sağlamaktadır. Dedektif hikayeleri gibi popüler kurguda da klasik edebiyat, yani roman, kısa hikayeler ve drama kadar baskın olmaktadır.

Bu olanların çeşitli olası nedenleri vardır. Birincisi, Amerika’daki bütün sanat dalları son kuşak tarafından merkezden uzaklaştırılmıştır.  Tiyatro, müzik ve dans Birleşik Devletler'in büyük şehirlerinden olan New York ve Chicago’da olduğu kadar, güney, güneybatı ve kuzeybatı şehirlerinde de gelişebilmektedir. Film şirketleri filmlerini Birleşik Devletler'in her tarafında sayısız yerde çekmektedir. Bu edebiyat için de aynen geçerlidir. Kurgu üzerine yoğunlaşan daha küçük yayınevleri New York City’nin “yayıncılar sokağı” dışında da iyi gelişmektedir. Ülkenin her yerindeki kolej kampüslerinde edebiyat dersleri gibi, yazarların çalışma atölyeleri ve konferansları her zamankinden daha çok rağbettedir. Yeni yeteneklerin her tarafta ortaya çıkmasında şaşılacak bir şey yoktur. Gerekli olan tek şey kalem, kağıt ve görüştür.

Yeni bölgeselciliğin en sevindirici yanı yaygınlığı ve çeşitliliğidir. Amerika’yı doğudan batıya kadar kapsar. Kıtalararası edebi tur, orada doğmuş kendi evladı olan bir zamanların gazetecisi William Kennedy’nin ilgi odağı kuzeydoğudaki Albany, New York’ta başlar. Eserleri arasında Ironweed (1983) ve Very Old Bones (Çok Eski Kemikler, 1992) gibi Albany romanları bulunan Kennedy, New York eyaletinin başşehrinin sokaklarında ve barlarında yaşayan insanların yaşamlarını hüzünlü ve çoğu zaman kaba bir biçimde yakalar. 

Verimli yazar, hikayeci, şair ve denemeci olan Joyce Carol Oates da Birleşik Devletlerin kuzeydoğusundan seslenir. Huzursuz eserlerinde, takıntılı karakterlerin grotesk ortamlarında tatmin olmaya çalışması onları felakete sürükler. En iyi eserleri arasında The Wheel of Love (Aşk Çemberi, 1970) ve Where Are You Going, Where Have You Been? (Nereye Gidiyorsun, Neredeydin?, 1974) gibi başlıklar altında toplanmış  hikayeler vardır. Korku romanlarının çoksatar ustası Stephen King’in heyecan dolu, soluksuz okunan eserleri aynı bölgedeki Maine’de geçer.

Kıyıdan aşağı inildiğinde, Baltimore, Maryland civarında, Anne Tyler zayıf ve sessiz bir dille olağanüstü ve çarpıcı karakterler sunar. Dinner at the Homesick Restaurant (Sıla Hasreti Lokantasında Akşam Yemeği, 1982), The Accidental Tourist (Yanlışlıkla Turist, 1985), Breathing Lessons (Nefes Alıp Verme Dersleri, 1988), and Saint Maybe (1991) gibi romanları edebi çevrelerde ve büyük okuyucu kitlesindeki ününün artmasına neden olmuştur. 

Baltimore’dan biraz ötede Amerika’nın başkenti Washington vardır. Baş ilgi alanı politika olan Washington’un pek fark edilmese de kendi edebi geleneği vardır. Hükümetin ve gücün kıyısında veya hemen içinde yaşamı betimleyenler arasında Ward Just bulunmaktadır.  Eski bir uluslararası muhabir olan Just, ve gazeteciler, politikacılar, diplomatlar, ve askerler gibi en iyi tanıdığı dünya hakkında yazarak ikinci bir meslek edinmiştir. 1960’ların başında John F. Kennedy’nin başkanlığı süresince ve sonrasında Washington’daki bir haber adamını inceleyen Nicholson at Large (Büyük Ölçüde Nicholson, 1975); Vietnam döneminde Washington’un görüntüsü olan In the City of Fear (Korkuların Şehrinde,1982); ve Chicago’lu bir politikacıya ve onun Birleşik Devletler Senatosu'na yükselişine ciddi bir bakış olan Jack Gance (1989) Just’ın daha etkileyici eserlerindendir.  Susan Richards Shreve'nin Children of Power (Gücün Çocukları, 1979) adlı romanı, hükümet görevlilerinin çocukları olan bir grup kız ve erkek çocuğunun özel yaşamlarını değerlendirirken, Maryland’li  popüler bir romancı olan Tom Clancy, Washington’un politik-askeri ortamını bir dizi epik korku hikayelerinin ateşleme platformu olarak kullanır. 

Güneye doğru gidersek, Reynolds Price ve Jill McCorkle’a rastlarız. Tyler’ın yol göstericisi olan Price, 1970’lerde bir eleştirmen tarafından “güneyli-yazar-yerli” olarak modası geçmiş bir konumda tanımlanmıştır. İlk defa A Long and Happy Life (Uzun ve Mutlu Bir Yaşam, 1962), adlı North Carolina’nın doğusundaki insanlar ve toprakları ve özellikle Rosacoke Mustian adındaki genç bir kadını ele alan romanıyla dikkat çekmiştir. Sonraki yıllarda bu kadın kahramanla ilgili hikayeler yazmaya devam etti, sonra bir süre farklı temalara odaklandıktan sonra çok beğenilen ve birinci şahıs ağzından yazılan tek romanı olan Kate Vaiden (1986)'de tekrar bir kadına odaklandı. Price’ın en son romanı Blue Calhoun (Mavi Calhoun, 1992), tutkulu ve lanetli bir aşkın on yıllarca süren aile hayatındaki etkisini araştırır.

1958’de doğan ve böylece yeni bir kuşağı temsil eden McCorkle’ın, North Carolina’nın küçük kasabalarında geçen romanları ve kısa hikayeleri, (The Cheer Leader, [Amigo], 1984), gençlerin gizemini; (Tending to Virginia [Virginia’ya Bakmak], 1987), kuşaklar arasındaki bağlantıyı; ve (Crash Diet, [Sıkı Rejim], 1992) çağdaş güneyli kadının ona özgü duyarlığını araştırmaya adanmıştır.

Aynı bölgede Pat Conroy vardır. South Carolina’da yetişmesi ve küfürbaz ve zorba babasını anlattığı kavrayıcı otobiyografik romanları (The Great Santini, [Büyük Santini], 1976; The Prince of Tides, [Dalgaların Prensi], 1986) South Carolina’daki aşağı bölgelerin doğal güzelliklerin uyandırdığı duygularla doludur. Yıllarca Memphis, Tennessee’de yaşayan ve  Mississippi yerlisi olan Shelby Foote , güneyin eski bir tarihçisidir. Güneyin tarihleri ve kurguları Amerikan İç Savaşı'yla ilgili başarılı bir televizyon dizinde kamera karşısında rol almasına yol açmıştır.

Amerika’nın orta bölgesi zengin bir yazı yazma yeteneği ortaya koyar. Aralarında Iowa Üniversitesi'nde yazı yazma dersleri veren Jane Smiley vardır. Smiley A Thousand Acres (Bin Dönüm, 1991) ile 1992 Pulitzer Ödülü'nü aldı. Bu eserinde Shakespeare'in Kral Lear’ını Birleşik Devletler'in orta batıdaki bir çiftliğine taşır ve yaşlı bir çiftçinin topraklarını üç kızı arasında paylaştırmaya karar verince ortaya saçılan acı aile kavgalarının kronolojisini yazar.

Teksas’lı tarihçi Larry McMurtry kendi eyaletini, yok olmuş 19’uncu yüzyıl Batı'sından (Lonesome Dove, [Yalnız Güvercin], 1985; Anything For Billy, [Bill İçin Herşey], 1988); savaş sonrası dönemin yok olacak küçük kasabalarına  (The Last Picture Show, [Son Fotoğraf Sergisi], 1966) kadar farklı zaman dilimlerinde ve duyarlığında ele alır. 

Cormac McCarthy, Amerika'nın güneybatısındaki çöllerde yaptığı araştırma gezileri, Blood Meridian (Kan Meridyeni, 1985), All The Pretty Horses (Bütün Güzel Atlar, 1992), and The Crossing (Geçit, 1994) gibi romanlarını betimler. McCarthy, dünyadan elini eteğini çekmiş, hayal gücü son derece gelişmiş, Amerikan edebiyat sahnesinde yerini yeni yeni almaya başlamıştır. Güneyli Gotik geleneğinin gerçek veliahdı olarak düşünülen McCarthy, insanın vahşiliği ve belirsizliği kadar arazinin de vahşiliğine kapılmıştır. 

Yerli Amerikalı yazar Leslie Marmon Silko'nun memleketi olan New Mexico’nun çarpıcı manzarasına yerleştirilen ve eleştirmenlerin çok beğendiği Ceremony (Tören, 1977) adlı eseri geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. N.Scott Momaday'in şiirsel The Way to Rainy Mountain (Yağmur Dağlarına Giden Yol, 1969) adlı eserinde olduğu gibi Yerli Amerikalıların iyileştirme ayinleri üzerine yapılandırılmış bir “chant” romanıdır. Silo’nun romanı The Almanac of the Dead (Ölülerin Almanağı, 1991) antik kabile göçlerinden günümüzdeki uyuşturucu satıcılarına ve toprağı kötü kullanarak kar eden çürümüş emlakçılara kadar güneybatının bir  panaromasını betimler. Çoksatar dedektif yazarı Tony Hillerman, Santa Fe, New Mexico’ da yaşar ve o da Birleşik Devletler'in güneybatısındaki toprakları ele alır ve iki tane mütevazı, çalışkan Navajo polisini baş kahramanları olarak işler.

Daha kuzeyde Montana’da şair James Welch Amerikan Yerlilerinin fakirlik ve alkolizmin kol gezdiği zor rezervasyon hayatından bir anlam çıkarabilmek için verdikleri uğraşı, Winter in the Blood (Kanlı Kış, 1974), The Death of Jim Loney (Jim Loney’in Ölümü, 1979), Fools Crow (Aptallar Öter, 1986), ve The Indian Lawyer (Kızılderili Avukat, 1990) gibi kısa ve neredeyse kusursuz romanlarında ayrıntılı bir biçimde anlatır. Bir başka Montana’lı Thomas McGuane Ninety-Two in the Shade (Gölgede Doksan İki, 1973) and Keep the Change (Üstü Kalsın, 1989) gibi son derece erkeksi odaklandırılmış romanlarında hep köksüzlük içinde kökleri düşler. Yarı Chippewa Kızılderilisi olan Louise Erdrich, komşu eyalet olan Kuzey Dakota’da geçen bir dizi güçlü roman yazmıştır. Love Medicine (Aşk İksiri, 1984) gibi eserlerinde, işlevsiz rezervasyon ailelerinin birbirine karışmış hayatlarını stoisizm ve mizahın acı bir karışımıyla yakalar.

Uzun bir zamandır Uzak Batı'yı iki yazar örneklemiştir. Bunlardan birisi merhum Wallace Stegner’dir. Stegner 1909’da Ortabatı'da doğmuş, 1993’te bir otomobil kazasında ölmüştür. Stegner yaşamının büyük bir kısmını Batı'da çeşitli yerlerde geçirdi ve moda olmadan önce bile bölgesel bir bakış edindi. İlk önemli eseri olan The Big Rock Candy Mountain (Büyük Kaya Şeker Dağı, 1943) batı sınırı kaybolurken, batının sunduğu görüntüsüyle Amerikan rüyasına kapılmış bir ailenin tarihini anlatır. Roman Amerika’yı bir baştan öbürüne Minnesota’dan Washington eyaletine kadar geçer ve Stegner’in dediği gibi: “bütün ulusu imkansız güzelliğiyle batıya doğru çeken yer”le ilgilidir. 1971’de Pulitzer Ödülü'nü kazanan romanı Angle of Repose (Dinlenme Açısı), Eski Batı'dan bir kadın ressam ve yazıcıyı betimlerken, yer kavramının ruhuyla doludur. Gerçekten de, Stegner’i yazar olarak gücü batı yaşantısının kabalığını çağrıştırmanın yanı sıra, nitelikselleştirmeydi.

Joan Didion romancı olduğu kadar gazetecidir. Akıl gözü son senelerde en uzaklara kadar dolaşmıştır. Kurgu olmayan parçalarını topladığı 1968 tarihli Slouching Toward Bethlehem (Bethlehem’e Doğru Yürüyüş) ve Hollywood’un amaçsızlığını anlatan keskin ve şok eden romanı Play It As It Lays (Onu Yattığı Gibi Oyna, 1970) günümüzdeki Kaliforniya’yı meşhur etti.

1990’ların başlarında kültürel manzaranın daha verimli sanatsal bölgelerinden olan Kuzeybatı Pasifik, diğerlerinin yanı sıra, harika bir kısa kurgu yazarı olan Raymond Carver’ı çıkartmıştır. Carver 1988’de 50 yaşındayken, edebi sahnede tam yerini bulduğu sırada trajik bir biçimde öldü. Bölgesinde yaşayanlardan işçi sınıfının düşünce yapısını What We Talk About When We Talk About Love (Aşktan Söz Ettiğimizde, 1974) ve Where I'm Calling From (Aradığım Yer, 1986) gibi toplu hikayelerde yansıtırken, onları hala büyük ölçüde bozulmamış olan manzaralı ortamlarının perdesi önüne koyar.

Amerika'nın her tarafında bir şehirden diğerine çağdaş kültürün sığınakları haline gelen, kar amaçlı olmayan kurumsal kumpanyalardan oluşan bölgesel tiyatro akımının başarısı, 1960’ların başından beri sonraki yıllarda tiyatro sahnesinin en ışık saçan imgecilerinden olacak genç dramatistleri beslemiş olmasıdır. Sam Shepard’ın ışıltılı, parçalanmış toplumu ve fırtınalı ilişkileri (Buried Child, [Gömülü Çocuk], 1979; A Lie of the Mind, [Aklın Bir Yalanı], 1985); Chicago’dan David Mamet’in ahlaksız karakterleri ve ruhsal çöküntü yaratan stakato diyalogu (American Buffalo, [Amerikan Buffalosu], 1976; Glengarry Glen Ross, 1982); geleneksel değerlerin orta batı yaşamlarına zorla girmesi ve Lanford Wilson’ın yansıttığı kaygılar (5th of July, [5 Temmuz], 1978; Talley's Folly, [Talley’in Deliliği], 1979); ve Beth Henley’in Güneyli tuhaflıkları (Crimes of the Heart, [Yürek Suçları], 1979) olmasaydı, bugün Amerikan tiyatrosu ve edebiyatı nasıl olurdu insan merak ediyor.

Amerikan edebiyatı sömürge öncesi günlerden günümüze kadar uzayan kıvrımlı bir yol kat etti. Toplum, tarih ve teknolojinin tümünün onun üzerindeki etkisi çarpıcı oldu. Ancak, sonuçta, değişmez bir şey var -- insanlık, bütün aydınlığı ve kötülüğüyle, gelenekleri ve vaatleriyle.

SÖZLÜK

Aydınlanma (Enlightenment): Akıllılık, yardımseverlik ülkülerine ve özgürlük, adalet ve eşitliğin insanın doğal hakları olduğu inancına odaklanmış 18inci yüzyıl akımı.

Ayrılıkçılar (Separatists): 16’ıncı ve 17’inci yüzyıllar arasında reform hareketine katılmaktansa İngiliz Kilisesi'nden ayrılmayı tercih eden bir Püriten mezhebi. Amerika’da ilk yerleşenlerin çoğu ayrılıkçıydı.

Beatnik: 1950’ler ve 1960’ların ilk yıllarında kurulu düzene karşı Jack Kerouac, Allen Ginsberg ve diğerleri ile bağlantılı sanatsal ve edebi başkaldırı. “Beat” kutsallığı (beatification" – ölmüş bir kimsenin Papa tarafından azizlik derecesine çıkartılması) ve acı çekmeyi ("beaten down" - perişan) çağrıştırır.

Boston’lu Brahminler (Boston Brahmins):19’uncu yüzyılda New England yaşayan, sözü geçen ve saygı gören ve zenginler sınıfı değerlerinden olan soyluluk geleneklerini koruyan yazarlar.

Bölgesel yazı (Regional writing): Birleşik Devletler'in bir bölgesine ait adetleri ve peyzajı inceleyen yazı.

Çok kültürlü (Multicultural): Birden fazla etnik ve ırksal alt-kültür arasındaki yaratıcı değiş tokuş.

Çökmüşler (Decadents): Sonlar, çürüme ve yapaylık gibi “yeni yüzyıl” fikirleriyle uğraşan 19’uncu yüzyıl sonu ve 20’nci yüzyıl başındaki başlıca İngiliz ve Fransız “estetik” sanatçıları ve yazarları.

Deizm (Deism): Mucizeler yerine aklı vurgulayan ve biraz Kalvinizm ve dinsel hurafelere tepki olarak ortaya çıkan 18’inci yüzyıl Aydınlatma dini.

Destansı taşlama (Mock-epic): Destansı biçimde yazılmış parodi.

Devrimci Savaş (Revolutionary War): Amerikan sömürgelerinin 1775-1783 arasında Britanya’ya karşı yürüttüğü Bağımsızlık Savaşı.

Dışavurumculuk (Expressionism): İç duygusal durumu anlatabilmek için dış görünüşleri çarpıtan Alman kökenli Birinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan bir sanat akımı.

Doğacılık (Naturalism): 19’uncu yüzyıl sonunda ve 20’nci yüzyıl başında Fransa’da ortaya çıkmış, sosyal sorunları canlı biri biçimde tanımlayan ve insanları kendilerinden daha büyük sosyal ve ekonomik güçlerin kurbanı olarak gören edebi yaklaşım.

Dönüşlü (Reflexive): Kendine yönelik.  Edebi bir eser kendine gönderme yaptığında dönüşlü olur.

Ellipsis: Bir metinden yapısının dilbilgisi açısından doğru olması için konması gereken ama anlamı bozulmadığı için bir veya birden fazla kelimenin çıkartılması.

Eski İskandinavya Dili (Old Norse): Eski İskandinav masallarının dili olan ve hemen hemen çağdaş İzlanda diliyle aynı olan eski zamandan kalma Norveç dili.

Fantezi Kavram (Conceit): Genişletilmiş metafor. İngiltere’de Rönesans dönemindeki metafizik şiirleri ve Amerika’da sömürgeler dönemine ait Anne Bradstreet gibi şairlerin yazdığı şiirleri anlatmak için kullanılan terim. 

Faust: Tanrısal olabilmek için ruhunu şeytana satan edebi karakter; İngiliz Rönesans oyun yazarı Christopher Marlowe (1564-1593) ve Alman Romantik yazar Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) tarafından yazılmış oyunların baş kahramanı.

Feminizm (Feminism):19’uncu yüzyılda ortaya konan, kadınların erkeklerle doğuştan eşit olduğunu ve eşit haklar ve fırsatları hakkettiklerini savunan görüş. Daha yakın zamanda, 1960’ların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayarak bütün dünyaya yayılan sosyal ve siyasal akım.

Gerçeküstücülük (Surrealism): Bilinçdışı izlenimini vermek için mantıksız, rüyamsı şekiller ve olaylar kullanan Avrupa kökenli edebi ve sanatsal akım.

Güney (South): A.B.D.'de Maryland, Virginia, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Kentucky, Tennessee, Louisiana, Mississippi, Alabama, Missouri, Arkansas, Florida, West Virginia, ve Doğu Teksas’ı içine alan bölge.

“Hafif” edebiyat (“Light” literature): Eğlence için yazılmış popüler edebiyat. 

Haksızlıkların Peşine Düşmek (Muckrakers ): İş dünyası ve hükümetteki yozlaşmayı vurgulayarak sosyal reforma yol açan Amerikalı gazeteci ve yazarlar (1900-1912). 

Hartford Wits: Connecticut’taki Yale Üniversitesi'nde 18’inci yüzyıl sonlarında ortaya çıkan yurtsever ama tutucu edebiyat grubu (Connecticut Wits olarak da tanınırlar).

Hece vezni (Syllabic versification): Bir mısradaki hecelerin sayısına dayanan şiir ölçüsü.

Hudibras: İngiliz yazar Samuel Butler (1612-1680) tarafından yazılmış destansı taşlama. Hudibras erken Devrim dönemi hicivcileri tarafından taklit edilmiştir.

İç Savaş (Civil War): Birliğe bağlı kalan kuzey eyaletleri ve birlikten ayrılarak Konfederasyon kuran güney eyaletleri arasındaki savaş (1861-1865).  Kuzeyin zaferi köleliğe son vererek birliği korudu. 

İlahi Takdir (Providence): Yeryüzünde gerçekleşen olaylarla ifade edilen Tanrı buyruğu. Kader vahiy olarak algılanır. 

İmge (Image): Bir cismin veya görünen şeyin somut anlatımı.

İmgeciler (Imagists): 1912 ve 1914 yılları arasında içlerinde Ezra Pound ve Amy Lowell’in de bulunduğu, çoğu Amerikalı şairlerden oluşan, keskin görsel biçimler ve konuşma dili kullanan bir grup.

İroni (Irony): Bir kelime veya cümlenin bilinen anlamı ardında saklı (genellikle aykırı) anlam.

Kalvinizm (Calvinism): Püriten toplumun temeli olan Fransız Protestan kilisesi reformisti John Calvin’in (1509-1564) katı Tanrıbilim öğretisi.  Calvin bütün insanların günahkar olarak doğduğunu ve kişiyi sadece Tanrının (kilisenin değil) merhametinin cehennemden kurtarabileceğini savundu. 

Karakter Yazıları (Character Writing): 17’nci ve 18’inci yüzyıllarda popüler olan ve bir grup veya bir tipi temsil eden edebi karakter skeçleri.

Kendi Kendine Yetme Kitabı (Self-help book): Okuyucularına yaşamlarını kendi çabalarıyla nasıl iyileştirebileceklerini anlatan kitap. 19’uncu yüzyıl ortasından günümüze kadar popüler olmuş bir Amerikan tarzı.

Knickerbocker Okulu (Knickerbocker School): 1800’lerin başlarında İngiliz ve Avrupa’nın edebi üslubunu taklit eden New York şehri kökenli yazarlar.

Köle hikayeleri (Slave narrative): Amerika Birleşik Devletler'deki ilk siyah edebi düzyazıları; Afrikalı-Amerikalıların kölelik altındaki yaşamlarının anlatımı.

Köleliğin Kaldırılması Hareketi (Abolitionism): 1860larda Sivil Savaş'tan önce Kuzey Amerika’da köleliğin kaldırılması için sürdürülen hareket.

Madrabaz (Trickster): Kabilelerin (özellikle Afrikalı-Amerikalıların ve Amerikan Yerlilerinin) halk  hikayelerinde kültürel davranış kurallarını çiğneyen kurnaz karakter; genellikle kültürel kahraman sayılırlar.

McCarthy Dönemi (McCarthy Era): Soğuk Savaş sırasında (1940’ların sonu 1950’lerin başı) A.B.D. Senatörü Joseph McCarthy ve taraftarlarının Komünist Parti üyesi, eski üyesi veya sempatizanı olduğundan kuşkulandıkları kişilerin peşine düştükleri dönem. Çeşitli iş kollarında “kara listeler” oluşturarak – bu işlerde listelerde yar alanların çalışmasını önlemek onun çabaları arasındaydı. Sonunda McCarthy Senato'daki çalışma arkadaşları tarafından dışlandı.

Metafizik şiirl (Metaphysical poetry): 17’nci yüzyılda nükte ve şaşırtıcı şekiller kullanan karmaşık bir İngiliz şiir biçimi.

Milenyializm (Millennialism): Yeni Ahit’te önceden haber verildiği gibi Hazreti İsa’nın Dünyaya dönerek 1000 yıllık barış ve esenliği başlatacağına ilişkin 17’nci yüzyıl Püriten inancı.

Mit / Söylence (Myth): Genellikle tanrılara veya kahramanlara ait efsanevi hikayeler veya bir kültürün ideolojisini anlatan tema.

Modernizm (Modernism): Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelenekler konusunda hayal kırıklığı dile getiren ve yeni teknolojiler ve vizyonlara açık uluslararası kültür akımı.

Motif: Tekrarlanan görüntü, tema veya olay gibi öğe.

Neoklasizm (Neoclassicism): Aydınlanma ile ilişkili, klasik modellerden ilham alan ve akıl, uyumluluk ve  sınırlamayı vurgulayan 18inci yüzyıl sanat akımı.

New England: Günümüzde Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, ve Connecticut’ı içine alan ve erken sanayileşmesi ve entelektüel yaşantısı ile tanınan A.B.D. bölgesi. Geleneksel olarak, açıkgöz, bağımsız, eli sıkı “Kuzeyli” tüccarın evi.

Objectivist: Biçimleri ve günlük konuşma tarzını vurgulayan William Carlos Williams ile ilişkilendirilen 20’nci yüzyıl ortalarına ait şiir akımı.

Orta Sömürgeler (Middle Colonies): Günümüzdeki Atlantik kıyısındaki veya doğudaki A.B.D. eyaletleri – merkezi New York şehri ve Philadelphia olan ticari etkinliklerle tanınan sömürgeler dönemindeki New York, New Jersey, Pennsylvania ve bazen Delaware.

Ortabatı (Midwest): Birleşik Devletler'in Ohio Nehri'nden Kayalık Dağları'na kadar uzanan ve Prairie (ova) ve Great Plains bölgelerini içine alan orta kısmı.

Plains Bölgesi (Plains Region): Birleşik Devletler'in Kayalık Dağları'ndan Prairie’ye kadar uzanan doğuya doğru eğimli orta bölgesi.

Post-modernizm (Post-modernism): 20’nci yüzyılın sonuca bağlanmamış olmak ve kolajla tanımlanan ve medyadan etkilenmiş estetik anlayışı.  Post-modernizm kültürel ve sanatsal formların temelini  kendine yönelik ironi ve popüler kültür ve elektronik teknoloji öğelerini yan yana getirerek sorgular.

Prairie: Birleşik Devletler'in ortabatısındaki düz, çorak çiftlik bölgesi.

Primitivism: Tabiatın kültüre kıyasla daha gerçek ve sağlıklı modeller ürettiğine ilişkin inanış. “Soylu vahşi” miti buna bir örnektir.

Püritenler (Puritans): 17’nci yüzyılda dinsel özgürlükleri için anavatanlarından kaçarak New England bölgesinde yerleşen ve sömürge kuran İngiliz dinsel ve siyasal reformcular.

Reformasyon (Reformation): 15’inci ve 17’nci yüzyıllar arasında kuzey Avrupa’da ortaya çıkarak Katolik'liği düzeltmek isteyen ve sonunda Protestanlığın doğuşuna yol açan siyasal ve dinsel akım.

Romans (Romance): Romantik dönemle ilişkilendirilen duygusal açıdan zengin, sembolik Amerikan romanları.

Romantisizm (Romanticism): Neoklasizm'e karşı tepki. 19’uncu yüzyılın başlarında ortaya çıkan bu akım bireyi, tutkuları ve içsel dünyayı yüceltti.  Güçlü duygular, hayal gücü, sanatsal biçimlerde alışılmış doğruculuktan kurtulma, sosyal geleneklere karşı çıkma.

Saga: Eskiden kalma tarihsel veya efsanevi İskandinav hikayesi.

Salem Cadılarının Yargılanması (Salem Witch Trials): 1692’de Salem, Massachusetts’te büyücülük iddiaları üzerine yapılan yargılamalar. On dokuz kişi asılırken çok sayıda diğerleri de büyücü olduklarını itiraf etmeye veya başkalarını büyücülükle suçlamaya zorlandılar.

Seçim (Election): Onun ilahi isteğine göre cennete girecek bireyleri Tanrının “seçtiği” Püriten bir öğreti.

Sentez (Synthesis): Edgar Allan Poe ve diğerleri tarafından saklı iletişimleri akla getirmek ve egzotik etkiler yaratmak için kullanılan iki duyunun harmanlanması. 

Sözlü gelenek (Oral tradition): Sözlü olarak aktarım; kuşaklar boyunca aktarılan gelenek; sözlü halk geleneği.

Tarz (Genre): Edebi biçimler kategorisi (örn.  roman, lirik şiir, epik)

Tema (Theme): Edebi bir eserde kapsanan soyut fikir.

Tory: 1700lerin sonlarında Devrimci Savaş sırasında Amerika’daki zengin İngiliz yanlısı hizip.

Transandantalizm (Transcendentalism): 1835 ve 1845 yılları arasında en yüksek noktasına ulaşan New England’da Romantik dönemdeki geniş kapsamlı, felsefi akım. Tabiatta Tanrıbilimin rolünü ve bireyin sezgilerini vurguladı ve aklın karşısında duyguları yüceltti.

Tutsaklık Hikayeleri (Captivity Narrative): Sömürgeler döneminde Mary Rowlandson ve John Williams gibi yazarlar tarafından yaratılan ve Yerli Amerikan kabileleri tarafından tutsak edilmeyi anlatan hikayeler.

Uzun hikaye (Tall tale): Genellikle insanüstü güçleri içeren olaylara odaklanan, Amerika'nın batı sınırı bölgelerinde rastlanan gülünç, abartılmış hikaye.

Üstü örtülü söz etme (Allusion): Edebi bir metinde bir başka metne üstü kapalı yada dolaylı bir başvuru.

Varoluşçuluk (Existentialism): Acı çeken bireyin bilinemez, karmakarışık ve görünüşte boş bir evrende bir anlam yaratması  gerektiği görüşünü savunan felsefi bir akım. 

Yapıyı Bozma (Deconstruction): Gizli ideolojik varsayımları ortaya çıkarmak için metinler üzerinde yapılan tartışmalı inceleme yöntemi.  Bir terimin öbürüne kıyasla kayrıldığı (örneğin  tabiata karşı kültür, kadına karşı erkek) hiyerarşik düşünme yöntemini sorgular.  Dilbilimci Ferdinand de Saussure’in dili bir farklılıklar sistemi olarak gören bakış açısını geliştiren Fransız kuramcı Jacques Derrida’nın düşüncesinden yola çıkar.